Sunteți pe pagina 1din 4

Numele............................................... Data.............................

TEST DE EVALUARE INITIALĂ – CLR


Clasa I

1. Uniți literele mari cu literele mici


S J H M N P D U L B I E F Ă
h m s p j n l d b i u ă e f
2. Scrieți literele corespunzătoare sunetului inițial și sunetului final pentru cuvintele din imagini:

3. Uniți cuvintele cu imaginile potrivite. Scrieți pentru fiecare cuvânt numărul silabelor.

balon iepure vulpe robot corabie

4. Scrieți silabele care lipsesc, aflate pe coroana copacului, pentru a întregi cuvintele denumite de
imagini:

PE___ CO ___

E___ FANT

5. Scrieți cuvântul cu sens opus pentru fiecare caz:


MARE ≠ _______ BUN ≠ _______ SUS ≠ ______
6. Trasează doar literele pe care le auzi:

7. Uniți literele alfabetului, apoi colorați personajul.

8.
9.

_______________

TEST DE EVALUARE INITIALĂ

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Data:
Clasa: I A
Învăţător:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar.
1.3. Identificarea sunetului iniţial / şi final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate
4.2. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, rostit clar și rar;

Item Foarte bine Bine Suficient


I1. Realizează corespondența a Realizează corespondența a Realizează corespondența a
cel puțin 8 litere mici și cel puțin 6 litere mici și cel puțin 2-3 litere mici și
mari de tipar; mari de tipar; mari de tipar;

I2. Scrie literele inițiale și Scrie literele inițiale și Scrie literele inițiale
finale corespunzătoare finale corespunzătoare corespunzătoare sunetelor
sunetelor din cuvintele sunetelopentru 2 cuvinte din cuvintele denumite de
denumite de cele 4 imagini imagini
denumite de cele 4 imagini

I3. Uneste imaginile cu Uneste imaginile cu Uneste imaginile cu


reprezentările grafice reprezentările grafice reprezentările scriind sub
potrivite, scriind sub potrivite, scriind pentru 2-3 numărul de silabe pentru 1-
fiecare cuvânt numărul de cuvinte. 2
silabe

I4. Să scrie silabele lipsă, Să scrie silabele lipsă, Să scrie silabele lipsă,
pentru cele 3 cuvintele pentru cele 2 cuvintele pentru 1 cuvant

I5. Trasează corect literele, Trasează literele, depășind Trasează literele, depășind
urmărind modelul; ușor conturul acestora; atât conturul, cât și liniatura
spațiului destinat scrierii;
I6 Scrie sensul opus pentru Scrie sensul opus pentru 2 Scrie sensul opus pentru 1
cuvintele:„MARE”, cuvintele cuvintele:
„BUN”, „SUS”;
I7. Uneasc punctele, în Uneasc punctele, colorând Uneasc punctele, în ordinea
ordinea literelor personajul conturat literelor
alfabetului, colorând
personajul conturat

Itemi Calificativul final


Rezolvă integral şi corect 7 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 1 item/ parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; parţial 1 item/ incorect 2 itemi. SUFICIENT
Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 3-4 itemi. INSUFICIENT

Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. elevi
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. Calificativ obținut Calificativ final


Nume elev
crt I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

gâscă

S-ar putea să vă placă și