Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Referinta (punct din document) Precizari


Crt.
1. Titlul Proiectului tehnic nu corespunde
proiectului din Contractul de
finantare/Cererea de finantare
2. Devizul General - final, corespunzator
modificarilor aduse de Proiectului
tehnic, in lei si in euro, cu valorile
actualizate şi semnate de
reprezentantul legal şi semnate și
ştampilate de proiectant
3. Bugetul indicativ al proiectului, cu
modificarile aduse de Proiectul tehnic
depus, in lei si in euro, cu valorile
actualizate şi semnate de
reprezentantul legal semnate şi
ştampilate de proiectant
4. Procese verbale predare-primire proiect Pentru aceasta lucrare, verificarea de calitate conform Legii
tehnic incheiate între beneficiar nr.10/1995 si HG 925/1995 a proiectelor a fost in sarcina
verificatorii de proiecte fiecarui proiectant de specialitate in parte.
Au fost adaugate la prezenta documentatie procesele verbale
de predare-primire a documentatiei la faza Proiect Tehnic
incheiate intre proiectanti si verificatorii de proiecte.
5. Situatie comparativa, atat fizic, cat si A fost completat devizul comparativ.
valoric, cu diferentele dintre SF si PT
6. Lipseste Graficul de implementare a A fost adaugat la prezenta documentatie Graficul general de
investitiei realizare a investitiei.
7. Lipsesc Fisele tehnice ale utilajelor si Au fost adaugate la prezenta documentatie fisele tehnice ale
echipamentelor cu montaj cuprinse in utilajelor si echipamentelor .
Studiul de Fezabilitate
8. Nu sunt prezentate detalii despre Detalii despre bazinul vidanjabil se regasesc in Proiectul tehnic
bazinul vidanjabil pentru structura in planurile:
R17 PLAN COFRAJ SI ARMARE FUNDATIE BAZIN VITANJABIL,
R18 PLAN ARMARE PERETI BAZIN VITANJABIL,
R19 PLAN COFRAJ SI ARMARE PLACA BAZIN VITANJABIL -
COTA -1.15
9. Atat Formularul C3.1 (Nota explicativa
pentru modificarea Contractului de
finantare) cat si Memoriul justificativ,
nu sunt înregistrate in Registrul de
intrari-iesiri al beneficiarului de proiect
10. Va rugam sa explicati diferentele de
suprafata ce apar intre PT si
documentatia depusa ca Nota
explicativa pentru modificarea
Contractului de finantare la
dimensiunea spatiului de depozitare
(3,20 mp / 2,80 mp) si a bucatariei
(18,20 mp/18,24 mp)
11. Va rugam sa explicati diferentele de Aceste diferente au aparut in urma detalierii la faza Proiect
suprafata ce apar intre PT si SF si tehnic pentru executie si a coordonarii intre specialitati.
nejustificate prin documentatia depusa
ca Nota explicativa pentru modificarea
Contractului de finantare la
dimensiunea camerelor, respectiv a
bailor de la etaj, precum si a celei de Ia
parter
12. Va rugam sa confirmati/infirmati Confirmam numarul proiectului tehnic instalatii electrice ca
numarul proiectului tehnic instalatii fiind 185/2016. Acesta este numarul intern atribuit de firma
electrice, diferit de nr. PT, celelalte SC PROTECTOR SYSTEM SRL proiectului tehnic de instalatii
specialitati electrice, in calitate de proiectant de specialitate.

S-ar putea să vă placă și