Sunteți pe pagina 1din 5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

„Sf. Spiridon” Iași


Protocol de examinare radiologică Cod PL-7.5-05R
Ed.2 Rev.0
Laboratorul de Radiologie- SINUSURI ANTERIOARE ALE FEȚEI Data: 05.01.2018
Imagistică Medicală – Corp B Pag.1/5

Aprobat Manager,
Dr.Ec. Ioan BÂRLIBA

INDICATORUL APROBĂRILOR:

Șef Laborator R a d i o l o g i e Fizician Medical,


și I m a g i s t i c ă M e d i c a l ă , Vlad GHIZDOVĂȚ
Prof. Dr. Drago ș NEGRU

INDICATORUL MODIFICĂRILOR ȘI REVIZIILOR

Nr. Edi ția/ Întocmit / Aprobat /


Observa ții / modificări
crt. Revizia Modificat/ Reaprobat/
(Con ținut sumar)
Data aplicării Semnătura Semnătura
S-a determinat, documentat și implementat sistemul de
Prof. Dr. Dragoș
Ed.1 Rev. 0 management al calității, conform SR EN ISO 9001:2008.
1 Negru Dr. ec. Ioan Bârliba
7.01.2011 Manualul și procedurile sistemului vor avea ediția 1 și
revizia 0, începând cu data 7.01.2011
S-a determinat, documentat și implementat sistemul de
management al calității, conform SR EN ISO 9001:2015, Prof. Dr. Dragoș
Ed.1 Rev. 1
2 ce va înlocui SR EN ISO 9001:2008. Negru Dr. ec. Ioan Bârliba
8.01.2016
Manualul și procedurile sistemului vor avea ediția 1 și
revizia 1, începând cu data 8.01.2016
S-au revizuit și modificat, acolo unde a fost cazul,
regimurile de expunere și procedurile de pregătire a
pacientului în vederea explorării imagistice.
S-a adăugat lista de riscuri, acțiunile corective și cele
preventive specifice explorărilor imagistice prin
Ed.2 Rev. 0 Dr. Tamara Dir. Med.
3 tomografie computerizată cu radiații X.
5.01.2018 Bostaca Dr. Daniel Timofte
S-a adăugat lista cu indicatorii de calitate specifici
explorărilor imagistice prin tomografie computerizată cu
radiații X.
Manualul și procedurile sistemului vor avea ediția 2 și
revizia 0, începând cu data 5.01.2018

Copierea parțială sau în întregime, prin orice mijloc, a procedurii de proces, este interzisă fără acordul scris al
Managerului Spitalului Clinic Jude țean de Urgen ță „Sf. Spiridon” Ia și
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Spiridon” Iași
Protocol de examinare radiologică Cod PL-7.5-05R
Ed.2 Rev.0
Laboratorul de Radiologie- SINUSURI ANTERIOARE ALE FEȚEI Data: 05.01.2018
Imagistică Medicală – Corp B Pag.2/5

CUPRINS

Nr. ctr. Nr. Denumire Pagina


capitol
1. 0 Pagina de gardă și aprobări 1

2. 0 Indicatorul modificărilor și reviziilor 1

3. 0 Cuprins 2

4. 1 Scop 3

5. 2 Prescurtări 3

6. 3 Documente de referință 3

7. 4 Calitatea imaginii 3

8. 5 Tipul instalației radiologice 3

9. 6 Măsuri de radioprotecție 3

10. 7 Tehnica de radiografiere 3

11. 8 Înregistrări 3

12. 9 Riscuri privind protocolul de imagistică cu raze X 4

13. 10 Indicatori de calitate ai protocolului de imagistică cu raze X 5


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Spiridon” Iași
Protocol de examinare radiologică Cod PL-7.5-05R
Ed.2 Rev.0
Laboratorul de Radiologie- SINUSURI ANTERIOARE ALE FEȚEI Data: 05.01.2018
Imagistică Medicală – Corp B Pag.3/5

I. Scop:
Procedura prezintă protocolul standard pentru explorarea radiografică a elementelor anatomice: sinusurile
frontale, sinusurile maxilare, orbitele, osul malar, stâncile (se proiectează sub sinusurile maxilare), mica aripă a
sfenoidului, mastoidele.
În funcţie de patologia pacientului, medicul radiolog poate aplica tehnici de examinare suplimentare, cu scopul
unei diagnosticări cât mai exacte.
II. Prescurtări: RC = axa fasciculului; PA postero-anterior
III. Documente de referinţă: - Manualul de management al calităţii
IV. Calitatea imaginii: radiografia este bine executată atunci când pe radiografie se evidenţiază imaginea
elementelor anatomice
V. Tipul instalaţiei radiologice: AXIOM ICONOS MD
VI. Măsuri de radioprotecţie a pacientului: se protejează pacientul cu şorţuri şi câmpuri de protecţie la
radiaţii (organele radiosensibile: gonade, zona pelviană, etc)
VII. Tehnica de radiografiere: digitală
Incidenţa POSTERO-ANTERIOARĂ
Pacientul în decubit ventral, cu antebrațele în flexie, se reazămă cu palmele pe masa
Poziţia
radiologică la nivelul capului. Capul în ușoară extensie, se sprijină cu bărbia pe masă, planul
pacientului
sagital fiind perpendicular pe masă.
Axa RC perpendiculară pe casetă, intră prin lambda, iese prin vârful nasului.
fasciculului
Diafragmare cu fascicul luminos: se diafragmează dimensiunea fasciculului strict pe zona de
Diafragmare
explorat.
Dispozitiv
B
u
DA
c
k
y
Caseta - folie -
Tipul filmului -
Distanţa DDF 115 cm
Filtru 2.5mm Al
Greutatea (Kg) < 10 50 75 >100
Parametrii Kv 77 77 77
expunerii mAs 25 25 25
Doza la pacient
(Gy * cm2 ) indicată de 0,02 0,03 0,04
DAP-metru
Developare -
III. Înregistrări:
1. Raportul de explorare radiologică
2. Registrul de înregistrare a pacienţilor
Date de identificare ale radiografiilor: Radiografiile se identifică cu următoarele date: data efectuării, numele
şi prenumele pacientului, CNP-ul pacientului
Persoana autorizată pentru efectuarea examinării: asistent radiologie, permis de exercitare niv.1
Persoana autorizată pentru interpretare: medic specialist radiolog, permis de exercitare niv.2
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Spiridon” Iași
Protocol de examinare radiologică Cod PL-7.5-05R
Ed.2 Rev.0
Laboratorul de Radiologie- SINUSURI ANTERIOARE ALE FEȚEI Data: 05.01.2018
Imagistică Medicală – Corp B Pag.4/5

Riscuri privind protocolul de imagistică cu raze X


Nr.
Accidente Acţiuni corective Acţiuni preventive
crt
1 Lipotimii, colaps - întreruperea tehnicii sau executarea - pregătirea psihică riguroasă a
rapidă a tehnicii; pacientului; comunicare foarte
- stimularea dureroasă a pacientului; convingătoare;
- aşezarea în poziţie de siguranţă;
2 Aritmii - supravegherea pacientului, anunțarea - Interogarea riguroasă a
serviciului ATI şi dirijarea pacientului pacientului cu privire la starea de
catre o clinică de medicină internă sau sănătate
cardiologie.
3 Supraexpunere - acţionarea imediată a butonului de - verificări periodice a
cauzată de faptul că oprire în caz de urgenţă de pe panoul parametrilor nominali ai
instalaţia nu întrerupe de comandă instalației de către o firmă de
expunerea după - dacă sistemul nu se opreşte din service autorizată
expirarea timpului de funcţionare, întreruperea alimentări cu - instruirea periodică a
expunere fixat energie electrică a generatorului de personalului cu privire la
radiaţii X utilizarea echipamentului de
- evacuarea imediată a personalului şi a radioprotecţie şi cu acţiunile pe
pacienţilor din zona de suprairadiere care trebuie să le întreprindă în
caz de incident radiologic
4 Supraexpunere - acţionarea imediată a butonului de - verificări periodice a
cauzată de faptul că oprire în caz de urgenţă de pe panoul parametrilor nominali ai
expunerea se de comandă instalației de către o firmă de
pornește imediat ce - dacă sistemul nu se opreşte din service autorizată
instalaţia este funcţionare, întreruperea alimentări cu - instruirea periodică a
alimentată, fără a fi energie electrică a generatorului de personalului cu privire la
comandată expunerea radiaţii X utilizarea echipamentului de
- evacuarea imediată a personalului şi a radioprotecţie şi cu acţiunile pe
pacienţilor din zona de suprairadiere care trebuie să le întreprindă în
caz de incident radiologic
5 Suprairadieri - acţionarea imediată a butonului de - amenajarea corespunzătoare a
accidentale ale oprire în caz de urgenţă de pe panoul laboratorului, din punctul de
personalului expus de comandă vedere al Normelor de securitate
profesional - dacă sistemul nu se opreşte din radiologică emise de CNCAN
funcţionare, întreruperea alimentări cu - verificări periodice a
energie electrică a generatorului de parametrilor nominali ai
radiaţii X instalației de către o firmă de
- evacuarea imediată a personalului şi a service autorizată
pacienţilor din zona de suprairadiere - instruirea periodică a
personalului cu privire la
procedurile de radioprotecție
operațională
6 Accidente în - decontaminarea imediată a părților - respectarea normelor de protecție
utilizarea corpului ce au intrat în contact direct cu a muncii: purtarea
substanțelor chimice substanțe toxice echipamentului de serviciu,
spălarea pe mâini înainte și după
fiecare tehnică sau manipulare de
substanță dezinfectantă etc.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Spiridon” Iași
Protocol de examinare radiologică Cod PL-7.5-05R
Ed.2 Rev.0
Laboratorul de Radiologie- SINUSURI ANTERIOARE ALE FEȚEI Data: 05.01.2018
Imagistică Medicală – Corp B Pag.5/5

Indicatori de calitate ai protocolului de imagistică cu raze X

Nr. Denumirea indicatorului Valoare propusă Valoare realizată


crt. (procent din
totalul de
expuneri Sem. Sem.
realizate An
I II
semestrial)
1. Numărul de expuneri repetate din cauza <1%
poziționării incorecte a pacientului
2. Numărul de expuneri repetate din cauza <0,5%
alegerii incorecte a protocolului de
expunere
3. Numărul de expuneri repetate din cauza <2%
voalării filmului (pt. radiografia cu
film)
4. Numărul de expuneri repetate din cauza <2%
funcționării incorecte a detectorilor
digitali (pt. radiografia digitală)
5. Numărul de expuneri repetate din cauza <1%
funcționării incorecte a lanțului TV (pt.
scopie)
6. Numărul de imagini cu artefacte <1%
apărute din cauza mișcării pacientului
7. Numărul de imagini cu artefacte <0,5%
apărute din cauza pregătirii incorecte a
pacientului
8. Numărul de imagini cu artefacte <1%
apărute din cauza durificării
fasciculului de raze X
9. Numărul de imagini cu artefacte <0,5%
apărute din cauza calibrării incorecte a
instalației
10. Numărul de imagini cu informație <2%
anatomică scăzută din cauza alegerii
incorecte a parametrilor de expunere
(kV, mAs)

Vizat,
Aprobat, Întocmit,
Reprezentantul Managementului
Responsabil securitate radiologică, Medic radiolog,
pentru Calitate,
Dr. Reuț Radu Dr. Bostaca Tamara
Dr. Lupașcu - Ursulescu Corina

S-ar putea să vă placă și