Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Clasa a VIII-a

Partea I (40 de puncte)

Citește cu atenție textul pentru a putea rezolva cerințele:

Am luat ceasul de-ntâlnire


Când se tulbură-n fund lacul
Şi-n perdeaua lui subţire
Îşi petrece steaua acul.

Câtă vreme n-a venit


M-am uitat cu dor în zare.
Orele şi-au împletit
Firul lor cu firul mare.

Şi acum c-o văd venind


Pe poteca solitară,
De departe, simt un jind
Şi-aș voi să mi se pară.
(Tudor Arghezi – Melancolie)

1. Numește sentimentele exprimate prin intermediul textului. 4 puncte


2. Identifică în text mărcile lexico-gramaticale ale eului liric. 8 puncte
3. Extrage din text un epitet. 8 puncte
4. Dă sinonime pentru cuvintele: n-a venit, solitară și antonime pentru cuvintele: mare, departe.
4 puncte
5. Alcătuiește un enunț în care cuvântul o să aibă altă valoare morfologică decât în text.
8 puncte
6. Transcrie din text două cuvinte care conțin hiat. 8 puncte

Partea a II-a (40 de puncte)

Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte în care să demonstrezi că textul de mai sus aparține
genului liric.
Atenție! În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi clar și logic două argumente care să justifice punctul de vedere exprimat;
10 puncte
- să susții cu citate argumentele prezentate; 10 puncte
- să ai conținutul și stilul adecvate cerinței date; 10 puncte
- să te încadrezi în limita de spațiu indicată. 10 puncte

Se acordă 20 de puncte din oficiu.


SUCCES!

S-ar putea să vă placă și