Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 09.11.2017;

Școala: Școala gimnazială “Fortium” Ploiești;

Clasa: a VI-a A;

Propunător: Nicolescu Georgiana Grațiela;

Obiect: Consiliere și orientare;

Subiectul lecției: Strada-spațiul social. Reguli de circulație.

Obiective operaționale:

O1 - sǎ cunoascǎ şi sǎ respecte regulile de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;

O2 - sǎ identifice semnele de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;

O3 - sǎ aibǎ un comportament conştient şi responsabil în calitate de participant la traficul rutier;

O4 - sǎ cunoascǎ noţiunile de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, vehicul, semafor, agent de
circulaţie, conducǎtor de vehicul, participant la traficul rutier;

O5 - sǎ participe activ la realizarea activitǎţilor.

Metode și procedee: conversatia euristica, brainstorming, problematizarea, lectura


activa,dezbaterea, analiza de text, luarea unor pozitii si sustinerea cu argumente a acesteia.

Mijloace didactice: Flipchart / foi, marker(e), fişe de lucru


Desfășurarea activității

1. Momentul organizatoric (5 min.)


- Se notează absenții.
- Se pregătesc materialele necesare desfășurării orei și se asigură liniștea în clasă.
- Se discută situaţia la învăţătură şi disciplină, se rezolvă micile probleme dacă este cazul.
- Se va accentua importanţa comunicării şi colaborării dintre ei, cu familia, cu dirigintele sau
cu alţi factori, pentru a soluţiona problemele specifice vârstei şi orice problemă care apare
în general.
2. Captarea atenției (5 min.)
1). Pe unde trebuie sǎ circulaţi în fiecare zi pentru ca sǎ veniţi la şcoalǎ? (pe drumul public);
2). Ce este necesar sǎ cunoaşteţi şi sǎ respectaţi pentru ca sǎ fiţi în siguranţǎ pe drumurile
publice? (regulile de circulaţie, indicatoare, marcaje).
Pe parcursul acestei activitǎţi vom încerca să învăţăm reguli şi semne de circulaţie care ne
pot fi de folos în evitarea accidentelor de circulaţie;
Se face lectura textului De-a v-aţi ascunselea, o întâmplare în care se relateazǎ despre un
coleg ce a avut un accident de circulaţie din cauza neatenţiei. Se extrage învǎţǎtura din
acest text: necesitatea cunoaşterii şi respectǎrii regulilor de circulaţie. (Anexă 1)
3. Anunțarea temei şi a obiectivelor activității (1 min.)
Informez elevii asupra conţinutului învăţării şi a nivelului performanţelor aşteptate;
Scriu titlul lecţiei pe tablă şi elevii pe caiete (”Strada- spațiu social. Reguli de circulație)
scopul ei fiind cunoaşterea regulilor de circulaţie pentru siguranţa pietonilor şi a traficului
rutier.
4. Desfășurarea activității (25 min.)
- Circulaţia rutieră este însumarea a trei factori cu acţiune conjugată:
omul (în calitate de conducător de vehicul, pieton sau pasager);
vehiculul;
drumul.
A). Prezentare POWER POINT (O1, O2, O4)
- Să privim şi apoi sǎ analizăm imagini referitoare la traversarea străzii şi la mersul pe
bicicletă (prezentare ppt).
- Putem observa astfel ce reguli de circulaţie sunt cunoscute de elevi şi ce reguli de circulaţie
trebuie respectate de pietoni şi de biciclişti.
I – Circulaţia pietonilor: regulile sau obligaţiile pietonilor, ca participanţi la trafic, sunt:
1). Circulaţia să se desfăşoare numai pe trotuare, iar acolo unde acestea lipsesc, doar pe
potecile de pe marginea drumurilor publice. În localităţile unde şi acestea lipsesc se poate
folosi limita extremă a părţii carosabile, aceea de pe partea stângă a sensului de mers al
pietonului;
2). Traversarea perpendicular pe axul drumului, în pas vioi, fără oprire, pe trecerea de
pietoni;
3). Nu se traversează prin faţa sau prin spatele autobuzelor staţionate sau aflate în mers;
4). Se recomandă trecerea în grup prin locurile cu marcaje speciale destinate pietonilor
pentru evitarea staţionării o perioadă lungă de timp a autovehiculelor.
- Fiecare dintre aceste reguli sunt explicate prin exemple date de elevi.
II – Circulaţia bicicletelor: reguli de circulaţie şi de conducere specifice a bicicletelor sunt:
1). Bicicliştii să circule cât mai aproape de partea dreaptă a străzii;
2). Este total contraindicat a merge cu bicicleta în spatele unor autovehicule;
3). Bicicliştii trebuie să meargă unul după altul, nu în grupuri;
4). Pe o bicicletă nu poate circula decât o singură persoană. Dacă pe bicicletă se ataşează
un suport special (în partea din faţă), pe el pot fi transportaţi copii până la vârsta de 7 ani.
- Câteva din mijloacele de reglementare a circulaţiei sunt:
Marcajele rutiere;
Semnalele semaforului electric;
Semnalele lămpii cu lumină galbenă intermitentă;
Indicatoarele rutiere;
Semnalele agentului de circulaţie.
Dintre acestea, o importanţă deosebită o au indicatoarele rutiere.
Acestea sunt specifice pentru pietoni, biciclişti sau conducătorii auto.
Planşa 1 – sunt prezentate indicatoare ce trebuie cunoscute de pietoni;
Planşa 2 – sunt prezentate indicatoare ce trebuie cunoscute de biciclişti.
Se analizează fiecare indicator apreciindu-se importanţa cunoaşterii lor.
- B). Studiu de caz (O3)
- Pentru o mai bună înţelegere a regulilor de circulaţie se dă următorul exemplu:
„Autovehiculul se apropie de pasajul pietonal, pe care nu este nimeni. A redus viteza,
şoferul este atent. Şi totuşi, la 1-2m în faţa maşinii sare un pieton. Pietonul este lovit. Putem
spune că vinovăţia este doar a şoferului deoarece pietonul era pe trecerea zebrată?”
Din analiza acestei situaţii se trag următoarele concluzii:
Neatenţia pietonului poate provoca un accident de circulaţie;
În cazul unei coloane de maşini se poate realiza un accident în lanţ;
Întâlnirea cu un şofer neexperimentat se poate solda cu un accident cu urmări fatale.
C). Activitate independentă (O5) – (Anexă 2: Fişă de lucru)
Fiecare elev va rezolva independent sarcinile din „Fişa 1”, apoi se vor analiza frontal.
5. Asigurarea feedback-ului (5 min.)
- Se realizează prin evaluare orală, folosind întrebări de genul:
1). Ce reguli de traversare a străzii cunoaşteţi?
2). Cum se traversează strada în cazul în care afară plouă sau ninge?
3). Ce reguli de circulaţie trebuie să cunoască bicicliştii?
4). Enumeraţi 2 semne de circulaţie specifice pentru pietoni şi 2 pentru biciclişti.
6. Încheierea activității (1 min.)
- Se fac aprecieri asupra modului cum s-a desfǎşurat activitatea;
- Se evidenţiazǎ faptul cǎ existenţa regulilor de circulaţie este o necesitate, iar participanţii
la trafic sunt obligaţi sǎ le respecte întocmai.
De-a v-aţi ascunselea

E vacanţă şi e o după-amiază frumoasă de iarnǎ. Băieţii de pe strada mea au hotărăt să se


joace „ de-a v-aţi ascunselea”. Toţi cunosc jocul. Aleg pe cel care trebuie să se acopere la ochi.
Este Răzvan. El se întoarce cu faţa la zid şi începe să numere:
- 1,2, 3…..
Copiii se împrăştie în toate părţile. Numai Relu nu-şi mai găseşte locul potrivit. Gata! A
găsit! Se va ascunde pe partea cealaltă a străzii, după maşina vecinului. Este foarte atent la Răzvan.
Numărătoarea se apropie de final şi tocmai ce aude:
- Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Te-am văzut, Alin! Eşti după colţul casei! Şi pe tine Liviu!
Eşti în spatele gardului viu!
Cei doi ies învinşi. „ Pe mine nu mă va găsi!” gândeşte Relu. Între timp, Răzvan îi vede şi
numără pe Lucian şi pe Cristi. Îl caută cu atenţie pe Relu. Doar el a mai rămas. Dacă îl zăreşte,
câştigă jocul.
Relu e atent numai la Răzvan. Nu se uită deloc în jur. Când Răzvan se depărtează ţâşneşte
dintre maşini, spre trotuarul celălalt. Nu s-a asigurat. Nu priveşte decât spre locul unde trebuie să
bată înaintea lui Răzvan. Când ajunge în mijlocul străzii aude ca prin vis „Opreşte-te!”. El este
preocupat doar de joc. Mai face doi paşi, se împiedică şi cade. Aude un zgomot prelung. Lângă el
se opreşte o maşină. Se ridică speriat. „Ce-a fost asta?” Îşi dă seama ce era să se întâmple. Cu capul
plecat de ruşine, primeşte dojana aspră a şoferului. „Aici te joci?”
Nici copiii nu-l iartă:
- Ce te-a apucat să te ascunzi tocmai pe partea cealaltă a străzii?N-ai observat cǎ circulǎ
mşinile? Nu erau locuri destule aici?
- Am greşit rău, recunoaşte Relu. Puteam să plătesc scump, chiar cu viaţa, această
neglijenţă.
Faceţi corespondenţa între cuvânt şi explicaţia potrivită:

1 zebră a orice stradă sau şosea, autostradă sau drum,pe care circulă pietoni sau
vehicule
2 trotuar b loc amenajat pentru urcarea sau coborârea din mijloacele de transport

3 refugiu c drum special amenajat, destinat circulaţiei vehiculelor şi pietonilor

4 stradă d persoana care se deplasează pe jos pe un drum public

5 drum public e porţiune asfaltată la marginea unei străzi rezervate circulaţiei pietonilor

6 pieton f indicator cu lumini colorate, folosit în reglementarea circulaţiei

7 semafor g marcaj de trecere pentru pietoni,realizat din dungi albe paralele

8 indicator h simbol care serveşte la indicarea direcţiei sau a caracteristicilor unui


drum

S-ar putea să vă placă și