Sunteți pe pagina 1din 25

                     

Perioada : 4 săptămâni ( S3 – S6) → 24.09.2018 – 19.10.2018 

Compet.  Activităţi integrate/pe discipline; organizarea
Ziua Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice colectivului de elevi
DP- 2.2  Întâlnirea de dimineaţă -salutul, prezenta, ziua, 
AVAP –  data, meteo, agenda zilei, impresii O zi din viața de școlar Manual
1.1 - prezentarea într-un cadru inedit (podium de
CLR – 1.4 premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
referitoare la viața de școlar conversatia Observarea
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru explicatia sistematică
evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place jocul didactic
la școală pentru că…”, „Materia mea preferată activitate frontală
Luni este…”, „Școala este importanță pentru că…”, „Pe individuală
tine te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de
mine atunci când…”

C.L.R. Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Casa noastră Observarea


-citirea poeziei “Bine e la noi acasă” a., caiet, fişe de lucru, sistematică
-formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare Sunetul şi literele (de tipar şi de fişe de evaluare, imagini
1.3, la conţinutul poeziei audiate mână): a cu diverse obiecte, Aprecieri
-pronunţia cuvintelor care încep/se termină/conţin auxiliare didactice, globale și
2.1,
sunetul a jetoane cu imagini individuale
2.4 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe,
Oferirea unor informaţii
adecvate,plastilină,hârti
3.1, despre locuinţă / adresă
numărarea silabelor unui cuvânt e creponată
3.2,3.3 -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a b.conversaţia,
4.1 silabelor şi a sunetelor Citirea / scrierea explicaţia, exerciţiul,
-corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de literelor de mână munca independentă,
comunicare scrisă munca în echipă,
AVAP -stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt problematizarea,
1.2,2.3 -rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe jocul, învăţarea prin
-analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor descoperire
-exerciţii de scriere a literei a mic de mână c.activitate frontală,pe
-Modelaj – litera a mic de mână- din plastilină grupe, activitate
hârtie creponată individuală
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă

1
-exerciţii de construire corectă a unor enunţuri a., caiet, fişe de lucru,
după imagini; fişe de evaluare, imagini
-marcarea sunetului/literei ce va fi studiată cu diverse obiecte,
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, auxiliare didactice,
C.L.R. Comunicare orală
numărarea silabelor unui cuvânt jetoane cu imagini
1.3. (ascultare,vorbire,interacţiune) Observarea
-exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a adecvate,laptop
Citire/lectură sistematică
1.5.,2.1. silabelor şi a sunetelor b.conversaţia,
Scriere/redactare
2.2.,2.3. -corespondenţa sunet /literă.Primele elemente de explicaţia, exerciţiul,
Elemente de construcţie a Aprecieri
4.1 comunicare scrisă munca independentă,
comunicării globale și
-stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt munca în echipă,
-rostirea/ scrierea cuvintelor pe silabe problematizarea, individuale
MM Sunetul a şi litera a
1.1.,1.2 -analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor jocul, învăţarea prin
-exerciţii de scriere a literei a mic de mână descoperire
c.activitate frontală,pe
-Jocul silabelor muzicale. grupe, activitate
individuală
MM – 1.4; - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, Cântarea vocală
2.1 femeie, copil sau un instrument reproducerea în -Poziția, emisia naturală, dicția
CLR 1.4 grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând
1.1 sincronizarea
laptop
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Observarea
act. frontală/
- alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei sistematică
individuală
corporale pentru fiecare cântec crearea spontană a
unei linii melodice simple sau a unor combinaţii
ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
-,,Toamna” de N. Bucliu
Marţi MEM –  Discuţii despre Soare- sursă de lumină. Soarele, sursă de lumină și Mnual Observarea
3.2., 4.1,  Desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, căldură act. frontală sistematică
4.2. la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp de o • În, pe, deasupra, dedesubt, lângă, individuală
săptămână şi evidenţierea regularităţilor în faţă, în spate, stânga, dreapta Aprecieri
CLR – Efecte positive și negative ale Soarelui • Scheletul omului globale si
2.1,2.3 Experiment individuale
AVAP – Activitate practică
2.1, 2.2 Desen: „Soarele”

2
recitarea poeziei “Bine e la noi acasă” Casa noastră a., caiet, fişe de lucru,
-exerciţii de formulare de propoziţii cu suport fişe de evaluare, imagini
vizual-planşe cu plante şi fructele lor; Sunetul şi literele (de tipar şi de cu diverse obiecte,
-delimitarea cuvintelor din enunţuri; mână): A auxiliare didactice, Observarea
C.L.R. -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie jetoane cu imagini sistematică
1.3, -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe adecvate
Oferirea unor informaţii
2.1, -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a b.conversaţia, Aprecieri
despre membrii familei
silabelor şi a sunetelor explicaţia, exerciţiul, globale si
2.4
-exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau munca independentă, individuale
3.1, din interiorul unei silabe / cuvânt Citirea unor cuvinte scrise cu munca în echipă,
3.2,3.3 -exerciţii de depistare a sunetului “a” în cadrul unui litere de tipar / de mână problematizarea,
4.1 cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) jocul, învăţarea prin
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care descoperire
încep,conţin sau se termină cu sunetul “a” c.activitate frontală,pe
AVAP -scrierea literei A mare de mână grupe, activitate
1.2,2.3 - jocuri didactice de sinonimie, antonimie, individuală
omonimie;
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode
pentru scris;
-Modelaj – litera A mare de mână- din
plastilină/hârtie creponată
-amenajarea unui ,,colţ al cărţii ”în sala de clasă
C.L.R. - exerciţii de dezvoltare a Casa noastră a. caiet, fişe de lucru, Observarea
1.1.,1.2. musculaturii fine a mâinii fişe de evaluare, sistematică
1.3.,1.4. - modelarea din plastilină a contururilor unor Sunetul şi literele (de tipar şi de auxiliare didactice,
1.5.,2.1. litere; decorarea literelor de mână şi de tipar; mână): A jetoane cu imagini Aprecieri
2.2.,2.3. - trasarea în duct continuu a literelor de mână adecvate, globale si
4.1 (începând prin unirea punctelor care le planşe:formule specifice individuale
compun) în situaţii
AVAP - executarea conturului unor litere, silabe, Citirea / scrierea literelor de mână concrete:invitaţie, urare,
1.2,2.3 cuvinte cu degetul pe blatul mesei, în aer, pe prezentare, solicitare
b.conversaţia,
spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi
explicaţia, exerciţiul,
acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli munca independentă,
mari munca în echipă,
- scrierea literelor de mână, folosind diverse problematizarea,
instrumente de scris (creion, carioca, stilou, jocul, învăţarea prin
descoperire
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie
c.activitate frontală,pe
velină, foaie liniată, tablă etc.) grupe, activitate
individuală

3
EFS educatie fizica - observare
1.1 - se fac recomandari privind echipamentul necesar  Importanta activitatii sistematica
1.2 - prezentarea regulilor de practicare a educatiei de educatie fizica - aprecieri
- teren(sala) de sport
fizice, de omportare a elevilor pe terensu sala,  Formatia de adunare individuale
1.3 - fluier
pericolele de accidenare la care pot fi expusi in linie pe un rand si alinierea in
2.2 - aranjarea elevilor si stabilirea locului pentru linie pe un rand
2.3 fiecare elev in linie pe un rand
Miercuri -evidenţierea forţei apei / vântului, ca sursă de Electricitatea
energie prin utilizarea unor modele (de ex. morişca
MEM –  Observarea
pusă în mişcare de vânt)
3.2., 4.1,  Manual, fișe de lucru, sistematică
- numirea aparatelor electrocasnice care folosesc
4.2. laptop, videoproiector
curentul electric
act. frontală Aprecieri
- discuții privitoare la efectele întreruperii
CLR – 1.1 individuală, pe grupe globale si
curentului electric
MM – 1.4 individuale
- exemple de activități în care se folosește curentul
electric
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Materiale, instrumente, tehnici şi a. materiale: caiet, fişe
utilizate; procedee de lucru de lucru, rechizite
-asociere formă-culoare; procedurale:
- explorarea mediului cultural-artistic pentru a 1.Coşul cu fructe (pensulaţie, conversaţia euristică,
Apreciere
AVAP: identifica forme, culori, materiale, tehnici, obiecte decupare, lipire -colaj) exerciţiul, muncă
globală
1.1; 1.3; artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor; independentă,
Apreciere
2.1; 2.2. - identificarea mai multor texturi, a formelor în problematizarea,
individuală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore, simularea, joc de rol, joc
Lucrare
MEM: 5.1. etc; didactic
practică
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie c. forme de organizare
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, a colectivului:
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); activitate frontală,
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute activitate individuală.
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

4
Joi - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Familia mea a.caiet, manual,
şi silabelor fişe de lucru, fișă cu Evaluare
- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Sunetul şi literea (de tipar şi de poezia ,,Mama” de G.B. predictivă
- oferirea unor informaţii despre sine, despre mână):m Arădeanu
familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.conversaţia,
folosind enunţuri simple explicaţia, exerciţiul,
CLR- Citirea / scrierea literelor de mână
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici Silaba ma munca independentă,
1.1,1.2, munca în echipă,
pe teme familiare reale sau imaginate Cuvântul mama
1.3,1.4, problematizarea,
2.1,2.2, - jocuri de tipul: „Continuă versul /
jocul, învăţarea prin
2.3, strofa”
descoperire
2.4,3.1, - recunoaşterea literelor mari şi mici, de
c.activitate frontală,
3.3 tipar şi de mână
activitate individuală
- realizarea literelor mari de tipar din figuri
tangram
- asocierea unor cuvinte / enunţuri, scrise cu
MM litere de tipar şi de mână, cu imaginile potrivite
1.1.,1.2 - punerea în corespondenţă a imaginilor
cu mesajele orale / scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a
mâinii
- modelarea din plastilină a contururilor unor
litere; decorarea literelor de mână şi de tipar;
Cântecul Mama, din folclorul copiilor
CLR- -delimitarea cuvintelor din enunţuri; Familia mea a.caiet,auxiliar, fişe de Observarea
1.1,1.2, -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie lucru sistematică
1.3,1.4,2 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Sunetul şi literea (de tipar şi de b.conversaţia,
.1,2.2, -exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a mână):m explicaţia, exerciţiul, Aprecieri 
2.3, silabelor şi a sunetelor munca independentă,
globale si 
2.4,3.1 -exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau problematizarea,
,3.3 din interiorul unei silabe / cuvânt
Citirea / scrierea literelor de mână
jocul didactic, învăţarea individuale
Silaba ma
-exerciţii de depistare a sunetului “m” în cadrul prin descoperire
Cuvântul mama
unui cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) c.activitate frontală,
-exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care activitate individuală
MM încep,conţin sau se termină cu sunetul “m”
1.1.,1.2 - jocuri didactice de sinonimie, antonimie,
omonimie;
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode
pentru scris;
-scrierea literei M mare de mână
-intonarea cântecului “Ursul doarme”,însoţit de
mişcările corespunzătoare

5
- identificarea poziţiei verticale, orizontalele sau Probă orală:
oblice recunoaște­
MEM – - scrierea pe reţeaua caietului de matematică Poziții ale unui obiect rea poziției
1.1 ,2.1 caiet de lucru, auxiliar  
- recunoașterea pozițiilor unor animale (interior, • Verticală, orizontală, oblică, unor obiecte
AVAP – exterior) act. frontală
interior, exterior
2.2 individuală
Cântec: Numărătoarea (primele patru strofe)   Aprecieri
MM – 1.4
globale si
individuale
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
utilizate;
a. şablon, frunze, petale,
- identificarea mai multor texturi, a formelor în
seminţe, lipici, ,
AVAP: mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore
acuarele, pensule, Apreciere
1.1; 1.3; etc; Materiale, instrumente, tehnici şi
foarfecă. globală și
2.1; 2.2. - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie procedee de lucru
b.conversaţia, individuală
de domeniu
explicaţia, demonstraţia,
MEM: 5.1. -vizionarea unor imagini cu frunze de toamnă cu 2. Rama de tablou (lipire, colaj)
observaţia, exerciţiul, Expunerea
fond muzical
problematizarea. lucrărilor
MM 1.4. -realizarea unei planșe prin tehnica amprentării cu
c. activitate frontală,
frunze sau aplicarea de frunze
activitate individuală.
-Joc – „Spune povestea mea” ( crează o poveste
pentru tabloul realizat)
Vineri a.auxiliar,
CLR- planșe cu imagini din
1.1,1.2,1 -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce
fabulă
.3,1.4,2.1 este vorba în această povestioară?” Temă de
Adevărata bogă ție b.conversaţia,
,2.2,2.3, - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri lucru în
Prezentarea povestioarei;discuții explicaţia, exerciţiul,
scurte care testează înţelegerea textului audiat clasă:
2.4,3.1 privind morala povestioarei munca independentă,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre - formulare
,3.3 munca în
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat de răspunsuri
echipă,problemati-zarea,
-identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadru la întrebări
AVAP- jocul, învăţarea prin
didactic-colegi
2.2 descoperire
-Desen: Animale enumerate in text
c.activitate frontală,
activitate individuală
- identificarea poziţiei unor obiecte Observarea
MEM – sistematică
- desenarea unor linii în diverse poziții Poziții ale unui obiect: caiet de lucru auxiliar  
1.1 ,2.1
- colorarea unor obiecte după criteria dat • Verticală, orizontală, oblică,
AVAP – act. frontală
- exerciții de completare a unor desene, folosind interior, exterior Aprecieri 
2.2 individuală
linii în diverse poziții globale si 
MM – 1.4 Cântec: Gospodarul din Ardeal individuale

6
- jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat,
femeie, copil sau un instrument reproducerea în
grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând
MM – 1.4;
sincronizarea
2.1
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Cântarea vocală laptop Observarea
CLR 1.4 - alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei -Poziția, emisia naturală, dicția act. frontală individuală sistematică
1.1 corporale pentru fiecare cântec crearea spontană a
unei linii melodice simple sau a unor combinaţii
ritmice de silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
-,,Toamna” de N. Bucliu

EFS - alinierea pe un rand dupa inaltime , de la dreapta  Formatia de adunare


1.1 la stanga ;-observatii, corectari indiv. si colective in linie pe un rand -observare
1.2 - recunoasterea locului in formatie a vecinilor  Formatia de deplasare sistematica
- teren de sport
1.3 - imprastierea si revenirea in formatia de adunare in colana cate unul -aprecieri
- fluier
2.2 pe linia trasata pe sol individuale
- creta
2.3 - din formata de adunare pe o linie, intoarcere cu -aprecieri
CLR fata spre directia de deplasare colective
1.1., 1.2. - pastrarea distantei in timpul deplasarii

Luni  Întâlnirea de dimineaţă ­salutul, prezenta, ziua, 
data, meteo, agenda zilei, impresii În drum spre școală
Auxiliar Sinapsis
Observarea
Spre școală sistematică:
DP. 2.3 conversatia
- discuții despre textul audiat atitudinea
AVAP –  explicatia
- exerciții pe baza textului elevilor față
1.1 jocul didactic
- descoperirea drumului elefănțelului spre școală de sarcina
activitate frontală
- utilizarea ,,cuvintelor magice” în enunțuri proprii dată
individuală
JOC: ,,Un altfel de salut”
Semaforul - colaj

7
C.L.R. - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Familia mea
1.1.,1.2. şi silabelor a., caiet, fişe de lucru,
1.3.,1.4. - stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Sunetul şi literea (de tipar şi de fişe de evaluare, imagini
1.5.,2.1. - identificarea unor silabe pentru a forma cu diverse obiecte,
mână):M
2.2.,2.3. cuvinte auxiliare didactice,
4.1. jetoane cu imagini
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici Citirea / scrierea literelor de mână Observarea
adecvate,laptop
pe teme familiare reale sau imaginate Silaba ma sistematică
b.conversaţia,
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de Cuvântul mama explicaţia, exerciţiul,
tipar şi de mână Aprecieri
AVAP munca independentă,
- realizarea literelor mari de tipar din figuri globale si
1.2,2.3 munca în echipă,
tangram individuale
problematizarea,
- punerea în corespondenţă a literelor / jocul, învăţarea prin
silabelor de tipar cu cele de mână descoperire
- exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a c.activitate frontală,pe
mâinii grupe, activitate
- modelarea din plastilină a contururilor unor litere; individuală
decorarea literelor de mână şi de tipar
C.L.R. -exerciţii de formulare de propoziţii cu suport Sunetul şi literea (de tipar şi de a., caiet, fişe de lucru, Observarea
1.1.,1.2. vizual-planşe cu plante şi fructele lor; mână):M auxiliare didactice, sistematică
1.3.,1.4. - audierea poveștii literei M; b.conversaţia,
1.5.,2.1. -delimitarea cuvintelor din enunţuri; explicaţia, exerciţiul, Aprecieri
Citirea / scrierea literelor de mână
2.2.,2.3. -stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie munca independentă, globale si
Silaba ma
4.1. -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe munca în echipă, individuale
Cuvântul mama
-exerciţii de reprezentare grafică a cuvântului, a problematizarea,
silabelor şi a sunetelor jocul, învăţarea prin
-exerciţii de depistare a sunetului “m” în cadrul descoperire
AVAP unui cuvânt(poziţia iniţială,mediană,finală) c.activitate frontală,pe
1.2,2.3 -exerciţii de exemplificare a unor cuvinte care grupe, activitate
încep,conţin sau se termină cu sunetul “u” individuală
-exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode
pentru scris;
-scrierea literei M mare de mână
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie,
omonimie;
-Modelaj – litera M mare de mână- din
plastilină/hârtie creponată/sârme colorate

8
jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie,
M.M 1.2
copil sau un instrument)
2.1 2.2
-executarea unor mişcări sugerate de text (de
3.1 3.4 Cântarea vocală
exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de
-Tonul laptop Observarea
L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu
CLR 1.4 -Semnalul de început act. frontală individuală sistematică
-alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei
1.1 -Sincronizarea
corporale pentru fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
Marti MEM- -citirea numerelor de la 0 la 31 a.manual, auxiliar
1.1., 1.3. -reprezentarea zecilor și a unităților Recunoașterea, formarea, citire și, b.conversaţia,
-evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un scrierea numerelor naturale de la 0 explicaţia, demonstraţia, Temă de
număr la 31 exerciţiul, jocul lucru în
AVAP -scrierea numerelor de la 0 la 31 didactic, învăţarea prin clasă:
2.2 ­ exerciții de numărare a elementelor si scriere a  descoperire, - citirea și
scrierea
cardinalului unor multimi date; problematizarea, munca
numerelor de
­ exerciții de ordonare crescător / descrescător independentă
la 0 la 31
­ exerciții de compunere / descompunere a  c.activitate frontală,
numerelor activitate individuală

- intuirea imaginilor din manual Cu trenul Observare


- selectarea unor propoziţii din enunţuri create de Sunetul şi literele (de tipar şi de directă,probă
elevi mână): u orală,
C.L.R. Formularea unei autoevaluare
1.1.,1.2. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi
despărţirea acestora în silabe propoziţii a. caiet, fişe de lucru,
1.3.,1.4. Semnificaţia unor
- identificarea sunetului u în silabe fişe de evaluare,
1.5.,2.1 simboluri
- asocierea sunetului u cu litera u şi imagini cu diverse
U obiecte
- scrierea literei u şi a silabelor mu, um, au Modele de comportament b.conversaţia,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, explicaţia, exerciţiul,
beţişoare, plastilină munca independentă,
- exemplificarea unor substantive proprii munca în echipă,
- stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar problematizarea,
şi cele de mână jocul, învăţarea prin
MM - citirea silabelor descoperire
2.2 - completarea cuvintelor cu silabele potrivite c.activitate frontală,
- Joc de rol: Cum mă comport în mijloacele de activitate individuală
2h transport în comun
- frământări de limbă: sunetul ,,u” de Ion Berca
-Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
- scrierea literei ,,u” de mână

9
EFS  Intoarceri prin Probă
- invatarea intoarcerilor prin saritura spre directiile
1.1 saritura, la stanga si la dreapta, de practică
indicate - teren de sport
1.2 pe loc Aprecierea
- invatarea intoarcerilor prin saritura la stanga si la - fluier
1.3 activitatii
dreapta
2.2 elevilor
- exersarea intoarcerilor la semnale sonore
2.3
Miercuri MEM- -citirea numerelor de la 0 la 31 Recunoașterea, formarea, citire și, a.caiet, fişe de Observarea
-evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un scrierea numerelor naturale de la 0 lucru,auxiliare, planşe, sistematică
1.1, 1.3. număr la 31 plastilină
­ exerciții de numărare a elementelor si scriere a  b.conversaţia,
AVAP cardinalului unor multimi date; explicaţia, demonstraţia, Apreieri
2.2 ­ exerciții de ordonare crescător / descrescător exerciţiul, jocul globale și
­ exerciții de reprezentare grafică a unor numere  didactic, învăţarea prin individuale
date; descoperire,
­ scrierea vecinilor unor numere date; problematizarea, munca
­ exerciții de ordonare crescător / descrescător; independentă
­ exerciții de scriere a unor numere cuprinse  c.activitate frontală,
între ... și între ... activitate individuală
- modelarea unor numere din plastilină, respectând activitate în grup
anumite cerințe matematice
AVAP- - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Culoarea- forma de exprimare a a. caietul de arte vizuale Apreciere
1.1 1.2 utilizate; ideilor și a trăirilor personale. şi abilităţi practice, globală
2.2 2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în şablon, frunze, petale, Apreciere
2.4 mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore Copacul rodnic ( decupare, seminţe, lipici, , individuală
etc; lipire, amprentare, asamblare acuarele, pensule,
MM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie -pata) foarfecă. Probă
1.4 de domeniu b.conversaţia, practică
-vizionarea unor imagini cu frunze de toamnă cu explicaţia, demonstraţia,
fond muzical observaţia, exerciţiul,
-realizarea unei planșe prin tehnica amprentării cu problematizarea.
frunze sau aplicarea de frunze c. activitate frontală,
-audiţie-„Popas” activitate individuală.
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

10
Joi - intuirea imaginilor din manual
- selectarea unor propoziţii din enunţuri create de
elevi
C.L.R. - delimitarea cuvintelor din propoziţii şi
1.1.,1.2. despărţirea acestora în silabe
a. caiet,auxiliar,fişe de
1.3.,1.4. - identificarea sunetului un în silabe
Cu trenul lucru
1.5.,2.1 - asocierea sunetului u cu litera u şi
Sunetul şi literele (de tipar şi de b.conversaţia, Observare
U
mână): U explicaţia, exerciţiul, directă
- scrierea literei u / U şi a silabelor mu, um, au
Formularea unei munca independentă,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână,
propoziţii munca în echipă,
beţişoare, plastilină
Semnificaţia unor problematizarea, Apreieri
- exemplificarea unor substantive proprii
simboluri jocul, învăţarea prin globale și
2h - stabilirea corespondenţei dintre literele de tipar
descoperire individuale
şi cele de mână
c.activitate frontală,
- citirea silabelor
activitate individuală
MM - completarea cuvintelor cu silabele potrivite
2.2 - Joc de rol: Cum mă comport în autobuz-
frământări de limbă
-Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
- scrierea literei ,,U” de mână

- adăugarea / extragerea de elemente dintr-o a.materiale: manual,


mulţime de obiecte fişe de lucru, planşe
- numărarea şi scrierea numărului obiectelor unei b.procedurale:
mulţimi Compararea și ordonarea conversaţia,
MEM 1.2. - citirea şi scrierea relaţiei de ordine dintre numerelor naturale de la 0 la 31 explicaţia,
1.3., 1.6. cardinalele a două mulţimi demonstraţia,
- ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor Mai mare, mai mic, egal (>, <, =) exerciţiul, Probă orală
CLR 4.1 numere date problematizarea,
MM 1.4 - Poezie: Numărătoarea, T. Constantinescu munca independentă
Cântecul numerelor c.forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală
Discuţii despre păsări cunoscute din ţara noastră - planşă model, carton,
Analiza planşei model „Rândunica”. Identificarea acuarele,foarfecă,lipici
AVAP - 1.3 etapelor de lucuru pentru realizarea acesteia - conversaţia euristică,
Rândunica Expunerea
2.3, 2.4 Exerciţii de tăiere şi lipire a elementelor date munca independentă,
lucrărilor
MEM - 3.1 Expunerea lucrărilor realizate analiza swot
Discuţii pe baza lucrărilor expuse: Ce lucrare îmi - activitate frontală, pe
place cel mai mult? De ce? grupe, individuală

11
Vineri -iniţierea unor dialoguri în legătură cu poezia
audiată Observare
CLR– 2.1;
-exerciţii de formulare de propoziţii după imagini; Doi frati cuminti, de Elena calculator sistematică
2.2
-stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie Farago videoproiector
MM – 1.4
JOC: Numește personajul care face următoarele  Prezentarea poeziei;ordonarea activitate frontală Aprecieri
AVAP – 
acțiuni cronologică a imaginilor individuală globale si
2.2
Desen: Personajele poeziei individuale
Audierea unor cântece cu tema familia
a. manual, auxiliar, fişe
­ ex. de numărare, ordonare, comparare a numerelor de lucru, planşe
naturale 0­ 31(folosind semnele de relatie <, > , =) Compararea și ordonarea b.conversaţia, Observare
MEM 1.2. - încercuirea (cu creioane colorate) a numerelor
numerelor naturale de la 0 la 31 explicaţia, directă
1.3., 1.6. date, după anumite criteria
demonstraţia,
- completarea unor casete cu numere
corespunzătoare Mai mare, mai mic, egal (>, <, =) exerciţiul, Aprecieri
AVAP
- realizarea unor colaje / fotografii cu imagini ale problematizarea, globale și
2.2
Soarelui munca independentă individuale
c. activitate frontală,
activitate individuală
jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie,
copil sau un instrument)
M.M 1.2
-executarea unor mişcări sugerate de text (de
2.1 2.2
exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de
3.1 3.4 Cântarea vocală
L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu laptop
-Tonul Interpretare
-alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei act. frontală
CLR 1.4 -Semnalul de început vocală
corporale pentru fiecare cântec individuală
1.1 -Sincronizarea
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
-,,Suflă vântul crengile”

EFS -observare
*- adunarea pe un rand ( alinierea dupa inaltime, de
1.1  Formatia de adunare sistematica
la dreapta la stanga) - teren
1.2 in linie pe un rand -aprecieri
- recunoasterea locului in formatie a vecinilor - fluier
1.3  Formatia de deplasare individuale si
-exersarea alinierii pe linii marcate
2.2 in colana cate unul colective
-exersarea intorcerilor la dreapta si la stanga
2.3

12
Luni ­ Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenta, ziua, 
data,meteo, agenda zilei, impresii
DP ­ citirea/ fixarea unor ore pe ceas; a. auxiliar, fișe de Observarea
1.1 , 2.2 lucru
­ realizare de corespondențe între imagini și  sistematică
3.1 b. conversatia,
etichete date; Sunt punctual la școală
explicatia, exercițiul,
­ numirea unor sarcini de lucru pe care elevul le  Aprecieri
AVAP – jocul didactic
poate realiza la diverse discipline; individuale și
1.1 c. activitate frontală
CLR – 1.4 ­ colorarea unor obiecte, după criterii date; individuală colective
JOC: ,,Imită mișcările”

C.L.R. - construirea corectă a unorenunţuri după imagini • Aniversarea Nanei


1.1.,1.2. - descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să -Sunetul şi literele (de
1.3.,1.4. conţină sau să se termine cu sunetul n tipar şi de mână): n
2.1.,2.2. - asocierea sunetului n cu litera n / N -Invitaţia: realizarea unei invitaţii
2.3.,2.4. - citirea silabelor şi a cuvintelor utilizând desene / simboluri / a.caiet, fişe de lucru,
- asocierea cuvântului scris cu imaginea litere / cuvinte fişe de evaluare,
MM corespunzătoare -Reguli de vorbire imagini cu diverse
1.1.,1.2 - scrierea literei n, izolat, în silabe şi în cuvinte eficientă obiecte, auxiliare
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, didactice, jetoane cu
beţişoare, plastilină imagini adecvate
- punerea în corespondenţă a silabei scrise de b.conversaţia, Observare
2h tipar cu silaba scrisă de mână explicaţia, exerciţiul, directă,probă
munca independentă, orală,
- citirea propoziţiilor enunţiative şi a munca în echipă, autoevaluare
propoziţiilor interogative problematizarea,
- scrierea propoziţiei, alineatul, scrierea cu jocul, învăţarea prin
majusculă descoperire
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, c.activitate frontală,pe
beţişoare, plastilină grupe, activitate
individuală
- colorarea şi decorarea literelor n obţinute din
figuri tangram
În vizită, joc de rol
- scrierea literei ,,n” de mână
-executarea unor mişcări sugerate de text (de Percuţia corporală (bătăi din
MM exemplu, deplasarea pe cântecele „Codobelcul” de palme, cu a.casetofon, cd-uri,
2.1 L.Comes, „Voiniceii” de A. Ivăşcanu degetul în bancă, cu palmele pe b.conversația,
2.2 - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin genunchi) explicația,
Aplicații
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, demonstrația,
practice
trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a exercițiul, jocul
M.E.M. percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale c. frontală,
1.1. 2.1. degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) individuală,pe grupe
-,,Moara,, de C. Mareș

13
Marți MEM - - adăugarea / extragerea de elemente dintr-o Numere pare, numere impare
1.1, 1.6., mulţime de scrierea unui şir de numere pare / a. manual, fişe de lucru
5.1. impare, având date limitele intervalului b. conversaţia,
- identificarea numerelor pare / impare și colorarea explicaţia,
CLR – 1.2. acestora Temă de
demonstraţia,
AVAP –  - compararea unor numere naturale lucru în clasă:
exerciţiul, învăţarea
- completarea unor șiruri numerice identificarea
2.6. prin descoperire,
- stabilirea valorii de adevăr a unor relații numerelor
problematizarea,
matematice pare / impare
munca independentă
Cântecul numerelor c. activitate frontală,
activitate individuală

C.L.R. - construirea corectă a unorenunţuri după imagini Aniversarea Nanei a.caiet, fişe de lucru, Observarea
1.1.,1.2. - descoperirea unor cuvinte care să înceapă, să -Sunetul şi literele (de fişe de evaluare, sistematică:
1.3.,1.4. conţină sau să se termine cu sunetul n tipar şi de mână): N imagini cu diverse atitudinea
2.1.,2.2. - asocierea sunetului n cu litera n / N obiecte, auxiliare elevilor față de
2.3.,2.4. - citirea silabelor şi a cuvintelor -Reguli de vorbire didactice, jetoane cu sarcina dată
- asocierea cuvântului scris cu imaginea Eficientă imagini adecvate
MM corespunzătoare - Scrierea cu majusculă b.conversaţia,
1.1.,1.2 - scrierea literei N, izolat, în silabe şi în cuvinte explicaţia, exerciţiul,
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, munca independentă,
beţişoare, plastilină munca în echipă,
2h - punerea în corespondenţă a silabei scrise de problematizarea,
tipar cu silaba scrisă de mână jocul, învăţarea prin
- confecţionarea literelor din sârmă, fire de lână, descoperire
c.activitate frontală,pe
beţişoare, plastilină
grupe, activitate
-realizarea ,,Arborelui clasei” individuală
- scrierea literei ,,N” de mână
EFS Tipuri de alergări:  Scoala - teren de sport Observare
3.1 - alergare pe loc cu reper la palma alergarii - fluier directă, probă
3.2 - alergare cu pendularea geznei inapoi  Pasul - repere ( jaloane, linii practică
3.3 - alergare cu genunchii la piept 4 m – se trece in alergator de accelerare trasate pe sol)
alergare accelerata- 8m – se trece in alergare lansata
CLR 4 m. Aprecieri
1.1., 1.2. Concurs: individuale și
- linia de plecare colective
- 3-4 m joc de glezna
- 6-8 m alergare accelerata
- 4-5 m alergare lansata ( de revenire)
Exercitii cu ajutorul bancii de gimnastica :
- se aseaza o banca de gimnastiica
- se pleaca in alergare usoara, in dreptul bancii se

14
executa alergare accelerata, dupa ce se trece de
banca, pas lansat
Se aseaza doua bancii pe aceiasi linie :
- alergare usoara pana in dreptul primei banci, pas
lansat, ocolirea bancii, alergare usoara, pas
accelerat, pas lansat
Miercuri MEM - adăugarea / extragerea de elemente dintr-o Recapitulare
MEM mulţime de obiecte
1.1, 1.2 - exerciții de citire, scriere, ordonare a numerelor
a. manual, auxiliar
1.3., 1.6. - scrierea numerelor de la … până la …
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine dintre b. conversaţia,
2.1.
cardinalele a două mulţimi explicaţia, exerciţiul,
CLR – 1.2. - completarea unor șiruri numerice problematizarea, Interevaluare
- stabilirea valorii de adevăr a unor relații munca independentă
matematice c. activitate frontală,
MM – 2.1.
- identificarea poziției unui obiect activitate individuală
Cântecul numerelor

AVAP -numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Pictură a. caietul de arte


1.1 utilizate; vizuale şi abilităţi
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor Colaj practice, şablon, fire
2.1 obiectelor din mediul cunoscut; textile, foarfecă, lipici, Apreciere
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în 2. Floarea-soarelui decupare, boabe de piper, globală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore lipire, pensulaţie acuarele, pensule. Apreciere
MEM etc; b.conversaţia, individuală
3.2. - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie explicaţia, Lucrare
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, demonstraţia, practică
modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ; observaţia, exerciţiul.
-realizarea colajului. c. activitate frontală,
activitate individuală
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

15
Joi CLR -1.1; - identificarea sunetului i în silabe şi în cuvinte În grădină ● metoda fonetică Observare
1.2 - asocierea sunetului i cu litera i / I -Sunetul şi literele de tipar : i, I analitico - sintetică, directă
1.3; 1.4 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor - Litera de mână: i conversaţia, explicaţia,
2.1; 2.2 - completarea cuvintelor cu silabele potrivite demonstraţia,
-Oferirea unor informaţii despre
2.3; 2.4 - modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei exerciţiul, jocul
activităţile preferate
3.1;3.3 litere /unui sunet didactic, jocul de rol
4.1 - încercuirea literelor I și I ● activităţi frontale,
-Propoziţia interogativă, intonarea individuale, în grupuri
- realizarea unui dialog elev – elev pornind de la
AVAP acesteia mici
o imagine dată
2.3., 2.6. - formulare de enunțuri cu cuvinte date;
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină
2h - identificarea unor situaţii de utilizare a
majusculei
- formularea unor cuvinte cu ajutorul
alfabetarului
- colorarea şi decorarea literelor i şi I obţinute din
figuri tangram
,, Colorează imaginile in care vezi obiecte ale caror
nume conţin sunetul “i”
- scrierea literei i de mână
MEM Itemii probei de evaluare Probă de evaluare a.fișe de evaluare
1.1, 1.2 b.procedurale:
1.3., 1.6. conversaţia, munca
Probă scrisă
2.1. independentă
c. activitate individuală

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor


1.1 utilizate; a. : caietul de arte
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor vizuale şi abilităţi
Apreciere
2.1 obiectelor din mediul cunoscut; practice,şablon
1. Dovleacul(tăiere, lipire, globală și
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în b.explicaţia,
răsucire) individuală
mişcare, a formelor ce au suferit deformări minore demonstraţia,
etc; observaţia, exerciţiul,
Lucrare
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie analiza swot
practică
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, c. activitate frontală,
MEM modelaj, construcţii, confecţii, foto-video) ; activitate individuală.
2.1 -realizarea colajului.

16
Vineri -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce
CLR- este vorba în text?”
1.1,1.2, - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri
2.1,2.2, scurte care testează înţelegerea textului audiat a.fișă de lectură
2.3,2.4, - formularea unor răspunsuri la întrebări despre *Lectură b.conversaţia,
3.1, 3.3. conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat explicaţia, exerciţiul,
Observare
3.4. - repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text Bine e la noi acasă! munca independentă,
directă
audiat de Emilia Căldăraru ciorchinele, diamantul
AVAP- - desenarea personajelor principale. c.activitate frontală,
2.6. -completarea unui desen/fişă cu personajele care activitate individuală
MEM lipsesc; colorarea desenului
1.3 - numerotarea scenelor din poezie în ordinea în care
s-au petrecut întâmplările
Oră de ameliorare-dezvoltare:
– Activităţile de învăţare cu caracter
ameliorativ se vor stabili în funcţie Evaluarea
MEM de problemele (individuale/ale Resurse materiale: după
AMELIORARE/ DEZVOLTARE
1.1, 1.2 majorităţii elevilor) ce vor fi fișe de ameliorare, fișe rezolvarea
1.3., 1.6. identificate după evaluarea de dezvoltare, sarcinilor de
Pot mai mult!
2.1. sumativă. ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor Resurse procedurale: dezvoltare:
- Exerciții diverse
CLR avea un grad ridicat de dificultate şi conversația, explicația,
1.1.,1.2. vor fi stabilite pentru elevii care vor exercițiu
demonstra realizarea tuturor Autoevaluarea
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.
*exersarea startului din picioare fără comenzi
*alinierea la start câte 4-5 elevi pentru exersarea
startului
*exersarea alergării cu accelerare
EFS Joc cu mingea
aprecieri
1.1., 1.2., 1. se lansează mingea, se aleargă în viteză până la
Startul de sus, lansarea de la start minge, jaloane individuale si
1.4., 2.2., ea, se aduce mingea
colective
3.2. 2.se lansează mingea până la jaloane, se pleacă în
viteză pentru a readuce mingea
Jocuri dinamice pentru alergare de viteză
Ștafeta pe numere, Alergare cu handicap,Iepurele
fără vizuină, Fuga prin tunel, Lupul și mielul

17
- marcarea structurii ritmice a cântecului, prin Percuţia corporală (bătăi din
MM acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, palme, cu a.laptop, videoproiector
2.1 trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a degetul în bancă, cu palmele pe b.conversația,
Aplicații
2.2 percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale genunchi) explicația,
practice
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) demonstrația, exercițiul
M.E.M. ,,Dacă vessel se trăiește” c. frontală, individuală
1.1. 2.1.

Luni DP  ­ Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenta, ziua,  Cum comunicăm în clasă a. auxiliary, fișe de 


1.1, 2.2 data,meteo, agenda zilei, impresii lucru
2.3, 3.1, - discuții pe baza textului ,,Pufuleț” Comunicare școlară eficientă
b. conversatia euristică, Evaluare după
3.2. - realizarea de corespondențe între numele Abilități de comunicare de bază
explicatia, jocul   rezolvarea
personajelor și imagini
didactic, exercițiul  sarcinilor de
AVAP  - realizarea unor dialoguri în care se folosesc
metoda semaforului lucru
2.6. ,,cuvinte magice”
c. activitate frontală, 
CLR  - Așa DA / Așa NU
individuală
 1.4, 3.1. - Colorarea unor desene, după criterii date
JOC: ,,Jocul numelor”

CLR -1.1; - identificarea sunetului i în silabe şi în cuvinte În grădină metoda fonetică


1.2 - asocierea literelor de tipar cu cele de mână -Sunetul şi literele de tipar : i, I analitico - sintetică,
1.3; 1.4 - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor - Litera de mână: I conversaţia, explicaţia,
2.1; 2.2 - citirea în dialog demonstraţia,
2.3; 2.4 - completarea cuvintelor cu silabele potrivite exerciţiul, jocul
3.1;3.3 - formulare de enunțuri cu cuvinte date; didactic, jocul de rol
4.1 -Propoziţia interogativă, intonarea - activităţi frontale, Observare
- identificarea unor situaţii de utilizare a
acesteia individuale, în grupuri sistematică
majusculei
AVAP - formularea unor cuvinte cu ajutorul mici
2.3., 2.6. alfabetarului
- desenarea unor obiecte care conțin sunetul i
2h - povestirea unor întâmplări, evenimente din viața
proprie;
- realizare de corespondențe între cuvinte scrise cu
litere de tipar și cuvinte scrise cu litere de mână
- scrierea literei I de mână - scrierea literei i de
mână

18
MM 1.4. -însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea Cântarea cu acompaniament
2.2., 3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul -Acompaniament instrumental a.laptop
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / realizat de cadrul didactic b.conversația,
receptarea lor de către copii explicația,
Observare
AVAP 2.3. -utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile demonstrația,
directă
pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple exercițiul, jocul
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri c. frontală,
de lemn decorate de copii etc.) individuală,pe grupe
,,Piticii și ariciul” de G. Cucu
Marți MEM –  - observarea scheletului corpului omenesc (planșă); Corpul omenesc. Scheletul a.manual, planșă,
2.1., 2.2.,  - formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza puzzle, mulaje
4.1.  planșei prezentate; b. conversaţia euristică,
- realizarea de corespondențe între părți component explicaţia, exerciţiul, Evaluare
DP  ale scheletului și numerele de pe corpul uman învăţarea prin predictivă
3.1. - asamblarea scheletului (puzzle) descoperire,
- numirea părților component ale scheletului problematizarea,
munca independentă
c. frontal, individual
CLR -1.1; ­Recapitularea literelor u,n, i  Recapitulare Autoevaluarea
1.2 ­ex. de citire a literelor, silabelor, cuvintelor a, m,u, n, i  controlată
1.3; 1.4 ­ex. de despărtire a cuvintelor în silabe
2.1; 2.2 ­ex. de analiză fonetică Evaluare sumativă
2.3; 2.4 ­ ex. citire a unei benzi desenate (realizarea unor  a. manual, auxiliar, fișe
3.1;3.3 dialoguri) de evaluare Probă scrisă
4.1 ­ ex. asociere imagini cu litera initial scrisă de mână b. conversația, 
­ex. de copiere, transcriere si dictare explicația, exercițiu, 
­ formare de cuvinte din litere / silabe date munca independent
AVAP –
­ formularea unor propoziții după imagini /  c. frontal, individual
2.6.
reprezentare grafică
­ scrierea unor cuvinte după scheme grafice
2h
­ colorarea unor perechi de litere
­ rezolvarea itemilor din fișa de evaluare
EFS *Exersarea alergării de viteză cu start de sus, pe 25 Viteza Probă practică
1.1., 1.2., m
1.4., 2.2., *Jocuri: Ia-te după mine, Crabii și creveții
3.2. *Corectări, recomandări
*Desemnarea câștigătorului clasei

19
Miercuri MEM  - efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, fișe de lucru
 1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică,
1.6. - aflarea sumei a două numere explicaţia, exerciţiul,
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.1 - compararea unor sume descoperire,
- verbalizarea proprietăților adunării problematizarea, Observare
munca independentă sistematică
c. activitate frontală,
activitate individual
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Desen/Colaj a. caietul de arte
1.1 2.1 2.2 utilizate; Pictură vizuale şi abilităţi
2.3 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie 2. Semnul de carte practice, şablon,
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, (decupare,ştampilare, caligrafie) acuarele, pensule, Apreciere
MM 2.1 modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); foarfecă, carioca, cretă globală
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; rotundă Apreciere
-realizarea jucăriilor. b.conversaţia, individuală
-interpretare cântece despre şcoală explicaţia, Lucrare
demonstraţia, practică
observaţia, exerciţiul
c. activitate
frontală,individ.
LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

Joi CLR –  – exerciții cu caracter ameliorative; se vor stabili în a. manual, laptop, fișe  Probă orală /


1.2; 1.3;  funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii Ridichea uriașă scrisă
ameliorare / dezvoltare,
2.1; 4.1 elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea
Activități de recuperare / dezvoltare fişe de lucru; creioane
sumativă. colorate, coli A4
DP – exerciții de dezvoltare; exercițiile vor avea un
3.1. b. conversația, 
grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru explicația, exercițiu, 
AVAP elevii care vor demonstra realizarea tuturor
2.6. munca independent, 
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de organizatorul grafic
evaluare sumativă. c. frontal, individual, 
         2h - audierea poveștii ,,Ridichea uriașă” pe grupe
- Povestire / Repovestire cu ajutorul imaginilor
- exerciții pe baza textului
JOC: ,,Scara poveștii”

20
MEM  - efectuarea de adunări în diferite contexte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, auxiliare
 1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică,
1.6. Evaluare
- aflarea sumei a două / trei numere explicaţia, exerciţiul,
predictivă
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.2. - compararea unor sume descoperire,
- exemplificarea proprietăților adunării problematizarea,
- completarea unor casete cu numere potrivite munca independentă
- reprezentarea unor sume pe axa numerelor c. activitate frontală,
activitate individual
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Colaj a. laptop,şablon
1.1 utilizate; Pictură b.explicaţia,
2.1 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie 1. Grivei( decupare, lipire, demonstraţia,
2.2 de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, pensulaţie –forme neregulate observaţia, exerciţiul, Expunerea
2.3 modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); problematizarea. lucrărilor
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; c. activitate frontală,
MM -realizarea jucăriilor. activitate individuală
2.1. -interpretare ,,Azi Grivei e mânios”
Vineri C.L.R. - audierea poeziei - fişe de lucru; Observare
1.1.1.2.,2.1 -formularea unor întrebări şi răspunsuri prin care se - creioane colorate; sistematică
2.2.2.3. solicită lămuriri sau informaţii diverse Familia mea, de Elena Podoleanu - coli A4;
AVAP- -realizarea unui desen cu elemente din poezie etc. - laptop
2.2 - videoproiector

MEM  - efectuarea de adunări în diferite contexte Adunarea nr. de la 0 la 10. a.manual, auxiliare Observare
 1.2; 1.4; - adunarea cardinalelor unor mulţimi Proprietățile adunării b. conversaţia euristică, sistematică
1.6. - aflarea sumei a două / trei numere explicaţia, exerciţiul,
- scrierea unor adunări, după imagini date învăţarea prin
CLR – 1.2. - compararea unor sume descoperire,
- exemplificarea proprietăților adunării problematizarea,
- completarea unor casete cu numere potrivite munca independentă
- reprezentarea unor sume pe axa numerelor etc. c. activitate frontală,
activitate individual, pe
grupe
EFS Alergare de viteză pe distanța de 25 m cu start de Probă de control curtea școlii, fluier *evaluare
1.1., 1.2., sus finală
1.4., 2.2.,
3.2.

21
MM 1.4 -însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea Cântarea cu acompaniament a.casetofon, cd-uri, Evaluare orală
3.3 lor de către cadrul didactic sau cu ajutorul -Acompaniament instrumental b.conversația,
mijloacelor tehnice, urmată de preluarea intuitivă / realizat de cadrul didactic explicația,
AVAP 2.2 receptarea lor de către copii demonstrația,
-utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile exercițiul, jocul
pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple c. frontală,
(cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri individuală,pe grupe
de lemn decorate de copii etc.)
-,,A,a,a! Acum e toamnă da”
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Mărul hazliu ( rupere, lipire, conversaţia, explicaţia,
1.1 2.1 2.2 utilizate; pensulaţie-forme regulate) demonstraţia,
2.3 - verbalizarea etapelor de lucru observaţia, exerciţiul, Expunerea
- realizarea lucrărilor munca independentă lucrărilor
MM 2.1 -interpretare cântece despre fructe

ADEVARATA BOGATIE

Intr-o buna zi, tatal unei familii instarite hotari sa-si duca fiul intr-o calatorie pentru a-i arata cat de bogati sunt ei si felul in care traiesc
oamenii simpli. Tatal si fiul petrecura mai multe zile si nopti la ferma unei familii sarace.

22
Intorsi acasa, tatal isi intreba fiul:
- Ei bine, fiule, cum ti s-a parut calatoria?
- Ooo, a fost extraordinar, tata!
- Ai vazut cat de saraci sunt unii oameni? intreba tatal.
Fiul ii raspunse:
- Am vazut ca noi avem un caine si ei au patru. Noi avem o piscina, iar ei au un iaz urias. Noi avem becuri in gradina, ei au stelele
noptii. Noi avem o bucata de pamant, ei au campuri largi ce se intind pana dincolo de orizont. Noi avem servitori, iar ei ii servesc pe
altii. Noi ne cumparam mancarea, ei o cultiva. Noi avem ziduri care ne apara proprietatea, ei au prieteni care ii ocrotesc.
La auzul vorbelor fiului sau, tatal ramase incremenit. Fiul adauga:
- Tata, iti multumesc ca mi-ai aratat cat de saraci suntem!

Morala: Adevarata bogatie nu este data de lucrurile materiale pe care le ai, ci de ceea ce salasluieste in sufletul tau. Prietenii,
bunatatea si libertatea sunt adevaratele comori ale vietii

DOI FRAȚI CUMINȚI,


de Elena Farago

Noi suntem doi fraţi, în casă


Şi nu ne certăm deloc,
Şi suntem tăcuţi la masă,
Şi cuminţi în orice loc.

Avem hamuri, cerc şi minge,


Când pe-afară ne jucăm,
Iar când plouă, ori când ninge,
Liniştiţi în casă stăm.

23
Şi cu jucării frumoase
Ne jucăm tot amândoi,
Pe când mama nostră coase,
Ori citeşte, lângă noi.

Mama noastră ne vorbeşte


Şi ne mângâie duios,
Iară seara ne citeşte
Ori ne spune-un basm frumos.

Şi ne-nvaţă lucruri multe,


Şi frumoase, stând cu noi,
Şi îi place să ne-asculte
Când vorbim noi amândoi...

Şi în gândul nostru-ntruna
Auzim povaţa ei:
- Fiţi cuminţi întotdeauna
Şi fiţi buni, copiii mei!... FAMILIA MEA
de Elena Podoleanu

Bine e la noi acasă,


Bine e la noi acasă! Că avem viaţă frumoasă.
de Emilia Căldăraru Mama spală şi găteşte,
Bine e la noi acasă! Tata la lucru porneşte.
Nu e lume mai frumoasă
Noi copii cei mai mici
Cum e cuibul părintesc,
Unde eu trăiesc și cresc. Facem ce putem pe-aici.
Ştergem praful, aspirăm
Tata, mama și bunici,
Eu și frățiorii mici, Lucrurile aşezăm.
Ne iubim, ne respectăm
Părinţii ni-i ajutăm.
24 Ascultăm şi de bunici
De când suntem foarte mici.
Toți, aici, suntem uniți,
Bucuroși și fericiți!

Casa mea și-n somn o știu,


Orice colț pot să-l descriu.
Când pășesc al casei prag,
Tot ce vad în ea mi-e drag.
Parca dintr-un basm vrăjit,
Toate-mi spun: ”Bine-ai venit!”

25

S-ar putea să vă placă și