Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă

la biologie
în clasa a VII la modulul:
,, Sisteme de coordonare și
integrare a organismelor
în mediu,,

Data ____________
Numele, prenumele elevului___________________

Nr de puncte _______
Nota _________

Chișinău 2017
Nr. Itemii Varianta I Punct.

1 Scrie , în spațiul rezervat , esența noțiunilor biologice . 0

Surditate____________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________
__________________ 2
Cîmp vizual 3
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 4
__________________

2 Analizează imaginea și răspunde la întrebările de mai jos : 0

a)ce este reprezentat pe desen? . ____________________________ 1

b)Completează legenda cu denumirele celor 5 structuri numerotate și 3 regiuni specifice.


_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3 Coloana A include denumirile de structure ale analizatorilor , iar coloana B caracteristicile lor. 0
Înscrie , în spațiile rezervat din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. .
1
Coloana A Coloana B
2
Celule cu conuri 1. Sclerotică transparentă
3
Cornee 2. Reacționează la intensitatea mărită a 4
luminii
5
Celule gustative 3. Detectează substanțele chimice
solubile 6
Endolimfa 4. Lichidul din labirintul membranos

Muguri gustativi 5. Perceput de marginea limbii

Gustul acru 6. Situați în papile gustative

4 Elaborează un plan ce include 4 norme de ingienă a analizatorului auditiv. : 0

_________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________
2
______________________________________
3

5 Completează spațiile libere astfel , încît enunțurile să fie adevarate. 0

Organul mirosului la om este __________________ . Firul de păr este format din 1


____________________ cu glande ____________ și __________________ . Pielea este
2
constituită din 3 straturi : ________________ , _____________________ ,
______________. 3

6 Citește afirmațiile de mai jos . Înceruiește ,,A,, dacă afirmația este adevărată și ,,F,, , dacă 0
afirmația este falsă . Dacă ai încercuit ,,F,, , scrie afirmația corectă pe linia rezervată .
1
a) A F Sclerotica este suprafața pe care se focalizează imaginea.
2
___________________________________________________
b) A F terminațiile nervoase libere sînt receptorii durerii. 3
___________________________________________________
4
c) AF gustul acru este perceput de rădăcina limbii .
__________________________________________________ 5

7 Compară surditatea și otita , idicînd 2 asemănări și 2deosebiri conform modelului , după criteriile
propuse.
0
Asemănări 1._____________________________________________
1
2._____________________________________________
2
surditatea Criteria de deosebire otita
3
Factor de risc
4
După un simptom
5

S-ar putea să vă placă și