Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE


SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

DEZVOLTARE ȘI PLANIFICARE URBANĂ


Prof.univ.dr. Violeta Pușcașu
1. Clădiri abandonate în oraşul Galaţi – aspecte urbanistice și administrative
DEMOGRAFIE
e-mail: Violeta.Puscasu@ugal.ro
1. Natalitatea în România între politica demografică și politica socială
DREPT CIVIL. FAMILIA
1. Condițiile de fond ale casatoriei in diferite sisteme de drept european
Prof.univ.dr. Nadia-Cerasela Aniței
2. Condițiile de formă ale casatoriei in diferite sisteme de drept european
3. Divorțul prin acordul soților in diferite sisteme de drept european
e-mail: Nadia.Anitei@ugal.ro
4. Exercitarea autoritații parintești in diferite sisteme de drept european
5. Nulitatea casatoriei in diferite sisteme de drept european
POLITICI PUBLICE
1. Analiza previzională a șomajului european. Studiu de caz: previzionarea ratei
șomajului în statele GIIPS.
Prof.univ.dr. Romeo-Victor Ionescu 2. Analiza previzională a comerțului exterior european. Studiu de caz: previzionarea
exportului net al României.
e-mail: Romeo.Ionescu@ugal.ro 3. Analiza previzională a inflației la nivelul UE28. Studiu de caz: previzionarea ratei
inflației în statele GIIPS.
4. Analiza disparităților economice la nivelul statelor GIIPS.
5. Analiza disparităților economice la nivelul statelor BRICS.
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

ISTORIA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Prof.univ.dr. Cristian-Nicolae Apetrei 1. Instituţia prefectului în legislaţia administrativă românească (1864-1914);
2. Instituţia prefectului în legislaţia administrativă românească (1925-1938).
e-mail: Cristian.Apetrei@ugal.ro
Notă: ambele titluri au fost prezente pe listele temelor propuse în cursul anilor universitari anteriori;
menţinerea lor se explică prin faptul că nu au fost însuşite de studenţi.
MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
1. Decizia - componenta a activitatii manageriale in institutiile publice. Studiu de caz.
Conf.univ.dr. George-Cristian Schin
2. Strategii de crestere a performantelor manageriale in institutiile publice. Studiu de caz.
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAȚIA
e-mail: George.Schin@ugal.ro
PUBLICĂ
1. Practici actuale de motivare a resurselor umane din administratia publica
RESURSE UMANE. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI
1. Precizări și considerații privind problemele de actualitate în relațiile individuale de
muncă
2. Precizări și considerații privind dezvoltarea carierei angajaților
Conf.univ.dr. Ana Ștefănescu DREPTUL MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE
1. Precizări și considerații privind încheierea contractului individual de telemuncă
e-mail: Ana.Stefanescu@ugal.ro temporară cu timp parțial
2. Precizări și considerații privind modificarea și suspendarea contractului individual de
telemuncă temporară cu timp parțial
3. Precizări și considerații privind încetarea contractului individual de telemuncă
temporară cu timp parțial
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

DREPT ADMINISTRATIV I
1. Locul şi rolul primarului, al consiliului local si judetean in aplicarea autonomiei
locale.
2. Consultarea cetatenilor in probleme de interes national si local. Aspecte practice si
Conf.univ.dr. Mădălina-Elena
teoretice.
Mihăilescu
3. Relatia executiv-administratie publica in Romania contemporana.
TEHNICI ȘI METODE ALE ADOPTĂRII DECIZIEI PUBLICE
e-mail: Madalina.Mihailescu@ugal.ro
1. Efectele implementarii deciziilor publice asupra dezvoltarii capacitatii
administrative.
2. Factorii sociali, politici si economici care influenteaza luarea deciziilor publice in
Romania si alte state membre ale Uniunii Europene.
ETICA ȘI DEONTOLOGIA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
1. Aspecte deontologice privind incompatibilitățile și conflictele de interese
2. Normele de conduită și deontologie profesională aplicabile funcționarului european
3. Buna conduită în administrația publică
4. Birocrația în administrația publică
5. Procedura de cercetare disciplinară și sancțiunile aplicabile funcționarilor care
încalcă normele deontologiei profesionale
6. Evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici
7. Dreptul la cariera al funcționarului public
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI


1. Abordări în gestionarea resurselor de apă: public vs privat
2. Administrarea ariilor protejate: studiu de caz Delta Dunării
DEZVOLTARE COMUNITARĂ
Lect.univ.dr. Valentina Cornea
1. Teoria şi practica dezvoltarii comunitare: studiu de caz (orice colectivitate
e-mail: Valentina.Cornea@ugal.ro teritorială din România)
2. Asociaţiile de dezvoltare comunitară: miză şi impact
ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI
1. Mari transformări ale sistemului administrativ românesc: implicaţii pentru
asigurarea bunei guvernări
COMUNICARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
1. Forme specifice de comunicare între administrația publică și cetățeni
Lect.univ.dr. Gabriela Cristina Pătrașcu 2. Comunicarea internă în administrația publică
SISTEME ADMINISTRATIVE EUROPENE
e-mail: Cristina.Patrascu@ugal.ro 1. Modele de organizare administrativă în statele europene
2. Organizarea administrativă în statele federale din Europa
3. Forme de guvernământ în statele europene – reglementări constituționale
DREPT EUROPEAN
1. Dreptul european și izvoarele sale derivate
Lect.univ.dr. Mihaela Agheniței
2. Tratatele constitutive în Dreptul European
3. Cheltuielile publice în accepțiunea UE
e-mail: Mihaela.Aghenitei@ugal.ro
4. Izvoarele Dreptului European cu specială privire asupra Izvoarelor nescrise
5. Instituții financiare europene
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

ACHIZIȚII PUBLICE
1. Licitația deschisă – noțiune, reguli, elemente de comparație
2. Reflectarea modificărilor legislative în materia achizițiilor publice în economia
românească
3. Principiile de bază în materia achizițiilor publice – realitate sau formalism?
4. Tipuri de contracte în materia achizițiilor publice
5. Considerații privind drepturile autorităților contractante
6. Procedurile de atribuire – comparație între OUG nr.34/2006 și Legea nr.198/2016
TEORIA GENERALĂ A STATULUI ȘI DREPTULUI
Lect.univ.dr. Getty Gabriela Popescu 1.Principiile și funcțiile dreptului din perspectiva constituțională
2.Conceptul de drept și de stat
e-mail: ggpopescu@pna.ro 3.Răspunderea juridică
4.Raportul juridic
5.Considerații privind conceptul de stat și conceptul de drept
6.Norma juridică în sistemul de drept romano-germanic
ELEMENTE DE DREPT PENAL ȘI PROCEDURĂ PENALĂ
1.Principiile de bază ale procesului penal.
2.Urmărirea penală – etape și competențe.
3.Judecata în fond – considerații generale teoretice și practice.
4.Infracțiunea – generalități privind elementele constitutive.
5.Răspunderea penală.
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CU FRECVENȚĂ
ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI II
1. Birocraţia în administraţia publică din România
Lect.univ.dr. Elisabeta Slabu 2. Controlul activităţii administraţiei publice din România
3. Managementul instituţiilor publice din România
e-mail: Elisabeta.Slabu@ugal.ro DREPT CONSTITUȚIONAL
1. Consideraţii privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români
2. Consideraţii privind îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români