Sunteți pe pagina 1din 97

1

Cuprins:

1. Proiect de activitate, Ed. Prof. OROS CRISTINA, G.P.P. Nr.1 Marghita


.....................................................................................................................p.5
2. Atelier eTwinning la Şcoala Gimnazialӑ nr. 3 Cugir, Prof. Muntean
Flavia Daniela , GPN 5 Cugir………………………………………… p.
15
3. CHESTIONAR, Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu Mihaela, Școala
Gimnazială Nr. 3 Cugir…………………………………………….….p. 17
4. Copiii și natura, Prof. înv. primar Enescu
Luminiţa Ana, Şcoala Gimnazială Nr. 3
Cugir………………………………………….…….p. 19
5. Etapele programului de intervenţie personalizat, Ed. Caruceru Paula,
GPN Ruginesti, Vrancea……………………………………….………p.21
6. Importanţa stimulării multisenzoriale la vârste mici, Prof. Urieșu
Eugenia Mihaela, Prof. Bîrsan Ilona Ghizela, Șc. Gim. Singidava/
G.P.P.Prichindel Cugir ………………………………………………..p.21
7. PROIECT DE ACTIVITATE, Prof. înv. preşcolar. Breaz Adriana,
Gpn. Nr 5 Cugir/ Şc. Gimn. Nr. 3 Cugir
……………………………………p.24
8. Parteneriat strategic Erasmus+ EARTHWORM - Idei practice despre
sustenabilitate în Spania, Prof. Nicoletta Huștiuc, prof. Flavia Muntean,
prof. Elisabeta Bîrloncea, Școala Gimnazială nr. 3 Cugir ………….p.28
9. PROIECT DIDACTIC, Ed. Muntean Flavia Daniela, GPN 5 Cugir
……………………………………………………………………………p.31

10.METODE ȘI TEHNICI DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ -


Tehnici specifice intervenției la nivel emoțional - PLAN DE
2
INTERVENȚIE , Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu Mihaela, Școala
Gimnazială Nr. 3 Cugir ………………………………………………..p.
40
11.,,Să trăim sustenabil încă din grădiniță" - proiect de parteneriat , Prof.
Nicoletta Huștiuc, Șc. Gimnazială nr. 3 Cugir/G.P.N. Vinerea, jud.
Alba, Prof. Noemi Tinea, Colegiul Tehnic Agricol ,,Al. Borza”/
Grădinița cu Program Prelungit Geoagiu, jud. Hunedoara
………………………p. 43
12.PROIECT EDUCAȚIONAL - ,,SĂ-L CUNOAȘTEM PE MIHAI
EMINESCU!”, Prof. înv. primar Szilagyi -Tomoiu Mihaela, Școala
Gimnazială Nr. 3 Cugir, Jud. Alba ………………………………….p. 46
13.PROIECT TEMATIC „Arome şi terapie în ceşcuţa cu ceai”, Prof. Radu
Zoica, Grădiniţa P.N. Nr.3 Găeşti,Judeţul Dâmboviţa …………….p. 50
14.PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ, Prof. Înv. preșc. Godociu-
Runcan Ileana-Maria, Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș, Grădinița cu
program prelungit Nr. 3, Sebeș ………………………………………p.55
15.Rolul personajelor din povești în dezvoltarea vorbirii preșcolarilor,
Prof. înv.preșc. Ținea Noemi, Colegiul tehnic Agricol,,Al.Borza”
Geoagiu, jud. Hunedoara
…………………………………………………………...…p. 61
16.SIMPOZION INTERNAȚIONAL ,,EDUCAȚIE SUSTENABILĂʻʻ -
OCTOMBRIE 2018, Simpozion organizat în cadrul PROIECTULUI
DE PARTENERIAT STRATEGIC EARTHWORM,ACȚIUNEA
CHEIE 2 al ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3 CUGIR
…………………….……...p. 64
17.PROIECT EDUCAȚIONAL ,, DIN SUFLET PENTRU SUFLET” Prof.
înv. preșc. STROIA RAMONA ANIȘOARA, Prof. înv. preșc. JULEA
CLAUDIA Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”,
Structura Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindelul”, Hunedoara
………………………………………………………………………...…p. 67
3
18.Valori ale artelor, cultivate de la vârstele timpurii, Ed. Muntean
Felicia, G.P.N Girbova-Jud. Alba
………………………………………….…..p. 71
19.Proiect de activitate extracurriculară, Prof.înv.preșcolar Olar Ioana
Simona ; Educatoare Maerescu Ana , Şcoala Gimnazială „David
Prodan” Săliștea – G.P.N. Săliștea - structură G.P.N. Tărtăria
…………..…..p. 73
20.PROIECT DIDACTIC, Educatoare: Muntean Flavia Daniela, GPN 5
Cugir …………………………………………………………………... p .
76
21.Importanța dezvoltării stilului autonom de învățare, Prof. înv. primar:
Manciulea Mihaela, Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” București
………………………………………………………………………….p. 86
22.Activităţile integrate – alternativă a activităţilor pe domenii
experienţiale
………………………………………………………………………..….p. 88

4
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

Ed. Prof. OROS CRISTINA


G.P.P. Nr.1 Marghita

Călătorie în lumea
poveștilor!

5
GRUPA MIJLOCIE A,, BUBURUZELE”
TEMA ANUALĂ: " Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII : “Magia poveştilor”
TEMA ZILEI: “Vraja de o vom desface, povești și personaje vom recunoaște !”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată de o zi
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
COMPONENȚA ACTIVITĂȚII : ADP+ALA + ADE (DLC+ DEC)+ALA 2
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic + cântec

I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP)


1. Rutine- Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, salutul, calendarul naturii, mesajul zilei
- deprinderi de igienă, disciplină, autoservire
2. Tranziţii - ,,Ursul prin pădure”, ,,Noi suntem piticii`` , ,,Vulpea cât e de șireată” .

II. Activităţi liber alese (ALA 1)


Centre de interes:
Construcţii: „Castelul din povești”
Joc de masă: „Scene din poveşti”- puzzle
Știință: ,, A cui este umbra?”

6
III. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)
1. Domeniul Limbă şi Comunicare- „In lumea minunată a poveştilor ”- joc didactic
2. Domeniul Estetic și Creativ - ,, Hai în lumea basmelor!”- cântec ( repetare cântece
despre povești)

IV.Activităţi recreative (ALA 2)


,,Carnavalul personajelor din povești”- dans tematic

SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea cunoștințelor despre personaje și povești cunoscute și


consolidarea deprinderii de a cânta în colectiv, pe grupuri și acompaniați de educatoare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să recunoască personaje și povești pe baza unor ghicitori, imagini, jetoane, cuvinte și replici
folosite:
- să imite personaje din povești ;
- să recite versuri despre personaje și poveșt ;
- să intoneze corect linia melodică a cântecelor, păstrând o ținută corectă pe parcursul activității;:
- să-și coordoneze mișcările cu textele intonate .
Sarcina didactică: verificarea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor despre
personaje și povești prin aplicarea acestora în contexte variate.
Regulile jocului:
- să asculte cu atenție și să răspundă numai la solicitare;
- să dea răspunsuri numai după indicațiile educatoarei;
- să respecte ordinea anunțării la răspuns.
Elementele de joc : ghicitori, mânuirea materialelor, aplauze, deplasarea de la un punct la altul
al grupei, cooperarea și întrajutorarea.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee - explicația, conversația, jocul, exercițiul, problematizarea, expunerea,
munca individuală și în grup, explozia stelară, analiza, Turul galeriei.
Metode de evaluare - verificare orală, observarea comportamentului non-verbal al copiilor,
analiza produselor activității, gradul de interes manifestat de către copii pentru materialul
prezentat, receptivitatea și interesul copiilor acordat jocului, apreciere stimulativă individuală și
pe grupuri.
Mijloace didactice- materialele de la centrul tematic, calendarul naturii, păpușa Zâna poveștilor,
coșulețul cu plicurile ce conțin probele jocului didactic, o stea mare și 5 mai mici( explozia
stelară), costume personaje din povești, căsuță și castel din plastic, jetoane imagini, fișe de lucru,
stimulente, accesorii necesare pentru ALA2.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici
DOMENIUL DE CUNOAȘTERE : DLC și DEC
DURATA ACTIVITĂȚII: o zi
LOCUL DESFĂȘURĂRII : sala de grupa
Bibliografie:
1. Curricululm pentru învăţământul preşcolar.Prezentări şi explicitări, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2009

7
2. Culea , Laurenţia, Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
3. Toma, Georgeta, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul
preşcolar, Editura Delat Cart Educational , Piteşti, 2008
4. Breben, Silvia, Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2002.
5. Preda, Viorica, coordonator, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii, editura Gheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009.

SCENARIUL ZILEI
Intâlnirea de dimineaţă :
Salutul – După ce sosesc toți copiii, le propun să facem cercul prieteniei pentru a desfășura
întâlnirea noastră obișnuită de dimineață. Le voi propune ca și azi salutul nostru să fie legat de
tema săptămânii și-l vom realiza prin următoatele versuri:
,,De mânuțe ne luăm,
Ochi în ochi noi ne uităm
Şi frumos să salutăm
Bună dimineaţa, prinți și prințese!”
- Bună dimineața, doamna educatoare!”
După ce copiii au salutat, se face prezenţa:
„După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Anunț copiii că azi avem oaspeți care au venit să-i vadă cât sunt ei de isteți și cât de multe lucruri
au învățat despre povești:
,, Dragi copii ai grupei, nu vă emoționați,
Azi noi avem oaspeți, vă rog să salutați...
I-am poftit în grupa noastră, în această zi,
Ca să demonstrăm cu toții, cât de buni vom fi!”
Calendarul naturii - Se va stabili împreună cu preşcolarii ziua din săptămână în care ne
aflăm, apoi luna și anotimpul, aspectele vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru
această zi, completându-se astfel calendarul naturii.
„Vremea noi o studiem
Şi-n calendar o notăm
De e ploaie sau e soare

8
Ca să mergem la plimbare.”
„ În ce anotimp suntem? Cum e vremea? Cum ne îmbrăcăm?”
Mesajul zilei:,,Dragi copii, poveștile ne învață,numai lucruri bune pentru viață!”
Captarea atenției preșcolarilor se va realiza cu ajutorul scrisorii Zânei poveștilor. Se va
citi conținutul scrisorii, din care copiii vor afla că sunt rugați să o ajute pe Zână să restabilească
ordinea printre povești și personaje, deoarece Vrăjitoarea cea rea a făcut mare dezordine printre
povești și personaje.
Educatoarea propune copiilor să muncească împreună pentru a trece cu bine probele,
astfel Zâna poveştilor va fi mulțumită și fericită, din nou.
” Vă anunț cu bucurie
Că azi veți face o călătorie,
Pe pământ, prin apă sau în zbor,
În lumea minunată a poveștilor.
Vă veți distra, vă veți juca,
Desigur, veți și repeta,
Deci, ajutor veți da, degrabă,
Hai să v-apucați de treabă!”

Se va anunța tema zilei- ,,Vraja de o vom desface, povești și personaje vom recunoaște”-
și le propun să ne jucăm jocul didactic - ,, În lumea minunață a poveștilor”și să repetăm cele
două cântecele cunoscute ,,O lume a basmelor” și ,, Zăpăcești poveștile” pentru a o mulțumi pe
Zâna poveștilor.Se vor anunța obiectivele activității într-un limbaj adecvat nivelului de înțelegere
al copiilor.
Prin tranziția:
,, De vă place munca,
Vă rog să veniți,
Cu pași mici la centre,
Vă rog, să poftiți!”voi prezenta copiilor temele centrelor de interes și obiectivele propuse spre
realizare, în acest sens, se trece pe la centrele deschise iar copiii își vor alege centrul la care
dorește să lucreze/să se joace fiecare pentru început.
Tranziția: ,,Ursul prin pădure,, (mers și alergare în zig-zag)
,, Ursul merge prin pădure
El culege fragi și mure.
O albină îl înțeapă,
Fuge ursul, nu se lasă!”face trecerea la jocul didactic. Copiii vor fi îndrumați să se așeze pe
scăunele, în semicerc, pentru a se putea desfășura jocul didactic ,, În lumea minunată a
poveștilor ”.
Tranziția: Noi suntem piticii va face trecerea la activitatea muzicală .
Tranziția: Vulpea cât e de șireată va face trecerea la ,, Carnavalul personajelor din povești”
din cadrul ALA2. În încheierea activității, copiii vor primi recompensele din partea Zânei
poveștilor.

Desfășurarea activității
Etapele activității Conținutul științific Strategii didactice
1.Moment Se creează condiţii optime pentru
9
organizatoric desfăşurarea activităţii:
-se aranjează mobilierul
-se pregăteşte materialul didactic
-intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
2.Captarea atenției La intrarea în sală, copiii o vor descoperi, Conversaţia, observarea
la centrul tematic , pe Zâna poveștilor comportamentului non-
care a venit să le ceară ajutorul, deoarece verbal al copiilor
Vrăjitoarea ce rea a făcut dezordine
printre personaje și povești. Drept
răsplată, pentru munca depusă, vor fi
răsplătiți.
3.Anunțarea temei și a Se anunţă tema şi obiectivele activităţilor
obiectivelor în termeni accesibili copiilor şi modul de Conversația, explicația,
desfăşurare a acestora. Activitatea gradul de interes
noastră de astăzi se numeşte ,, Vraja de manifestat de către copii
o vom desface, personaje și povești pentru materialul prezentat
vom recunoaște ,, La educarea
limbajului, vom juca jocul,, În lumea
minunată a poveștilor,, iar la activitatea
muzicală ne vom reaminti cântecelele
cunoscute și învăţate despre povești. În
încheierea activității veți participa la
,,Carnavalul personajelor din povești”
și la final, veți fi recompensați de Zâna
poveștilor.
4.Reactualizarea Voi prezenta sectoarele de activitate cu
cunoștințelor materialele și sarcinile specific.
,, De vă place munca,
Vă rog să veniți,
Cu pași mici la centre,
Vă rog să poftiți!”
Copiii intuiesc materialele de la fiecare
centru, ascultă cerințele și sarcinile
formulate și își aleg centrul la care
dorește fiecare să lucreze/să se joace. Observația, explicația,
Centre deschise: conversația,
a.Construcții - ,, Castelul din povești”-
să construiască din cuburi prin
suprapunere și alăturare.
b. Joc de masă- ,,Scene din povești”- Cuburi lemn, puzzle-uri
asamblare imgini povești, fișe de lucru.
c. Știință - ,,A cui este umbra?”
indicarea prin trasare cu creionul pe fișă
și colorarea personajului preferat.
10
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii,
voi supraveghea toate centrele de interes
şi voi urmări modul cum relaţionează
preşcolarii, cum comunică şi
interacţionează cu partenerii de grup, dar
şi cum manipulează materialele la jocul
de masă. Voi da semnalul prevestitor
începerii lucrului, apoi pe cel de încetare
a lucrului. Voi face aprecieri privind
munca depusă şi realizarea sarcinilor la
fiecare centru.
Tranziția,, Ursul prin pădure”face
trecerea la activitatea pe domenii
experiențiale.
La revenirea în sala de grupă, copiii sunt
îndrumați să se așeze pe scăunele, în
semicerc.
5. Prezentarea Copiii sunt curioşi ce se află în plicurile
conținutului și colorate din coşuleţul zânei, prilej cu care
dirijarea învățării le spun că acele plicuri conţin probe
diferite pentru jocul nostru de azi ,, În explicația, demonstrația,
lumea minunață a poveștilor” pe care conversația,
ei vor trebui să le rezolve. Mai întâi,
trebuie să asculte cu mare atenţie
sarcinile citite de mine, ei să răspundă jetoane imagini, plicuri c e
corect și cât mai frumos, în ordinea conțin probele, accesorii
anunţării, prin ridicarea a două degete. necesare probei ,,De-a
actorii”, o stea mare si
Jocul de probă: cinci steluțe mici
Răspunsurile corecte vor fi colorate(explozia stelară)
aplaudate. Pentru a exemplifica, voi
chema un copil, va extrage un plic, eu
voi citi sarcina de lucru, iar primul copil
care va ridica două degete, va răspunde.
Se execută un joc de probă,
putându-se astfel observa, dacă regulile
au fost înţelese de către toţi copiii.

a)Cât e vară ,,cucurigu”


,,Cucurigu” când dă frigul,
Cine-i frate dumnealui
Cum îl cheamă, poți să spui?
( Cocoșul)

11
Întreb copiii dacă sunt pregătiţi să devină
ajutoarele Zânei poveștilor şi începem
jocul.

Proba 1: Atent dacă vei fi, personajul


vei ghici:
Conversația
a),,Am pornit azi cu mâncare
La bunica, pe cărare.
Dar, pe drum am întâlnit
Un lup, ce m-a păcălit!
(Scufiţa Roşie)
b)Recunosc, l-am păcălit,
Dar la peşte a poftit
Eu n-o să ma lecuiesc
Îmi place să păcălesc.”
(Vulpea)

c),, Vulpea un sfat rău mi-a dat,


Coada-n apă am băgat,
Noaptea lacu-a-nghețat,
Fără coadă m-am aflat!”
(Ursul păcălit)

d),,Și pe iezi și pe Scufiță


Imediat i-am înghițit.
Vănătorul dar și capra,
Pe dată m-au pedepsit!
(Lupul)

e),, Doi din trei iezi am pierdut


I-a-nhățat lupul flămând.
Am să-i pun eu pofta-n cui,
Am ac de cojocul lui!”
(Capra cu 3 iezi)

Proba 2 Completează ce lipsește: Conversația

„ Ca să-şi facă glasul frumos şi clar,


Lupul s-a dus la…‟‟(fierar).
,, În casa cu lucruri mici, locuiau cei
şapte...‟‟(pitici).
„‟ “Ursul a fost …de vulpe.‟‟ (păcălit)

12
Proba 3 Adevărat sau fals? Conversația
,,Lupul avea gânduri bune și a sfătuit-o
bine pe Scfufiță„.(fals)
,,Cocoșul i-a dăruit punguța cu doi bani
boierului” (fals)
,, Scufița și bunica ei au fost salvate de
vânător”.(adevărat)
,,Moșul a bătut cocoșul, iar baba a bătut
găina”,( adevărat)
,, Iedul cel mic a fost mâncat de
lup”.(fals)
,,Vulpea l-a păcălit pe urs și acesta a
rămas fără coadă”.(adevărat)

Proba 4 De-a actorii( joc de rol): Conversația


Să interpreteze scurte fragmente din
diferite povești.

Proba 5 De atent vei fi, răspunsul sigur


îl vei știi!: metoda ,,Explozia stelară”
a).De ce a rămas ursul fără coadă? Complicarea jocului
De ce a plecat cocoșul de acasă?
De ce a rămas capra cu un ied?
Conversația,
b).Cine a găsit punguța cu doi bani? Receptivitatea copiilor
Cine le-a salvat pe Scufiță și bunică?
Cine i-a povestit caprei ce s-a
întâmplat?

c). Când au deschis iezii ușa lupului?


Când se petrece acțiunea poveștii,,
Ursul păcălit de vulpe”?
Când a fost smulsă ridichea uriașă ?

d).Cum s-a întors cocoșul la moșneag?


Cum s-a răzbunat capra pe lup?
Cum l-a păcălit vulpea pe căruțas?

e). Unde se petrece acțiunea poveștii


,,Scufița Roșie?”
Unde a crescut ridichea uriașă?
Unde și-a pierdut ursul coada?

13
Tranziția ,, Noi suntem piticii!” face
trecerea la activitatea muzicală.

6.Obținerea Intrarea organizată a copiilor în sala de


performanței grupă şi aşezarea acestora pe două
rânduri, în picioare, pentru a executa
corect mişcările concomitent cu ritmul
cântecelor.Se execută exercitţii de
respiraţie- inspirăm şi numărăm pâna la4, Observarea modului de
expirăm şi numărăm până la 4, intonare a cântecelor şi
demonstrez, apoi execut odată cu copiii, comportamentul copiilor.
urmăresc corectitudinea execuţiei.
Pregătim vocea pentru cântat,
Interpretare1-2 cântecele despre povești.
( O lume a basmelor; Zăpăcești
poveștile)

7.Asigurarea retenției ALA2- Carnavalul personajelor din


și a transferului povești- dans tematic
8.Evaluarea Voi face aprecieri asupra
comportamentului copiilor pe parcursul
activităţii, evaluarea orală/individuală iar
copiii vor fi recompensaţi.
9.Încheierea activității Activitatea se va încheia cu versurile:
,, Frunzuliță de măr copt,
Pentru azi, asta e tot.
Suntem foarte fericiți
C-ați venit să ne priviți.
Toate bune vă urăm
Și-aplauze-așteptăm!”

14
Scrisoarea Zânei poveștilor
Vai, copii, ce s-a-ntâmplat,
Vrăjitoarea cea rea a transformat
Personajele, pe toate,
Poveștile-s toate-ncurcate.
După ajutor eu m-am pornit
La voi la grupă m-am oprit.

Căci doamna voastră educatoare


Mi-a spus, așa, din întâmplare,
Că voi iubiți poveștile
Și imitați și personajele.
Deci, rogu-vă, să m-ajutați
Și la final, veți fi recompensați!

Semnează: Zâna poveștilor

Atelier eTwinning la Şcoala Gimnazialӑ nr. 3 Cugir

Prof. Muntean Flavia Daniela


GPN 5 Cugir

Ȋn luna iunie la Şcoala Gimnazialӑ nr.3 Cugir s-a derulat pentru prima datӑ o activitate de
tip atelier eTwinning ȋn care s-a prezentat aceastӑ platformӑ - eTwinning - și posibilitatea
participӑrii și conceperii de proiecte educaționale online. Toatӑ activitatea s-a derulat sub
ȋndrumarea doamnei prof. Huștiuc Nicoletta, profesor premiat eTwinning.

15
“E Twinning este comunitatea școlilor din Europa și oferӑ personalului didactic ce
activeazӑ ȋn școlilie din țӑrile europene participante o platformӑ de comunicare, colaborare,
demarare proiecte și schimb de informații (…). Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a
programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă
a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014”
Ȋn cadrul altelierului, participanții au primit informațiile și explicațiile necesare pentru a-
și crea cont pe aceastӑ platformӑ, dispunȃnd de calculatoare conectate la internet au putut urmӑri
pas cu pas explicațiile oferite de doamna profesoara despreTwinning, apoi aplicȃnd cele
asimilate și-au personalizat profilul, au cӑutat grupuri, persoane și proiecte care coincid cu
interesele lor, familizarizȃndu-se astfel cu modul de utilizare al platformei.

16
Pentru a demara un proiect eTwinning trebuie mai ȋntȃi sӑ va ȋnscrieți/ ȋnregistrați pe
aceastӑ platformӑ, accesȃnd eTwinning Live – FORMURILE PARTENERI - veți putea vedea
ideile propuse de alți profesori, apoi veți contacta profesorii aleși pentru a vedea dacӑ aceștia
sunt disponibili sӑ colaboreze. Odatӑ ce ați gӑsit un coleg/ partener va trebui sӑ hotӑrȃți cine va
ȋnregistra proiectul deoarece o singurӑ persoanӑ poate face acest lucru. Proiectul trebuie sӑ
cuprindӑ toate informațiile cerute de formular și sӑ fie scris ȋntr-o limbӑ pe care colegul sӑ o
ȋnțeleagӑ. Este important de știut faptul cӑ astfel de poriecte se realizeazӑ ȋntre parteneri din țӑri
diferite. Ȋn urma ȋncheierii proiectelor puteți aplica pentru obținerea certificatului de calitate.
La sfȃrșitul activitӑții din cadrul atelierului, participanții s-au declarat mulțumiți de
informațiile primite exprimȃndu-și dorința de a demara astfel de proiecte, atractive pentru ei și
elevi/ preșcolari considerȃnd proiectele online o modalitate simplӑ și rapidӑ de a conecta
parteneri din țӑri diferite.

CHESTIONAR

Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu Mihaela


Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir

Prezentul chestionar analizează problematica stării de sănătate a populaţiei dintr-o


societate în care obezitatea este tot mai des întâlnită la copii.
Chestionarul poate fi aplicat părinților elevilor.

17
1. Copilul dumneavoastră consumă în mod frecvent produse de tip fast food?

Da Nu

2. Asigurați zilnic copilului dumneavoastră trei mese principale și două gustări?

Da Nu

3. Copilul dumneavoastră consumă zilnic fructe și legume?

Da Nu

4. Obișnuiți să oferiți copilului drept recompensă produse de tipul: dulciuri, sucuri, snacks-
uri, chips-uri, etc.?
Da Nu

5. Încurajați copilul să fie cât mai activ, implicându-l în activități de tipul: cursuri de dans,
sporturi, jocuri, mișcare în aer liber?

Da Nu

6. Copilul dumneavoastră petrece mai mult de două ore la televizor, computer, tabletă,
telefon?
Da Nu

7. Se întâmplă deseori să forțați copilul să mănânce tot din farfurie?

Da Nu

8. Copilul dumneavoastră este mai sensibil la probleme emoționale (cum sunt stresul sau
chiar plictiseala)?
Da Nu

9. În familia dumneavoastră există persoane supraponderale?

Da Nu

10. Ați fi dispus să apelați la sfaturile unui specialist, chiar dacă copilul dumneavoastră nu s-
ar confrunta cu probleme de obezitate, în vederea adoptării unui stil de viață sănătos?
Da Nu

Interpretare cantitativă

18
Nr. Nr. răspunsuri Nr. răspunsuri
Întrebarea
item ”DA” ”NU”
1. Copilul dumneavoastră consumă în mod
frecvent produse de tip fast food?
2. Asigurați zilnic copilului dumneavoastră trei
mese principale și două gustări?
3. Copilul dumneavoastră consumă zilnic fructe și
legume?
4. Obișnuiți să oferiți copilului drept recompensă
produse de tipul: dulciuri, sucuri, snacks-uri,
chips-uri, etc.?
5. Încurajați copilul să fie cât mai activ,
implicându-l în activități de tipul: cursuri de
dans, sporturi, jocuri, mișcare în aer liber?
6. Copilul dumneavoastră petrece mai mult de două
ore la televizor, computer, tabletă, telefon?
7. Se întâmplă deseori să forțați copilul să mănânce
tot din farfurie?
8. Copilul dumneavoastră este mai sensibil la
probleme emoționale (cum sunt stresul sau chiar
plictiseala)?
9. În familia dumneavoastră există persoane
supraponderale?
10. Ați fi dispus să apelați la sfaturile unui specialist,
chiar dacă copilul dumneavoastră nu s-ar
confrunta cu probleme de obezitate, în vederea
adoptării unui stil de viață sănătos?

Copiii și natura

Prof. înv. primar Enescu Luminiţa Ana


Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir

„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această
transformare, creează natura.”
Democrit.
Ocrotirea planetei nu este responsabilitatea unor specialişti, ci a tuturor oamenilor. De
aceea este poate, atât de important ca, încă de mici, oamenii să fie educați în spiritul protejării
mediului, a cărui sănătate este esențială atât pentru noi, cât și pentru generațiile care vor veni.
19
Acțiunile de protejare a mediului sunt foarte importante, întrucât ne atrag atenția că mediul
trebuie ocrotit de fiecare dintre noi pentru a trăi în comuniune cu natura și pentru a ne putea
bucura de frumusețea pe care ne-o oferă. Să nu uităm că, până la urmă, un mediu mai curat
înseamnă o viață mai bună.
Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de
importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea elevilor de la ciclul
primar în activităţi de cunoaştere, înţelegere a unor fapte şi fenomene din universul apropiat, în
identificarea şi rezolvarea unor probleme de poluare şi degradare a mediului, are ca rezultat
formarea unor convingeri şi deprinderi de apărare, conservare a mediului înconjurător. Bazate pe
cooperare şi colaborare, diversitatea activităţilor practice desfăşurate cu elevii asigură asimilarea
multor reguli de comportament care se constituie în elemente de bază în formarea unei educaţii
europene a oamenilor de mâine. Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate
şcolară, activităţi ştiinţifice, artistice, practice, sportive sau religie.
Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la elevii din învăţământul
preuniversitar constituie un aspect important al activităţii instructiv-educative şi că acesta se
realizează, atât în şcoală, cât şi în afara ei prin activităţile extracurriculare şi printr-o strânsă
colaborare cu familia şi comunitatea locală, am desfăşurat diferite activităţi şi parteneriate cu
temă ecologică.
Exemple de bună practică
Elevii şcolii noastre au fost implicaţi în parteneriatul de educaţie ecologică „Împreună
pentru o natură mai curată” derulat în parteneriat cu Asociaţia de Ecologie şi Turism Năsăpişte
Cugir.
Scopul general a urmărit formarea la elevi a unui comportament responsabil faţă de
mediul înconjurător, educarea copiilor în spiritul respectului faţă de om şi natură, antrenarea
copiilor în colective de lucru pentru realizarea unor activităţi comune, schimburi de experienţă,
produse specifice, cultivarea dragostei pentru natură.
Obiectivele proiectului au vizat cunoaşterea împrejurimilor localităţii, identificarea
acţiunilor care dăunează mediului înconjurător, implicarea elevilor în activităţi cu caracter
experimental şi practic, dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare a mediului;
cercetarea modalităţilor de reabilitare a stării mediului înconjurător prin antrenarea elevilor în
activităţi de îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclarea a deşeurilor, formarea unei atitudini
dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice, îmbogăţirea vocabularului
activ cu cuvinte din domeniul ecologic.
Formele de realizare au fost variate: întâlniri de lucru cu membrii ONG Năsăpişte,
drumeţii şi excursii, vizionări de emisiuni tv, prezentări PowerPoint, jocuri de mişcare,
distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice,
desene, activităţi practice, scenete ecologice, concursuri, ecologizarea unei zone din pădure,
plantare de puieţi.
Tematici care au fost parcurse: Să ocrotim natura, Poluarea în diferite anotimpuri, Ce se
întîmplă iarna cu plantele?, Ce ştim despre pădure? , Natura se trezeşte la viaţă, Şoaptele pădurii,
Copac tînăr-copac bătrîn, Albinele, florile şi omul, Ce ne învaţă natura? Mic dicţionar ecologic,
Reclame ecologice, Ce bine, ce e rău, Curiozităţi din viata plantelor şi animalelor, S.O.S.
natura..., „Poluarea, Aspectul satului meu, Curiozităţi ecologice, „Pămîntul-planeta vie, Măşti
ecologice, Detectivii curăţeniei.

20
Evaluarea s-a prin desfăşurarea activităţi variate: probe practice (amenajări, întreţineri spaţii
verzi; lucrări de gospodărire în incinta şcolii şi împrejurimile naturale; plantare de puieţi,
expoziţii), probe scrise (fişe de lucru, schiţe pentru amenajarea spaţiilor verzi din curtea şcolii,
sat, compuneri, postere), probe orale (activităţi interdisciplinare; dramatizări, campanii
publicitare).
Munca educativă are în vedere formarea la elevi a unui profil moral în care respectul faţă de
lucrurile înconjurătoare, dragostea faţă de natură, responsabilitatea pentru protecţia ei, interesul
pentru păstrarea unui mediu echilibrat sunt atribute fundamentale, urmărind astfel a se pune
bazele formării conştiinţei ecologice. Fiecare cadru didactic, elev şi părinte, trebuie să se erijeze
într-un agent ecologic care să impună un model comportamental în micro-grupul social din care
face parte, contribuind în acest mod, la îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în jurul şcolii.
Acţiunile instructiv-educative au ca rezultat final pregătirea elevilor pentru viaţă, formarea acelor
abilităţi care să-i ajute ca, în calitate de adulţi, să stabilească noi relaţii dintre cele mai bune.
Ecologia adevărată nu depinde de legi, definiţii, ci de conştiinţa noastră, de respectarea
naturii si a valorii sale.

Bibliografie:
Cojocaru, M.- Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice in învăţământul primar, Ed.
Vladimed, 2017
Vidu, A- Prietenii naturii, Ed. Erc Press, 2004
Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici_2012

Etapele programului de intervenţie personalizat

Ed. Caruceru Paula


GPN Ruginesti, Vrancea

Programul de intervenţie individualizat are mai multe etape:

21
I. Planificare educativă ( ajută la fixarea obiectivelor şi prevederii intervenţiilor şi
resurselor necesare; ea permite stabilirea unui calendar al realizării obiectivelor şi la ordonarea
priorităţilor-programul stabileste etapele necesare, fragmentând paşii de intervenţie)
II. Comunicarea (se realizează ca obiectiv şi ca mijloc: copilul trebuie să-şi exprime
perceţtiile supra situaţiei şi elementele pe care el ar dori să le modifice; cei care alcătuiesc planul
comunică asupra nevoilor copilului şi modurilor optime de a le satisface);
III. Participarea, concentrarea şi coordonarea (se favorizează împărţirea
responsabilităţilor şi determinarea rolurilor fiecărui participant: copil, părinti, educatoare,
logoped, psiholog, medic psihiatru);
IV. Retroacţiunea ( urmărirea progreselor copilului şi revizuirea programului: schimbări,
reorientări)
V Cooperarea, acceptul părinţilor şi o formă de responsabilizare comună a acestora cu
profesionaliştii, implicati
VI. Formele de sprijin alese prin parteneriatul cu specialisti implicati
Cel mai bun program de interventie este cel care se potriviste copilului / cerintelor /
nevoilor sale.

Importanţa stimulării multisenzoriale la vârste mici

Prof. Urieșu Eugenia Mihaela


Prof. Bîrsan Ilona Ghizela
Șc. Gim. Singidava/ G.P.P.Prichindel Cugir

Creierul este unul dintre cele mai complexe organe din corpul uman. Anatomia creierului
a fascinat şi încă mai fascinează oamenii de ştiintă din întreaga lume, creierul fiind în continuare
un subiect de studiu care oferă lucruri noi şi surprinzatoare chiar şi în zilele noastre. Creierul
nostru ne oferă conştientizarea propriei persoane şi a mediului în care trăim, procesarea unui flux
constant de date senzoriale. Acesta controlează mişcările musculare, secreţiile glandelor,
respiraţia şi temperatura internă. Fiecare gândire creativă, sentiment şi orice plan este dezvoltat
de creierul nostru. În plus, neuronii din creier înregistrează în memorie fiecare eveniment din
viaţă.
Conform medicului Julie Green, în primii 5 ani din viață creierul se dezvoltă mai mult și
mai rapid decât oricând altcândva în viață: "experiențele timpurii pe care le are copilul - ce vede,
aude, atinge și miroase îi vor stimula dezvoltarea și vor crea milioane de conexiuni".
Numeroase studii au descoperit faptul că experiențele timpurii dețin un impact semnificativ
asupra dezvoltării creierului, prin urmare toate interacțiunile cu cel mic contribuie la acest proces
(chiar și bebelușii au beneficii în urma interacțiunilor chiar dacă nu se pot exprima); pe de altă
parte, stresul și neglijența din viața copilului prezintă dimpotrivă un impact negativ. Drept

22
urmare, cel mai important lucru pe care îl pot face părinții este să se asigure că acești primi ani
din viață sunt cei mai buni pentru copil, cu experiențe de calitate, fie acasă, fie la
creșă/grădiniță/școală.
Familia constituie prima influenţă socioeducaţională asupra copilului, primii educatori
care intervin în creşterea, dezvoltarea şi educarea copiilor, fiind părinţii. Aptitudinile şi
competenţele acestora, la fel ca şi climatul familial în ansamblul său, au o influenţă
fundamentală asupra ,,devenirii personale a copilului”.Grija pentru copil și sănătatea mentală a
acestuia este la fel de importantă din primele luni de sarcină înainte de primele zile de după
naștere și chiar și dinainte de concepție ... Oamenii, și implicit creierul acestora, tind să se
dezvolte conform programării genetice a fiecăruia. Importanţa genetică este mare, dar
experienţele din primii ani de viață au o influență uriașă. Prin urmare, interacțiunea dintre
factorii biologici și cei de mediu reprezintă baza sănătății mintale a copilului.
Caracteristica esențială a creierului în perioada intrauterină și în primii ani de viață este
plasticitatea (care este prezentă toată viața dar scade cu înaintarea în vârstă) - prin urmare este
foarte vulnerabil la agresiune dar în același timp și foarte pliabil la stimulările adecvate.
Creierul are o anumită arhitectură și în interiorul lui au loc continuu diferite procese.
Experiențele timpurii ( primele luni de sarcină!) au capacitatea de a modela tranzitoriu sau
permanent atât arhitectura, cât și procesele creierului. Stresul de durată al mamei, şomaj, boli,
moartea unei fiinţe dragi etc. generează asupra copilului consecinţe dintre cele mai grave, cu
urmări pe o perioadă lungă de timp.Multe dintre maladii psihice care survin îşi adună izvoarele
din acele traume pe care individual le-a suferit în existenţa foetală. Cu toate acestea nu înseamnă
că în stadiul embrionar copilul trebuie privat de orice solicitare. Dimpotrivă zestrea sa senzorial
– psihică se dezvoltă cu atât mai repede cu cât beneficiază de un anturaj mai tonic, mai
stimulativ. Părinţii trebuie să ştie că toate cele 5 simţuri intră treptat în acţiune încă din viaţa
intrauterină, constituind raportul care va alimenta capacitatea de memorare şi învăţare. Nu este
suficient ca mama să respecte un regim alimentar şi de viaţă sănătos, grija ei trebuie dirijată către
realizarea unui climat armonis fără stridenţe care să afecteze senzorii încă fragili ai copilului.
Procesul de cristalizare al personalităţii conturat în stadiul prenatal se angajează pe un
versant ascendant în perioada ce succeed naşterea. Pâna la 6 luni , adaptarea senzorială
monopolizează cu prioritate energia vitală a sugarului, înregistrând progrese notabile. Având în
vedere importanţa particulară a senzaţiilor tactile la noul născut, mulţi autori plasează în topul
trebuinţelor nevoia de contact corporal cu o altă fiinţă. Tocmai de aceea, ambii părinţi trebuie să
se implice în educaţia copilului încă de la cea mai fragedă vârstă
În ceea ce priveşte senzorialitatea gustativo- olfactivă ea funcţionează într-o strânsă
interdependenţă. Copilul prezintă o acuitate deosebită mai ales pentru dulce şi acru ceea ce nu
trebuie pierdut din vedere atunci când i se stabileşte meniul odată cu diversificarea hranei.Pentru
dezvoltarea simţului olfactiv este recomandat ca atunci când mama găteşte să –şi intaleze copilul
în bucătărie pentru ca acesta să poată descoperi mirosuri noi.
Senzaţiile vizuale şi cele auditive înregistrează şi ele progrese evidente în primul an.Unii
autori consideră că o activitate oculară intesă la nou născuţi evocă o inteligenţă superioară. La 6
săptamâni pe plan vizual se înregistrează un salt calitativ atât în privinţa capacităţii de
discriminare vizuală, cât şi a corelării dintre văz şi auz. Atunci când familia îi oferă o bogată
ambianţă vizuală, coordonarea dintre văz şi tact apare mai repede cu 50 de zile decât în mod
normal. Dezvoltarea văzului la sugar poate fii influenţată pozitiv de către familie prin
amenajarea camerei în culori attractive şi jucării divers colorate.

23
Sub raportul acuităţii auditive, sugarul reacţionează la sunete imediat după naştere.Cel
mai precoce reacţionează la vocile părinţilor pe care le cunoaşte încă din existenţa intrauterină,
de aceea se simte în siguranţă ori de câte ori le aude. Dacă în timp ce îl hrăneşte mama îi
vobeşte, copilul manâncă mai bine. Stimularea auzului se poate face cu ajutorul muzicii
simfonice de fond capabilă să inducă o stare de seninătate şi să exerseze gustul copilului către
muzica de calitate.Dacă până la 7 luni copilul trăieşte într-o confuzie totală cu ambianţa după,
intruziunea unei personae necunoscute îl tulbură până la lacrimi.
Deoarece sugarul este un mare amator de joc, familia trebuie să exploateze cât mai mult
această predispoziţie prin care se poate canalize activismul său natural, dar şi procura noi
experienţe cognitive. Se recomandă ca timpul alocat jocului şi comunicării între părinţi şi copil
să crească progresiv de la 30- 45 minute, pe masură ce programul de somn se diminuează.
Achiziţia cea mai importantă a primului an de viaţă din perspective destinului său
psihologic sunt primele cuvinte.Evoluţia lingvistică ca şi evoluţia sa în general, depinde de
atitudinea stimulatorie din partea mamei, şi în general a tuturor membriilor familiei.
S şi Ţ Engekmann pledează pentru o educaţie intensivă şi precoce prin care copilul cu o
ereditate bună poate dobândi un nivel intelectual superior. În acest scop trebuie activat mediul în
care trăieşte copilul, considerat ca fiind primul său dascăl.
Putem concretiza că astfel, primii ani de viaţa reprezintă perioada unor achiziţii
fantastice pentru copil, o perioadă care nu se mai repetă şi în care capacitatea de acumulare a
copilului este incomparabilă, de aceea trebuie profitat din plin de ea.

Bibliografie:
1. Vincent R., ,,Cunoaşterea copilului”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1991.
2. Schiopu U., Verza E., ,,Psihologia vârstelor”, Bucureşti, EDP, 1981.
3. Engekmann S şi T., ,,Daţi copilului vostru o inteligenţă superioară”, CEDC, 1992.
4. Revista învăţământului preşcolar, 1994.
5. http://www.qbebe.ro/psihologie/dezvoltare_cognitiva

PROIECT DE ACTIVITATE

Prof. înv. preşcolar. Breaz Adriana


Gpn. Nr 5 Cugir/ Şc. Gimn. Nr. 3 Cugir

GRUPA: mijlocie ,, Buburuze‟‟


TEMA DE STUDIU: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
24
SUBTEMA: ,,Vapor frumos colorat, aş pluti cu tine- n larg!”
TEMA ZILEI: ,, Călătorie pe mare”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE- DŞ- Activitate matematică
DOS- Activitate practică
TEMA ACTIVITAŢII: ,, Cursa bărcuţelor”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare a şi sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic / activitate practică
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Verificarea si consolidarea cunostintelor dobandite anterior despre mijloace de transport
maritime, şi aplicarea lor în diferite contexte;
 Consolidarea cunoştinţelor privind numeraţia în limitele 1- 5, precum şi a numeralului
ordinal.
 consolidarea unor deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să aşeze bărcuţele în ordinea indicată;
O2:- să recunoască culorile bărcuţelor;
O3:- să recunoască cifrele în concentrul 1- 5;
O4:- să utilizeze numeralul ordinal;
O5:- să verbalizeze acţiunile folosind un limbaj matematic adecvat;
O6:- să mânuiască corect materialele de lucru pentru a realiza tema propusă;
O7:- să participle cu interes la realizarea sarcinilor.

SARCINA DIDACTICĂ: recunoaşterea formelor geometrice cunoscute şi utilizarea acestora


în alcătuirea unor forme date (tren, vagon)
REGULI DE JOC: Copiii respecta cerințele formulate de educatoare, identifică locul
bărcuţelor pe panou conform itemilor, execută comenzile, aplaudă răspunsurile corecte.
ELEMENTE DE JOC: aplauzele , mânuirea materialului, surpriza
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, problematizarea,
expunerea, jocul didactic
Materiale şi mijloace didactice: tabla magnetica, ,cosuri cu materiale, jetoane cu bărcuţe,
jetoane cu cifre,lipici, planşa suport.
DURATA: 30-40 min
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU
ALEXANDRU, 2009
“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009
DEMERS DIDACTIC
Evenimentul Continutul stiintific Strategii didactice Evaluare
didactic
Momentul Asigurarea conditiilor pentru buna desfasurare a Conversatia
25
organizatoric activitatilor :
 Aerisirea salii de grupa;
 Amenajarea spatiului de desfasurare a
activitatilor;
 Pregatirea materialului didactic necesar
activitatii.
Captarea Captarea atenţiei se va face prin prezentarea Observatia Observarea
atentiei bărcuţei cu surprize, care mi- a spus că este cam Conversatia comportamentului
supărată că în curând va trebui să participle la un nonverbal al
concurs, dar ea se cam încurcă la numărat şi îi copiilor
este frică să nu piardă concursul.
Ce ziceţi, o ajutăm pe bărcuţă să iasă din
Reactualizarea încurcătură?
cunoştinţelor Conversaţia
Exerciţiul

Eu vă propun să ne aducem aminte câteva lucruri


învăţate de noi la activităţile matematice, ca să-i
arătăm şi bărcuţei câte lucruri ştim noi.
Voi solicita un copil să numere crescător până la
5 iar altul descrescător, apoi un copil va veni şi va
număra bărcuţele de pe planşă şi va asocial cifra
corespunzătoare numărului de obiecte.

Anunţarea Pentru că bărcuţa este aşa de supărată şi a Conversatia Orala


temei şi a venit să o ajutăm, eu vă propun să ne jucăm un Instructajul verbal
obiectivelor joc care se numeşte ,, Cursa bărcuţelor.‟‟In
funcţie de cerinţă, copiii vor trebui sa recunoască
culoarea bărcuţelor( roşu, galben, albastru, verde
şi portocaliu ), să le numeroteze , şi să le lipească
la locul indicat.

Prezentarea Explicarea jocului Orala


continutului si Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: bărcuţe
dirijarea roşii şi bărcuţe albastre
invatarii Fiecare copil are in piept câte un ecuson cu Exercitiul
simbolul echipei din care face parte. Pe rand de la
fiecare echipă va răspunde câte un copil care va
rezolva cerinţa.
Pentru fiecare răspuns corect echipele vor primi
cate o bulină roşie pe panou. Explicatia

Regulile jocului
Copii nu vor vorbi neîntrebaţi, ci doar prin
26
ridicarea mâinii.
Se vor exprima în propoziţii.
Se pot ajuta unii pe alţii la rezolvarea sarcinii, în
cazul în care colegul nu ştie răspunsul.

Jocul de probă Conversaţia


Adresez următoarea sarcină: Explicaţia
Un copil sa vină şi să aleagă o barcă de culoare
verde şi să o aşeze pe panou iar altul să o
numeroteze.

Jocul propriu-zis
Jocul va avea două probe care conţin mai Conversaţia
multe sarcini de rezolvat
Proba I Explicaţia
De la fiecare echipă va veni cate un reprezentant
alternativ, care va trebui să rezolve sarcina Exerciţiul
primită.
Aşază bărcuţa verde pe lac la linia de start. Jocul
Aşază bărcuţa roşie pe lac, etc. Rezolvarea
Numărăm bărcuţele apoi le numerotăm în ordinea corectă a
în care au sosit la start. sarcinilor
Numărăm bărcuţele folosind numeralul ordinal.
Fiecare răspuns corect va fi apreciat de către
educatoare iar echipa va primi câte o bulină roşie
pe panou.
Se vor verifica cunoştinţele copiilor privind Problematizarea
recunoaşterea culorilor, numeraţia 1-5, numeralul Explicaţia
ordinal şi vecinii numerelor.
Pe tot parcursul probei voi fi atentă la limbajul
copiilor, la modul de exprimare a acestora.
Voi corecta greşelile şi voi ajuta copii care nu se
descurcă în rezolvarea sarcinii, voi pune accent pe
repetarea răspunsului corect.
,,Se dă startul bărcuţelor‟‟
Proba II
Fiecare echipa primeste pe masute cosuleţe cu
bărcuţe apoi fiecare echipă va lipi bărcuţele după
indicaţiile primate.
A început cursa bărcuţelor: Prima care soseşte
este bărcuţa albastră, o lipim pe lac apoi o
numerotăm cu cifr 1; a doua care soseşte este
bărcuţa portocalie şi o numerotăm cu cifra 2, etc.

Complicarea jocului
27
Bărcuţele noastre s- au ambiţionat şi continuă
întrecerea, astfel bărcuţa portocalie prinde viteză
şi ajunge prima. Se apropie cu viteză şi cea
albastră care ajunge după cea verde, etc.

Obtinerea Fiecare copil va primi câte o paletă cu cifre de la Conversaţia Recunoaţterea


performantei 1 la 5, ca să putem ajuta bărcuţa să recunoască Explicaţia cifrelor
cifrele, să nu fie păcălită de celelalte bărcuţe. Eu Problematizarea
voi spune pe rând câte o cifră iar copilul care
recunoaşte cifra se ridică în picioare Exercitiu individual

La finalul jocului se numara bulinele fiecarei


echipe.

Evaluarea Voi face aprecieri finale si vor primi recompense Aprecieri verbale
performantelor de la bărcuţa pe care am ajutat- o în urma
si incheierea desfăşurării jocului nostru.
activitatii

Parteneriat strategic Erasmus+ EARTHWORM


Idei practice despre sustenabilitate în Spania

Prof. Nicoletta Huștiuc, prof. Flavia Muntean, prof. Elisabeta Bîrloncea


Școala Gimnazială nr. 3 Cugir

28
În perioada 13-19 mai 2018 s-a desfășurat cea de-a doua activitate din cadrul Erasmus+,
respectiv a Proiectului de Parteneriat Strategic Earthworm al Școlii Gimnaziale nr. 3 Cugir.
Proiectul se desfășoară pe perioada a 2 ani școlari, 2017-2019 și are ca parteneri instituții școlare
din România, Spania, Lituania și Islanda-coordonator general.

În cadrul acestei mobilități s-a desfășurat deasemenea și a treia întâlnire transnațională,


doar cu coordonatorii celor 4 țări, prima și ultima fiind cuprinse în agenda proiectului, acestea
din fiecare țară considerându-le necesare pentru buna desfășurare a proiectului.
În cadrul acestei activități denumită Learning/Teaching/Training Activity, un grup de 3
cadre didactice de la Școla Gimnazială nr. 3 Cugir au participat la activitatea din Spania,
regiunea Cantabria, după ce în prealabil au fost selectate la concursul desfășurat pentru aceasta,
acțiune desfășurată conform managementului de proiect. Cadrele didactice participante:
Elisabeta Bîrloncea, Flavia Muntean și Nicoletta Huștiuc au avut ocazia să facă schimb de
experiență cu alte cadre didactice partenere în proiect. Activitatea s-a desfășurat pe zile, conform
calendarului stabilit de comun acord de coordonatorii proiectului, pe tema centrală a proiectuluiȘ
sustenabilitatea, proiect coordonat de cele patru cadre didactice din fiecare țară, respectiv: prof.
Nicoletta Huștiuc, coordonator de proiect pentru România, Luisa Fernandez Sanchez-
coordonator Spania, Ausra Guzauskiene- coordonator Lithuania și Maricris Castillo de Luna-
coordonator Islanda și mtotodată coordonator general.
Programul de desfășurare a inclus în primele două zile vizită la Școala Ceip Monte
Corona din regiunea Cantabria, Udias, El Liano, unde fiecare școală participantă la proiect a avut

29
de prezentat un scurt filmuleț despre activitățile din fiecare țară, respectiv școală participantă,
apoi workshopuri legate de educația ecosocială, explicată pe larg de experți, cu aplicații practice
pe curriculum spaniol, apoi workshop practic legat de educația pentru mediu, la fel de util prin
exemplele practice și activitățile concrete. În mod specific s-a explicat cum educația pentru
sustenabilitate împreună cu educația pentru reziliență au comun într-o diagramă Venn educația
pentru ocrotirea pământului. Experții invitați și traducătorii au participat cu deosebit interes și
pregătire, la fel ca toți participanții la proiect.

A treia zi a continuat cu activități ecologice realizate de această școală împreună cu o


Asociația ecologică Cambera și protecția mediului ambiant, care conlucrează ca voluntari
împreună cu această școală. Copii, părinți, voluntari din asociație, profesori din școală și noi, toți
participanții la mobilitate am asistat la experimente realizate în natură de echipe de copii și cadre
didactice, coordonate de acei voluntari, copiilor dându-li-se sarcini concrete: de a măsura
distanța dintre cele două maluri ale râului, temperatura apei din râu apoi multe altele, care au
fost notate de copii pe fișele de observare realizate de către voluntarii asociației.

Următoarele zile au continuat cu vizite culturale în Santander, unde au fost urmărite


printre obiective turistice și culturale: Centro Botin, Muzeul Maritim, Muzeul El Hombre y la
mar, Palacio Magdalena, Plaja El Sardinero, apoi în Bilbao: Palacio del Embarcader, Muzeul
Guggenheim, Muzeul Belles Artes, Sacrado Corazon, Parcul Dona Casilda, Stadionul San
Mames, mobilitatea finalizându-se cu seara culturală, unde într-un cadru festiv au fost înmânate
certificatele de participare la mobilitate fiecărei țări partenere. Bineînțeles, din programul acestei
activități nu a lipsit întâlnirea transnațională, în cadrul căreia coordonatorii de proiect au discutat
aspecte organizatorice legate de viitoarea mobilitate care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie-
începutul lunii noiembrie 2018 în România și diverse aspecte legate de desfășurarea acestei
mobilități din Spania.
Nu au lipsit darurile către parteneri unii altora, printre care obiecte tradiționale, teatru de
umbre realizat de o firmă care lucrează cu hârtie reciclabilă și altele, calendare, agende din
hârtie reciclabilă, urmând alte surprize în viitoarele mobilități.
Întreaga mobilitate a avut un real succes, activitatea fiind foarte bine planificată de
colegii din Spania, în calitate de parteneri de proiect.
Mulțumim Erasmus+ pentru această oportunitate și dorim să încurajăm pe această cale pe
cei care încă nu au aplicat pentru acest tip de proiecte să lucreze cu încredere, deoarece se
întâmplă precum în proverbul românesc: ,,După faptă și răsplată!"
30
Proiectul " Earthworm" este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul

Programului ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice, schimb de bune


practici, parteneriate doar între școli. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea
exclusivă a autorilor, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

PROIECT DIDACTIC

Ed. Muntean Flavia Daniela


GPN 5 Cugir

Grupa: mijlocie step by step


Tema: Cȃnd, cum și de ce se ȋntȃmplӑ?
Subtema: Primӑvara ȋn grӑdinӑ/ Varsӑ rȃuri de luminӑ
Tema zilei: Tablou de primӑvarӑ
Tipul activitӑții: verificare și consolidare de cunoștințe
31
Forma de realizare: activitate integratӑ
Domeniul de activitate: Domeniul Limbӑ și Comunicare, Domeniul Ştiințӑ
1. Activitӑți de Dezvoltare Personalӑ (ADP)
Rutine: salutul, prezența, calendarul naturii, deprinderi de autoservire, de ordine la masa de
lucru
Deprinderi specifice: Ştiu sӑ-mi aștept rȃndul!
Ȋntȃlnirea de dimineațӑ: Ce ne-aduce primӑvara?
Tranziții: Somnul ghiocelului

2. Jocuri și activitӑți didactice alese (ALA1)


› Sectorul I: Artӑ
Micii artiști – decorare imagini
Obiective operaționale:
O1: sӑ foloseascӑ, ȋn realizarea desenului, culori adecvate anotimpului primӑvara;
O2: sӑ utilizeze corect instrumentele de lucru;
O3: sӑ coloreze ȋn culori potrivite imaginile date, fӑrӑ a depӑșii spațiul.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observația.
Material didactic: fișe, creioane colorate, panouri pentru expunerea lucrӑrilor.
Evaluare: turul galeriei.
Desfӑșurarea activitӑții: Se va manifesta interes pentru orientarea copiilor ȋn zonele de lucru.
Se vor prezenta sarcinile de lucru concomitant cu intuirea materialelor. Voi purta discuții cu
copiii referitor la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziție și modul de
utilizare al ustensilelor. Copiii vor colora fișele de lucru ȋn culori potrivite și vor avea grijӑ sӑ nu
depӑșeascӑ spațiul. Lucrӑrile vor fi expuse pe un panou ce va putea fi vizulizat de cӑtre fiecare
copil și se vor face aprecieri colective și individuale.

› Secotrul II: Ştiințӑ


Prietena mea, Primӑvara - fișӑ de lucru individualӑ
Obiective operaționale:
O1: sӑ rezolve corect cerințele fișei;
O2: sӑ recunoascӑ caracteristicile anotimpului primӑvara.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația.
Material didactic: fișe de lucru, creioane colorate.
Evaluare: aprecieri verbale.
Desfӑșurarea activitӑții: Copiii vor fi așezați la mӑsuțe și primesc fișele de lucru și explicațiile
necesare rezolvӑrii corecte a acesteia. Pe parcurs voi ajuta copiii care ȋntȃmpinӑ dificultӑți ȋn
rezolcarea cerințelor.

› Sectorul III: Alfabetizare (Bibliotecӑ)


Așa e primӑvara mea! – sortare de imagini
Obiective operaționale:
O1: sӑ selecteze elemente ale primӑverii și sӑ le denumeascӑ;
O2: sӑ motiveze alegerea fӑcutӑ;

32
O3: sӑ coopereze ȋn activitatea de grup comunicȃnd cu colegii.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația.
Material didactic: jetoane ce redau aspecte și acțiuni ale anotimpului primӑvara.
Evaluare: aprecieri verbale.
Desfӑșurarea activitӑții: Copiii, așezați la mӑsuțe primesc materialul necesar desfӑșurӑrii
activitӑții și explicațiile necesare ȋn vederea rezolvӑrii sarcinii. Urmӑresc cu atenție modul de
lucru al copiilor și fac apreceri colective și individuale, iar dacӑ este necesar ofer sprijin și
explicații suplimentare ȋn vederea unei bune desfӑșurӑri a activitӑții.

3. Activitӑți pe Domenii Experiențiale (ADE)


Activitate integratӑ:
Scopul activitӑții: Verificarea și consolidrea cunoștințelor copiilor referitoare la caracteristicile
anotimpului primӑvara. Dezvoltarea capacitӑții de exprimare oralӑ, de ȋnțelegere și utilizare
corectӑ a semnificațiilor structurilor verbale orale. Exersarea memoriei, dezvoltarea expresivitӑții
și creativitӑții ȋn vorbire, dezvoltarea atenției voluntare.
Obiective operaționale:
O1: sӑ ȋnțeleagӑ și sӑ transmitӑ mesaje simple;
O2: sӑ formuleze propoziții dezvoltate utilizȃnd cuvinte și expresii cunoscute;
O3: sӑ discute despre imaginile pe care le privește exprimȃndu-se coerent, pronunțȃnd corect
sunetele limbii romȃne;
O4: sӑ rӑspundӑ corect la ghicitori;
O5: sӑ recunoascӑ cifrele ȋn intervalul 1-5;
O6: sӑ respecte regulile jocului;
Strategia didacticӑ:
Metode și procedee: conversația, explicația, dialogul, exercițiul, descrierea,
problematizarea, munca ȋn echipӑ.
Resurse materiale: planșe cu aspecte de primӑvarӑ, ghiocel, scrisoare, jetoane cu flori,
jetoane cu cifre, ecusoane cu ghiocei, narcise și lalele, coș cu plicuri surprizӑ.
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Forma de evaluare: continuӑ, prin aprecierea verbal a rӑspunsurilor copiilor.

Domeniul Estetic și creativ (DEC)


Educație artistico-plasticӑ
Tema: Tablou de primӑvarӑ
Mijloc de realizare: picturӑ (obținerea efectelor plastice prin utlizarea unor tehnici specifice:
amprentare cu buretele, dactilopictura precum și utilizarea elementelor de limbaj plastic și
decorativ ȋn compoziția plasticӑ)
Tipul activitӑții: consolidare și verificare de priceperi și deprinderi ȋn abordarea unor tehnici
specifice picturii in scopul obținerii efectelor plastice.
Obiective de referințӑ:
 sӑ obținӑ efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice
picturii;
 sӑ recunoascӑ elemente ale limbajului plastic și sӑ diferențieze forme și culori ȋn
mediul ȋnconjurator;
33
 sӑ cunoascӑ și sӑ diferențieze materiale și instrumente de lucru, sӑ cunoascӑ și sӑ
aplice reguli de utilizare a acestora, sӑ compunӑ ȋn mod original spațiul plastic.

Obiective operaționale:
O1: sӑ realizeze efecte plastice, pete de culoare pe diferite suprafețe, utilizȃnd material și
instrumente diverse;
O2: sӑ utilizeze elemnte de limbaj plastic și decorativ ȋn realizarea compozițiilor plastice;
O3: sӑ manifeste spirit critic și autocritic ȋn evaluarea lucrӑrilor;
O4: sӑ ducӑ la bun sfȃrșit lucrarea ȋnceputӑ.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația, dialogul
dirijat, analiza produselor activitӑții.
Resurse material: planșe de lucru, acuarele, burette pentru amprentare, ecusoane.

4. Jocuri și activitӑți alese (ALA 2)


Scӑunelele muzicale
Scopul activitӑții: recreerea și destinderea copiilor, dezvoltarea atenției, rapiditӑții ȋn reacție,
dezvoltarea spiritului de competiție.
Obiective operațioanle:
O1: sӑ danseze simțind ritmul melodiei;
O2: sӑ perceapӑ componentele spațio-temporale;
O3: sӑ se așeze pe scӑunel cȃnd muzica s-a oprit;
O4: sӑ respecte regulile jocului;
O5: sӑ se integreze activ și afectiv ȋn activitate.

Scenariul zilei
Dupӑ sosirea copiilor la grӑdinițӑ ȋi voi ȋndruma spre centrele deja deschise , explicȃndu-
le sarcinile ce lor vor avea de rezolvat.
Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul ALA I şi vor încerca să ducă la bun
sfârşit sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face
curat la masa de lucru: „Am lucrat şi la centre fac curat!”

Tranziţii: “ Către baie ne-ndreptăm


Mâinile să ne spălăm.
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum!”

Ȋntȃlnirea de dimineațӑ debuteazӑ cu salutul; copiii se aşează pe scăunele formând “cercul


prieteniei” - asigurându-se astfel contactul vizual. Salutul se propagă de la stânga la dreapta,
fiecare copil salutȃndu-şi colegul: “Bună dimineaţa floricică!”
Se verifică prezenţa şi se poartă o scurtă discuţie despre starea vremii, completându-se
Calendarul Naturii.
Ȋmpӑrtӑșirea cu ceilalți :

34
Ei şi-acum dragi copii să vă spun ce mi s-a intâmplat azi de dimineaţă când veneam grăbită
catre grădiniţă. Aud la un moment dat pe cineva spunând “Bună dimineaţa !” şi bineînţeles mă
opresc să salut dar…mă uit în stânga, mă uit în dreapta şi nu văd pe nimeni aşadar îmi spun “n-ai
auzit bine” şi mă pregatesc să merg mai departe când colo ce să vedeţi aud iar “Bună dimineaţa !
Aici jos sunt! Am auzit eu că mergi la grădiniţă la nişte copii tare isteţi, n-ai vrea să mă duci şi
pe mine ? Tare aş vrea să-i cunosc mai ales că am auzit că astăzi vor avea oaspeţi şi va fi o mare
sărbătoare. Mă iei şi pe mine ?” Ce credeţi, bineînţeles că l-am luat cu mine! Ei şi acum cine
credeţi că este? Oaspetele meu vrea să vă spun o ghicitoare şi voi să-i ghiciţi numele.
Sunt micuţ şi frumuşel
În formă de clopoţel
Din zăpadă ies niţel
Alb sunt cu codiţa verde
Bucuros cine mă vede
( Ghiocelul)

Copiii vor rezolva ghicitoarea, le voi arăta ghiocelul şi apoi vom purta o scurtă conversaţie
pe tema semnificaţiei ghiocelului şi a impresiilor lor despre acest subiect.

Activitatea de grup: Voi formula enunțuri despre anotimpul primӑvara, iar copiii trebuie sӑ
spunӑ dacӑ sunt adevӑrate sau false.

Noutatea zilei: Ghiocelul nu a venit singur ci a adus cu el un coș cu surprize. Mulțumim,


ghiocel frumos! Pentru noi ce ai ȋn coș?

Scenariu didactic ADE

Nr. Strategii didactice


Conţinut ştiinţific
Cr. Etapele Metode Mijloace Evaluare/
activităţii si de Metode şi
procede învăţămâ indicatori
e nt

35
1 Moment - asigurarea unui climat educaţional favorabil, ȋn
organizatoric concordanțӑ cu tema sӑptӑmȃnii;

- se vor asigura condiţiile pentru o bună


desfăşurare a activităţii;

- crearea spaţului ambiental;

- pregătirea materialului didactic necesar.

2 Captarea Se realizeazӑ prin citirea scrisorii și prezentarea Conver- Ghiocel – Proba orala:
atenţiei coșului cu plicuri aduse de Ghiocel –Spiriduș de saţia Spiriduș realizarea
la Zȃna Primӑvarӑ. Explica- conversaţiei
ţia
Prin aceastӑ scrisoare copiii sunt rugați sӑ
participe la un concurs numit „Tabloul Scrisoarea
Primaverii” de la Zȃnӑ

3 Enunţarea Se prezintӑ obiectivele, pe ȋnțelesul copiilor, și se -înţelegerea


temei şi a anunțӑ tema zilei și acitivitӑțile ce urmeazӑ a fi Conver- mesajului
obiectivelor desfӑșurarate. saţia transmis
Aşadar, anunţ copiii cӑ la activitatea de astăzi
vom desfăşura împreunӑ jocul-concurs cu tema:
”Tabloul Primăverii”

4 Dirijarea Fiecare copil va primi de la Ghiocel câte un Explicaţ Ecusoane


învăţării ecuson cu simbolul echipei din care face parte ia
(ghiocei, narcise, lalele). Echipele se stabilesc ȋn Buline
funcție de bulinele extrase de fiecare copil: cei
care extrag buline galbene vor face parte din
echipa ghioceilor, cei care vor alege buline roz înţelegerea
vor face parte din echipa narciselor, iar cei care mesajului
vor alege buline portocali vor face parte din transmis
echipa lalelelor. Convers
Pentru fiecare răspuns corect echipa primeşte o aţia
floare- un punct. Echipa care la sfârşitul activităţii Explicaț
va însuma cele mai multe puncte va fi declarată ia
câştigătoare.
Plicurile
A)Prezentarea regulilor jocului cu
Le prezint copiilor regulile jocului: Ȋn coşul Explica- cerintele
Ghiocelului existӑ mai multe plicuri. Vreţi sӑ le ţia pentru
numărӑm împreunӑ? concurs
Se constatӑ faptul cӑ ȋn coș existӑ 4 plicuri.
Fiecare plic va avea pe el inscripţionatӑ cȃte o Instruc-
cifrӑ. Eu voi deschide fiecare plic ȋn parte, iar voi tajul
36
veți avea sarcina de a rezolva probele descoperite verbal
înăuntru, pe rând, fiecare echipӑ.
B) Jocul de probă
Un copil va începe jocul şi voi urmări dacă au fost
înţelese regulile.

C) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului


La joc participă toţi copiii, iar educatoarea îi
îndrumă.

PROBA 1: Imagini cu
Deschidem plicul pe care este scrisӑ cifra 1. Exerci- aspecte de
Scoatem bilețelul și citim: ”Ȋntoarce imaginea ţiul oral primӑvarӑ Proba orală:
citirea
care are pe spate culoarea verde”.
imaginilor
Echipa ghioceilor ȋși trimite un reprezentant sӑ
ȋntoarcӑ planșa și sӑ descrie imaginea. Așez
imaginea descoperitӑ ȋn mijlocul tabloului.
Echipa narciselor va avea ca sarcinӑ sӑ precizeze
care sunt anotimpurile anului. Conver-
Echipa lalelelor, prin reprezentantul ei va trebui saţia
sӑ descrie caracteristicile anotimpului primӑvara. Explica-
Proba oralӑ:
ţia
Cântec
PROBA 2:
despre
Deschidem plicul cu nr.2 și găsim un bileţel prin
primăvara
care Ghiocel ne solicitӑ sӑ privim sub masa unde Conver-
descoperim mai multe coșulețe-3. Ȋn aceste saţia
coșulețe se aflӑ cȃte un bileţel cu ghicitori la care, Explica-
dacӑ răspund corect, vor fi rӑsplӑtiți cu puncte ţia
(flori):
Cunoasterea Coșulețul nr.1 Proble-
mediului Echipa ghioceilor răspunde la o ghicitoare: matiza-
Proba orală:
Măr frumos şi aurit, rea
Exprimarea
Chiar din cer a răsărit.
corectă ȋn
Ziua întreagă străluceşte
propoziţii
Şi pământul încălzeşte.
Cȃnd apare el pe cer, Munca
Stelele s-ascund și pier! in
(soare) echipa
Echipa narciselor răspunde la o ghicitoare: Conver-
Uitӑ-te atent la soare saţia
Spune cȃte raze are?....aleg cifra
Echipa lalelelor răspunde la o ghicitoare:
Şi ce formӑ, ce culoare Explica-
Educarea Imagine
Are pe cer mândrul soare?.....cu ce se aseamănă ţia
limbajului soarele?
37
Soare
Coșulețul nr.2
Echipa narciselor răspunde la o ghicitoare:
Cine oare-nmugureşte Proba oralӑ:
Când vremea se-ncălzeşte Recunoaşter
Ȋnfrunzește, înfloreşte ea cifrelor
Activitate Şi miresme rӑspȃndește?
Imagini
matematicӑ Căutӑ și-l aranjează Conver-
cu:
Şi pe tablou ȋl așeazӑ (copacul) saţia
Echipa ghioceilor are ca sarcinӑ: Jocul, Copac Proba orală:
Împodobeşte pomul dialogul Ghicitori
Cu patru floricele
Cӑ tare bine i-ar sta cu ele.
Educarea Echipa lalelelor are ca sarcinӑ:
limbajului Lȃngӑ floricele
Așeazӑ pӑsӑrele
Sӑ fie trei la număr Floricele
Sӑ cȃnte și ele…cum cânta pӑsӑrelele?
Coșulețul nr.3
Activitate Echipa lalelelor răspunde la o ghicitoare:
matematicӑ Colorat e ca o floare, Lucrul Proba oralӑ
Trupul fin şi mic el are, ȋn
Zboară vara pe câmpie, echipӑ Pӑsӑrele Recunoaşter
Spuneţi ce-ar putea să fie?(fluturaşul) ea poziţiilor
Echipa ghioceilor are ca sarcinӑ: spaţiale
Fluturaşii drӑgӑlași
Zboară veseli pe câmpie
Pune doi ȋn pomişor
Acolo unde-ți place ție. Orală
Echipa narciselor are ca sarcinӑ:
Cautӑ o albinuțӑ
Micӑ mititicӑ
Şi așeaz-o ȋn copac Fluturași
Lȃng-o floricicӑ…cum face albinuța?
PROBA 3:
Deschidem plicul pe care se regăseşte cifra 3.
Citim bileţelul.
„Pe masuțӑ vei gӑsi Proba oralӑ
Niște plicuri frumușele
Albinuțe
Deschide-le și povestește Conver-
Tot ce vezi ȋn ele.” sația
Fiecare echipă va extrage cȃte un plic. Pe fiecare
planşӑ este o imagine: cu flori de primăvarӑ,
insecte, ori cu pӑsӑrele. Copiii sunt rugaţi sӑ
descrie imaginea, sӑ folosească corect pluralul și Recunoaşter

38
sӑ alcătuiască o propoziţie ȋn care sӑ se regăsească Plicuri cu ea cifrelor
un cuvânt din imaginea respectivӑ. imagini de Onomatope
Educarea Se poartӑ discuții și despre modul ȋn care trebuie primӑvarӑ e
limbajului ȋngrijite plantele și pӑsӑrelele. Copiii se pot ajuta
ȋntre ei. Apoi vor selecta florile, pӑsările și
insectele respective de pe mӑsuțӑ și le vor aşeza Proba oralӑ:
pe panou. Poziții
spațiale
PROBA 4:
Explica-
Activitate Deschidem plicul pe care este scrisӑ cifra 4.
ția
matematicӑ Prin bileţelul din plicul cu nr.4, Ghiocelul le cere
copiilor sa treacă de ultima probӑ- aceea de
activitate practicӑ unde au de pictat flori pentru Formativ –
grӑdina Zȃnei Primӑvarӑ. continuă
„Si acum la sfȃrșit/ prin
Ultima prob-a venit/ aprecieri
La mӑsuțe va așezați/ individuale
Şi corect voi sӑ lucrați/ şi prin
Şi sper cӑ trimisul meu/ acordarea de
Vӑ va lӑuda mereu.” puncte la
Tranzitie:Copiii se ridicӑ și imitӑ somnul panou
Obținerea ghiocelului sub zăpadӑ. La semnalul meu:”A sosit
performanței primăvara!”, aceştia se ridicӑ și strigӑ: ”Uraaa!”.
 Introducerea ȋn activitate și captarea
atenției:
Educarea Se realizeazӑ prin intermediul cȃntecului
limbajului “Primӑvara” și a unor imegini cu flori pe care
Zȃna Primӑvarӑ le-a adus cu scopul de a-i inspira
pe copii ȋn realizarea lucrӑrilor.
 Anunțarea temei și a obiectivelor
Pentru a completa ȋn totalitate panoul cu
lucrӑri de primӑvarӑ pentru ”Jurnalul de
primӑvarӑ”, astӑzi ne vom transforma ȋn mici
pictori.
 Reactualizarea cunoștințelor Explica-
Se vor exemplifica tehnicile specifice educației ția
plastice pe care le-am utilizat ȋn obținerea
efectelor plastice: amprentare cu buretele și
dactilopictura, precum și utilizarea elementelor de
limbaj plastic și decorativ ȋn compoziția plasticӑ:
punctul și linia.
Se va interpreta cȃntecul “Culorile se ceartӑ”
Voi explica copiilor pașii pe care ȋi au de urmat,
regulile pe care trebuie sӑ le respecte pentru a
realiza o lucrare corectӑ, esteticӑ și creativӑ.

39
 Intuirea materialelor și a planșei model
Se intuiesc materialele de pe mӑsuțe: suport – Aprecieri
Asigurarea
foaie pentru picturӑ, acuarele, burete… verbale
feedback-
Se vor purta scurte discuții pe baza imaginilor:
ului
anotimpul, caracteristicile acestuia, culorile
folosite, sentimental și impresia pe care ne-o lasӑ
coloristica acestora.
 Explicarea și demonstrarea modului de
lucru
Se va explica și demonstra etapele realizӑrii temei
propuse utilizȃnd tehnicile de lucru invatate:
tehnica amprentei. Se vor utiliza culorile specifice Aprecieri
florilor prezentate. verbale
 Exerciții pentru ȋncӑlzirea mușchilor
mici ai mȃinii
Se vor executa exerciții pentru ȋncӑlzirea
mușchilor mici ai mȃinii, pentru a facilita execuția
cȃt mai precisӑ și rapidӑ a lucrӑrii.
 Realizarea lucrӑrilor de cӑtre copii
Se va atrage atenția asupra poziției corecte a
Domeniul corpului ȋn timpul executӑrii lucrӑrilor, precum și
estetic și anumite precizӑri care sӑ faciliteze executarea
creativ lucrӑrilor cȃt mai corecte, estetice și creative.
(DEC) Pe un fond muzical adecvat preșcolarii ȋși vor da
Educație frȃu liber imaginației creatoare, ținȃnd cont de
artistico- indicațiile primite cu privire la utilizarea
plasticӑ tehnicilor de lucru, cu precӑdere la folosirea Exerci-
tehnicii amprentei. țiul
Ȋn timpul executӑrii lucrӑrilor voi supraveghea
modul de executare și voi aduce lӑmuriri și
explicații acolo unde este necesar.
Ȋn momentul finalizӑrii lucrӑrilor, copiii sunt
solicitați sӑ strȃngӑ toate materialele pe care le-au
folosit ȋn realizarea temei propuse prin
intermediul rutinelor și tranzițiilor.
Rutine „Suntem harnici!”- exersarea unor
deprinderi de a face ordine/de a pӑstra lucrurile in
ordine;
Ȋmpreunӑ cu copiii strȃngem toate materialele, Aprecieri
fӑcȃnd aprecieri individuale și de grup. verbale
 Evaluarea lucrӑrilor individuale
Dupa finalizarea lucrӑrilor, fiecare copil ȋși va și globale
așeza produsul pe Panoul -“Tablou de primӑvarӑ”
ȋn cadrul expoziției grupei. Se vor face aprecieri
globale, pe echipe și individuale. Vor fi remarcate
40
lucrӑrile cele mai reușite care au fost realizate
conform cerințelor și criteriilor.
Tablourile vor fi expuse , iar copiii vor vizita mica Tehnica
expoziție și vor argumenta ceea ce le place, ampren-
oferinduli-se feedback pozitiv. tӑrii
Fiecare copil va aprecia cu cȃte un punct roșu
lucrarea pe care o considerӑ cea mai reușitӑ.

Imagini cu
flori

41
Foaie
pentru
Turul picturӑ,
galeriei

Acuarele,

Burete

Suport
muzical

42
Buline
roșii

Analiza
Conver- produselor
7 La final vom stabili echipa cȃștigӑtoare prin saţia activităţii
Evaluare
numărarea „punctelor” acumulate. evaluati- Capacitatea
vӑ de
autoevalu-

are

43
Recompen Aprecieri
Încheierea se- verbale
8 Se fac aprecieri generale și individuale legate de Convers
activităţii bomboane
activitate. Toate echipele vor cȃnta un cȃntec aţia de
despre primӑvarӑ. ciocolatӑ
Se cântӑ cântecul:”Vine,vine Primӑvara”.

METODE ȘI TEHNICI DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ


Tehnici specifice intervenției la nivel emoțional
PLAN DE INTERVENȚIE

Prof. înv. primar Szilagyi-Tomoiu


Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir

1.Date despre subiect:


- Inițialele numelui și prenumelui:C. M.
- Vârsta cronologică: 6 ani
- Sexul ( f/ m): M
- Ciclul de învățământ: învățământ primar
C.M. provine dintr-o familie normală, constituită din patru membrii. Relațiile
intrafamiliale sunt funcționale.

2.Date despre problema identificată:


M. este un elev din clasa pregătitoare care refuză alt rol, decât cel pe care și-l dorește, în
cadrul unui joc sau activități organizate în clasă. Dacă nu obține rolul pe care și-l dorește, refuză
celelalte roluri și să se implice în desfășurarea jocului. În situația în care acceptă alt rol, nu se
implică în mod activ în desfășurarea activității sau își deranjează colegii. Acest fapt stârneşte
nemulţumirea colegilor, care în multe situații au făcut compromisuri spre a-i asigura locul dorit.
Ipotezele care ar putea sta la baza unui astfel de comportament sunt: simte nevoia de a
brava; școala este spațiul unde îşi poate asigura acest loc; fiind mezinul familiei, consideră că
totul i se cuvine; i s-au oferit aprecieri verbale în contexte sociale, doar atunci când a avut o
performanţă; în mediul familial este un copil răsfățat, căruia i se oferă totul; are o stimă de sine
ridicată, etc.

3.Date despre cauze:


- Individuale ( de la medic) - Nu
- Relaționale:
44
 M.- Cadru didactic: relaţie eficientă;
 M.- colegii de clasă: relaţie de concurenţă;
 M.- adulţii din mediul familial: graniţă difuză;
- Dependente de context ( probleme familiale, colegiale, personale).
Nu prezintă un diagnostic dat de clinician. Refuză constant, nejustificat, rolul și locul ce-i
este repartizat în derularea unei activități la nivelul clasei; relaționare deficitară cu ceilalți colegi,
uneori chiar și cu cadrul didactic.

4. Stabilirea obiectivelor:
Obiectiv pe termen lung:
 Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul activităților desfășurate în cadrul
grupului;
 Stabilirea unor relații de respect și colegialitate în cadrul grupului;
 Acceptarea rolului desemnat în cadrul unui joc, activități organizate;
Obiective pe termen mediu:
 Experimentarea mai multor roluri în cadrul jocurilor, activităților organizate;
 Constituirea grupelor de joacă sau de lucru, pe diverse criterii;
 Respectarea colegilor și a deciziilor luate în cadrul grupului;
Obiective pe termen scurt:
 Identificarea și formularea problemei de către copil;
 Externalizarea problemei;
 Restructurarea cognitivă a situației.

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative


Externalizarea

6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului:


- Externalizarea ajută la separarea persoanei de problema cu care se confruntă. Odată
identificată problema, începe mobilizarea pentru lupta împotriva acesteia.
Intervenția: Cum să ne mobilizăm pentru a lupta cu lipsa de respect față de colegi și
deciziile luate la nivelul grupului.
C.M. refuză în mod constant asumarea rolului repartizat în cadrul unei activități
desfășurate la clasă. Are un comportament neadecvat, insistând în direcția obținerii rolului pe
care și-l dorește. Acest comportament generează conflicte în cadrul grupului.

Externalizarea problemei: ”Lupta” neloială pentru rolul/locul râvnit în cadrul unei activități
organizate, joc, conduce la deteriorarea relațiilor în cadrul grupului. Experimentarea mai multor
roluri în cadrul jocurilor, activităților organizate, va conduce la respectarea colegilor și a
deciziilor luate în cadrul grupului

Restructurarea cognitivă: Elevul va fi pus în situația de a experimenta mai multe roluri în cadrul
activităților organizate. Constituirea grupelor de lucru sau de joc se va realiza pe diverse criterii.
Exemple de modalități de constituire a grupelor de lucru: Punga magică. Rolul și locul ce
revine fiecărui elev în cadrul activităților organizate la nivelul grupului vor fi stabilita prin

45
extragerea unui bilet din ”Punga magică”. Rolurile obținute nu se modifică, nu se negociază
ulterior.
Obiective:
 Să experimenteze punga magică ce conţine numele tuturor colegilor de clasă;
 Să se poziţioneze în funcţie de extragerea cartonaşelor şi locul/rolul stabilit;
 Să accepte că grupele de joacă sau de lucru se formează corect prin citirea numelui şi
ocuparea imediată a locului.

7. Modalități de evaluare a reușitei intervenției ( raportare la obiective)


C.M. acceptă mai ușor rolul/locul ce îi revine în cadrul activităților desfășurate, dat fiind
faptul că grupele de lucru sunt constituite în baza unor criterii stabilite. Adoptarea unui
comportament adecvat în cadrul activităților desfășurate în cadrul grupului, atrage simpatia
colegilor. Experimentarea mai multor roluri în cadrul jocurilor, activităților organizate, ajunge
chiar o provocare pentru C. M..

RALUCA 9
DENISA 1 SORIN 2 MARIUS 10

11111112

MARIAN 4 FLORIN 7
CRISTINA 8 CORINA 5 MARIA 6

,,Să trăim sustenabil încă din grădiniță"


proiect de parteneriat
46
Prof. Nicoletta Huștiuc, Șc. Gimnazială nr. 3 Cugir/G.P.N. Vinerea, jud. Alba
Prof. Noemi Tinea, Colegiul Tehnic Agricol ,,Al. Borza”/ Grădinița cu
Program Prelungit Geoagiu, jud. Hunedoara

Acest parteneriat se dorește un schimb de experienţă, în care, pentru fiecare grupă în


parte, educatoarea şi copiii au prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă, relativ noi pentru ei ,
să schimbe idei, să găsească soluţii viabile la problemele cu care se confruntă.
Desfăşurarea acestui program în parteneriat vine ca răspuns la nevoia educatoarelor din
cele două unităţi de a se cunoaște mai mult în ceea ce privește sustenabilitatea, având în vedere
că ea reprezintă nu doar ecologie, educație ecologică pentru îngrijirea mediului înconjurător, ci
este ca o casă așezată pe cei 4 piloni, care sunt: educație pentru societate, cultură, economie și
mediul înconjurător, restrângând ariile de acoperire la educația preșcolară și toate acestea fiind
bineînțeles adaptate vârstei preșcolare.
Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi
de învăţare , dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi
organizaţii din comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să
înceapă de timpuriu.
Proiectul răspunde nevoii preşcolarului, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi
dezvolta personalitatea şi urmăreşte iniţierea lui, a viitorului cetăţean, într-un comportament
activ, conştient responsabil, capabil de înţelegere şi respect.
În cadrul acestui parteneriat, scopul urmărit a fost stabilirea unei mai bune comunicări, a
realizării ceea ce putem înţelege prin trainice prietenii, o mai temeinica cunoastere ]n ceea ce
priveste sustenabilitatea inca din educatia timpurie, a creşterii prestigiului celor două instituţii
prin popularizarea activităţilor

Scopul proiectului
experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, învățarea prin
descoperire a temei sustenabilității, prin aplicare practica a activităților desfășurate prin proiect,
dezvoltând situatii stimulative pentru procesul cognitiv, adaptarea comportamentului la situaţii
inedite; educarea sentimentelor de prietenie, toleranţă, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu
copiii preşcolari din unitatea parteneră; antrenarea copiilor în activităţi specifice vârste, în
vederea dezvoltării armonioase;

Obiective
să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv;
să-şi formeze reprezentări corecte asupra sinelui şi a celorlalţi;
să descrie şi să dezvolte relaţii şi atitudini sociale (colaborare ,
solidaritate, toleranţă)
să manifeste dorinţa de participare la activitatile proiectului;

47
să stabileasca relaţii de prietenie şi colaborare între copiii din cele două grădiniţe,
promovarea dialogului dintre copii ;
să atragă copiii în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter extracurricular
care să conducă la socializarea copiilor.
Proiectul este un început firav, dar promițător, care dorește a continua prin participarea
celor două grupe respectiv grădinițe la Proiectul internațional Etwinning, parte integrantă a
Erasmus+, activitățile din cadrul proiectului ,,Earthworm-living together a sustainable life", pe
platforma virtuală etwinning continuând cele desfășurate la clasă și totodată făcând parte din
proiectul de Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm, Acțiunea Cheie 2 al Școlii Gimnaziale
nr. 3 Cugir, în care G.P.N. Vinerea activează ca partener și prin acest parteneriat și G.P.P.
Geoagiu ca și colaborator.
Prezentăm mai jos imagini din desfășurarea activităților:
Un parteneriat de un real succes!!!
Copiii de la G.P.P. Geoagiu lucrează cu mare drag la activitățile proiectului

Albinuțele de la G.P.N. Vinerea, în acțiune

48
PROIECT EDUCAȚIONAL
,,SĂ-L CUNOAȘTEM PE MIHAI EMINESCU!”

49
Prof. înv. primar Szilagyi -Tomoiu Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, Jud. Alba

ARGUMENT

El de-a pururi străluceşte,


Marele Luceafăr blând,
Inima ce dăruieşte
Neamului un veşnic cânt.
El e vers urcat pe culme,
Stihuit din foc nestins,
Călător etern prin lume,
Univers de neatins.
(Petre G. Nicolae)

15 ianuarie este o zi în care sufletul fiecărui român tresare, luminat fiind de raza de
lumină a Luceafărului. Este ziua în care, în anul 1850 s-a născut Mihai Eminescu, cel mai mare
poet al neamului românesc.
Mihai Eminescu este geniul poporului român, este ,,luceafărul poeziei româneşti ”, un
poet remarcabil a cărui creaţie literară, noi, dascălii, trebuie să o facem cunoscută şcolarilor
noştri şi să o transmitem şi generaţiilor viitoare. Şi cum altfel, decât prin atragerea elevilor spre
activităţi care să le trezească interesul pentru lectură, activităţi care să îi determine să-şi exprime
propriile sentimente, gânduri prin intermediul creaţiilor literare şi plastice.
Prin acest proiect mi-am propus să răspund nevoii de cunoaştere a operei eminesciene,
dar şi să insuflu elevilor dragostea faţă de literatură. Prin activităţile desfăşurate se urmărește
sensibilizarea copiilor, scoaterea la iveală a tot ce este mai frumos şi mai pur în ei, cultivarea
sentimentului de prețuire a valorilor naționale și dezvoltarea spiritului creator folosind diferite
metode şi tehnici cu rol stimulator.

SCOP:
◊ Îmbogăţirea limbajului expresiv prin lecturarea unor creaţii eminesciene;
◊ Stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desen, pictură, colaj;
◊ Stimularea creativităţii elevilor prin lecturarea unor creaţii literare;
◊ Dezvoltarea sentimentului de prețuire a valorilor naționale.

OBIECTIVE :
 să evidențieze semnificaţia zilei de 15 Ianuarie;
 sa-si dezvolte gustul pentru lectură;
 să-și îmbogăţească cunoştinţelor despre marele poet;
50
 să memoreze poezii scrise de Mihai Eminescu;
 să participe afectiv şi activ la activităţi ;
 să realizeze compoziţii plastice inspirate din poeziile eminesciene;
 să se implice activ în activităţile desfăşurate în echipă.

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei pregătitoare A

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasa, biblioteca şcolii,

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 15 – 19.01.2018

RESURSE :
– materiale: volume cu poezii de Eminescu, fotografii, CD – uri, materiale necesare
realizării unor lucrări plastice, calculator, xerox, diplome omagiale, ecusoane;
– umane: învăţătoarea clasei, bibliotecara școlii, elevii clasei pregătitoare;
– financiare: autofinanțare

EVALUARE:
 realizarea unui panou pe tema ”SĂ-L CUNOASTEM PE MIHAI EMINESCU”
 realizarea unui portofoliu al clasei cuprinzând lucrări ale elevilor;
 Expoziție de carte

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

NR. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE LOCUL DATA


CRT. DESFĂŞURĂRII

1. Să-l cunoaștem pe Mihai Eminescu Sala de clasă 15 – 19.01


- prezentare ppt despre viaţa şi opera 2018
marelui poet
- selectarea informaţiei cu privire la
biografie şi activitatea lui literară

2. Mihai Eminescu – mai aproape de Sala de clasă 15 – 19.01


noi Biblioteca scolii 2018
- memorarea şi recitarea unor poezii;
- realizarea unor compoziţii plastice
care să oglindească opera marelui poet
Mihai Eminescu;
Expoziţie de carte cu principalele opere
ale poetului;
Darul lui Eminescu - audierea unor
51
poezii şi cântece pe versuri
eminesciene;

4. Medalion literar – Mihai Eminescu Sala de clasă 19.01.2018


”Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”
”Ce te legeni...”
”La mijloc de codru”
”Somnoroase păsărele”
“Cu penetul ca sideful”
Realizarea unei expoziții de lucrările
realizate
Portofoliul proiectului

DIN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI...

52
PROIECT TEMATIC
„Arome şi terapie în ceşcuţa cu ceai”

Prof. Radu Zoica,


Grădiniţa P.N. Nr.3 Găeşti,Judeţul Dâmboviţa

ARGUMENT:
La noi, la români, încă mai persistă ideea că ceaiul e o băutură pentru oamenii bolnavi şi
asta pentru că, în caz de boală sau o indispoziţie, primul leac e o cană de ceai. Puţini ştiu însă că
ceaiul energizează, tonifică, detoxifică organismul, vindecă şi linişteşte, calmează şi te ajută să
dormi bine, răcoreşte şi, la nevoie, chiar te hrăneşte.
Copilul trebuie obişnuit de mic să bea ceai şi nu numai când este bolnav, pentru că şi el va
creşte cu aceeaşi idee, că ceaiul se bea numai la boală. Obiceiurile bune se învaţă de acasă, de la
părinţi, şi vor fi respectate toată viaţa. O cană de ceai de fructe de pădure sau de flori de tei, de

53
exemplu, este minunată într-o zi rece, când vii de afară, înfrigurat şi poate obosit sau seara, cu o
felie de pâine prăjită, unsă cu unt.
Părinţilor le este mult mai comod să cumpere băuturi răcoritoare dulci fără să se gândească
la răul pe care-l produc acestea în organismul micuţului lor. Ceaiul se prepară foarte simplu în
casă şi se bea atunci, proaspăt, imediat după preparare.
În orice sezon (rece sau cald) este mai mult decât indicat să ne bucurăm la maximum de
beneficiile şi savoarea ceaiurilor. Avem atâtea opţiuni pline de beneficii şi atâtea momente
frumoase de petrecut cu cei dragi în compania unei ceşti de ceai.
Trebuie înţeles că servitul ceaiului este un mod de socializare, iar băutura propriu-zisă:
"ceaiul, un deliciu şi un leac".
Loc de desfăşurare: Grădinița; Natură; Plafar; Farmacie.
Resurse umane: 15 copii (5-6 ani), educatoare, bunic, părinţi, profesor de biologie, medic
pediatru.
Resurse Materiale: planşe, cărţi, reviste, atlas botanic, plante medicinale în ghivece, plante
medicinale uscate, jetoane cu plante medicinale, hârtie glasată şi hârtie creponată, forfecuţă;
creioane colorate, acuarele şi pensulă; plastilină şi planşete; truse pentru recoltarea plantelor
medicinale, serviciu de ceai, jucării etc.
Resurse De timp: o săptămână
Metode: brainstormingul, povestirea, demonstraţia, observarea spontană şi dirijată, explicaţia,
problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, experimentul.
Obiective de referinţă vizate:
Domeniul Limbă şi Comunicare:
 să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze la acestea;
 să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 să asculte cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
Domeniul Ştiinţă:
 să comunice impresii, pe baza observărilor efectuate;
 să aplice reguli norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii;
 să efectueze operaţii cu grupe de obiecte, realizând serieri pe baza unor criterii date;
 să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze figuri geometrice în jocuri.
Domeniul Om şi Societate:
 să aprecieze în situaţii complicate unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
 să dobândească comportamente şi atitudini igenice faţă de propria persoană şi faţă de alte
fiinţe şi obiecte;
 să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.
Domeniul Estetic şi Creativ:
 să compună în mod original spaţiul plastic;
 să cunoască şi să diferenţieze material şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora;
 să asculte, să recunoască şi să intoneze creaţii muzicale corespunzătoare vârstei copilului
preşcolar.
Domeniul Psiho-motric:

54
 să execute deprinderi însuşite în contexte diferite;
 să perceapă comportamentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare).

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm ?
Sănătatea este foarte importantă pentru om. Ce plante medicinale cresc în localitatea
Plantele medicinale se folosesc la prepararea noastră?
medicamentelor şi ceaiurilor. Cum deosebim plantele medicinale de
Ceaiul este la cutie şi se cumpără de la celelalte?
farmacie. Când se culeg plantele medicinale?
Mama le prepară ceai atunci când sunt Ce culegem de la plantele medicinale?
bolnavi. Cum se păstrează plantele medicinale?
Uneori, dimineaţa bunica le prepară ceai din Ce plante medicinale se folosesc pentru
plante culese de ea. tratarea unor boli ca: răceala, durerea de
Cunosc unele plante medicinale: muşeţelul, stomac, durerile de gât, lipsa de vitamine,
mentă, teiul, sunătoarea. diareea etc.?
Cum se prepară ceaiul, alifia şi tinctura?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALELE puse la dispoziţia copiilor pe


parcursul întregului proiect tematic:
Colţul casei (Joc de rol) Artă Construcţii
-costume pentru dramatizare -coli A4 -leggo
-accesorii pentru jocuri de rol -creioane colorate/carioca -cuburi
-ceainic, ceaiuri cu diferite - acuarela/pensulă -setul Mozaic
arome, ceşcuţe pentru ceai -plastilină/planșete -bețișoare
-autocolant -măsuțe şi scăunele pentru
-materiale din natură terasă
-plante medicinale uscate. -bucătăria bunicii
Nisip şi apă Bibliotecă Știinţe
-unelte pentru grădinărit -imagini/ jetoane cu plante -fișă cu conținut matematic
(lopeţică, greblă, găletuşă etc) medicinale -plante medicinale uscate
- seminţe/flori, pet-uri, pământ -atlas botanic despre plante -plante medicinale în
de flori. medicinale ghivece
-carte cu poezii despre plante -reviste de medicină
-fişe cu exerciţii grafice naturistă „Asul Verde”
-cărţi -pahare
-planşe -pliculeţe de ceai
-pliante - Calculator - prezentări ppt.
-puzzle pe tema abordată.
Centrul tematic:
 Acest proiect va avea un element caracteristic existent pe toată durata desfășurării. Este
vorba de un ceainic uriaș, care va descoperi în fiecare zi câte un simbol tematic pentru
activitatea zilei respective.
Scrisori de intenție către părinți/ medic/ toți parteneri implicați în derularea proiectului

55
Evaluarea proiectului:
 Organizarea de expoziții cu lucrările copiilor;
 Portofoliiile copiilor, C.D. cu poze;
 Fișe de evaluare ;
 Ceaiul de la ora 11 “at 11 o‟clock”

Mediatizare și diseminare:
 Diseminare în cadrul cercului pedagogic al educatoarelor, realizarea unui filmuleț și a
numeroase fotografii, publicarea proeictului în reviste de specialitate.

Finalizarea proiectului:
 Toți parteneri implicați în derularea proiectului vor primi o invitaţie personalizată pe baza
căreia pot participa la “at 11 o‟clock”(ceaiul de la ora 11). Copiii vor servi cu ceai de
plante pe cei prezenţi şi vor prezenta rezultatele muncii lor de pe întreaga perioadă a
proiectului.
 De asemenea fiecare participant va primi un “săculeţ aromat” (plante şi fructe uscate)
pentru încurajarea servirii de ceai.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR :
ZIUA ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LUNI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Ce plante medicinale cunoașteti?” -vizionare


filmuleț, recunoaștem plantele după imagini/întâlnire cu profesorul de biologie.
ALA 1:
Bibliotecă: „Bunica știe povești cu leacuri tămăduitoare”- utilitatea plantelor
medicinale;
Construcţii: „Coșulețe pentru plantele medicinale” (materiale reciclabile);
Joc de masă: „Caută plantele medicinale”- sortare imagini.
ADE:
DŞ - Cunoaşterea mediului: „Plantele medicinale – sursă de sănătate” - observare;
DEC - Educaţie muzicală:
-cântec(predare): „Neștiute daruri”
-joc cu text și cânt (repetare): „În poiană”
ALA 2: Plimbare tematică: „În căutarea plantelor medicinale”- colectare plante
medicinale; Joc de mișcare: „Țăranul e pe câmp”
Tranziţie: „Câte unul pe cărare”- joc muzical.
MARŢI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „ Cum ajung plantele medicinale de pe câmp în
ceșcuța noastră de ceai?”
ALA 1:
Artă: „Plante medicinale” (desen/pictură);
Construcţii: „Recipiente de depozitare a plantelor medicinale”;
Joc de rol: „ De-a gospodinele!”- punem plante medicinale la uscat.
56
ADE:
DŞ - Activitate matematică: Ex. cu material individual: „Buchețele de plante
medicinale” (raportarea numărului la cantitate şi invers);
DOS - Educaţie pentru sănătate: ,,Sănătatea, darul cel mai de preț” - convorbire
ALA 2: Vizită tematică: „La plafar”- prelucrarea plantelor medicinale; Joc
senzorial: „Recunoaște aroma!”
Tranziţie: joc muzical: „Trenulețul plantelor medicinale”
MIERCURI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ce rol au plantele medicinale în viața
oamenilor?”
ALA 1:
Ştiinţă: Clubul curioșilor: „De ce beau ceai?”/ „Când beau ceai?”etc.- întâlnire cu
medicul;
Artă: „Ceșcuța de ceai” – modelaj;
Nisip și apă: Plantăm plante medicinale.
ADE:
DLC - Educarea limbajului: memorizare - „Farmacia din zăvoi”;
DPM - Educaţie fizică:
- Parcurs aplicativ:
Joc deprindere: ,,Cară coșulețul”
Joc calitate:,,La cules de plante medicinale”- îndemânarea
ALA 2: Preparăm și servim un ceai! (cald/ rece), Joc distractiv: „Cald/ rece”
Tranziţie: Bat din palme – joc muzical.
JOI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De unde putem lua plante medicinale în
anotimpul rece?”
ALA 1:
Bibliotecă: „Joc exercițiu”- pronunție clară/repetarea poeziei: „Farmacia din
zăvoi”;
Construcţii: „Plafarul/ Farmacia”;
Joc de rol: „De-a farmacistele!”
ADE:
DŞ - Activitate matematică: „Așază-mă în lădiță...”(Forme geometrice) - joc
didactic;
DEC - Educaţie artistico-plastică: desen şi desen decorativ în cariocă:
Tema plastică: Punctul, linia şi forma elaborată
Subiect plastic(aplicativ): ,,Cănița pentru ceai”
ALA 2: Vizită la farmacie. Joc distractiv: Coșulețul rupt”
Tranziţie: „După mine-n pas vioi”- joc recitativ ritmic.
VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De ce să bem ceaiul în compania familiei/
prietenilor?”
ALA 1:
Ştiinţă: Labirint:„Ajută-l pe X să pună ceaiul în ceșcuță!”
Cercetătorul zilei: „Studiem plante medicinale”/ „Cutii de ceai”
Joc de masă: Puzzle: „Plante medicinale în bucăţele”
Nisip si apă: Straturi pentru plantele medicinale
ADE:
57
DOS - Activitate practică:
-confecție: ,,Cănița pentru ceai” (colorare, decupare, lipire)
DLC - Educarea limbajului:
joc didactic:,,Spune cum este…”(adjectivul)
ALA 2: Evaluarea proiectului.
Expoziţie: „Arome şi terapie în ceşcuţa cu ceai”– prezentarea lucrărilor;
Servim ceaiul în familie – „ at 11 o‟clock” (ceaiul de la ora 11)
Realizarea unei mape cu ajutorul părinţilor, specialiştilor care să cuprindă
fotografii, postere, scurte povestiri, lucrări, reviste care au ca temă beneficiile
plantelor medicinale.
Tranziţie: ,,Dacă vrei să crești voinic…”- joc recitativ ritmic.
Scrisori de mulțumire către părinți/ medic/ toți parteneri implicați în derularea proiectului

BIBLIOGRAFIE:
1. Maria, Treben - „Plante medicinale din grădina Domnului”, Editura Hungalibri, Miercurea-
Ciuc, 2008;
2. Taiban Maria, Manasia V. – „Metodica cunoaşterii mediului înconjurător şi vorbirii în
grădiniţa de copii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975;
3. Viorica, Preda – „Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă”, Editura Compania, Bucureşti, 2000;
4. Pro Ecologia Mileniului III – Revistă de educaţie ecologică, Editura Reprograph, Craiova,
2006;
5. *** Curriculum pentru Învățământul Preșcolar, (2009), 3-6/7 ani, M.E.C.T.;
6. www.didactic.ro.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PROF. ÎNV. PREŞC. GODICIU-RUNCAN ILEANA-MARIA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEŞ,
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBEȘ

AVENTURI C-UN URS MARO

58
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: mare;
TEMA ANUALĂ: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI: „DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”;
TEMA SĂPTĂMÂNII: „LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”;
TIPUL ACTIVITĂŢII : mixtă;
TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Aventuri c-un urs maro”;
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA1+ADE1+ADE2+ALA2;

Activităţi de învăţare:
I) ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)
- Întâlnirea de dimineaţă: Salutul ”Bună dimineaţa, arici!”, Calendarul naturii, prezenţa;
- Rutine: ”Micul dejun!”; ”Mă pregătesc pentru activităţi”;
- Tranziţii: « Câte unul pe cărare » - joc muzical, « Miau, miau » - euritmie, «Prietenii
ursului maro» – euritmie;

II) ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(ALA1)


- Joc de masă: „Animale distractive” – puzzle cu piese patterns;
- Biblioteca: „Care e numele meu ?” – exerciţii grafice;
- Ştiinţă: “O baie pentru fiecare” – senzorial;

III) ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


- Activitate integrată - DLC+DS (educarea limbajului, activitate matematică,
cunoaşterea mediului): „Copii, copii, voi ce vedeţi?”
- DEC (activitate artistico-plastică): «Am văzut un urs maro» – pictură/desen;

IV) ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE(ALA2)


- „A cui este umbra?” - joc distractiv;
ALA 1 ADE ALA 2
Joc de masă: “Animale Activitate integrată
distractive” DLC+DS:”Copii, copii, voi Joc distractiv: “A cui este
Ştiinţă:”O baie pentru ce vedeţi?” umbra?»
fiecare”
Biblioteca:”Care e numele DEC: “Am văzut un urs
meu?”- exerciţii grafice maro” – desen/pictură

SCOPUL ACTIVITĂŢII :

59
- evaluarea cunoştinţelor copiilor despre mamifere, a capacităţii de a utiliza logic, în
diferite contexte, simboluri grafice (cifre, litere, semnul mai mare/mai mic);
- evaluarea unor deprinderi practic-aplicative dobândite până în prezent;
- educarea comunicativităţii şi sociabilităţii, a capacităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- O1 să completeze calendarul naturii și prezența;
- O2 să combine prin diverse tehnici materiale şi instrumente de lucru pentru a crea
tablouri, povești, picturi, desene și alte produse;
- O3 să folosească logic, în diferite contexte, simboluri şi semne ale limbajului scris şi
matematic (litere, cifre, semnul mai mare/mai mic);
- O4 să exprime opinii, idei, cunoştiinţe într-un limbaj corect, bogat şi expresiv;
- O5 să interpreteze cântecele respectând versurile, mişcările sugerate de acestea,
tonalitatea şi linia melodică;
- O6 să manifeste răbdare, înţelegere, atitudini de cooperare, precum și disponibilitate de
a îndeplini sarcinile propuse.

STRATEGII DIDACTICE:
- METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, jocul, povestirea,
demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei, tehnica visului, brainstormingul.
- RESURSE MATERIALE: ursuleţ mascotă, forme patterns, siluete de animale,
animale jucării, cutii de plastic, apă, săpun, pahare, guaşe, culori, carioci, iarbă, crenguţe, grâu,
porumb, pietre, pensule, carton, foi A4 şi A3, planşe din povestea ursului maro, masa luminoasă,
retroproiector;

FORME DE ORGANIZARE:
-frontal, în grupuri mici, individual.

DURATA:1 ZI

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă. După Salut, Prezenţă şi Calendarul


Naturii, copiii sunt antrenaţi într-o discuţie despre mamifere. « Ce sunt mamamiferele? Ce
animale domestice cunoaşteţi? Dar sălbatice? Care sunt diferenţele dintre animalele domestice şi
cele sălbatice? »
Noutatea zilei: La întâlnire soseşte Ursul maro, care vrea să se joace cu ei. Ursul maro a
venit din lumea poveştilor cu o mulţime de idei distractive.
Ursul le explică preşcolarilor ce a pregătit pentru ei, apoi sunt invitaţi la sectoare:
- la Joc de masă ei combină piese patterns din care ies la iveală animale simpatice;
60
- la Știință (senzorial) le oferă animalelor din grupă o baie pentru a se relaxa, apoi le
sortează şi le numără. Fiecare copil are un bileţel pe care notează câte animale de un fel sunt;
- la Biblioteca (exerciții grafice) reprezintă grafic sunetele iniţiale sau numele mamiferelor.
După ce vom face împreună cu ursul maro o scurtă evaluare a activităților de la sectoare (ce
animale am construit din piese, dacă sunt reale sau imaginare, ce animale au făcut baie, câte
animale sunt, care sunt mai multe/puţine, care sunt sălbatice/domestice), copiii sunt invitați să ia
parte la un nou joc.
Printr-o tranziție: ”Câte unul pe cărare” – joc de mișcare, vom trece la următoarea
activitate.
- ADE1: Activitate integrate DLC+DEC+DS: ”Copii, copii, voi pe cine vedeți?”
Ursul maro e foarte intrigat deoarece cineva i-a spus că nu există cai albaştri. Este sigur că există,
fiindcă prietena lui, Răţuşca Galbenă a văzut unul. Pentru a-i convinge a venit la grădiniţă ca să
le citească povestea «Ursule maro, tu pe cine vezi?».
După lectură se va purta o scurtă discuţie despre poveste: pe cine am întâlnit în poveste, ce culori
au păsările şi animalele din poveste « Care dintre ele sunt animale, dar păsări?» - vom face un
grafic, le numărăm, comparăm cele două mulţimi, asociem cifrele.
Apoi ursul îi roagă pe cei mici să îşi exprime opinia vizavi de întrebarea : « Unde locuiesc caii
albaştri? ».
”Dragi copii, ursul maro și prietenii lui au venit din lumea poveștilor pentru a cunoaște mai bine
lumea noastră și pentru a ne arăta lumea în care trăiesc ele, o lume minunată, plină de culoare.
Unii oameni nu cred că ei există, dar Ursul maro vrea să ştim că oricare din noi poate să îi vadă
cu ajutorul imaginaţiei, dacă îşi doreşte. De exemplu, dacă închid acum ochii, eu pot să văd…o
focă care dansează….Dar voi pe cine vedeţi? » Vom crea propria noastră poveste despre
animale. Apoi, prin tranziţia: “Am văzut un urs maro” – euritmie, trecem la a doua activitate pe
domenii experienţiale, activitate în care vomi lustra noua noastră poveste:
- ADE 2: Activitate integrată DS (cunoaşterea mediului)+ DEC (activitate artistico-
plastică) - “Prietenii ursului maro”;
Relatăm apoi noua poveste, de data asta cu ajutorul materialului ilustrativ. Dar…observăm o
umbră….
- ALA2: “Ghiceşte a cui este umbra!” – joc distractiv;
La finalul zilei vom discuta frontal despre activităţile desfăşurate (ce au făcut, ce le-a plăcut, ce
ar mai doris să facă). Vorbim puţin despre diferenţa dintre animalele adevărate şi cele de jucărie,
dar şi despre diversitate şi despre cum pot fi toţi prieteni indiferent de culoare, haine, sau alte
astfel de detalii, apoi Ursul maro le mulţumeşte că s-au jucat cu el şi le promite că îi va mai vizit

61
STRATEGII DIDACTICE EVA
METO MIJLOACE FORMA LUA
EVENIM O CONŢINUTUL INSTRUCTIV- DE ŞI DE DE RE
ENTUL B. EDUCATIV PROC ÎNVĂŢARE ORGANIZ
DIDACTI EDEE ARE
C
1. O1 Asigurarea condiţiilor necesare bunei
MOMENT desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de
ORGANIZ grupă, aşezarea scaunelor în semicerc,
ATORIC pregătirea materialului didactic.
2. Îl prezint copiilor pe Ursul maro care a Conver Urs mascotă Frontală
CAPTAR venit la grădiniţă ca să se joace cu ei. saţia
EA
ATENŢIE
I
3. Ursul le arată copiilor materialele pe care Conver Frontală
ANUNŢA le-a pregătit pentru joacă şi le explică saţia
REA minunatele activităţi pe care le vor Explica
TEMEI ŞI desfăşura împreună: Vor asculta o poveste ţia
A în care el este unul din personaje, vor crea
OBIECTI împreună poveşti şi cântece, vor face
VELOR puzzle şi blăniţe pentru animale, vor crea
tablouri pentru animalele preferate, se vor
distra cu el şi cu prietenii lui din lumea
necuvântătoarelor;
4. Noul prieten le explică ce vor face cu Conver Piese patterns
DIRIJAR materialele descoperite la sectoare, după saţia Coli A4 Individual
EA care copiii încep joaca: Exerciţ Cutie cu apă
ÎNVĂŢĂR O2 - la Joc de masă câine alb îi aşteaptă iul Animale de
II O3 pentru ar face puzzle cu piese plastic
O4 patterns împreună; Cutii habitat
O6 - la Ştiinţă oaia neagră îi ajută să le Masa
ALA 1 facă baie animalelor, să le sorteze, Povesti luminoasă
să le numere ; rea Jetoane cu
- la Biblioteca vor reprezenta grafic, Brainst nume de Frontala
ADE1 împreună cu ursul maro, numele orming animale
DLC+DS animalelor; Exerciţ Pietre,
După evaluarea frontală a activităţii de iul seminţe, iarbă,
la sectoare , Ursul maro le relatează crengi, Individuală
copiilor povestea „Ursule maro, ursule frunze....
maro, tu ce ai văzut?”. creioane Frontală Evalu
„Voi credeţi că există cai albaştri? Planşe din are

62
Unde locuiesc ei?” poveste scrisă
Copiii îşi exprimă opinia. Evalu
Câte animale sunt în poveste? Dar păsări? area
– reprezentăm grafic, numărăm elementele orală
celor două mulţimi, le comparăm.
Ursul este convins că şi copiii ar putea
să-i vadă pe prietenii lui şi le propune să Conver
continue povestea. saţia
Copiii povestesc despre animalele pe care Povesti
le văd cu ajutorul imaginaţiei. rea

5. Se face trecerea la cea de-a doua activitate


OBŢINER O5 prin tranziţia: « Am văzut un urs maro », Conver Planşele din Frontală
EA euritmie inspirată din povestea copiilor. saţia poveste Evalu
PERFOR Calul albastru le propune să ilustreze Euritmi Coli A4 Pe echipe are
MANŢEI povestea. Se formează 3 echipe: echipa a Culori orală
ŞI celor care pictează/desenează animale Guaşe
ASIGURA domestic, echipa celor care pictează pensule
REA animale sălbatice din alte ţări şi echipa Frontal
FEEDBA celor care aleg să picteze animale sălbatice
CK-ULUI din ţara noastră. Fiecare pictează un singur
animal astfel încât niciun mamifer să nu se
ADE2 repete.
DEC+DS La final relatăm povestea cu ajutorul
desenelor.

6. Se va realiza printr-un joc distractiv în Retroproiector


ASIGURA care copiii vor ghici personajul din Siluete din Frontală Evalu
REA O6 poveste a cui este umbra proiectată pe poveste are
RETENŢI perete. orală
EI ŞI Atunci când ghicesc ei vor imita printr-o
TRANSFE mişcare sau un sunet acel personaj.
RULUI

ALA2
7. Rememorăm activităţile zilei. Conver Frontală Evalu
EVALUA O4 Discutăm despre activităţile preferate şi saţia are
RE O6 despre ce ar dori să mai facă împreună cu orală
Ursul maro data viitoare.
Ursul maro îi felicită pe copii pentru
modul în care s-au descurcat la activităţi, îi

63
încurajează să creadă în puterea
imaginaţiei şi a prieteniei şi le promite că
îi va mai vizita.

Rolul personajelor din povești în dezvoltarea vorbirii


preșcolarilor

Prof.înv.preșc. Ținea Noemi

Colegiul tehnic Agricol,,Al.Borza” Geoagiu, jud. Hunedoara

Povestirile influențează în mod indirect și estetica comportării copiilor, contribuie la


lărgirea orizontului de cunoaștere prin multitudinea de aspecte din ambianța înconjurătoare la
care face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în mare măsură activitatea
psihică a copilului. Copilul urmărește cu atenție datele povestirii, memorează, compară,
analizează diferite situații, stabilește pe plan mintal unele relații fapte, însușiri ale
personajelor. Astfel, este antrenată și gândirea copilului, devenind capabil de a înțelege
faptele, gândurile și sentimentele personajelor.
Povestirile copiilor permit dezvoltarea cu precădere a limbajului preşcolarilor, permiţându-le
astfel să se exprime cu uşurinţă, atât în relaţie cu ceilalţi copii, dar şi cu adulţii.
Povestea este o deosebită modalitate de cunoaştere a lumii, este un mijloc de
comunicare şi o bună metodă de instruire. Ea conţine adevărurile fundamentale ale vieţii.
Poveştile depăşesc hotarele spaţiului şi timpului, fiind prima hrană spirituală a copilului care
îl învaţă să judece; o poveste bine spusă poate amuza, demonstra şi dezarma.
Poveştile îmbogăţesc deprinderile de a comunica, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente
frumoase, stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism,
solidaritate, dreptate. Pune baza concepţiei despre lume şi viaţă.
Se înţelege că gustul pentru lectură se formează timpuriu si de aceea in gradiniţă informaţiile
sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor.
Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă la cea reală. Contactul cu
poveştile educatoarei conduce la dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogăţirea
vocabularului, la creativitate.

64
Grădiniţa este unul dintre factori decisivi în educarea copiilor prin frumos pentru
valoare . Intrând „în lumea poveştilor”, copiii vor învăța sa deosebească binele de rău,
adevarul de minciună, faptele bune de cele rele; vor devenii mai atenţi , mai sensibili, încep
să-si formeze pereceptele morale sis a se identifice cu personajele din povesti.
Tematica operelor literare expuse în activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupă la
alta astfel încât la grupa mare povestirile devin mai complexe, având ca scop sesizarea
planului real şi a celui ireal, stimularea creativităţii copiilor, exersarea capacităţii de
comunicare.
Prin intermediul povestirii, copilul se eliberează de egocentrism întrucât se identifică în plan
imaginar cu personajele în care găseşte ceva din el însuşi, şi ceva din personaje în el. Pentru
preşcolar, adultul care îi citeşte povestea este şi autorul, martorul întâmplărilor povestite,
magicianul care deschide uşa unei lumi nebănuite, actorul, şi mai ales modelul de vorbire şi
povestire.
Audierea poveştilor permite familiarizarea copiilor cu structura basmului popular şi cu
o serie de procedee imaginative ca: amplificarea (Flămânzilă, Gerilă, Zmeul), diminuarea
(Degeţica, Degeţel), multiplicarea (Balaurul cu 7 capete, Capra cu trei iezi, Cei şapte pitici),
aglutinarea. Descoperirea semnificaţiilor, formularea titlurilor amplifică fluiditatea şi
flexibilitatea.
Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor.
Ei repovestesc în funcţie de preferinţă şi de receptarea afectivă. Dacă atitudinea adultului este
permisivă, copilul introduce personaje noi (de cele mai multe ori întâlnite în alte poveşti),
modifică întămplările, îmbogăţeşte acţiunile, propune situaţii de prevenire a unor situaţii
neplăcute. Totuşi, este necesar să se asigure o succesiune logică a repovestirii şi să se acorde
atenţie exprimării corecte, nuanţate.
Povestirile create de copii au evidentă valoare formativă, contribuind la dezvoltarea
gândirii şi a imaginaţiei creatoare, la dezvoltarea unei vorbiri corecte, fluente, expresive.
Cele mai frecvente tipuri de povestiri create şi practicate în grădiniţa de copii sunt povestirile
create pe baza unui şir de ilustraţii şi povestirile cu început dat. Tematica poveştilor create de
copii după modelul educatoarei poate fi legată de: fapte cotidiene, întâmplări, momente trăite
de copii, de familia acestora sau de prieteni; întâmplări din viaţa animalelor.
Un loc deosebit între modalităţile de manifestare a potenţialului creativ îl are
povestirea creată pe baza unui şir de imagini. Tablourile reprezintă adevărate texte iconice pe
care copilul învaţă să le citească în mod creativ. Descifrarea conţinutului nu se limitează
numai la descifrarea imaginilor, ci devine chiar o adevărată creaţie verbală. După descifrarea
tabloului, copiii pot pune întrebări, pot formula titlul acestuia, pot să se completeze unul pe
celălalt.
Educatoarea are sarcina didactică de a stimula imaginaţia şi de a încuraja originalitatea
copiilor.
În concluzie, în grădiniţa de copii povestirea este folosită atât ca metodă de expunere şi
comunicare de cunoştinţe, cât şi ca formă de activitate destinată cunoaşterii mediului şi
dezvoltării vorbirii preşcolarilor.
Cu ajutorul povestirii, ca metodă , educatoarea realizează apropierea copiilor de cele
mai variate aspecte de viaţă şi domenii de activitate şi-i informează asupra unor fapte şi
evenimente ce nu pot fi cunoscute prin experienţa lor proprie. În acelaşi timp, prin cuvântul

65
viu, li se trezesc copiilor emoţii şi li se orientează atenţia spre cele comunicate. Rolul
personajelor din povesti este unul foarte important,copiii se identifica cu acestea, invata
modele de conduit morala, puterea exemplului personajului favorit sau dimpotriva efectul
raufacatorilor, al personajelor negative contribuie la dezvoltarea limbajului, a expresivitatii si
creativitatii prescolarilor.
În concluzie, se poate reţine că rolul şi importanţa povestirilor – ca activităţi organizate –
constă în valoarea lor cognitivă, etică şi estetică, prin care se exercită o puternică înrâuire
asupra întregii personalităţi a copiilor.

Bibliografie:

Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani - 2009. Revista, Învăţământul


preşcolar, nr.1-2/1992.
Bocoş, M., Catalano, H.,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Presa Universitară
Clujeană,2006.
Bratu, B., Creativitatea copilului,Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969.
Preda, V., Grădiniţa altfel, Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2003.
Rawlinson, G., Gândirea creativă şi brainstorming, Ed. Codecs, Bucureşti, 1998.
Prof.Balint Mihail ,,Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar și Didactica limbii şi literaturii române,, Curs Univ.Babeș-Bolyai, 2008

66
Nr. / Nr. /

Inspectoratul Școlar Județean Alba Școala Gimnazială nr. 3


Cugir

Inspector Școlar General, Director,


Prof. Marcela Dărămuș Prof. Anca StelaȚîrlea

Inspector Școlar General Adjunct,


Prof. Monalisa Borza

SIMPOZION INTERNAȚIONAL

,,EDUCAȚIE SUSTENABILĂʻʻ

OCTOMBRIE 2018

Simpozion organizat
în cadrul
PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC
EARTHWORM,
ACȚIUNEA CHEIE 2
al
ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3 CUGIR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VINEREA și


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 CUGIR
din cadrul
ŞCOLII GIMNAZIALE nr. 3 CUGIR, JUD. ALBA

SIMPOZION INTERNAŢIONAL

„Educație sustenabilă”

ORGANIZATORI:
Grădiniţa cu Program Normal Vinerea și Grădinița cu Program Normal nr. 5 Cugir,
din cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE nr. 3 CUGIR, JUD. ALBA

67
PARTENERI:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba
Casa Corpului Didactic Alba
Casa de Cultură a Orașului Cugir

Lundabol Preschool, Gardabaer, Iceland


Ceip Monte Corona, Spain
Ilgakemis, Lithuania

SCOP: valorificarea şi popularizarea unor experienţe şi demersuri didactice reuşite, care


abordează educaţia sustenabilă in contexte formale şi nonformale;

OBIECTIVE:
 Valorificarea experienţelor didactice pozitive, dobândite în practica şcolară;
 Facilitarea schimbului de idei, de bune practici, bazate pe studiul de specialitate
corelat cu proiectarea şi derularea unor activităţi).

Data desfăşurării : 30 octombrie 2018

Locul desfăşurării: Casa de Cultură a Orașului Cugir, jud. Alba


PROGRAMUL SESIUNII:
Activitatea

09:00 – 09:30 Primirea participanţilor


09:30 – 10:00 Festivitatea de deschidere
10:00 – 12:00 Prezentarea școlilor partenere în proiect și a activităților derulate
12:00 – 12:30 Concluzii
12:30 – 13:00 Înmânarea diplomelor. Festivitatea de închidere

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 Înscrierea participanţilor la conferintă se va face până pe data de 10 august 2018, prin


e-mail, la adresa: hustiucnico@yahoo.com, pe baza formularului de înscriere
completat, ataşat în anexă şi a lucrării în format electronic;
 Participanţii înscrişi în termenul prevăzut vor fi cuprinşi în programul simpozionului;
 Participarea la simpozion pentru toți cei care nu sunt parteneri în proeict se face exclusiv
în format electronic;
 Toți participnții la simpozion vor trimite o pagină explicații practice și o pagină sau
două fotografii sau după caz, o prezentare pps;
 Formularul de înscriere şi lucrarea propriu-zisă se vor trimite simultan, dar ca
documente separate;

68
 Lucrarea nu va depăşi 2-3 pagini, deoarece va fi inclusă intr-un volum cu ISBN;
 Fiecare participant va primi confirmarea de primire a documentelor expediate prin e-
mail;
 Lucrările prezentate trebuie să fie în concordanţă cu tematica simpozionului şi să aibă
caracter de originalitate şi aplicabilitate practică în activitatea didactică.

PRECIZĂRI:

Lucrările vor fi redactate respectându-se următoarele repere:


 Redactare Microsoft Word 2003/2007, format A4, tip portait, caractere Times New
Roman 12,
 diacritice (condiţie obligatorie ), spaţiere la un rând, margini stânga dreapta -2,5 cm;
sus-jos - 2 cm
 Titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 12, Bold, centrat;
 autorul şi instituţia vor fi scrise la două rânduri sub titlu, pe două rânduri, după cum
urmează: pe primul rând – funcţia, numele şi prenumele; pe al doilea rând – unitatea
de învăţământ cu personalitate juridică şi structura; redactarea: Times New Roman 12,
dreapta (fără bold);
 Redactarea propriu-zisă va începe la două rânduri sub numele autorului;
 Numărul maximum de pagini: 1 pagină teorie-cu aplicablitate practică, maxim 2
pagini fotografii alături de pagina de teorie.

Informaţii suplimentare la următoarea persoană de contact:


HUȘTIUC NICOLETTA 0735186271

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Nume și prenumele cadrului didactic: ............................................................................……….

Date de contact: e-mail: ………………………………...............................................................

Tel. fix.: ............................................................mobil


…………………………………………..

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică:


………………………………………………..

Structura
…………………………………………………………………....................................

Localitatea: .......................................... Județul:


............................................................................

69
Adresa pentru corespondență (precizați, obligatoriu, codul
poștal!):……………........................
.......................................................................................................................................................
.

Titlul lucrării:
……………………………………………………………...................................................

Număr de autori ………………………. Număr de pagini …………………………………


Data trimiterii formularului prin e-mail..............................................

Semnătura participantului

PROIECT EDUCAŢIONAL
"DIN SUFLET PENTRU SUFLET"

Prof. înv. preșc. STROIA RAMONA ANIȘOARA


Prof. înv. preșc. JULEA CLAUDIA Grădiniţa
cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”
Structura Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindelul”
Hunedoara

Motto:
„A-ţi învăţa copiii să facă binele înseamnă a le lăsa
moştenirea cea mai preţioasă.”
Montegazza

70
I. ARGUMENT
Copiii de la natură nu sunt nici buni,nici răi,dar pot deveni buni sau răi,ca urmare a
metodelor pozitive sau negative de educare. In perioada preșcolară,copilul traiește o
amplificare și diversificare a stărilor afective. El experimentează emotii din ce in ce mai
complexe si mai nuanțate.
Studii recente au relevat faptul că relațiile afective și stările emoționale conturează
ceea ce denumim „inteligența emoțională”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem placuți
la locul de muncă sau în colectivul din care facem parte, să putem comunica eficient,să știm
să ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau de cei pe care vrem sa-i ajutăm. Inteligența
emoțională este factorul de legătură, liantul între o persoană și mediul din care face acesta
parte.
In acest context,unul dintre obiectivele grădiniței și familie este educarea copiilor în
sensul omeniei,generozității,receptivității la durerile și bucuriile celor din jur.
Avand în atenție și preocupare toate acestea,am conceput un proiect de implicare a
copiilor în acțiuni social-umanitare,intitulandu-l „Din suflet ,pentru suflet”.
Ne-am concentrat acțiunile și activitățile către persoanele în vârstă de la Căminul de
bătrâni,știind că au nevoie acută de afecțiune și atenție ,ne-am dat seama că prezența
copiilor, prin puritatea și candoarea lor,le va aduce imensă bucurie în sufletele lor triste,de
oameni izolați de familie.
Tematica și tinta proiectului au fost acceptate cu bucurie și receptivitate atât de către
copii cât și de părinti.
II. DESCRIEREA PROIECTULUI
TEMA PROIECTULUI: “Din suflet, pentru suflet”
SCOPUL:
• educarea respectului și afecțiunii copiilor față de persoanele în varstă;
• cultivarea respectului și dorinței de a dărui material și mai ales spiritual;
OBIECTIVE GENERALE:
• antrenarea și dezvoltarea unor calități ale părților implicate în proiect bunătate, compasiune,
grijă față de semeni;
• dezvoltarea altruismului prin conștientizarea semnificației faptelor bune;
• educarea atitudinii de atenție și respect față de bătrani;
• readucerea în atenția oamenilor în varstă,izolați și privați de afecțiunea familiei,a
obiceiurilor și tradițiilor sărbătorilor romanilor;
• antrenarea calităților interpretativ-actoricești și artistice, în general în vederea prezentării
unor spectacole cu scop umanitar(cantece, poezii,dramatizări).
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Privind copiii:
• să învețe poezii,cantece,dansuri;
• să realizeze mini-dramatizări pe teme date;
• să realizeze lucrări practice cat mai originale folosind tehnicile învățate anterior;
• să se manifeste creativ,imaginativ;
• să se manifeste empatic;
• să dovedească un comportament civilizat,politicos;
• să trăiască emoții de bucurie atunci cand daruiesc.

71
Privind părinții:
• să participe activ la acțiunile și activitățile desfasurate în cadrul parteneriatului;
• să conștientizeze valoarea morală și educativă a desfășurării acestui proiect.
Privind cadrele didactice:
• să informeze parinții în legătură cu scopul și conținutul proiectului;
• să ofere materiale scrise,detalii pentru buna derulare a proiectului;
• să antreneze părinții în participarea activă la acțiunile desfășurate prin acest proiect;
• să consilieze părinții în legătură cu problemele care pot apărea pe parcursul desfășurării
proiectului.
GRUP ŢINTĂ:
BENEFICIARII PROIECTULUI:
• direcţi: copiii, părinții, bătrânii căminului, colectivul grădiniței;
• indirecţi: grupul familial lărgit, societatea.
DURATA:
• un an școlar
LOCAȚIA:
• Grădiniţa Dumbrava Minunată structura „Prichindelul” - Hunedoara
• Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice - Hunedoara
RESURSE UMANE:
• cadrele didactice ale grădiniței;
• preșcolarii grădiniței;
• părinții preșcolarilor;
• bătrânii caminului partener.
RESURSE MATERIALE:
• sponsorizări din partea părinților și ale cadrelor didactice;
• materialele necesare pregătirii lucrărilor practice.

METODE, TEHNICI DE LUCRU:


• observația,conversația,explicația,exercițiul,descoperirea,
dramatizarea;
• lucrul în echipă,individual și în perechi, desen, decupare, asamblare, decorare.
REZULTATE DEZIRABILE:
• implicarea benevolă a părinților în acțiunile noastre și acordarea sprijinului material necesar;
• inițierea preșcolarilor și nu numai in elaborarea si derularea unor actiuni de caritate față de
semenii noștri;
• creșterea nivelului de toleranță a părinților dar și al copiilor față de persoanele neajutorate;
• dezvoltarea spiritului de întrajutorare și cooperare, a experienței de lucru în grup și de a se
pregăti împreună pentru diferitele sărbători.
III. EVALUARE ŞI MONITORIZARE
MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI:
• munca în echipă, chestionarele, întalnirile de lucru, deplasarea în teren, convorbirea,
portofoliul cu aspecte semnificative, daruri pentru bătrâni, fotografii, afișe, schimb de
informații, expoziții de fotografii realizate în timpul desfașurării proiectului, montajele literar
artistice cu prilejul sărbătorilor.

72
MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
• prin avizierul grădiniței;
• în cadrul comisiei metodice și a ședințelor cu părinții.
DISEMINAREA REZULTATELOR:
• rezultatele proiectului si experiența pozitivă va fi cunoscută la nivelul întregii grădinițe și
instituției implicate în proiect(prin afișe, expoziții);
• familia va fi implicată activ în desfășurarea poiectului.
FINALIZAREA PROIECTULUI:
• încheierea proiectului se va realiza printr-un program artistic cu ocazia sărbatoririi „Zilei
internaţionale a vârstei a treia” la căminul de bătrâni urmat de discuții între reprezentanții
instituțiilor implicate în proiect, se va aprecia reușita proiectului și se vor identifica unele
nevoi care să ducă la conceprerea unui nou proiect.
BIBLIOGRAFIE
Ileana Hanganu, Cireşica Raclaru, ”Educaţie pentru societate, Indrumător pentru educatoare”,
Editura Aramis, Bucureşti 2005;
Filofteia Grama şi colaboratorii, “Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, DPH, 2008.

IV. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR


Nr. crt Perioada Denumirea Conţinutul activităţii Locul de
activităţii desfăşurare
1. Martie ‟‟Vestitorii Activitate practică pentru Centrul Social
primaverii‟‟ confecţionarea unor mărţişoare Multifuncțional
Dăruim şi felicitări, în colaborare cu pentru Persoane
mărţişoare şi copiii şi părinţii. Vârstnice
felicitări Vizită la căminul de bătrâni.
2. Aprilie „Iată ce pot Activitate practică pentru Grădiniţa
face două confecţionarea unor podoabe de “Prichindelul”
mâini Paşte, în colaborare cu copiii şi Sălile de clasă
dibace...” părinţii.
3. Aprilie „Soseşte Vizită la azilul de bătrâni cu Centrul Social
Mai iepuraşul” înmânarea pachetelor pregătite. Multifuncțional
pentru Persoane
Vârstnice
4. Octombrie „Făurătorii de Activităţi de confecţionare a Grădiniţa
Noiembrie bucurii” unor daruri şi podoabe pentru “Prichindelul”
bradul de Crăciun împreună cu Sălile de clasă
copiii şi părinţii
5. Decembrie ‟‟Primiţi cu Întâlnire pentru înmânarea Centrul Social
colindul?‟‟ darurilor şi a pachetelor. Multifuncțional
pentru Persoane
Vârstnice

73
V. CONDIŢII CONTRACTUALE

1. Programul activităţilor va fi stabilit în comun.


2. Programul poate suferi modificări pe parcursul anului dacă este în interesul unei
mai bune funcţionări.

3. Ca în timpul acţiunilor comune, să asigure:

- o bună colaborare între personalul celor două instituţii;

- suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv-educative;


- supravegherea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor;

4. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi acceptată prezenţa părinţilor care


doresc să participe sau să se implice.

5. La sfârşitul anului şcolar se va face evaluarea activităţilor.

Valori ale artelor, cultivate de la vârstele timpurii

ED.MUNTEAN FELICIA

G.P.N GIRBOVA-JUD.ALBA

Din îmbinarea talentului, a plăcerii de a crea, de a transmite un mesaj artistic, bazat


şi pe cunoaşterea amănunţită a limbajului plastic, se naşte frumosul care ne emoţionează şi
ne îndeamnă să cunoaştem şi să încercăm mijloace şi procedee artistice noi.
Gustul estetic este simţit din fragedă copilărie şi de aceea este foarte necesar să sădim
în sufletele copiilor gingăşia şi dragostea pentru frumos.
Copii sunt deosebit de receptivi faţă de tot ce e frumos, sesizează foarte uşor latura
estetică a obiectelor sunt încântaţi şi prezintă admiraţie în faţa frumuseţii înconjurătoare şi
în acelaşi timp, ei învaţă să dezaprobe tot ce este urât şi neîngrijit.
Învățământul, încă din primele stadii, are menirea de a-l introduce pe copil într-o primă
formă de educație organizată, preluând, sistematizând și amplificând achiziții primite în
familie sau alte împrejurări, disciplinându-l din punct de vedere moral, oferindu-i primele

74
indicii cognitive despre lumea în care există și deschizându-i ochii și sufletul către frumusețea
din jur.

O educație de calitate presupune o deschidere a personalitatii copilului către orizontul


spiritual presupus de întrupările frumosului din artă, natură, comunitate. Un astfel de proces
trebuie să înceapă de timpuriu, să se deruleze în mod stadial, progresiv, primele jaloane
influențând demersurile următoare de edificare valorică.
Pentru copil, arta inseamna un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare si
exteriorizare a lumii sale interioare, a tendintelor si aspiratiilor sale, care-si gasesc in arta o
traducere mai directa decit prin cuvant. In felul acesta, activitatea artistica a copilului, nu
numai ca reflecta orizontul psihic propriu acestuia, dar se si desfasoara purtand amprenta
locului si momentului in care se insereaza personalitatea sa.Una dintre manifestarile artistice,
poate cea mai minunata si miraculoasa este fenomenul pe care il numim traditional muzica.

Din perspectivă estetică, o astfel de formare are menirea de a-l sensibiliza în legătură cu
unele întrupări ale frumosului, de a-i dezvolta capacitățile perceptive și receptive de primă
instanță, de a-i deschide apetitul către forme și ipostaze estetice, de a experimenta zămislirea
frumosului pe măsura potențialului, mai mult sau mai puțin fixat, către o anumită formă de
creație (muzică, artă plastică) potrivit vârstei și capacităților inerente.

Funcțiile educative ale muzicii sunt multiple. Ea antrenează în ritmul trăirii estetice
întreaga ființă psiho-fizică. De aceea, ea poate fi privită ca una dintre căile de acces spre
sufletul copilului, ca unul din mijloacele de influențare și orientare a personalității sale. Există
numeroase motive care ne obligă să nu neglijăm muzica și să-i facem pe copii să cânte; cele
mai importante aspecte fiind de natură fiziologică, psihologică, socială, pedagogică, culturală
si artistică.

Rolul educatoarei este de a crea condiţii optime de descoperire şi realizare a


posibilităţilor lor creative şi de a avea în vedere individualitatea fiecărui copil. Valoarea
educativă se situează pe acelaşi plan cu celelalte domenii curriculare, ele contribuind la
dezvoltarea personalităţii copilului cu condiţia să respecte cerinţele psiho-pedagogice în
organizarea lor, să creeze un mediu stimulativ, interesant pentru copil. Preşcolarul manifestă
interes spre mişcare, spre manipularea obiectelor şi trebuie îndemnat spre creaţia contructivă
şi dezvoltarea capacităţilor de confecţionare a unor obiecte, jucării, fapt ce va trezi stări
afective pozitive.

Pornind de la receptivitatea aproape generală a copiilor față de lumea sunetelor,


educatoarea va căuta să le dezvolte vocea și auzul muzical, simțul melodic, ritmic, al
armoniei, să le formeze priceperi și deprinderi elementare de a cânta. Din toate ramurile
muzicii, cea mai apropiată de specificul copilăriei este muzica vocală, deoarece, în cant,
melodia formează o unitate cu textul, făcând-o mai accesibilă.

Muzica este, de asemenea, mai ușor înțeleasă când se combină cu mișcarea, sub forma
jocului cu text și cânt sau a dansului. Eficiența acestui mijloc crește și prin faptul că nu doar
se ascultă muzică, ci se execută.

75
Consider că în grădiniță, trebuie să se pună accent pe formarea și adâncirea
experiențeimuzicale, a impresiilor, a emoțiilor, pe dezvoltarea interesului pentru acest
domeniu al artei și pe formarea deprinderilor necesare studierii muzicii în mod practic. Înainte
de a explica și înțelege muzica, trebuie asimilată o mare bogație de impresii, de trăiri afective
intense, care să constituie ulterior o bază solidă și pentru abordarea teoreticș a muzicii.
Treptat, prin analiza dirijată, copilul devine conștient de diferitele componente ale
fenomenului muzical, învață să le distingă, să le deosebească, să le stăpânească. Deprinderile
de interpretare se referă la această vârstă la executarea tempoului și a nuanțelor fiecărui
cântec, interpretarea expresivă și cu sensibilitate, demonstrând înțelegerea mesajului artistic
transmis. Potrivit capacităților copiilor, aceste deprinderi se formează în timp, educatoarea
făcând apel la sensibilitatea și trăirile lor afective.

Bibliografie

1. ,,Pedagogie‟‟ - Ioan Nicola - Editura Didactică şi Pedagogică,Bucuresti 1994 ;

2. Ionescu, M., Radu, I. – Didactica modernă, ed. a II-a revizuită, Ed. Dacia, ClujNapoca

3. Bârlogeanu Lavinia, Psihopedagogia artei-Educația estetică, Editura Polirom, Iași, 2001

4. Breazu Marcel, Educația estetică prin artă și literatură, Editura Academiei

Republicii Populare Române, București, 1964

5. Cucoș Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2006

6. Vasile, Vasile, Curs de metodica educatiei muzicale, Universitatea Nationala de Muzica,

Bucuresti, 2002,

Proiect de activitate extracurriculară

Prof.înv.preșcolar Olar Ioana Simona ;


Educatoare Maerescu Ana
Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliștea – G.P.N. Săliștea - structură
G.P.N. Tărtăria

76
Titlul activităţii : excursie
Tipul excursiei: cu obiective mixte
Data: 4 iunie 2015
Itinerariul: Tărtăria-Hunedoara-Deva-Tărtăria
Mijloc de transport: microbuz școlar

Justificarea proiectului:
O activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi munca în echipă este excursia.
Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor
desfăşurate în sala de clasă, copii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni,
lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin
mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară,
stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă,
prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de
disciplină, iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate
acestea fiindu-le folositoare în viaţă.

Obiectivele excursiei:
a) cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale şi geologice ale zonei;
- să valorifice intra şi interdisciplinar conţinutul informaţional dobândit.
b) afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi
identificate;
c) psihomotorii:
- să-şi exerseze condiţia fizică a organismului;
- să-şi dezvolte simţul de orientare geografică;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.

Rezultate scontate:

1. pe termen scurt:
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri
asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu
elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român.
2. pe termen lung:
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui
grup turistic, de cooperare şi respect.

77
Beneficiari:
- copiii de la G.P.N. Tărtăria și G.P.N. Săliștea prof.
preșcolar Olar Ioana Simona; inst. Laurenţia Popa

78
PROIECT DIDACTIC

GPN 5 Cugir
Educatoare: Muntean Flavia Daniela

Data: 13.03.2018
Grupa: mijlocie step by step
Tema: Cȃnd, cum și de ce se ȋntȃmplӑ?
Subtema: Primӑvara ȋn grӑdinӑ/ Varsӑ rȃuri de luminӑ
Tema zilei: Tablou de primӑvarӑ
Tipul activitӑții: verificare și consolidare de cunoștințe
Forma de realizare: activitate integratӑ
Domeniul de activitate: Domeniul Limbӑ și Comunicare, Domeniul Ştiințӑ
5. Activitӑți de Dezvoltare Personalӑ (ADP)
Rutine: salutul, prezența, calendarul naturii, deprinderi de autoservire, de ordine la masa de
lucru
Deprinderi specifice: Ştiu sӑ-mi aștept rȃndul!
Ȋntȃlnirea de dimineațӑ: Ce ne-aduce primӑvara?
Tranziții: Somnul ghiocelului

6. Jocuri și activitӑți didactice alese (ALA1)


› Sectorul I: Artӑ
Micii artiști – decorare imagini
Obiective operaționale:
O1: sӑ foloseascӑ, ȋn realizarea desenului, culori adecvate anotimpului primӑvara;
O2: sӑ utilizeze corect instrumentele de lucru;
O3: sӑ coloreze ȋn culori potrivite imaginile date, fӑrӑ a depӑșii spațiul.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observația.
Material didactic: fișe, creioane colorate, panouri pentru expunerea lucrӑrilor.
Evaluare: turul galeriei.
Desfӑșurarea activitӑții: Se va manifesta interes pentru orientarea copiilor ȋn zonele de
lucru. Se vor prezenta sarcinile de lucru concomitant cu intuirea materialelor. Voi purta
discuții cu copiii referitor la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziție și
modul de utilizare al ustensilelor. Copiii vor colora fișele de lucru ȋn culori potrivite și vor

79
avea grijӑ sӑ nu depӑșeascӑ spațiul. Lucrӑrile vor fi expuse pe un panou ce va putea fi
vizulizat de cӑtre fiecare copil și se vor face aprecieri colective și individuale.

› Secotrul II: Ştiințӑ


Prietena mea, Primӑvara - fișӑ de lucru individualӑ
Obiective operaționale:
O1: sӑ rezolve corect cerințele fișei;
O2: sӑ recunoascӑ caracteristicile anotimpului primӑvara.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația.
Material didactic: fișe de lucru, creioane colorate.
Evaluare: aprecieri verbale.
Desfӑșurarea activitӑții: Copiii vor fi așezați la mӑsuțe și primesc fișele de lucru și
explicațiile necesare rezolvӑrii corecte a acesteia. Pe parcurs voi ajuta copiii care ȋntȃmpinӑ
dificultӑți ȋn rezolcarea cerințelor.

› Sectorul III: Alfabetizare (Bibliotecӑ)


Așa e primӑvara mea! – sortare de imagini
Obiective operaționale:
O1: sӑ selecteze elemente ale primӑverii și sӑ le denumeascӑ;
O2: sӑ motiveze alegerea fӑcutӑ;
O3: sӑ coopereze ȋn activitatea de grup comunicȃnd cu colegii.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația.
Material didactic: jetoane ce redau aspecte și acțiuni ale anotimpului primӑvara.
Evaluare: aprecieri verbale.
Desfӑșurarea activitӑții: Copiii, așezați la mӑsuțe primesc materialul necesar desfӑșurӑrii
activitӑții și explicațiile necesare ȋn vederea rezolvӑrii sarcinii. Urmӑresc cu atenție modul de
lucru al copiilor și fac apreceri colective și individuale, iar dacӑ este necesar ofer sprijin și
explicații suplimentare ȋn vederea unei bune desfӑșurӑri a activitӑții.

7. Activitӑți pe Domenii Experiențiale (ADE)


Activitate integratӑ:
Scopul activitӑții: Verificarea și consolidrea cunoștințelor copiilor referitoare la
caracteristicile anotimpului primӑvara. Dezvoltarea capacitӑții de exprimare oralӑ, de
ȋnțelegere și utilizare corectӑ a semnificațiilor structurilor verbale orale. Exersarea memoriei,
dezvoltarea expresivitӑții și creativitӑții ȋn vorbire, dezvoltarea atenției voluntare.
Obiective operaționale:
O1: sӑ ȋnțeleagӑ și sӑ transmitӑ mesaje simple;
O2: sӑ formuleze propoziții dezvoltate utilizȃnd cuvinte și expresii cunoscute;
O3: sӑ discute despre imaginile pe care le privește exprimȃndu-se coerent, pronunțȃnd
corect sunetele limbii romȃne;
O4: sӑ rӑspundӑ corect la ghicitori;
O5: sӑ recunoascӑ cifrele ȋn intervalul 1-5;
O6: sӑ respecte regulile jocului;

80
Strategia didacticӑ:
Metode și procedee: conversația, explicația, dialogul, exercițiul, descrierea,
problematizarea, munca ȋn echipӑ.
Resurse materiale: planșe cu aspecte de primӑvarӑ, ghiocel, scrisoare, jetoane cu flori,
jetoane cu cifre, ecusoane cu ghiocei, narcise și lalele, coș cu plicuri surprizӑ.
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Forma de evaluare: continuӑ, prin aprecierea verbal a rӑspunsurilor copiilor.

Domeniul Estetic și creativ (DEC)


Educație artistico-plasticӑ
Tema: Tablou de primӑvarӑ
Mijloc de realizare: picturӑ (obținerea efectelor plastice prin utlizarea unor tehnici
specifice: amprentare cu buretele, dactilopictura precum și utilizarea elementelor de
limbaj plastic și decorativ ȋn compoziția plasticӑ)
Tipul activitӑții: consolidare și verificare de priceperi și deprinderi ȋn abordarea unor
tehnici specifice picturii in scopul obținerii efectelor plastice.
Obiective de referințӑ:
 sӑ obținӑ efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice
picturii;
 sӑ recunoascӑ elemente ale limbajului plastic și sӑ diferențieze forme și culori
ȋn mediul ȋnconjurator;
 sӑ cunoascӑ și sӑ diferențieze materiale și instrumente de lucru, sӑ cunoascӑ și
sӑ aplice reguli de utilizare a acestora, sӑ compunӑ ȋn mod original spațiul
plastic.

Obiective operaționale:
O1: sӑ realizeze efecte plastice, pete de culoare pe diferite suprafețe, utilizȃnd material și
instrumente diverse;
O2: sӑ utilizeze elemnte de limbaj plastic și decorativ ȋn realizarea compozițiilor plastice;
O3: sӑ manifeste spirit critic și autocritic ȋn evaluarea lucrӑrilor;
O4: sӑ ducӑ la bun sfȃrșit lucrarea ȋnceputӑ.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, demonstrația, dialogul
dirijat, analiza produselor activitӑții.
Resurse material: planșe de lucru, acuarele, burette pentru amprentare, ecusoane.

8. Jocuri și activitӑți alese (ALA 2)


Scӑunelele muzicale
Scopul activitӑții: recreerea și destinderea copiilor, dezvoltarea atenției, rapiditӑții ȋn reacție,
dezvoltarea spiritului de competiție.
Obiective operațioanle:
O1: sӑ danseze simțind ritmul melodiei;
O2: sӑ perceapӑ componentele spațio-temporale;
O3: sӑ se așeze pe scӑunel cȃnd muzica s-a oprit;
O4: sӑ respecte regulile jocului;
O5: sӑ se integreze activ și afectiv ȋn activitate.

81
Scenariul zilei
Dupӑ sosirea copiilor la grӑdinițӑ ȋi voi ȋndruma spre centrele deja deschise ,
explicȃndu-le sarcinile ce lor vor avea de rezolvat.
Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul ALA I şi vor încerca să ducă la bun
sfârşit sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea activităţii pe centre, copiii vor
face curat la masa de lucru: „Am lucrat şi la centre fac curat!”

Tranziţii: “ Către baie ne-ndreptăm


Mâinile să ne spălăm.
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum!”

Ȋntȃlnirea de dimineațӑ debuteazӑ cu salutul; copiii se aşează pe scăunele formând


“cercul prieteniei” - asigurându-se astfel contactul vizual. Salutul se propagă de la stânga la
dreapta, fiecare copil salutȃndu-şi colegul: “Bună dimineaţa floricică!”
Se verifică prezenţa şi se poartă o scurtă discuţie despre starea vremii, completându-se
Calendarul Naturii.
Ȋmpӑrtӑșirea cu ceilalți :
Ei şi-acum dragi copii să vă spun ce mi s-a intâmplat azi de dimineaţă când veneam
grăbită catre grădiniţă. Aud la un moment dat pe cineva spunând “Bună dimineaţa !” şi
bineînţeles mă opresc să salut dar…mă uit în stânga, mă uit în dreapta şi nu văd pe nimeni
aşadar îmi spun “n-ai auzit bine” şi mă pregatesc să merg mai departe când colo ce să vedeţi
aud iar “Bună dimineaţa ! Aici jos sunt! Am auzit eu că mergi la grădiniţă la nişte copii tare
isteţi, n-ai vrea să mă duci şi pe mine ? Tare aş vrea să-i cunosc mai ales că am auzit că astăzi
vor avea oaspeţi şi va fi o mare sărbătoare. Mă iei şi pe mine ?” Ce credeţi, bineînţeles că l-am
luat cu mine! Ei şi acum cine credeţi că este? Oaspetele meu vrea să vă spun o ghicitoare şi
voi să-i ghiciţi numele.
Sunt micuţ şi frumuşel
În formă de clopoţel
Din zăpadă ies niţel
Alb sunt cu codiţa verde
Bucuros cine mă vede
( Ghiocelul)
Copiii vor rezolva ghicitoarea, le voi arăta ghiocelul şi apoi vom purta o scurtă
conversaţie pe tema semnificaţiei ghiocelului şi a impresiilor lor despre acest subiect.
Activitatea de grup: Voi formula enunțuri despre anotimpul primӑvara, iar copiii trebuie
sӑ spunӑ dacӑ sunt adevӑrate sau false.
Noutatea zilei: Ghiocelul nu a venit singur ci a adus cu el un coș cu surprize. Mulțumim,
ghiocel frumos! Pentru noi ce ai ȋn coș?

Scenariu didactic ADE

Nr. Strategii didactice


Conţinut ştiinţific
Cr. Etapele Metode Mijloace Evaluare/
activităţii si de Metode şi
procede învăţămâ indicatori
e nt

82
1 Moment - asigurarea unui climat educaţional favorabil, ȋn
organizatoric concordanțӑ cu tema sӑptӑmȃnii;
- se vor asigura condiţiile pentru o bună
desfăşurare a activităţii;
- crearea spaţului ambiental;
- pregătirea materialului didactic necesar.

2 Captarea Se realizeazӑ prin citirea scrisorii și prezentarea Conver- Ghiocel – Proba orala:
atenţiei coșului cu plicuri aduse de Ghiocel –Spiriduș de saţia Spiriduș realizarea
la Zȃna Primӑvarӑ. Explica- conversaţiei
ţia
Prin aceastӑ scrisoare copiii sunt rugați sӑ
participe la un concurs numit „Tabloul Scrisoarea
Primaverii” de la Zȃnӑ

3 Enunţarea Se prezintӑ obiectivele, pe ȋnțelesul copiilor, și se -înţelegerea


temei şi a anunțӑ tema zilei și acitivitӑțile ce urmeazӑ a fi Conver- mesajului
obiectivelor desfӑșurarate. saţia transmis
Aşadar, anunţ copiii cӑ la activitatea de astăzi
vom desfăşura împreunӑ jocul-concurs cu tema:
”Tabloul Primăverii”

4 Dirijarea Fiecare copil va primi de la Ghiocel câte un Explicaţ Ecusoane


învăţării ecuson cu simbolul echipei din care face parte ia
(ghiocei, narcise, lalele). Echipele se stabilesc ȋn Buline
funcție de bulinele extrase de fiecare copil: cei
care extrag buline galbene vor face parte din
echipa ghioceilor, cei care vor alege buline roz
vor face parte din echipa narciselor, iar cei care înţelegerea
vor alege buline portocali vor face parte din mesajului
echipa lalelelor. transmis
Pentru fiecare răspuns corect echipa primeşte o Convers
floare- un punct. Echipa care la sfârşitul activităţii aţia
va însuma cele mai multe puncte va fi declarată Explicaț
câştigătoare. ia

A)Prezentarea regulilor jocului


Le prezint copiilor regulile jocului: Ȋn coşul Plicurile
Ghiocelului existӑ mai multe plicuri. Vreţi sӑ le cu
Explicaţ cerintele
numărӑm împreunӑ?
ia pentru
Se constatӑ faptul cӑ ȋn coș existӑ 4 plicuri.
Fiecare plic va avea pe el inscripţionatӑ cȃte o concurs
cifrӑ. Eu voi deschide fiecare plic ȋn parte, iar voi
Instructa
veți avea sarcina de a rezolva probele descoperite
jul
înăuntru, pe rând, fiecare echipӑ.
verbal
B) Jocul de probă
Un copil va începe jocul şi voi urmări dacă au fost

83
înţelese regulile.

C) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului


La joc participă toţi copiii, iar educatoarea îi
îndrumă.

PROBA 1:
Deschidem plicul pe care este scrisӑ cifra 1.
Scoatem bilețelul și citim: ”Ȋntoarce imaginea
care are pe spate culoarea verde”.
Imagini cu
Echipa ghioceilor ȋși trimite un reprezentant sӑ
Exerciţi aspecte de
ȋntoarcӑ planșa și sӑ descrie imaginea. Așez
ul oral primӑvarӑ Proba orală:
imaginea descoperitӑ ȋn mijlocul tabloului. citirea
Echipa narciselor va avea ca sarcinӑ sӑ precizeze imaginilor
care sunt anotimpurile anului.
Echipa lalelelor, prin reprezentantul ei va trebui
sӑ descrie caracteristicile anotimpului primӑvara.

PROBA 2: Convers
Deschidem plicul cu nr.2 și găsim un bileţel prin aţia
care Ghiocel ne solicitӑ sӑ privim sub masa unde Explicaţ
descoperim mai multe coșulețe-3. Ȋn aceste ia Proba oralӑ:
coșulețe se aflӑ cȃte un bileţel cu ghicitori la care, Cântec
dacӑ răspund corect, vor fi rӑsplӑtiți cu puncte despre
(flori): primăvara
Coșulețul nr.1 Convers
Echipa ghioceilor răspunde la o ghicitoare: aţia
Măr frumos şi aurit, Explicaţ
Chiar din cer a răsărit. ia
Ziua întreagă străluceşte
Şi pământul încălzeşte. Problem
Cȃnd apare el pe cer, atizarea
Cunoasterea Stelele s-ascund și pier! Proba orală:
mediului (soare) Exprimarea
Echipa narciselor răspunde la o ghicitoare: corectă ȋn
Uitӑ-te atent la soare Munca propoziţii
Spune cȃte raze are?....aleg cifra in
Echipa lalelelor răspunde la o ghicitoare: echipa
Şi ce formӑ, ce culoare Convers
Are pe cer mândrul soare?.....cu ce se aseamănă aţia
soarele?

Coșulețul nr.2
Explicaţ
Echipa narciselor răspunde la o ghicitoare:
ia
Cine oare-nmugureşte
Când vremea se-ncălzeşte
Ȋnfrunzește, înfloreşte
Educarea Şi miresme rӑspȃndește? Imagine
limbajului Căutӑ și-l aranjează
Şi pe tablou ȋl așeazӑ (copacul)

84
Echipa ghioceilor are ca sarcinӑ: Soare
Împodobeşte pomul
Cu patru floricele Proba oralӑ:
Cӑ tare bine i-ar sta cu ele. Recunoaşter
Convers
Echipa lalelelor are ca sarcinӑ: ea cifrelor
aţia
Lȃngӑ floricele
Jocul,
Activitate Așeazӑ pӑsӑrele
matematicӑ dialogul
Sӑ fie trei la număr Imagini
Sӑ cȃnte și ele…cum cânta pӑsӑrelele? cu: Proba orală:
Coșulețul nr.3 Ghicitori
Echipa lalelelor răspunde la o ghicitoare: Copac
Colorat e ca o floare,
Trupul fin şi mic el are,
Zboară vara pe câmpie,
Educarea Spuneţi ce-ar putea să fie?(fluturaşul)
limbajului Echipa ghioceilor are ca sarcinӑ:
Fluturaşii drӑgӑlași
Zboară veseli pe câmpie Floricele
Pune doi ȋn pomişor Lucrul
Acolo unde-ți place ție. ȋn
Activitate Echipa narciselor are ca sarcinӑ: echipӑ
Cautӑ o albinuțӑ Proba oralӑ
matematicӑ
Micӑ mititicӑ
Şi așeaz-o ȋn copac Recunoaşter
Lȃng-o floricicӑ…cum face albinuța? Pӑsӑrele ea poziţiilor
PROBA 3: spaţiale
Deschidem plicul pe care se regăseşte cifra 3.
Citim bileţelul.
„Pe masuțӑ vei gӑsi
Niște plicuri frumușele Orală
Deschide-le și povestește
Tot ce vezi ȋn ele.”
Fiecare echipă va extrage cȃte un plic. Pe fiecare
planşӑ este o imagine: cu flori de primăvarӑ,
insecte, ori cu pӑsӑrele. Copiii sunt rugaţi sӑ
descrie imaginea, sӑ folosească corect pluralul și Fluturași
sӑ alcătuiască o propoziţie ȋn care sӑ se regăsească
un cuvânt din imaginea respectivӑ.
Se poartӑ discuții și despre modul ȋn care trebuie
ȋngrijite plantele și pӑsӑrelele. Copiii se pot ajuta
ȋntre ei. Apoi vor selecta florile, pӑsările și conversa Proba oralӑ
insectele respective de pe mӑsuțӑ și le vor aşeza ția
pe panou. Albinuțe

PROBA 4:
Deschidem plicul pe care este scrisӑ cifra 4.
Prin bileţelul din plicul cu nr.4, Ghiocelul le cere
copiilor sa treacă de ultima probӑ- aceea de Recunoaşter
activitate practicӑ unde au de pictat flori pentru ea cifrelor
grӑdina Zȃnei Primӑvarӑ. Plicuri cu Onomatope
imagini de e
85
„Si acum la sfȃrșit/ primӑvarӑ
Ultima prob-a venit/
Educarea La mӑsuțe va așezați/ Proba oralӑ:
limbajului Şi corect voi sӑ lucrați/ Poziții
Şi sper cӑ trimisul meu/ spațiale
Vӑ va lӑuda mereu.” explicați
Tranzitie:Copiii se ridicӑ și imitӑ somnul a
ghiocelului sub zăpadӑ. La semnalul meu:”A sosit
primăvara!”, aceştia se ridicӑ și strigӑ: ”Uraaa!”.
 Introducerea ȋn activitate și captarea Formativ –
Activitate atenției: continuă
matematicӑ Se realizeazӑ prin intermediul cȃntecului prin
“Primӑvara” și a unor imegini cu flori pe care aprecieri
Zȃna Primӑvarӑ le-a adus cu scopul de a-i inspira individuale
pe copii ȋn realizarea lucrӑrilor. şi prin
 Anunțarea temei și a obiectivelor acordarea de
Pentru a completa ȋn totalitate panoul cu puncte la
lucrӑri de primӑvarӑ pentru ”Jurnalul de panou
primӑvarӑ”, astӑzi ne vom transforma ȋn mici
pictori.
 Reactualizarea cunoștințelor
Se vor exemplifica tehnicile specifice educației
plastice pe care le-am utilizat ȋn obținerea
Obținerea efectelor plastice: amprentare cu buretele și
performanței dactilopictura, precum și utilizarea elementelor de
limbaj plastic și decorativ ȋn compoziția plasticӑ:
punctul și linia.
Se va interpreta cȃntecul “Culorile se ceartӑ”
Educarea
Voi explica copiilor pașii pe care ȋi au de urmat,
limbajului
regulile pe care trebuie sӑ le respecte pentru a
realiza o lucrare corectӑ, esteticӑ și creativӑ.
 Intuirea materialelor și a planșei model
Se intuiesc materialele de pe mӑsuțe: suport – explicați
foaie pentru picturӑ, acuarele, burete… a
Se vor purta scurte discuții pe baza imaginilor:
anotimpul, caracteristicile acestuia, culorile
folosite, sentimental și impresia pe care ne-o lasӑ
coloristica acestora.
 Explicarea și demonstrarea modului de
lucru
Se va explica și demonstra etapele realizӑrii temei
propuse utilizȃnd tehnicile de lucru invatate:
tehnica amprentei. Se vor utiliza culorile specifice
florilor prezentate.
 Exerciții pentru ȋncӑlzirea mușchilor
mici ai mȃinii
Se vor executa exerciții pentru ȋncӑlzirea Aprecieri
mușchilor mici ai mȃinii, pentru a facilita execuția verbale
cȃt mai precisӑ și rapidӑ a lucrӑrii.
 Realizarea lucrӑrilor de cӑtre copii

86
Se va atrage atenția asupra poziției corecte a
corpului ȋn timpul executӑrii lucrӑrilor, precum și
Asigurarea anumite precizӑri care sӑ faciliteze executarea
feedback- lucrӑrilor cȃt mai corecte, estetice și creative.
ului Pe un fond muzical adecvat preșcolarii ȋși vor da
frȃu liber imaginației creatoare, ținȃnd cont de
indicațiile primite cu privire la utilizarea Aprecieri
tehnicilor de lucru, cu precӑdere la folosirea verbale
tehnicii amprentei.
Ȋn timpul executӑrii lucrӑrilor voi supraveghea
modul de executare și voi aduce lӑmuriri și
explicații acolo unde este necesar.
Ȋn momentul finalizӑrii lucrӑrilor, copiii sunt
solicitați sӑ strȃngӑ toate materialele pe care le-au
folosit ȋn realizarea temei propuse prin
intermediul rutinelor și tranzițiilor.
Rutine „Suntem harnici!”- exersarea unor
deprinderi de a face ordine/de a pӑstra lucrurile in
ordine;
Ȋmpreunӑ cu copiii strȃngem toate materialele,
fӑcȃnd aprecieri individuale și de grup.
 Evaluarea lucrӑrilor Exerciți
Dupa finalizarea lucrӑrilor, fiecare copil ȋși va ul
Domeniul așeza produsul pe Panoul -“Tablou de primӑvarӑ”
estetic și ȋn cadrul expoziției grupei. Se vor face aprecieri
creativ globale, pe echipe și individuale. Vor fi remarcate
(DEC) lucrӑrile cele mai reușite care au fost realizate
Educație conform cerințelor și criteriilor.
artistico- Tablourile vor fi expuse , iar copiii vor vizita mica
plasticӑ expoziție și vor argumenta ceea ce le place,
oferinduli-se feedback pozitiv.
Fiecare copil va aprecia cu cȃte un punct roșu
lucrarea pe care o considerӑ cea mai reușitӑ.
Aprecieri
verbale
individuale
și globale

Tehnica
amprent
ӑrii

87
5
Turul
galeriei

88
6

89
Imagini cu
flori

Foaie
pentru
picturӑ,

Acuarele,

Burete

Suport
muzical

Buline
roșii

Analiza
Conver produselor
7 La final vom stabili echipa cȃștigӑtoare prin saţia activităţii
Evaluare
numărarea „punctelor” acumulate. evaluati Capacitatea
vӑ de
autoevaluar
e

Recompen Aprecieri
Încheierea se- verbale
8 activităţii Se fac aprecieri generale și individuale legate de Conver bomboane
activitate. Toate echipele vor cȃnta un cȃntec saţia de
despre primӑvarӑ. ciocolatӑ
Se cântӑ cântecul:”Vine,vine Primӑvara”.

90
Nume: Data:
Fişă de lucru

Coloraţi peisajul de primăvară!

91
Importanța dezvoltării stilului autonom de învățare

Prof. înv. primar: Manciulea Mihaela

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” București

În contextul schimbărilor actuale ale societății și sistemului de educație, una dintre


competentele cheie este ,, a învăța să înveți”. Prin urmare educația urmărește , drept prioritate
, formarea unei personalități autonome a educabilului.

Autonomia în învăţare este un domeniu destul de nou al didacticii şi al metodicii în


general. În România şi în sistemul educaţional românesc este o zonă prea puţin cercetată şi
documentată. Educația pentru autonomie contribuie la definirea fiinţei umane printr-o
caracteristică specială, aceea a învăţării.

Rolul cadrului didactic în dezvoltarea stilului autonom de învățare:

 întărește motivaţia pentru învăţare;


 sprijină învăţarea independentă și încrederea în forţele celui care realizează
învăţarea;
 construiește progresiv competenţa de învăţare a învăţării;
 oferă elevului resurse, instrumente şi indicaţii cu privire la modul şi contextul
lor de folosire.

Rolul elevului este acela de a alege liber resursele oferite de către profesor, la care are
acces neîngrădit.

Elevul învaţă să:

 exploreze sistematic o situaţie de învăţare;


 îşi automonitorizeze procesele cognitive, activitatea de învăţare propriu - zisă
şi modul de organizare al cunoştinţelor;
 formuleze ipoteze şi să utilizeze strategii de testare a ipotezelor;

92
 îşi planifice comportamentul de învăţare;
 reflecteze asupra modului propriu de învăţare / înţelegere;
 genereze semnificaţii personale, care să constituie filtre de interpretare a
materialului de studiu .

Pentru dezvoltarea acestei competențe este nevoie ca profesorul să acorde o anumită


libertate elevului, adică să ofere un spaţiu de manifestare a autonomiei. Rezultatele, poate mai
puţin vizibile, totuşi se regăsesc în stilul de lucru, de învăţare a elevilor noştri, a schimbării
produse în atitudinea faţă de învăţare.

Dificultăţile în dobândirea autonomiei izvorăsc din faptul că subiectul trebuie să-şi


structureze activitatea (selecţia materialelor, a strategiilor de învăţare, timpul alocat învăţării
etc).

Metode didactice în care elevul aplică achizițiile învățării autonome:

1. Ciorchinele
2. Știu/ Vreau să știu/ Am învățat
3. Braistormingul
4. Sinelg
5. Interviul în trei etape
6. Metoda Frisco
7. Proiectul
8. Portofoliul
9. Harta conceptuală
10. Metoda predării – învățării reciproce
11. Învățarea prin experiență
12. Explozia stelară

Elevii mei au aplicat cu plăcere învățarea autonomă în proiecte diverse:

 ,, Să construim jucării și machete din materiale reciclabile”,


 ,,Mai spune o poveste”,
 ,,Cine sunt eu ? Ce aș vrea să devin?”,
 ,, Ce putem vizita în excursie?”,
 ,, Curiozitățile mele…”,
 ,,Întrebări de cultură generală”,

93
 ,,Gastronomia în lume”,
 ,,Sistemul nostru Solar”.

Bibliografie:

1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Editura Polirom.

2. Joiţa, E.. (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare


cognitiv constructivistă. Bucureşti: E.D.

7. Oprea, C.L.. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P..

Activităţile integrate – alternativă a activităţilor pe domenii experienţiale

În ultimii ani, la nivelul învăţământului românesc au apărut idei şi practici care au


încurajat schimbarea abordării de la curriculum centrat pe disciplina la un curriculum centrat
pe copil. Situarea copilului în centrul organizării procesului de predare – învăţare a constituit
o schimbare fundamentală care a atras după şine necesitatea găsirii acelor soluţii didactice
care să stimuleze performanţa copilului cel puţin la nivelul descris de potenţialul său.
Curriculum actual impune activităţile integrate ca tip de activitate didactică alternativă
pentru activităţile pe domenii experienţiale sau pe categorii de activitate.
Proiectarea şi organizarea activităţilor de tip integrat pot fi traduse în următoarele
tipuri de:
 Activitate didactică de sine stătătoare, care îmbină armonios conţinuturile a
două sau mai multe discipline. Durata unei astfel de activităţi va fi cea a unei
activităţi specifice particularităţilor de vârstă a copiilor.
 Activitate integrată care cuprinde mai multe secvenţe didactice care se
articulează în jurul unui nucleu de integrare curriculară. Acest tip de activitate
se va desfăşura pe parcursul activităţilor comune, având ca şi durată timpul
afectat acestora conform particularităţilor de vârstă a copiilor.
 Program de activitate integrată care cuprinde o parte sau toate activităţile
comune ale zilei şi o parte sau toate activităţile alese.
 Activitate integrată care înglobează activităţile liber alese şi activităţile pe
domenii experienţiale din ziua respectivă.

Vă propun şi un exemplu de program de activitate integrată :


Grupa : Floricelelor (grupa mică)
Tema integratoare : Cine sunt / suntem ?
Tema proiectului: Vreau sa fiu sănătos!
Tema activităţii: Sănătos vei fi, c-un măr în fiecare zi!
Tipul de activitate: Activitate integrată
Scopul activităţii:
94
 Perceperea mărului evidenţiindu-se caracteristicile vizibile: culoare, forma, gust dulce
- acrişor, miros, consistenţă dar şi părţile componente: coajă, miez, sâmburi, codiţă
 Respectarea unor cerinţe cu privire la consumarea merelor
 Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică
Elementele componente ale activităţii integrate:
ALA
Biblioteca “ Ce-mi spun imaginile acestea?” – citire de imagini,
„Fructe” - puzzle
Ştiinţă “ Grupează şi sortează
Construcţii: Lădiţe pentru mere
ADE
 Activitate integrată (DŞ, DOS) – “Sănătos vei fi, c-un măr în fiecare zi!”

Obiective operaţionale:
ALA
- să sorteze merele având ca şi criteriu culoarea
- să rezolve un puzzle cu imagini de fructe
- să identifice imagini cu mere
- să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere lădiţe
ADE
- să observe mărul utilizând simţurile: văz, miros, gust, tactil
- să denumească caracteristicile mărului: culoare, formă, miros, gust
- să aplice reguli de igienă cu privire la consumarea fructelor
- să amestece merele pentru salată de fructe
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiu, problematizarea, turul galeriei, munca independentă,
 Materiale didactice: mere, coşuleţe, jetoane cu mere galbene şi roşii, farfurii de
plastic, cuţite de plastic, puzzle cu fructe, imagini cu fructe
Durata: 1 zi
SCENARIUL ZILEI

I.ADP Activitatea începe cu „Întâlnirea de dimineaţă”.


 Salutul „Bună dimineaţa, FLORICELELOR!”
 Împărtăşirea cu ceilalţi: Salutul adresat prietenilor noştri: Salutare cer senin!,
Bună dimineaţa,soare!.
 Activitate de grup: Pentru că tot am adus vorba să completăm calendarul
naturii…Astăzi este o zi frumoasă de …… suntem în luna …..iar frunzele copacilor au
început ca ….. una câte una formând un ….. de frunze.
 Noutăţile zilei: La un moment dat în grupa noastră îşi face apariţia o fetiţă de la grupa
mare care aduce un coş cu mere şi scrisoare de la regele Măr Roşu care conţine
Povestea Seminţei şi care ne roagă să găsim camera seminţei.

95
A fost odată ca niciodată un măr care înăuntrul lui ascundea cinci căsuţe şi în fiecare
căsuţă trăia câte o sămânţă. Într-o zi una dintre seminţe a strigat către un viermişor, care
tocmai trecea pe-acolo:
„Scoate-mă, te rog, de aici, pentru că vreau să văd lumea!
Viermişorul, auzind strigătul seminţei, a început să muşte din măr până când a ajuns
la sămânţă. Sămânţa a ieşit din căsuţă şi a căzut pe iarbă. Cum mergea ea bucuroasă printre
firele de iarbă, admirând tot e vedea în jurul ei, a căzut într-o groapă pe care o săpase o
cârtiţă. A rămas, săraca, pentru mult timp în groapă.
Dar a venit ploaia, a venit soarele şi sămânţa a simţit că începe să crească. Din ea a crescut
o tulpiniţă care încetul cu încetul s-a transformat într-un pomişor, cu frunze şi flori, printre
care s-au copt o mulţime de mere.
II.ALA
După ce au ascultat povestea copiii sunt orientaţi spre centrele de interes:la sectorul
Biblioteca copii vor găsi cărţi cu imagini in care ei trebuie să găsească imagini care reprezintă
mărul, tot aici vor avea şi un puzzle cu fructe pe care vor trebui să-l rezolve şi apoi să
identifice care este mărul; la sectorul Construcţii copii vor trebui să construiască lădiţe pentru
depozitarea merelor iar la sectorul Ştiinţă vor trebui să sorteze după culoare merele puse la
dispoziţie şi să le aşeze în coşurile corespunzătoare..

Rutine: Gustarea (deprinderi specifice)


„Munca de am terminat-o
La spălat plecăm îndată.”

III. ADE Activitate integrată (DŞ, DOS) – “Sănătos vei fi, c-un măr în fiecare zi!”

CONCLUZII
Abordarea integrată a activităţilor promovează învăţarea centrată pe copil, acesta
beneficiind de :
 mai multă libertate de acţiune;
 posibilităţi de a se manifesta natural;
 oportunităţi de a se implica în pregătirea activităţilor căutând şi aducând
diferite
materiale de acasă;
 sporirea încrederii în propriile posibilităţi, devenind capabili să îndeplinească
sarcinile ce şi le-au ales sau li s-au încredinţat;
 educarea capacităţii de a colabora cu co-vârstnicii, de a lucra în grup, de a ajuta
la îndeplinirea sarcinilor echipei;
Educatoarea, preocupată să conceapă scenarii care să ofere situaţii de învăţare
interesante pentru copii are următoarele oportunităţi:
 cunoaşte mai bine copii;
 încurajează diferite tipuri de comportament, depistează altele nedorite;
 poate aplica metode noi, activ-participative;

96
 stabileşte relaţii de tip colaboratoare cu celelalte educatoare şi grupe din
unitate, cu părinţii copiilor.

BIBLIOGRAFIE
1. Ionescu,M.- Managementul clasei, Ed.Humanitas
Educaţional,Buc.,2003;
2. Popovici,Şt. – Pedagogie alternativă, Ed. Polirom, 2001;
3. Preda,V. – Metoda proiectelor la vârste timpurii, Ed. Miniped, Buc.,
2002;
4. Preda,V. şi colectivul – Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas
Educaţional, 2005;
5. Tătaru, L.L, (coord.), Pocol, M., Glava, A., - Educaţie timpurie, ghid
metodic pentru aplicarea curriculumului prescolar, Ed. Paralela 45,
Pitesti, 2009
6. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentare şi explicitări,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009.

97

S-ar putea să vă placă și