Sunteți pe pagina 1din 5

Raportul semnal-zgomot

Raportul Semnal-zgomot (signal- noise ratio, abreviat SNR sau S / N) este o măsură utilizată în ştiinţă şi inginerie

care compară nivelul unui semnal stabilit cu nivelul de zgomot de fond. Acesta este definit ca fiind raportul dintre

puterea semnalului si puterea de zgomot. Un raport mai mare ca 1 indică faptulul ca semnalul este mai puternic ca

zgomotul. SNR este frecvent citat pentru semnale electrice, dar acesta poate fi aplicat la orice formă de semnal (cum

ar fi nivelurile de izotopi într-un miez de gheaţă sau de semnalizare biochimice între celule).

Raportul Semnal-zgomot este uneori folosit informal, pentru a face referire la raportul de informaţii utile la date false

sau irelevante într-o conversaţie sau schimb. De exemplu, în forumurile de discuţii on-line şi a altor comunităţi on-

line, postarile inafara de subiect (off-topic) şi spam-ul sunt considerate ca "zgomot", care interfereaza cu "semnalul"

de discuţii adecvate.

Definiţie

Raportul semnal-zgomot este definit ca raportul puterilor semnalului (informaţii semnificative) şi de fond, de

zgomot (semnal nedorit):

unde P este puterea medie. Atât puterea de semnal cat şi de zgomot trebuie să fie măsurate in aceleasi puncte

sau echivalente într-un sistem, iar în cadrul aceluiaşi sistem, in lăţimea de bandă . În cazul în care semnalul şi

zgomotul se măsoară în aceeaşi impedanţă , atunci SNR poate fi obţinut prin calcularea pătratului raportului

amplitudinilor:

în cazul în care A este radical din media patratelor amplitudinilor (root mean square-RMS) marimilor, de exemplu

RMS de tensiuni.Deoarece multe semnale au o gamădinamică foarte largă , SNR sunt adesea exprimate
in decibeli pe scara logaritmica. În decibeli, SNR este definit ca

care poate fi scris echivalent cu ajutorul rapoartelor de amplitudine ca:

Conceptele de semnal-zgomot şi de gamă dinamică sunt strâns legate. Măsura intervalului dinamic a raportului
intre cel mai puternic semnal nedistorsionat pe un canal si semnalul minim care se poate discerne, care pentru

majoritatea scopurilor este nivelul de zgomot. SNR măsoara raportul intre un nivel de semnal arbitrar (nu
neapărat semnalul cel mai puternic posibil) şi zgomot. Măsurarea raportului semnal-zgomot impune selectarea
unui semnal reprezentantiv sau de referinţă. În ingineria audio semnalul de referinţă este de obicei o undă

sinusoidală la un nivel standardizat nominal sau de aliniere , cum ar fi 1 kHz la 4 dBu (1.228 V RMS).

SNR este luat de obicei ca un indicator al mediei raportului semnal-zgomot, astfel incat este posibil ca raportul

semnal-zgomot (aproape) instantaneu sa fie considerabil diferit. Conceptul poate fi înţeles ca normalizarea

nivelului de zgomot la 1 (0 dB) şi de măsurare cât de departe semnalul "iese in evidenta".

definiţie alternativa

O altă definiţie a SNR este ca reciproca coeficientului de variaţie , de exemplu, raportul dintre medie si abaterii

standard a unui semnal sau de măsurare:

în cazul în care μ este media semnalului sau valoarea aşteptată şi σ este abaterea standard a zgomotului, sau o

estimare cu privire la aceasta. O astfel de definiţie alternativă este folositoare doar pentru variabile care sunt

întotdeauna pozitive (cum ar fi numărul de fotoni şi luminanţa ) si este frecvent utilizat în prelucrarea
imaginilor; în cazul în care SNR al unei imagini este, de obicei, calculat ca raportul dintre valoarea medie a

pixelilor si abaterea standard a valorilor pixelilor într-o vecinatate data. Uneori SNR este definit ca pătratul

definiţiei de mai sus.

Criteriul de Rose (numit dupa Albert Rose ), prevede că un SNR de cel puţin 5 este necesar pentru a fi capabil

să distingă caracteristicile imaginea la 100% certitudine. Un SNR mai puţin de 5 înseamnă mai puţin de 100%

certitudine în identificarea detaliilor imaginii.

Îmbunătăţirea SNR în practică

Înregistrarea de zgomot a unei analize termogravimetrice dispozitiv care este prost izolată de la un punct de vedere mecanic, la mijlocul curbei arată

un zgomot redus, din cauza la o activitate de mai puţin umană incadrand pe timp de noapte.

Toate măsurătorile reale sunt deranjati de zgomot. Aceasta include zgomot electronic, dar

pot include, de asemenea, evenimentele externe care afecteaza fenomenul măsurat - vânt,
vibratii, atracţia gravitaţională a Lunii, variatiile de temperatura, variatii de umiditate, etc, în
funcţie de ceea ce este măsurat şi de sensibilitatea dispozitivului . Este adesea posibil pentru

a reduce zgomotul de control al mediului. În caz contrar, atunci când caracteristicile de

zgomot sunt cunoscute şi sunt diferite de semnale, este posibil să filtru -l sau pentru a

procesa semnalul. Atunci când semnalul este constantă sau periodică, iar zgomotul este

aleator, este posibil pentru a spori SNR prin calcularea mediei de măsurare.

semnale digitale

Atunci când o măsurătoare este digitalizat, numărul de biţi folosiţi pentru a reprezenta

măsurare determină maximul posibil semnal-zgomot. Acest lucru se datorează faptului că

nivelul minim posibilde zgomot este nivelul de eroare cauzata de cuantificare a semnalului,

uneori numita zgomot cuantificare . Acest nivel de zgomot nu este liniară şi semnalul de-
dependente; calcule diferite pentru modele diferite de semnal. Zgomot de cuantificare este

modelat ca un semnal analogic de eroare a rezumat cu semnal înainte de cuantificare

("zgomot aditiv").

Aceasta teoretic maxim SNR presupune un semnal de intrare perfecta. În cazul în care

semnalul de intrare este deja zgomotos (cum este cazul de obicei), zgomotul semnalului

poate fi mai mare decât zgomotul de cuantificare. Real analog-digitale convertoare au, de

asemenea, alte surse de zgomot care reduce şi mai mult în comparaţie cu SNR teoretică

maximă de zgomot de cuantificare idealizat, inclusiv adăugarea deliberată de cuantizare .

Deşi nivelul de zgomot într-un sistem digital poate fi exprimat folosind SNR, este mult mai

comun de a utiliza E b / N O , de energie pe bit per densitate de putere spectrală de zgomot.

Raportul de eroare de modulaţie (MEC) este o măsură a SNR într-un semnal digital modulat.

punct fix

Vezi de asemenea şi: aritmetica punct fix

Pentru n-biţi, cu numere întregi distanţă egală între nivelurile de cuantificare ( cuantificare

uniformă ),dynamic range (DR) este, de asemenea, determinată.

Presupunând o distribuţie uniformă a valorilor semnalului de intrare, de zgomot de

cuantificare este un semnal de uniform distribuit aleatoriu cu o amplitudine vârf la vârf de la


nivel de cuantificare o, făcând procentuala a raportului de amplitudine 2 n / 1. Formula este

atunci:
Această relaţie este originea de afirmaţii de genul " 16-bit audio are un interval dinamic

de 96 dB ".Fiecare bit suplimentar de cuantificare creşte gamei dinamice de aproximativ

6 dB.

Presupunând un full-scară undă sinusoidală de semnal (care este, quantizer este

proiectat astfel încât aceasta are aceleaşi cerinţe minime şi valori maxime ca semnalul

de intrare), zgomot de cuantificare aproximează un val de dinţi de fierăstrău cu vârf la

vârf amplitudinea de nivel de cuantificare o [9] şi de distribuţie uniformă. În acest caz,

SNR este de aproximativ

[ edit ]punctul Plutitoare

Plutitoare-punct de numere oferă o modalitate de a compromis semnal-zgomot

pentru o creştere a intervalului dinamic. Pentru n biţi numere in virgula mobila, cu

biţi nm în mantisa biţi şi m în exponent :

Reţineţi că gama dinamica este mult mai mare decât-un punct fix, dar la un cost al unei mai rău semnal-

zgomot. Acest lucru face în virgulă mobilă de preferat în situaţiile în care intervalul dinamic este mare sau

imprevizibil. Implementări simple fix-punct poate fi folosit cu nici un dezavantaj calitate a semnalului în cazul în

care sistemele de gama dinamica este mai mică de 6.02m. Gama foarte mare dinamică de plutitor-punct poate

fi un dezavantaj, deoarece necesită mai mult chibzuire în algoritmii de proiectare. [10]

[Nota 3] [nota 4]

Signal to Noise Ratio


 Accentul pus de Taguchi pe minimizarea devierea de la tinta l-a facut sa dezvolte
masuri ale rezultatului (iesirii-output) procesului care sa incorporeze atat marimea
rezultata la iesire, cat si variatia sa. Aceste masuri sunt numite rapoarte semnal-
zgomot (signal to noise ratios).
 Raportul semnal-zgomot ofera o masura a impactului factorilor de zgomot asupra
performantei. Cu cat este mai mare raportul S/N, cu ata mai robust este produsul
fata de zgomot.
 Calculul raportului S/N depinde de obiectivul experimental:
o Bigger-the-Better
1/ x
1 2
S / N  10 lg( i )
n

3s 2

1 2
S / N  10 lg[ 1 / xi (1  )
n x2

o Smaller-the-Better

x
1 2
S / N  10 lg( i )
n

S / N  10 lg( s 2  x 2 )

o Nominal-is-Best

x
S / N  10 lg( ) 2
s
x 1
S / N  10 lg[( ) 2  ]
s n