Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă clasa a VI-a „ Continente și bazine oceanice”

Numele, prenumele________________________________________data_______________

I. Definiţi noţiunile : 6 puncte


Continent__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Coordonate geografice
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Harta geografică
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

II. Completează frazele de mai jos : 3 puncte


a. Cercuri imaginare trasate pe glob paralel cu ecuatorul se numesc _____________________
b. Grupare mare de stele şi diferite corpuri cosmice formează __________________________
c. Instrumentul cu care se determină punctele cardinale este __________________________

III. Completează schema deplasării placilor litosferice și scrie exemple de forme de relief formate. 6 p

Deplasarea
plăcilor litosferice

IV. Enumeră 4 călători geografici și importanța descoperirilor lor, completînd tabelul 8 puncte
Călătorul Importanța călătoriei
1)

2)

3)

4)
V. Demonstrează pe harta de mai jos: continentele, bazinele oceanice, ecuatorul, meridianul 00 și
coordonatele geografice. Completează legenda 21 puncte

Legenda:
Test de evaluare sumativă la geeografie, clasa a VI-a
Barem de corectare
Item Barem Puncte
1 Cîte 2 puncte pentru fiecare noțiune explicată corect 6 puncte
2 Cîte 1 punct pentru fiecare frază completată corect 3 puncte

3 Cîte 2 puncte pentru fieare rubrică completată corect 6 puncte

4 Cite 1 punct pentru fiecare călător scris corect


8 puncte
Cîte 1 punct pentru fecare importanță
5 Cîte 1 punct pentru indicarea fiecărui continent 6 puncte
Cîte 1 punct pentru indicarea fiecărui bazin oceanic 4 puncte
1 punct pentru indicarea ecuatorului 1 punct
1 punct pentru indicarea meridianului 1punct
1 punct pentru indicarea coordonatelor geografice 4puncte
Pentru completarea legendei 5 puncte
Total 40 puncte

Nota Punctaj
1 0,0 - 1,3
2 1,4 - 4,0
3 4,1 - 7,9
4 8,0 - 13,2
5 13,3 - 19,8
6 19,9 - 26,8
7 26,9 - 33,4
8 33,5 - 38,7
9 38,8 - 42,2
10 42,3 - 44,0
Evaluare sumativă clasa a VI-a „ Continente și bazine oceanice”

Cerințe educaționale speciale

Numele, prenumele________________________________________data_______________

1. Recunoaște imaginile de mai jos și colorează animalul

___________________________ ____________________________

_________________________________ ____________________________

S-ar putea să vă placă și