Sunteți pe pagina 1din 11

RAPORT DE PRACTICA

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI


SECTOR 3

PERIOADA :14.03-30.05.2007
I. Prezentarea stagiului de practica
Identificarea institutiei si a departamentului

Stagiul de practica desfasurat pe parcursul a 10 saptamani a fost efectuat in


cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Aceasta este
responsabila pentru garantarea asistentei sociale si ajutor pentru copii, familii
privilegiate, persoane in varsta, aflate in nevoie, abuzate, cu dizabilitati sau
marginalizate. Activitatea noastra de practica s-a desfasura in la Serviciul Interventii in
regim de urgenta a persoanelor adulte.

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã si Protecţia Copilului Sector 3 are


deasemenea responsabilitatea de a respecta drepturile copilului si sustine aceasta
atributie prin serviciile pe care aceasta le pune la dispozitia cetatenilor. Aceste servicii
constau in activitati de consiliere, actiuni ce au menirea sa opreasca separarea acestuia
de familia sa, si deasemenea sustine si dezvolta o strategie de protectie speciala pentru
copii cu dizabilitati.

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã si Protecţia Copilului Sector 3 elaboreazã


si sustine strategii proprii de asistenţã socialã dezvoltate pe esantionul cetatenilor din
unitatea administrativ sociala astfel incat serviciile oferite si prestate sa fie cat mai
apropiate de destinatarii lor. Deasemenea se incurajeaza dezvoltarea in functie de
cerintele cetatenilor a planuluiu de asistenţã socialã si a programelor de acţiune în
domeniul prestat de catre insitutie.

Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã si Protecţia Copilului Sector 3


acopera deasemenea si domeniul protecţiei persoanelor adulte (persoane singure, si in
special persoane vârstnice si cu probleme de sanatate, etc.), ofera suprt pentru aceaste
categorii de persoane aflate în nevoie prin actiuni si activitati specifice, de consiliere si
deasemenea are responsabilitatea de a le asigura acestora servicii adecvate cu scopul
refacerii si dezvoltarii capacitãţilor si abilitatilor familiale si in special individuale. In
cazul in care exista cetateni care cer sprijin pentru a depãsi situaţiile dificile în care se
aflã Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã si Protecţia Copilului Sector 3 ofera ajutor
prin acordarea de suport financiar, material si juridic, în condiţiile legii. De asemenea,
asigurã mãsurile de protecţie necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au
aflat în situaţii de risc.

2
În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, asigurã respectarea drepturilor
persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistenţã, consiliere, îngrijire,
tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionalã, precum si alte tipuri
de servicii, în funcţie de nevoile persoanelor cu handicap, în bazã încadrãrii acestora în
categorii de persoane cu handicap.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 asigura


asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane: persoane defavorizate,
marginalizate, discriminate, persoane varstnice, persoane singure si familii aflate in
dificultate, adulti si copii cu dizabilitati, copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon,
copii abandonati.

Obiectivul stagiului de practica

Obiectivul stadiului de practica in cadrul facultatii noastre reprezinta in general


familiarizarea studentilor cu domeniul de activitate al administratiei publice. Din acest
motiv stagiul de practica s-a desfasurat in cadrul insitutiilor publice din cadrul
municipiului Bucuresti. In cadrul stagiilor de practica se pune in special accentul pe
exemplificarea prin contact direct a informatiilor obtinute teoretic in cadrul facultatii,
respectiv identificarea si completerea cunostintelor teoretice dobandite in calitate de
studenti ai Facultatii de Administratie Publica din cadrul Scolii Nationale de Studii
Politice si Administrative din Bucuresti.

Ca obiectuv general al stagiului de practica, acesta consta in pregatirea ,


informarea si invaţarea unor norme metodologice specifice instituţiei in care se
efectueaza acesta, in scopul deprinderii abilitatiilor de comunicare si efectuare
corecta a sarcinilor in viitoarea cariera pe care o vom urma.

Aceste abilitati sunt deprinse prin contact direct cu personalul deja prezent in
cadrul institutiei si depind de gradul de implicare si e interes pe care il prezinta
studentul. In plus avem oportunitatea de a acumula cunostinţe legislative obligatorii
pentru cariera in acest domeniu si mai important putem observa modul in care acestea
sunt aplicate.

Aceste obiective au fost îndeplinite prin intreaga activitate de practica


desfasurata in cadrul Directiri Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Sector 3 care a constat în cunoasterea structurii instituţiei, normelor metodologice,

3
legislaţiei specifice, cunoasterea structurii personalului, completarii unor formulare, si o
multitudine de activitati si moduri de actiune specifice.

Detalii despre coordonatorul stagiului de practica

Coordonatorul stagiului de practica este domnul Ion Ghitulescu care ocupa


postul de sef Servicii Interventii in Regim de Urgenta pentru Persoane Adulte
si trebuie mentionat ca in elaborarea si realizarea proiectului meu am beneficiat de
sprijin, comunicare si intelegere armonioase din partea dumnealui.

Domnul Ion Chitulescu este absolvent al Facultatii de Istorie in cadrul


Universitatii Bucuresti, avand o licentia in “Istoria Romaniei si Istoria Universala” si in
plus o diploma de master in “Istoria ideilor si mentalitatilor”. In cadrul activitatii
desfasurate a dovedit excelente abilitati de comunicare, creativitate, abilitati de
rezolvare a problemelor, flexibilitatea de a lucra intr-un mediu multi-cultural,
cunostinte tehnice de managementul problemelor de administratie publica si capacitatea
de a gestiona un proiect.

II. Descrierea institutiei primitoare


Plasarea institutiei in sistemul administrativ romanesc

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este o institutie ce


presteaza servicii public de interes local si poate deasemenea sa se incadreze in
categoria serviciilor oferite cetateanului. Aceasta institutie are ca obiect de activitate
punerea in aplicare a politicii guvernamentale in domeniul protectiei sociale si a
protectiei copilului aflat in dificultate la nivel local. Activitatea Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului este coordonata de Secretarul Consiliului Local
al Municipiului Bucuresti.

Atributiile principale are Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia


Copilului sunt urmatoarele:

• Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale


celorlalte organe centrale ale administratiei publice din sector, in vederea
identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie
sociala si protectie a copilului;

4
• Colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale care
desfasoara activitati in domeniul protectiei sociale si al protectiei
copilului;

• Prezinta Consiliului Local ori de cate ori este nevoie sau la solicitarea
expresa a acestuia, rapoarte si informari cu privire la activitatea
desfasurata;

• Propune Consiliului Local al sectorului 3 proiecte de hotarare cu privire


la buna functionare a institutiei;

• Promoveaza participarea beneficiarilor si/ sau a reprezentantilor legali in


planificarea si acordarea serviciilor sociale;

• Acorda sprijin material si financiar, precum si consiliere de specialitate


familiilor si copiilor aflati in dificultate;

• Acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul sau de


activitate.

Serviciul Interventii in Regim de Urgenta a Persoanelor Adulte are


urmatoarele atributii si obiective:

• Identifica persoanele care se afla in situatie de saracie extrema prin


actiuni de asistenta sociala stradala;

• Insoteste/ asigura sprijin pentru transportul persoanelor fara adapost cu


probleme grave de sanatate la spitalele de urgenta pentru rezolvarea
problemelor lor medicale;

• Sprijina persoana supusa violentei domestice si alungata/ fugita de acasa,


facand demersurile necesare in acest sens, la sectiile de politie din Bucuresti
sau la primariile si sectiile de politie din localitatea de domiciliu a acesteia;

• Face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenta pentru cazurile


deosebite;

• Asigura interventia rapida in cazul persoanelor aflate in dificultate, care


necesita un ajutor imediat in vederea rezolvarii unor situatii exceptionale cu
sprijinul organelor abilitate;

• Efectueaza anchete sociale si propune masuri de interventie in cazurile


sociale in care este sesizata D.G.A.S.P.C;

5
• Evalueaza situatia persoanelor fara adapost, intocmeste dosarul de
admisie in Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost si il inainteaza
spre aprobare Directorului General;

II. Jurnalul stagiului de practica

14.03.2007

Data de 14 martie a reprezentat prima zi de practica. Din nefericire nu pot sa


spun ca am avut o misiune usoara ajungand in fata institutiei unde urma sa ma intalnesc
cu restul colegilor mei si respectiv cu persoana ce urma sa ne fie coordonator de
practica. Spun acest lucru deoarece insitutia se afla la o distanta considerabila de
domiciliul meu, nu cunosteam zona si mai mult nu aveam informatii in legatura cu
amplasarea acesteia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
neavand o pagina web.

Ajunsi in fata partea institutiei, am fost prezentati persoanei care ne va coordona


activitatea, domnul Ion Ghitulescu, care ocupa postul de Sef Serviciu Interventii in
regim de urgenta pentru persoanele adulte. Am fost condusi intr-o sala pentru sedinte,
unde ne-a fost prezentata institutia pe scurt, oviectivele stabilite, legislatia prin care
functioneaza si prin care a fost infiintata. Deasemenea ne-a fost facuta o plasare a
institutiei in sistemul administrativ romanesc si ne-au fost expuse motivele care ne-ar
putea determina sa lucram intr-o astfel de institutie, cu preocupari generale in domeniul
asistentei sociale si protectiei copilului.

Ne-a explicat, deasemenea necesitatea unui astfel de serviciu si istoricul sau in


Romania, cand a aparut pana la stadiul actual care, desi dezvoltat, nu poate fi comparat
cu cel din tarile europene. In aceasta prima si am stabilit si modul in care se vor
repartiza zilele de practica, convenind sa ne prezentam in insitutie in fiecare saptamana
para, in ziua de miercuri.

28.03.2007

Ne-am prezentat In fata institutiei la ora stabilita si ulterior prezentarii


Serviciului Interventii in regim de urgenta am fost plasati in cadrul acestui departament.
Abreviat aceasta sectiune a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia

6
Copilului poarta titlul de SIRUPA si trebuie sa mentionez ca in aceasta zi ne-au fost
prezentate atributiile acestui serviciu, printre cele mai importante fiind infiintarea de
servicii comunitare pentru aceasta categorie a populatiei.

Ne-a fost prezentat cadrul legislativ in baza caruia isi desfasoara activitatea
Legea 448/2006 privind protectia si drepturile persoanelor cu handicap. Persoanele cu
handicap, in sensul dat de lege, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni
fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal
activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si
incluziunii sociale.

De dispozitiile legii beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni romani,


cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori
resedinta in Romania. Astfel, am aflat ca principalele ajutoare caordate persoanelor cu
handicap sunt indeminizatiile foarte mici si gratuitatile oferite pe mijloacele de
transport.

2.05.2007

Ziua de 2 mai a fost o zi in care ne-am abatut de la ce am stabilit anterior


intrucat desi am fost repartizati la Serviciul Interventii in regim de urgenta, am petrecut
ziua in cadrul Serviciului Juridic. In acest departament am dezbatut numeroase
subiecte actule pentru administratia romaneasca fiind o buna ocazie pentru personalul
prezent sa ne puna la incercare cunostintele.

Functionarii din aceste departament au profitat de ocazie si si-au exprimat o


oarecare nemultumire fata de ministerul de care apartin, respectiv Ministerul Muncii
motivand ca acesta pastreaza inca sistemul centralizat, lucru care face anevoiasa munca
lor. Deasemenea fondurile necesare desfasurarii eficiente a activitatii obtin aprobare
greu si dureaza un timp indelungat, datorita formalitatilor necesare. Din aceasta discutie
a reiesit ca acest sistem aplicat in cadrul insitutiei nu favorizeaza cetateanul in situtatia
in care acesta are nevoie urgenta de ajutor special sau nu poate fi contactat intr-o locatie
fixa.

Cu toate acestea discutiile au fost axate, in principal pe reforma administratiei


publice si pe deficientele sistemului, discutiile stabilind multe puncte de perspectiva
pentru institutie si pentru mediul de desfasurarea al acesteia. Ulterior am realizat modul
in care pregatirea personalului poate compensa intr-o oarecare masura deficientele

7
sistemului in care lucreaza, in special in acest domeniu care are de aface direct cu
cetateanul, mai mai mult de atat cu persoane care au nevoie de ajutor. A fost o zi in care
am considerat ca intregul dialog ne-a apropiat si ne-a facut sa ne intelegem
mai bine, referindu-ma atat la colegi cat si la raportul intre actualele si viitoarele
persoane cu o cariera in administratia publica.

16.05.2007

Aceasta a fost ziua in care am fost informati cum Directia Generala de


Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 a infiintat mai multe centre de ingrijire
sau plasament pentru categoriile defavorizate. Astfel, am desfasurat activitatea de
practica in afara sediului insitutiei si am fost sa vizitam Centrul de ingrijire si Asistenta
Sociala “Casa Maxx”.

Locatia acestuia este in str. Vasile Goldis nr 1, si ni s-a spus ca a fost realizat în
parteneriat cu Max Public Television Holland. Acest centru are ca scop îmbunataţirea
vieţii cetateniilor, prin activitati adresate direct acestora, precum prevenirea
marginalizarii sociale a persoanelor vârstnice din sectorul 3. Acesta a fost exemplul
care ne-a fost dat, discutand despre aceste persoane care sunt deseori aflate într-o
situaţie de dificultate si sunt ajutate prin oferirea de servicii sociale în conformitate cu
standardele în vigoare. Beneficiarii Centrului sunt în numar total 83 de persoane la
aceasta data dintre care un numarde 63 de persoane sunt aflate într-o situaţie de
dificultate sociala de pe raza sectorului 3. Varsta acestora depaseste vârsta standard de
pensionare si 20 de persoane vârstnice care beneficiaza de serviciile Centrului de
Urgenta pentru Persoane Adulte fara Adapost.

Serviciile oferite în cadrul centrului sunt variate astfel existand servicii de


gazduire (care se va realiza pe sexe, în cele 10 apartamente si 10 garsoniere care sunt
amenajate în centru conform standardelor în vigoare), îngrijire, asistenta sociala,
asistenta medicala, recuperare, consiliere psihologica, reintegrare sociala, protecţie
împotriva abuzurilor si neglijarii, ergoterapie si petrecerea timpului liber.

30.05.2007

Aceasta a fost ultima zi de practica propriu-zisa la Serviciul Interventii in regim


de urgenta a persoanelor adulte. Am fost sustinuti sa urmarim activitatea insitutiei
vizionand dosarele acesteia si nu numai eu am fost uimit de numarul persoanelor care
au cerut ajutor acestei institutii. Au fost cazuri in care doream sa aflam solutiile gasite

8
in unele cazuri iar functionarii din acest birou ne-au explicat cu amabilitate metodele de
organizare si desfasurare a actiunii

9
IV.Comentariul stagiului de practica

Consider ca aceasta perioada a stagiului de practica a fost una de stimulare a


interesului nostru în ceea ce priveste domeniul administraţiei publice locale, de
aprofundare si de aplicare a cunostinţelor teoretics dobândite în timpul cursurilor.

Pentru mine personal consider ca a fost o perioada constructiva deoarece m-a


ajutat sa iau contact direct cu activitatea administraţiei publice prin participare la o serie
de activitaţi specifice domeniului si anume realizarea unor documente administrative
extrem de importante, înregistrarea, multiplicarea si difuzarea actelor administrative.

Sustin ideea ca membrii instituţiei ne-au acordat atenţie si mai ales rabdare si
ne-au pus la dispozitie informaţii în limita in limita existenta si ne-au impus regulile de
disciplina. Am îndeplinit sarcinile primite si am folosit cu eficienţa timpul pe care l-am
petrecut în agenţie. Ne-am clarifica aspectele de care am fost interesaţi.

Persoane care ne-au oferit ajutorul si sprijinul sunt domnul Robert Radulescu,
doamna Ioana Constantin si Domnul Alexandru Vasiliu, persoane care s-au dovedit
gazde extrem de amabile si rabdatoare. Membrii instituţiei ne-au îndrumat pentru a
întelege importanţa acestui stagiu de practica.

Efectuând stadiul de practica am observat ca funcţionarul public are dreptul: sa


examineze probleme si sa ia decizii în limitele împuternicirilor sale; sa solicite, în
limitele competenţei sale, si sa dispuna de informaţia necesara de la alte autoritaţi
publice, precum si de la persoane fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate si
tipul de organizare .

V. Concluziile stagiului de practica

Stagiul de practica efectuat acest semestru a fost un ajutor pentru interesul meu în
ceea ce priveste domeniul administraţiei publice, si evident o cale de aprofundare si de
aplicare a cunostintelor teoretice dobândite.

Efectuand stagiul de practica am avut ocazia de a rezolvare unele probleme cu


care se confrunta orice student si anume lipsa experienţei. În cadrul stagiului de practica,
mi-am realizat obiectivele impuse de scoala si am obţinut un minim de experienţa în
administraţia publica luand in considerare si stagiu de practica din primul an universitar.
Am cunoscut modul de lucru al agentiei si pot spune ca mi-am dezvoltat abilitaţi si
cunostine noi, cum ar fi: comunicarea, lucrul în echipa si solidaritatea.

10
De asemenea, am constatat cu regret ca o cariera in functia publica, desi stabila,
are un drum anevoios, implicand salarii mici, durata de timp indelungata pentru
promovare.Insa, cu perseverenta, putem aveam un loc de munca stabil si multumirea
faptului ca suntem apreciati pentru ceea ce facem.

11

S-ar putea să vă placă și