Sunteți pe pagina 1din 2

iBACK ÎN PLAN

1. O minge este aşezată pe un teren drept de dim m*n. Mingea se poate rostogoli pe una
din cele 8 direcţii dacă o porţiune drept vecină este situată la o înălţime mai mică
decât înîlţimea curentă. Se cere să se determine toate modurile de deplasare a mingii
spre marginea terenului.
2. Un soldat având la dispoziţie un detector de mine trebuie să parcurgă un teren minat
având formă dreptungiulară de dimensiune m*n. În fiecare din pătratele tablei poate
fi plasată o mină.Soldatul porneşte dintr+un colţ al terenuluişi trebuie să ajungă în
colţul opus. Să se determine toate modalităţile în care soldatul poate parcurge terenul.
3. Se dă o reţea rectangulară de dim m*n. În anumite noduri ale căror coordonate se
citesc de la tastatură se află subst nutritive în cantităţi precizate. O râmă se poate
deplasa oriz sau vert. Deplasarea între 2 noduri alăturate pp pierderea unei unităţi de
SN. Trecerea printr-un nod ce conţine SN pp câştigarea întregii cantităţi de SN din
nod. Cunoscîndu-se nodul de plecare să se stabilească ce traseu va parcurge râma pt a
ieşi din reţea a.î cantitatea de SN să fie maximă.
4. Un rac se găseşte pe o suprafaţă rectang în poziţia li,ci. Să se determine dacă acesta
poate ajunge în lf,cf sau poate părăsi supraf ştiind că el se poate deplasa doar în urmă.
5. Un mobil se găseşte pe o suprafaţă de dim n*m în poziţia l1,c1. Să se determine toate
posibilităţile de ieşire a mobilului de pe respectiva supraf ştiind că ac se deplasează
conform regulilor de deplasare a unui cal pe tabla de şah.
6. Fie o supraf pătrată de dim n*n. Un gândac se găseşte în poziţiA l0,c0.Să se
determine dacă gândacul poate ajunge în afara suprafeţei ştiind că acesta poate doar
să coboare şi nu poate să urce şi că pe respectiva suprafaţă din loc în loc sunt
amplasate nişte insecte care pot atenta la viaţa gândacului. Dacă da să se determine
toate variantele precum şi arianta cu drumul cel mai scurt.
7. Pe marginea unui bazin îngheţat de dim m*n se găseşte o broscuţă în punctul de
coordonate 1,1. Ea observă o lăcustă în colţul opus. Să se găsească cea mai rapidă
modalitate prin care broscuţa poate prinde lăcusta. În bazin gheaţa nu este continuă
existînd şi locuri fără gheaţă.(broscuţa se deplasează orogonal sau diagonal)
8. Un teren muntos are forma unei matrici cu m*n zone fiecare zonă avănd o anumită
înălţime. Un alpinist pleacă dintr-o anumită zonă şi tb să ajungă într-o zonă de
altitudine maximă. Dintr-o zonă în alta alpinistul se poate deplasa diagonal sau
otogonal intr-una din zonele alăturate doar urcând sau mergând la acelaşi nivel. Poate
el ajunge într-unul din vârfuri
9. Un teren muntos are forma unei matrici cu m*n zone fiecare zonă avănd o anumită
înălţime. Un turist pleacă dintr-o anumită zonă şi vrea să părăsească terenul muntos.
Dintr-o zonă în alta el se poate deplasa diagonal sau otogonal intr-una din zonele
alăturate doar coborând sau mergând la acelaşi nivel. Nu toate zonele terenului
muntos sunt accesibile. Care sunt traseele prin care turistul poate părăsi terenul
muntos