Sunteți pe pagina 1din 6

BILANŢUL CONTABIL

ACTIV 31.12. 2017 31.12. 2018 31.12. 2019

1 Active imobilizate

Imobilizări necorporale

Terenuri

Mijloace fixe 70000 70000 70000

Amortizarea mijloacelor fixe 11670 25674 39678

Active biologice imobilizate

Amortizarea activelor biologice

Investiţii imobiliare

Alte active imobilizate

Total active imobilizate 58330 44326 30322

2 Active circulante

Stocuri de mărfuri şi materiale 10000 10000 10000

Creanţe comerciale

Investiţii financiare curente

Numerar în casierie şi conturi 427247 972438 1778709


curente

Lte active circulante

Total active circulante 437247 982438 1788709

TOTAL GENERAL ACTIV 495577 1026764 1819031


PASIV 31.12. 2017 31.12. 2018 31.12. 2019

3 Capital propriu

Capital social 12000 12000 12000

Rezerve

Profit nerepartizat 432744


(566187+432744) (998931+798100)
998931 1797031
Profit utilizat al perioadei de
gestiune

Total capital propriu 444744 1010931 1809031

4 Datorii pe termen lung


40833 5833
Credite bancare pe termen lung 0

Alte datorii pe termen lung


40833 5833
Total datorii pe termen lung 0

5 Datorii curente

Datorii bancare pe termen scurt

Datorii comerciale 10000 10000 10000

Datorii faţă de personal

Datorii faţă de buget

Datorii faţă de proprietari...

Total datorii curente 10000 10000 10000

TOTAL GENERAL PASIV 495577 1026764 1819031


VÂNZĂRI NETE

Indicatorii 2013 2014 2015

Ritmul de creştere al vânzărilor; %

Vânzări nete, mii lei

COSTUL VÂNZÂRILOR, mii lei

Indicatorii 2013 2014 2015

Consumuri materiale directe la 1 leu


vânzări

Consumuri materiale la volumul


vânzărilor

Consumuri directe privind retribuirea


muncii la 1 leu vânzări

Consumuri privind retribuirea muncii la


volumul vânzărilor

Consumuri indirecte

Total costul vânzărilor

CHELTUIELI COMERCIALE, mii lei

Indicatorii 2013 2014 2015

Cheltuieli comerciale ,
inclusiv privind operaţiile de MK şi
reclama
CHELTUIELI GENERALE ŞI ADMINISTRATIVE, mii lei

Indicatorii 2013 2014 2015

Cheltuieli generale şi administrative:

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


mii lei

Indicatorii 2013 2014 2015

Venituri din vânzări

Costul vânzărilor

Profit brut

Alte venituri

Cheltuieli comerciale

Cheltuieli generale şi
administrative

Rezultatul activităţii operaţionale

Profitul perioadei până la


impozitare

Impozit pe venit

Profit net
FLUXUL DE NUMERAR
mii lei

Indicatorii 2013 2014 2015

Numerar la început de perioadă

Încasări din vinzari

Total intrări de numerar

Consumuri materiale

Consumuri privind retribuirea muncii

Consumuri indirecte

Cheltuieli comerciale

Cheltuieli administrative

Impozit pe profit

Plata ratei creditului

Total ieşiri de numerar

Numerar la sfârşit de perioadă


PRIMA ETAPĂ –înregistrarea întreprinderii ţi întocmirea bilanţului iniţial
1. Întreprinderea a fost înregistrată la ----.
2. Se întocmeşte bilanţul iniţial – ----

ETAPA DOI – începerea activităţii şi ducerea evidenţii contabile


1. Veniturile din vânzări
2. Costul vânzărilor
3. Cheltuielile perioadei:
- Cheltuielile comerciale
- Cheltuielile generale şi administrative

ETAPA TREI – întocmirea rapoartelor financiare:


1. Raportul de profit și pierderi
2. Fluxul de numerar
3. Bilanţul contabil