Sunteți pe pagina 1din 34

Teste evaluare naţională

TESTUL 1

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului ( 75 − 3 ⋅15) : ( −3) este egal cu... 5 p.

2. a 2 2a + 3b 5 p.
Dacă = , atunci valoarea raportului este egală cu...
b 3 5a − 2b
3. Dacă aria unui triunghi echilateral este 4 3 cm2, atunci perimetrul 5 p.
său este... cm.
4. Volumul unei sfere cu raza 3 cm este egal cu... cm3. 5 p.
5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu raza 3 cm şi genera- 5 p.
toarea 5 cm este egală cu... cm2.
6. În tabelul de mai jos este prezentată situaţia mediilor elevilor 5 p.
dintr-o clasă, la sfârşitul anului şcolar.
Medii 7 – 7,99 8 − 8,99 9 − 9,99 10
Nr. elevi 2 7 18 3
Procentul mediilor mai mari sau egale cu 9 este de...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un cilindru circular drept. 5 p.
2. Să se determine valoarea minimă a expresiei 9 x 2 + 6 x + 5, x ∈ \. 5 p.
3. Un automobil a parcurs o distanţă în trei zile astfel: în prima zi 30%
din lungimea drumului, a doua zi 40% din distanţa rămasă, iar în a
treia zi ultimii 630 km.
a) Câţi km are întreaga distanţă? 5 p.
b) Câţi km a parcurs în a doua zi? 5 p.
1 5
4. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = − x + . Arătaţi că 5 p.
2 2
numărul n = f ( ) (
5 +1 − f )
5 − 1 este număr întreg.

⎛ x2 + 9 ⎞ ⎛ 1 1 x +1 ⎞
5. Fie expresia: E ( x ) = ⎜ 2 − 1⎟ : ⎜ + + 2 ⎟
, 5 p.
⎝ x −4 ⎠ ⎝ x−2 x+2 4− x ⎠
13
x ∈ \ \ {−2, −1, 2}. Arătaţi că E ( x ) = , x ∈ \ \ {−2, −1, 2}.
x −1

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 1


Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. Un teren dreptunghiular cu aria de 1500 m2 are lungimea cu 20 m
mai mare decât lăţimea.
a) Aflaţi dimensiunile terenului; 5 p.
b) Terenul este îngrădit cu gard, lăsându-se 2,5 m pentru poartă. 5 p.
Aflaţi lungimea gardului;
c) Pe teren este construită o casă pe o suprafaţă pătrată cu latura 5 p.
25 m. Aflaţi ce suprafaţă rămâne liberă.
2. Un trunchi de piramidă patrulateră regulată are ariile bazelor de 5 p.
100 cm2 şi 36 cm2, iar lungimea muchiei laterale este 10 2 cm.
a) Calculaţi aria laterală şi volumul triunghiului; 5 p.
b) Calculaţi înălţimea din care provine trunchiul; 5 p.
c) Calculaţi distanţa de la centrul bazei mari la o faţă laterală. 5 p.

TESTUL 2

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Media geometrică a numerelor 12 şi 27 este egală cu... 5 p.
2. Intersecţia intervalelor [1;5 ) şi ( 0;3] este intervalul... 5 p.

3. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x 2 + x − 6 = 0 este {...}. 5 p.

4. Un con circular drept cu raza 3 cm şi înălţimea 4 cm, are genera- 5 p.


toarea egală cu... cm.
5. Aria unui trapez cu înălţimea 6 cm şi linia mijlocie 10 cm este egală 5 p.
cu... cm2.
6. Graficul următor prezintă situaţia notelor obţinute de elevii unei 5 p.
clase la o lucrare scrisă. Media clasei este egală cu...

2 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. Desenaţi un con circular drept. 5 p.
2. Dacă într-o clasă stau câte 2 elevi într-o bancă, atunci un elev
rămâne în picioare. Dacă elevii stau câte 3 într-o bancă, atunci 4
bănci rămân goale şi o bancă e ocupată de 2 elevi.
a) Câte bănci sunt în clasă? 5 p.
b) Câţi elevi sunt în clasă? 5 p.
3. Determinaţi funcţia liniară al cărei grafic conţine punctele A ( 2,5) 5 p.
şi B ( 3,9 ) .
4. Calculaţi valorile lui x ∈ ] \ {−3, −2,0,2} pentru care 5 p.
⎛ 2 1 1 ⎞ 2x + 6
E ( x) = ⎜ 2 + 2 − 2 ⎟: ∈ ].
⎝ x − 4 x − 2 x x + 2 x ⎠ x3 − 4 x

5. {
Determinaţi mulţimea: A = n ∈ ` / n = 1x3 y şi 30 / n } 5 p.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. În figura de mai jos avem schiţa unei grădini în formă de trapez
isoscel ABCD, în interiorul căruia este un mic bazin de apă circular,
tangent laturilor în M, N, P şi respectiv Q. Se ştie că AB = 8 m,
DC = 2 m şi BC = 5 m.

a) Calculaţi aria bazinului de apă; 5 p.


b) Calculaţi distanţa dintre A şi C; 5 p.
c) Arătaţi că aria haşurată este un număr din intervalul 5 p.
( 7,4;7,44) ; ( 3,14 < π < 3,15) .
2. O piesă din lemn are forma unei piramide triunghiulare regulate cu
latura bazei L = 12 cm şi înălţimea VO = 6 cm. Piesa este tăiată cu
un plan paralel cu baza la 4 cm de vârf, înlăturându-se piramida
mică formată.
a) Determinaţi aria secţiunii; 5 p.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 3


b) Calculaţi volumul trunchiului de piramidă obţinut după tăiere; 5 p.
c) Noua piesă obţinută după tăiere se vopseşte în totalitate. 5 p.
Aflaţi ce cantitate de vopsea este necesară, ştiind că 50 g de
vopsea acoperă o suprafaţă de 10 cm2 ( )
3  1,73 .

TESTUL 3

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Cel mai mic număr natural care împărţit la 2014 dă câtul 5 şi rest 5 p.
nenul este...
2. Cea mai mare soluţie a ecuaţiei x 2 + 16 x + 63 = 0 este egală cu... 5 p.

3. Mulţimea A = { x ∈ \ / x − 2 ≤ 5} se scrie ca interval sub forma... 5 p.

4. Un con circular drept cu raza bazei 5 cm şi aria laterală 35π cm2 are 5 p.
generatoarea egală cu... cm.
5. Suprafaţa unei sfere cu raza de 4 cm este egală cu... cm2. 5 p.

6. În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele unui sondaj privind 5 p.


activităţile preferate în timpul liber ale elevilor unei şcoli.
Activitate Sport Lectură Muzică Internet TV/Cinema
Nr. elevi 180 150 200 350 75

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un cilindru care are secţiunea axială un pătrat. 5 p.
2. După două ieftiniri succesive de 10% fiecare, un tablou costă
243 lei. Aflaţi preţul iniţial al tabloului.
3. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + 2. 5 p.

a) Determinaţi valorile lui a, ştiind că graficul funcţiei f trece prin 5 p.


punctul P ( a,3a ) ;
b) Pentru a = 2 reprezentaţi grafic funcţiei f şi calculaţi distanţa 5 p.
de la O la Gf.
4. Pentru trei pixuri şi patru stilouri s-au plătit 69,50 lei. Pentru patru 5 p.
pixuri şi trei stilouri de acelaşi tip s-au plătit 56,50 lei. Care este
preţul unui pix?
x3 + x 2 − 9 x − 9 5 p.
5. Se consideră expresia E ( x ) = , x ∈ \ \ {0, ±3}.
x3 − 9 x
Rezolvaţi ecuaţia E ( x ) = x + 1.

4 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. În figura alăturată este reprezentată o 5 p.
placă de gresie pătrată cu latura 30 cm,
care are ca model 2 semicercuri
tangente colorate.

a) Calculaţi aria necolorată; 5 p.


b) O furnică pleacă din A către B în linie dreaptă, continuă drumul 5 p.
până în C pe conturul semicercului, după care ajung drept în D şi
se întoarce în A pe conturul semicercului. Arătaţi că lungimea dru-
mului parcurs de furnică este mai mic de 155 cm
( 3,14 < π < 3,15) ;
c) Suprafaţa unei băi dreptunghiulare cu lungimea de 3,3 m şi 5 p.
lăţimea de 2,4 m se acoperă cu gresie având modelul şi
dimensiunile date. Câte plăci de gresie sunt necesare?
Ştiind că plăcile de gresie se pun astfel încât prin alăturarea a
2 plăci să se formeze un cerc, calculaţi câte cercuri vor fi pe
podeaua băii. (Analizaţi ambele situaţii).
2. Mihai are o jucărie în formă de cilindru circular drept cu secţiunea axi-
ală pătrat cu latura 12 cm. Dan are o jucărie sferică având raza 6 cm.
a) Arătaţi că aria laterală a jucăriei lui Mihai este egală cu aria 5 p.
sferei lui Dan;
b) Comparaţi volumul celor 2 jucării; 5 p.
c) Calculaţi aria totală a corpului rămas după ce Mihai a scos din 5 p.
cilindru, prin tăiere, un con circular drept având baza una din
bazele cilindrului şi vârful la jumătatea distanţei dintre baze.

TESTUL 4

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)

1. 1 3 2 5 p.
Rezultatul calculului 2 − + 1 − + − 4 este...
4 2 3
2. Dacă într-o clasă de 28 de elevi, un sfert sunt fete, atunci numărul
băieţilor este...

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 5


3. Ecuaţia de gradul al II-lea x 2 − 2 ( m + 1) x + m2 = 0 nu are soluţii 5 p.
reale dacă m este în intervalul...
4. Aria unui romb cu un unghi de 60° şi latura 4 cm este egală cu... 5 p.
cm2.
5. Volumul unui con circular drept cu raza 3 cm şi generatoarea 5 cm 5 p.
este egal cu... cm3.
6. Porţiunea haşurată din desenul de mai jos reprezintă fracţia 5 p.
ireductibilă...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un con circular drept cu secţiunea axială un triunghi 5 p.
echilateral.
2. Suma de 2010 lei a fost împărţită la 3 persoane direct proporţional
cu numărul de zile lucrate de acestea. Ştiind că primul a lucrat 20
de zile, al II-lea 22 de zile şi ultimul 25 de zile, aflaţi ce sumă a
primit fiecare.
3. Determinaţi numerele raţionale a şi b pentru care avem: 5 p.
( ) ( )
a ⋅ 3 3 − 2 + b 4 3 + 1 = 26 3 + 1.

x2 + 4x + 4 ⎡ 2 2x ⎤
4. Se consideră expresia E ( x ) = ⋅ ⎢2 − − ⎥, 5 p.
( x + 2 ) x + 2 ⎥⎦
2 2
4 x + 12 x + 9 ⎢⎣
⎧ 3⎫
x ∈ \ \ ⎨ −2, − ⎬ .
⎩ 2⎭
a) Arătaţi că 4 x 2 + 12 x + 9 este pătratul unui număr real; 5 p.
b) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă şi arătaţi că nu se mai 5 p.
poate simplifica pentru orice x ∈ ] \ {−2} .
5. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = 3 x − 1. Reprezentaţi gra-
fic funcţia şi determinaţi măsura unghiului format de Gf cu axa
absciselor.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. În figura alăturată este schiţa unei
grădini în formă de trapez
( )
dreptunghic ABCD, cu m Aˆ = 90°
şi diagonala AC perpendiculară pe
latura BC. Se cunosc lungimile
AB = 20 m şi AD = 8 m.

6 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


a) Calculaţi lungimea laturii DC ( DC < AD ) ; 5 p.
b) Calculaţi cât la sută este aria suprafeţei ADC din aria 5 p.
triunghiului ABC.
c) Pe suprafaţa ΔACD sunt plantaţi trandafiri, iar pe cea a ΔABC 5 p.
sunt plantate lalele. Un fir de trandafir are nevoie de 0,4 m2, iar
pentru o lalea sunt necesari 0,2 m2. Dacă un bulb de trandafir costă
7 lei şi unul de lalea 2,5 lei, aflaţi costul total pentru plantarea
florilor.
2. Radu are un pahar cilindric cu raza de 4 cm şi volumul 160π cm3.
a) Calculaţi înălţimea paharului; 5 p.
b) În pahar este apă până la înălţimea de 8 cm. Radu pune în 5 p.
pahar pietricele sferice cu raza de 1,5 cm, până când apa se
revarsă din pahar. La a câta pietricică se varsă apa?
c) O furnică porneşte dintr-un punct A al bazei paharului, face o 5 p.
dată ocolul său şi ajunge la baza superioară într-un punct A’,
situat pe aceeaşi generatoare cu punctul A. Aflaţi lungimea
celui mai scurt drum.

TESTUL 5
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)
1. Numărul natural cuprins între 4 3 şi 5 2 este... 5 p.
2. Punctul de intersecţie al graficului funcţiei f : \ → \, f ( x ) = 2 x − 6 5 p.
cu axa Ox are abscisa egală cu...
3. Dintre numerele a = 233 şi b = 322 , mai mare este numărul... 5 p.
4. Măsura unui unghi la centru al unui sector de cerc, a cărui arie este a 5 p.
zecea parte din aria cercului din care provine sectorul este egală cu...°.
5. Volumul unei sfere cu diametrul 6 cm este egal cu... cm3. 5 p.
6. În tabelul de mai jos se specifică vârstele elevilor participanţi într-o 5 p.
tabără. Vârsta medie este de... ani.
Vârsta în ani 10 11 12 13 14 15
Nr. elevi 10 13 10 15 18 24

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un trunchi de con circular drept. 5 p.
2. 3 5 p.
Un biciclist a parcurs într-o zi dintr-un drum, iar a doua zi restul
5
de 30 km. Care este lungimea drumului?
( )
2014
3. Fie a = 4 − 2 3 + 4 + 2 3 − 3 3. Calculaţi a + 3 . 5 p.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 7


4. ⎛ x 2 2 2
⎞ x + 3x + 2 5 p.
Fie expresia E ( x) = ⎜ + − 2 :
⎟ 2 ,
⎝ x − 1 x − 2 x − 3x + 2 ⎠ x − 4 x + 3
x ∈ \ \ {−2, −1,1, 2,3}.
a) Aduceţi expresia la forma cea mai simplă; 5 p.
b) Rezolvaţi ecuaţia E ( x ) = 5. 5 p.
5. Arătaţi că numărul N = 3n ⋅ 5n + 2 + 3n + 2 ⋅ 5n − 3n +1 ⋅ 5n +1 este divizibil 5 p.
cu 19.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. O sală de clasă are forma unui
dreptunghi ABCD cu AB > BC şi
2
AB = 15 m, BC = CD,
5
M ∈ ( BC ) , astfel încât MC = 4 m,
iar E ∈ ( CD ) astfel încât
NE ⊥ CD. În interiorul sălii se montează parchet în trapezul ABMN,
MN = x metri ( x ∈ `, x < 15) , iar pe restul suprafeţei se pune gresie.
a) Care este valoarea lui x, dacă trapezul ABMN este echivalent 5 p.
cu trapezul ADEN?
b) Calculaţi aria suprafeţei pe care se va monta gresie (pentru x 5 p.
găsit la punctul precedent);
c) Ce sumă se va plăti pentru gresie, dacă 1 m2 de gresie costă 5 p.
85 lei şi se acordă o reducere de 10%?
2. În figura alăturată este repre-
zentată o piesă în formă de
trunchi de con circular drept,
care are secţiunea axială
trapezul isoscel ABCD cu
AC ⊥ CB. Se cunosc BC = 30
cm şi înălţimea OO ' = 24 cm.
a) Arătaţi că raza bazei mari are lungimea de 25 cm; 5 p.
b) Calculaţi suprafaţa totală şi volumul piesei; 5 p.
c) Calculaţi sinusul unghiului format de dreptele AD şi BC. 5 p.

8 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


TESTUL 6

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 103 + 1025 : 5 este egal cu... 5 p.
2. C.m.m.d.c. al numerelor 120 şi 150 este numărul... 5 p.
3. Soluţia inecuaţiei 3 x + 2 ≤ 5 x + 4 este intervalul... 5 p.
4. Perimetrul unui triunghi este 30 cm. Liniile mijlocii ale acestui 5 p.
triunghi formează un triunghi cu perimetrul egal cu... cm.
5. Un cilindru circular drept are aria laterală 150π cm2 şi generatoarea 5 p.
15 cm. Lungimea razei bazei este egală cu... cm.
6. Graficul de mai jos prezintă vânzările de benzină înregistrate pe 5 p.
parcursul unei săptămâni la o benzinărie. Cantitatea totală de
benzină vândută este de... hl.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi o prismă patrulateră regulată. 5 p.
2. Suma a trei numere de 680. Dacă se măreşte primul cu 50% din el, al 5 p.
doilea se micşorează cu 25% din el, iar al treilea se micşorează cu 5,
numerele devin egale. Care sunt numerele?
3. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = −2 x − 3.
a) Reprezentaţi grafic funcţia şi calculaţi aria triunghiului format de 5 p.
Gf cu axele de coordonate;
b) Determinaţi punctele graficului egal depărtate de axele de 5 p.
coordonate.
( x + 7 ) − ( x + 5)
2 2
5 p.
4. Arătaţi că numărul n = este număr natural pentru
x+6
orice x ∈ \ \ {−6}.
1 1 5 p.
5. Arătaţi că x 2 ∈ `, unde x = + .
11 + 2 30 11 − 2 30

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 9


Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. George a decupat dintr-o coală de hârtie un dreptunghi ABCD cu
lungimea AB de 2 ori mai mare decât lăţimea AD. A marcat apoi
MD 1
2 puncte M şi N pe laturile AD, respectiv DC, astfel încât = şi
MA 3
NC 1
= , după care a tăiat colţul dreptunghiului după MN.
DN 2
a) Determinaţi a câta parte din suprafaţa dreptunghiului este 5 p.
suprafaţa colţului îndepărtat după tăietură;
b) Dacă aria dreptunghiului ABCD a fost 72 cm2, calculaţi lungimea 5 p.
diagonalei AC;
c) Dacă lungimea dreptunghiului a fost 12 cm, calculaţi perimetrul 5 p.
figurii rămase după înlăturarea colţului tăiat.
2. O piesă de joc are forma unui con circular drept cu înălţimea 12 cm şi
diametrul bazei 12 cm. Piesa se taie de-a lungul unui plan paralel cu
baza, iar trunchiul de con format are secţiunea axială un trapez isoscel
cu diagonalele perpendiculare.
a) Arătaţi că raza cercului obţinut prin secţionare este de 2 cm; 5 p.
b) Calculaţi volumul trunchiului de con format; 5 p.
c) Arătaţi că măsura unghiului sectorului de cerc obţinut prin 5 p.
desfăşurarea suprafeţei laterale a conului iniţial este mai mică
de 161°.

TESTUL 7

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Ordinea crescătoare a numerelor a = 3 2; b = 2 6 şi c = 2 3 este ... 5 p.
2. Probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea cifrelor, acesta să fie 5 p.
pătrat perfect este de...
3. Produsul soluţiilor ecuaţiei x 2 − 7 x + 10 = 0 este egal cu... 5 p.
4. Într-un cerc cu raza 6 cm se consideră un unghi la centru cu măsura 5 p.
30°. Calculând aria sectorului de cerc corespunzător se obţine... cm2.
5. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu secţiunea axială pătrat cu 5 p.
latura 6 cm este egală cu... cm2.
6. În tabelul următor sunt reprezentate valorile temperaturilor înregistrate
5 p.
într-o săptămână, la aceeaşi oră. Valoarea medie a temperaturii din
acea săptămână este... °C.
t (°C) 25° 28° 26° 30° 27° 27° 26°
ziua 1 2 3 4 5 6 7

10 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. Desenaţi desfăşurarea laterală a unui cub. 5 p.
2. Fie ecuaţia ax 2 + 5 x + b = 0.
a) Rezolvaţi ecuaţia pentru a = 2 şi b = −3; 5 p.
b) Arătaţi că pentru orice a şi b numere naturale impare ecuaţia nu 5 p.
are soluţii raţionale.
3. La un test, un elev a rezolvat toate cele 10 exerciţii propuse. 5 p.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru fiecare
răspuns greşit se scad 2 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat elevul,
dacă a obţinut 29 puncte?
4. Determinaţi punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor
5 p.
f , g : \ → \, f ( x ) = −3x + 5 şi g ( x ) = − x + 7.
1
x+
5. Se consideră expresia: E ( x ) = x + 2 . Aduceţi expresia la forma 5 p.
1
1+
x
cea mai simplă şi calculaţi E ( 2 ).
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)
1. În figura de mai jos este reprezentat un teren de sport. Conturul
figurii reprezintă pista de atletism, dreptunghiul ABCD este un teren
de fotbal, iar semicercurile reprezintă suprafaţa cu zgură. Se cunosc
AB = 100 m şi BC = 50 m.

a) De câte ori trebuie să înconjoare terenul concurenţii care 5 p.


participă la cursa de 1500 m?
b) Ştiind că pe terenul de fotbal este gazon şi 1 m2 de gazon costă 5 p.
2,7 euro, calculaţi preţul plătit pentru amenajarea terenului de
fotbal în lei. (1 euro = 4,5 lei)
c) Arătaţi că aria suprafeţei cu zgură este mai mare de 1962 m2. 5 p.
( 3,14 < π < 3,15)
2. Un ghiveci de flori are forma unui trunchi de con, baza ghiveciului
fiind baza mică a trunchiului. Secţiunea axială a trunchiului este un

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 11


trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare. Înălţimea ghiveciului
2
este 21 cm, iar raportul razelor bazelor este .
5
a) Determinaţi razele bazelor; 5 p.
b) Calculaţi suprafaţa totală a ghiveciului; 5 p.
c) Verificaţi dacă în ghiveci încap 8 dm3 de pământ (π = 3,14 ) . 5 p.

TESTUL 8

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 2,75 : 0,5 − 5 este egal cu... 5 p.
2. Soluţia negativă a ecuaţiei 2 x 2 − 3x − 2 = 0 este... 5 p.
3. Cel mai mare număr natural mai mic decât 3 3 este egal cu... 5 p.
4. Perimetrul unui pătrat este 16 cm. Lungimea diagonalei pătratului 5 p.
este de... cm.
5. Aria laterală a unui con cu generatoarea 4 cm şi raza 25% din 5 p.
lungimea generatoare este egală cu...
6. În graficul de mai jos este reprezentat numărul elevilor de 5 p.
gimnaziu, dintr-o şcoală. Câţi elevi sunt în clasele a V-a şi a VI-a?

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’. 5 p.
2. Într-o tabără sunt de două ori mai multe fete decât băieţi. După o
săptămână pleacă 20 de fete şi sosesc 18 băieţi. Astfel numărul
fetelor şi numărul băieţilor devin egale.

12 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


a) Câţi băieţi au fost în prima săptămână în tabără? 5 p.
b) Câţi copii au fost în tabără în a doua săptămână? 5 p.
3. Rezolvaţi în mulţimea \ inecuaţia: 2 ( x + 1) < 5 ( x + 1) . 5 p.
4. Se consideră expresia
5 p.
⎛ x − 2 x + 2 3 − x2 ⎞ x2 − 4
E ( x) = ⎜ + + 2 ⎟⋅ 2 , x ∈ \ \ {±3, −2} .
⎝ x − 3 x + 3 x − 9 ⎠ x + 4x + 4
Aduceţi expresia la forma cea mai simplă şi aflaţi valorile întregi
ale lui x pentru care E ( x ) ∈ ].
5. Reprezentaţi grafic funcţia f ( x ) = ax + 3 ştiind că graficul ei
⎛ 1 ⎞ 5 p.
conţine punctul p ⎜ ;5 ⎟ .
⎝ a +1 ⎠

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Ana decupează dintr-un disc cu diametrul 12 cm un hexagon
regulat, cu pierderi minime de material.
a) Calculaţi perimetrul hexagonului obţinut; 5 p.
b) Calculaţi aria hexagonului obţinut; 5 p.
c) Arătaţi că pierderile de material sunt mai mici de 19,62 cm2 5 p.
(π = 3,14 şi 1,73 < 3 < 1,74 . )
2. Un ornament pentru bradul de Crăciun a fost obţinut prin tăierea
unei sfere cu diametrul de 10 cm, la 3 cm de centrul sferei.
a) Să se afle raza cercului de secţiune format; 5 p.
b) Să se afle volumul şi aria laterală a conului circular drept care 5 p.
are baza cercul de secţiune şi vârful pe sferă;
c) Care ar fi pierderile de material, dacă din sfera iniţială s-ar 5 p.
decupa conul de la punctul b)?

TESTUL 9

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 63 : 7 + ( −2 ) este egal cu...
3 5 p.
2. Se dă funcţia f : \ → \, f ( x ) = 2 x − 1. Dacă A ( m,5 ) aparţine 5 p.
graficului funcţiei f, atunci m este egal cu...
⎧ x −1 ⎫
3. Mulţimea A = ⎨ x ∈ \ / ≤ 10 ⎬ scrisă sub forma unui interval 5 p.
⎩ 2 ⎭
este...

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 13


4. Desfăşurarea suprafeţei laterale a unui cub este un dreptunghi cu 5 p.
lungimea 20 cm. Aria acestui dreptunghi este egală cu... cm2.
5. Dacă aria unei sfere este 196π cm2, atunci volumul sferei este egal 5 p.
cu...
6. Temperaturile înregistrate pe parcursul unei zile au fost reprezentate
5 p.
în graficul de mai jos. Temperatura medie este de...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi un cub ABCDA’B’C’D’ şi trasaţi o diagonală a sa. 5 p.
2. Aflaţi trei numere naturale, ştiind că suma pătratelor lor este 81, 5 p.
primele două numere sunt direct proporţionale cu 6 şi 3, iar
1 1
ultimele două sunt invers proporţionale cu şi .
3 6
3. Se consideră funcţia f : \ → \, f ( x ) = ( 2a + 3) x + 1, a ∈ ].
a) Să se reprezinte grafic funcţia, ştiind că A = ( a , 0 ) ∈ G f ; 5 p.
b) Calculaţi suma S = f (1) + f ( 2 ) + ... + f ( 2014 ) , pentru 5 p.
valoarea lui a determinată la punctul anterior.
4. Într-un bloc sunt 36 de apartamente cu un număr total de 94 de
5 p.
camere. Ştiind că sunt apartamente cu 2 şi cu 3 camere, aflaţi câte
apartamente cu 2 camere sunt în bloc.
5. Aduceţi la forma cea mai simplă expresia:
x 2 − 4 2 x + 1 3x − 5 ⎧ 1⎫ 5 p.
E ( x) = − ⋅ , x ∈ \ \ ⎨ −2; − ⎬ .
3x + 6 6 4x + 2 ⎩ 2⎭

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Maria are un carton în formă de triunghi echilateral cu latura de
6 cm. Fiecare latură o împarte în 3 părţi egale şi obţine astfel 3
14 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică
triunghiuri mici în colţurile triunghiului iniţial, pe care le taie şi le
înlătură.
a) Arătaţi că figura rămasă după înlăturarea acestor triunghiuri 5 p.
mici este un hexagon regulat;
b) Calculaţi perimetrul şi aria hexagonului rămas; 5 p.
c) Calculaţi lungimea şi aria cercului înscris în hexagonul rămas. 5 p.
2. Un cort are forma unui con circular drept cu raza r = 4 m şi
înălţimea h = 3 m.
a) Câte persoane pot sta în cort, ştiind că un om are nevoie de 5 p.
2 m3 de aer?
b) Calculaţi suprafaţa totală a cortului; 5 p.
c) Pentru suprafaţa laterală a cortului se foloseşte o pânză care 5 p.
costă 50 lei/m2, iar pentru podea o pânză cu preţul 75 lei/m2.
Ştiind că la confecţionare se pierd 10% din material, aflaţi
dacă ajung 7500 lei pentru un cort. ( 3,14 < π < 3,15) .

TESTUL 10

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 10 − 10 :10 este egal cu... 5 p.
10 5 p.
2. Fracţia este echiunitară pentru x = ...
2x + 4
3. Media geometrică a numerelor a= ( 5+ 3 )( 6+2 ) şi
5 p.
b= ( 5− 3 )( )
6 − 2 este egală cu...
4. Un triunghi dreptunghic cu catetele de 6 cm şi 8 cm are lungimea 5 p.
înălţimii din vârful drept egală cu... cm.
5. Un con circular drept cu raza bazei 2 cm are secţiunea axială un 5 p.
triunghi echilateral. Volumul conului este egal cu... cm3.
6. Tabelul de mai jos redă notele obţinute la teză de elevii unei clase.
5 p.
Numărul elevilor care au obţinut cel puţin nota 8 este...
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 3 2 8 8 4 3

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi o sferă şi marcaţi un cerc mare al acesteia. 5 p.
2. În trei cutii sunt 600 de creioane. Dacă din prima cutie se 5 p.
transferă 20 de creioane în a doua cutie şi 25 de creioane în a
treia, atunci cele trei cutii au acelaşi număr de creioane. Aflaţi

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 15


câte creioane sunt în fiecare cutie.
3. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = ax + b, a, b ∈ \ şi punctele
A ( 2;0 ) şi B ( 0;4 ) .
a) Determinaţi funcţia ştiind că graficul său este dreapta AB; 5 p.
b) Aflaţi distanţa de la punctul C ( 0, −1) la dreapta AB. 5 p.
4. Se consideră mulţimile A = { x ∈ \ / x − 7 ≥ 2} şi 5 p.
B = { x ∈ \ / 7 ≤ 3x − 2 < 34}. Determinaţi mulţimile A, B şi
A ∩ B.
5. ( )( )
Arătaţi că numărul n = x 2 − x + 2 x 2 − x + 8 + 9 este pătratul 5 p.
unui număr real, pentru orice x ∈ \.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. O grădină are forma unui pătrat cu latura de 16 m. Suprafaţa ei se
împarte în 4 pătrate şi în fiecare din acestea se înscrie câte un cerc.
În interiorul cercurilor se plantează trandafiri, iar pe terenul rămas,
iarbă.
a) Ştiind că fiecare trandafir are nevoie de 0,45 m2, aflaţi câţi 5 p.
trandafiri se pot pune (π = 3,14 ) ;
b) Determinaţi aria zonei acoperite cu iarbă; 5 p.
c) Arătaţi că distanţa maximă dintre 2 tufe de trandafiri este mai 5 p.
(
mică decât 20 m 1, 41 < 2 < 1, 42 . )
2. O piesă are forma unui trunchi de con cu dimensiunile r = 6 cm,
R = 10 cm şi h = 20 cm. Din interiorul piesei se scoate un cilindru
circular drept ce are diametrul de 4 cm.

a) Aflaţi aria şi volumul piesei iniţiale; 5 p.


b) Aflaţi aria şi volumul cilindrului înlăturat; 5 p.
c) Aflaţi aria şi volumul piesei finale. 5 p.

16 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


TESTUL 11
Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)
1. Rezultatul calculului 324 :18 − 17 este... 5 p.
3 5 p.
2. Raţionalizând numitorul fracţiei obţinem...
5− 2
3. Jumătate de oră reprezintă... minute. 5 p.
4. Lungimea cercului cu raza de 1 cm este de... cm. 5 p.
5. Un trunchi de con circular drept are r = 2 cm, R = 2 2 cm şi 5 p.
G = 7 cm. Aria totală a trunchiului de con este At = ... cm2.
6. Într-o urnă sunt 17 bile dintre care 7 sunt verzi, iar restul galbene. 5 p.
Probabilitatea ca, extrăgând o bilă, ea să fie galbenă este...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi pe foaia de examen o piramidă patrulateră regulată MARIA 5 p.
cu vârful în M.
2. Rezolvaţi în \ × \ ecuaţia: x − 5 y + 13 + 2 x + y − 7 = 0 5 p.
3. Câte cărţi de 25 lei şi câte de 60 lei putem cumpăra cu 725 lei 5 p.
pentru ca în total să fie 15 bucăţi?
4. Se dă funcţia f : \ → \, f ( x ) = 3 ( x − 2 ) .
a) Reprezentaţi grafic funcţia; 5 p.
b) Determinaţi numărul real m ştiind că punctul A ( 2m; m − 1) 5 p.
este situat pe graficul f.
x ( x − 2) − 3 5 p.
5. Se consideră expresia E ( x ) = , ∀x ∈ \ \ {−1;5} . Arătaţi
x ( x − 4) − 5
x−3
că cea mai simplă formă a expresiei este E ( x ) = .
x −5

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Un cornet de îngheţată sub forma unui con circular drept are raza
bazei de 10 cm şi generatoarea G = 10 2 cm. Calculaţi:
a) Aria suprafeţei hârtiei de ambalaj; 5 p.
b) Înălţimea cornetului; 5 p.
c) Volumul îngheţatei. 5 p.
2. O grădină în formă de trapez în care AB & BC , AB = 15 m, CB = 9 m
şi lungimea liniei mediane (liniei mijlocii) este MN = 9 m.
a) Calculaţi lungimea AC; 5 p.
b) Calculaţi suprafaţa grădinii; 5 p.
c) Fie {Q} = AD ∩ BC. Calculaţi aria ( ABQ ) . 5 p.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 17


TESTUL 12

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Numerele de forma 7a1 divizibil cu 3 sunt... 5 p.
2. Descompunerea expresiei x 2 − 3x + 2 în factori este... 5 p.
3. Calculând 25% din 160 se obţine numărul... 5 p.
4. Perimetrul unui dreptunghi cu dimensiunile 8 şi 4 este... cm. 5 p.
5. Volumul unei sfere cu raza de 10 cm este... cm3. 5 p.
6. Media a 5 numere reale este 150. Suma numerelor este... 5 p.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi pe foaia de examen un cub ALGEBRIC. 5 p.
1 1 1 5 p.
2. Arătaţi că + + ... + ∈ ( 0;1) .
1⋅ 2 2 ⋅ 3 2014 ⋅ 2015
1 5 p.
3. Suma a două numere este 100, iar raportul lor . Aflaţi cele două
4
numere.
4. Fie f : \ → \, f ( x ) = 3x − 2.
a) Reprezentaţi grafic funcţia f; 5 p.
b) Determinaţi punctele de pe grafic ???? pentru care 5 p.
coordonatele sunt ???? – nu se vede.
5. Se consideră E ( x ) = ( 2 x 2 + x + 1)( 2 x 2 + x + 3) + 1. Arătaţi că E ( x ) 5 p.
poate fi scris ca pătrat perfect.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Într-un trapez isoscel ABCD, un unghi ascuţit este de 45°. Latura
oblică AD este congruentă cu baza mică CD, AD = 10 cm. Să se afle:
a) Lungimea diagonalei BD; 5 p.
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea trapezu- 5 p.
lui în jurul bazei mari;
c) Determinaţi suprafaţa totală a corpului obţinut. 5 p.
2. Un spaţiu de joacă este reprezentat schematic mai jos sub forma unui
trapez isoscel.

a) Determinaţi BC; 5 p.
18 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică
b) Determinaţi aria suprafeţelor gri; 5 p.
c) În zona PQCD se plachează cu plăci de cauciuc pătrate de 5 p.
dimensiunea 20 cm × 20 cm. Câte astfel de plăci sunt
necesare?

TESTUL 13

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 22015 : 22014 este... 5 p.
2. Răsturnatul numărului 231 este... 5 p.
3. Partea întreagă a numărului –3,2 este... 5 p.
4. Înălţimea unui triunghi echilateral de latura 2 cm este... 5 p.
5. O sferă are raza de 1 dm. Aria sferei este... 5 p.
6. Situaţia notelor obţinute de elevii unei clase la Testarea Naţională la 5 p.
proba de matematică este ilustrată în tabelul de mai jos.
Nota 10 9 8 7 6 5
Nr. elevi 2 3 6 6 5 3
Media clasei este...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi pe foaia de examen o sferă de centru O. 5 p.
2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia: 5 p.
x − 5 + y 2 − 6 y + 9 + 25 z 2 + 10 z + 1 = 0.
3. Dublăm un număr şi adăugăm apoi 10. Dublăm apoi rezultatul şi 5 p.
adăugăm 10. Dublăm numărul rezultat, adăugăm 10 şi obţinem 270.
Aflaţi numărul.
4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = x − 1.
a) Să se determine punctul de pe grafic care are abscisa 3; 5 p.
b) Determinaţi aria triunghiului format de axele de coordonate şi 5 p.
graficul funcţiei f.
x3 + 2 x 2 − 3x − 6 5 p.
5. Fie expresia E ( x ) = , ∀x ∈ \ \ {±2} .
x2 − 4
Aduceţi expresia la forma cea mai simplă.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Într-un trunchi de con circular drept media aritmetică a lungimilor
razelor bazelor este de 5 cm, înălţimea este de 3 cm, iar generatoarea
este de 5 cm.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 19


a) Arătaţi că raza bazei mari are lungimea de 7 cm; 5 p.
b) Calculaţi volumul trunchiului de con; 5 p.
c) Calculaţi măsura unghiului sectorului de cerc care reprezintă 5 p.
desfăşurarea suprafeţei laterale a conului din care provine
trunchiul.
2. Se consideră o grădină artizanală care are schiţa de mai jos.
Zona haşurată este
cu gazon, iar restul
cu pietriş
( AB = 1 cm ) .

a) Să se determine aria porţiunii haşurate; 5 p.


b) Grădina este împrejmuită de un gard. 5 p.
Determinaţi lungimea gardului;
c) (
Să se determine sin BANˆ . ) 5 p.

TESTUL 14

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului [ −5;2] + [ −3;28] este... 5 p.
2. Soluţia reală pozitivă a ecuaţiei x = 2015 este... 5 p.
3. 25% din 420 este... 5 p.
4. Din 320 kg de roşii se obţin 120 l de suc, atunci dintr-un kg se 5 p.
obţin... l suc.
5. Un cilindru circular drept are raza bazei de 3 cm. Aria bazei 5 p.
cilindrului este egală cu... π cm2.
6. Probabilitatea ca, alegând la întâmplare un element din mulţimea 5 p.
A = {−3;4;6;7;8} , acesta să fie număr negativ, este egală cu...

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi pe foaia de examen, un trunchi de con circular drept. 5 p.
2. Rezolvaţi ecuaţia x 2 + 2 x − 35 = 0. 5 p.
3. Calculaţi ab + ba , ştiind că a + b = 11. 5 p.

20 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


4. Fie funcţia f : \ → \, f ( x ) = −3x + 2.
a) Reprezentaţi funcţia grafic; 5 p.
⎛α +3
⎞ 5 p.
b) Determinaţi numărul real α pentru care P ⎜ ; 2α + 1⎟
⎝ 2 ⎠
aparţine graficului funcţiei f.
5. Fie a, b, c, numere reale strict pozitive. 5 p.
a 2 b2 c 2 a b c
Dacă 2 + 2 + 2 = + + , să se arate că a = b = c.
b c a c a b

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Dreptunghiul ABCD este o secţiune axială a unui cilindru circular
drept. Înălţimea cilindrului este OO ' = 12 cm, unde punctul O este
centrul bazei de diametru AB = 10 cm.
a) Calculaţi aria laterală a cilindrului; 5 p.
b) Calculaţi volumul conului care are ca bază cercul de diametru 5 p.
AB şi ca vârf punctul O’, centrul bazei de diametru CD;
c) Arătaţi că cel mai scurt drum dintre punctele A şi C, parcurs pe 5 p.
suprafaţa cilindrului are lungimea mai mică decât 20 cm.
2. ( ) ( )
În triunghiul dreptunghic ABC m Aˆ = 90°, m Bˆ = 30°,

AB = 18 3 se duce înălţimea AD ⊥ BC , D ∈ ( BC ) . Se cere să se


calculeze:
a) BC; 5 p.
b) AC; 5 p.
c) Înălţimea AD. 5 p.

TESTUL 15

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele: (30 de puncte)


1. Rezultatul calculului 6 + ( 2 ⋅ 4 − 9 ) este egal cu... 5 p.
3 5 p.
2. Numărul scris sub formă zecimală este egal cu...
5
x 5 p.
3. Dacă 2015 x − 2014 y = 0, atunci valoarea raportului este egală
y
cu...
4. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2 x < 10 este intervalul de numere 5 p.
reale...

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 21


5. O sferă are diametrul de 8 cm. Volumul sferei este egală cu... π cm2. 5 p.
6. Pentru a obţine întregul în diagrama dată lipsesc ...%. 5 p.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă patrulateră regulată. 5 p.
⎪⎧2 ( 2 x + 3 y ) + 3 ( x + y ) = 8
5 p.
2. Rezolvaţi sistemul: ⎨ , unde x, y ∈ \.
⎪⎩( 2 x + 3 y ) − 3 ( x + y ) = −5
3. Într-o cutie sunt bile roşii, galbene, negre şi verzi, în total 20 bile. 14 5 p.
bile nu sunt negre, 2 bile sunt verzi şi 15 bile nu sunt galbene. Care
este probabilitatea ca luând la întâmplare o bilă din cutie, aceasta să
fie verde?
4. Fie f : {−2; −1;0;1;2;3} → \; f ( x ) = 2 x − 1.
a) Realizaţi tabelul de valori; 5 p.
b) Scrieţi mulţimea Gf. 5 p.
5. Să se aducă la cea mai simplă formă expresia 5 p.
x − 2 x −1 x2 − 5
E ( x) = + + 2 , ∀x ∈ \ \ {−2; −1}.
x + 1 x + 2 x + 3x + 2

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete: (30 de puncte)


1. Un trunchi de con circular drept are secţiunea axială un trapez isoscel
ABCD, care are baza mare AB = 8 cm şi BC = CD. Măsura unghiu-
lui ACB este de 90°.
a) Arătaţi că raza bazei mici a trunchiului are lungimea de 2 cm; 5 p.
b) Calculaţi volumul trunchiului de con; 5 p.
c) Arătaţi că există un punct situat la distanţă egală de punctele 5 p.
A, B, C şi D.
2. Trapezul dreptunghic ABCD ( AB & CD ) are m Bˆ = 60°, ( )
AB − CD = 12 cm şi AC ⊥ BC . Aflaţi:
a) Perimetrul trapezului; 5 p.
b) Aria trapezului; 5 p.
c) Aria triunghiului BCD. 5 p.

22 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


RĂSPUNSURI
TESTUL 1
13
I. 1. –10; 2. ; 3.12 cm; 4. 36π cm3; 5. 30π cm2; 6. 70%.
4
II. 2. 9 x 2 + 6 x + 5 = ( 3x + 1) + 4 ≥ 4 pentru x ∈ \, ( 3 x + 1) ≥ 0. Valoarea minimă
2 2

1
este 4 şi se obţine când 3x + 1 = 0, adică pentru x = − . 3. a) Dacă x este lungimea
3
3x 40 7x 28 x
drumului, avem în prima zi , în a doua zi din restul de , adică . În
10 100 10 100
7 x 28 x
a doua zi 630 = − , de unde se obţine x = 1500 km; b) În a doua zi s-au
10 100
28 ⋅ 1500 − 5+4 − 5+6
parcurs
100
( )
= 420 km. 4. f 5 + 1 =
2
(
, f 5 −1 = ) 2
,
n = −1 ∈ ]. 5. Efectuând calculele în fiecare paranteză obţinem
13 x −1 13 x 2 − 4 13
E ( x) = 2 : 2 = 2 ⋅ = .
x − 4 x − 4 x − 4 x −1 x −1
III. 1. a) Notăm cu x lungimea terenului, lăţime este x − 20.
A = L ⋅ l = x ( x − 20 ) = 1500. Obţinem ecuaţia de gradul al II-lea
x 2 − 20 x − 1500 = 0 cu soluţiile x1 = −30 şi x2 = 50. Deoarece x1 < 0 rezultă că
lungimea L = 50 m şi l = 50 − 20 = 30 m; b) Lgard = Pteren − Lpoartă ;
Pteren = 2 ( L + l ) = 2 ⋅ 80 = 160 m; Lgard = 160 − 2,5 = 157,5 m; c) Acasă = 625 m2 ⇒
Aliberă = 1500 − 625 = 875 m2;
2. Datorită cerinţei b), se desenează şi
piramida din care provine trunchiul.
a) AB = 100 cm2 ⇒ L = 10 cm, Ab = 36
cm2 ⇒ l = 6 cm. Fie M şi N mijloacele
laturilor (BC), respectiv (B’C’). Avem
L l
OM = = 5 cm, O ' M ' = = 3 cm, unde O
2 2
şi O’ sunt centrele celor două baze.
BM = 5 cm, B ' M ' = 3 cm. Trapezul
BMM’B’ este dreptunghic şi ducem
B ' E ⊥ BM .

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 23


Obţinem MEB’M’ dreptunghi cu ME = M ' B ' = 3 cm
şi MM ' = B ' E; BE = 2 cm şi BB ' = 10 2 cm.
Aplicând teorema lui Pitagora în ΔBEB ' obţinem
B ' E = 14 cm, deci at = 14 cm.

Al =
( PB + Pb ) ⋅ at
= 448 cm2. Pentru înălţimea
2
trunchiului folosim trapezul dreptunghic OMM ' O ',
M ' F ⊥ OM .
Aplicând teorema lui Pitagora în ΔMFM ', obţinem
MF = OO ' = 8 3 cm = h;
h 1568 3
V=
3
(
AB + Ab + AB ⋅ Ab =
3
)cm3;

VO ' O ' M 3
b) ΔVO ' M ' ~ ΔVOM ⇒ = = ⇒
VO OM 5

( )
5 ⋅ (VO − OO ') = 3VO ⇒ 5 ⋅ VO − 8 3 = 3VO ⇒ VO = 20 3 cm. c) Distanţa de la
O la planul (VBC) este înălţimea din triunghiul dreptunghic VOM.
VO ⋅ OM 20 3 ⋅ 5 20 3
d ( O, (VBC ) ) = = = cm.
VM 35 7

TESTUL 2
I. 1. 18; 2. [1;3] ; 3. {−3;2} ; 4. 5 cm; 5. 60 cm2; 6. 7,40.
II. 2. Fie x = nr. elevi şi y = nr. bănci. La prima aşezare avem 2 y + 1 = x. La a doua
aşezare avem 3 ( y − 5) + 2 = x. Obţinem 2 y + 1 = 3 y − 15 + 2 ⇒
⇒ 2 y + 1 = 3 y − 13 ⇒ y = 14 bănci şi x = 29 elevi. 3. f : \ → \, f ( x ) = ax + b.
A ( 2,5 ) ∈ G f ⇒ f ( 2 ) = 5 ⇒ 2a + b = 5; B ( 3,9 ) ∈ G f ⇒ f ( 3 ) = y ⇒ 3a + b = 9.
Prin scăderea celor 2 relaţii obţinem b = −3 şi funcţia cerută este f ( x ) = 4 x − 3.
⎡ 2 1 1 ⎤ x ( x − 2 )( x + 2 )
4. E ( x ) = ⎢ + − ⎥⋅ =
⎣⎢ ( x − 2 )( x + 2 ) x ( x − 2 ) x ( x + 2 ) ⎦⎥ 2 ( x + 3)
2 x + x + 2 − x + 2 x ( x − 2 )( x + 2 ) 2 x + 4 x+2
= ⋅ = = ∈ ] dacă x + 3 / x + 2, dar
x ( x − 2 )( x + 2 ) 2 ( x + 3) 2x + 6 x+3
x + 3 / x + 3, deci x + 3 / ( x + 3) − ( x + 2 ) ⇒ x + 3 / 1 ⇒ x + 3 ∈{1, −1} ⇒
⇒ x ∈{−2; −4} , dar x ∈ ] \ {−3, −2,0,2} , prin urmare soluţia este x = −4.

24 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


5. n = 1x3 y#10 şi n = 1x3 y#3 ⇒ y = 0 şi 1 + x + 3 + y #3 ⇒ 4 + x#3 ⇒
⇒ x ∈{2,5,8} ; A = {1230,1530,1830}.
III. 1. a) Ducem CE & MP, se formează CEMP dreptunghi şi ∆CEB dreptunghic.
MB = AB : 2 = 4 m; PC = CD : 2 = 1 m; EB = 3 m ⇒ r = 2 m ⇒ ⇒ Acerc = 4π m2;
b) În ΔAEC se aplică teorema lui Pitagora pentru AE = 5 m; CE = 4 m

⇒ AC = 41 m; c) AABCD =
( AB + CD ) ⋅ CE = = (8 + 2 ) ⋅ 4 = 20 m2;
2 2
Ahaşurată = 20 − 4π m ; 3,14 < π < 3,15 / ( 4 ) ⇒ ⇒ −12,6 < −4π < −12,56 / +20 ⇒
2

7, 4 < 20 − 4π < 7, 44 ⇒ ⇒ Ah ∈ ( 7, 4;7, 44 ) .


2. a) Considerăm piramida VABC şi secţiunea
VO ' A ' B '
A’B’C’. VO ' = 4 cm =
VO 12
4 A' B '
⇒ = ⇒ A ' B ' = 8 cm
6 12
AA ' B 'C ' = 16 3 cm2
h
( )
b) V = AB + Ab + AB ⋅ Ab ; Ab = 16 3 cm2 (de la
3
AB 2 3
pct. a)); AB = = 36 3 cm2;
4
152 3 3
h = VO − VO ' = 2 cm; V = cm ; c) Apotema
3
4 3
trunchiului este at = cm; Al = 40 3 cm2;
3
2
Atotală = 92 3 cm2 = 159,16 cm ; Cantitate vopsea = 795,8 g.

TESTUL 3
I. 1. 10071; 2. –7; 3. [ −3,7] ; 4. 7 cm; 5. 64π cm2; 6. 605.
II. 2. x – preţul iniţial. După prima ieftinire
90 9x
⋅ x = . După a doua ieftinire
100 10
90 9 x 81x
⋅ = = 243 ⇒ x = 300 lei. 3. a)
100 10 100
f ( a ) = 3a ⇒ a 2 + 2 = 3a ⇒ a 2 − 3a + 2 = c ⇒
a ∈{1,2} ; b) f ( x ) = 2 x + 2 ,
f ( 0 ) = 2 ⇒ A ( 0, 2 ) ∈ G f

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 25


f ( −1) = 0 ⇒ B ( −1, 0 ) ∈ G f ; OA = 2, OB = 1, AB = 5;
OA ⋅ OB 2 5
d ( O, AB ) = =
AB 5
⎧ 3 p + 4 s = 69,50
4. ⎨ . Se rezolvă sistemul şi se obţine p = 2,50 lei.
⎩ 4 p + 3s = 56,50
5. Numărătorul expresiei se descompune în ( x + 1)( x − 3)( x + 3) . Numito-
x +1
rul expresiei se descompune în x ( x + 3)( x − 3) . Ecuaţia devine = x +1 ⇔
x
1 1
1+ = x + 1 ⇔ = x ⇔ x 2 = 1 ⇔ x ∈{±1}.
x x
III. 1. a) r = 15 cm; Anecolorată = AABCD − 2 Asemicerc = 900 − 225π cm2;
b) L = AB + BC p + CD + DA p = 30 ⋅ 2 + L = 60 + 30π ; π < 3,15 / ⋅30 ⇒
cerc
⇒ 30π < 94,5 / +60 ⇒ L < 154,5 < 155; c) Pe lungime încap 11 plăci, iar pe lăţime 8
plăci ⇒ 88 plăci necesare. Dacă se aşază plăcile pe lungime, având latura AB pe
lungimea băii se formează 10 cercuri complete pe un rând de plăci. Având 8 rânduri de
pus, rezultă că avem 80 de cercuri. Dacă se aşază plăcile cu latura AB pe lăţime, se
obţin 7 cercuri pe un rând. Avem 11 rânduri, deci 77 de cercuri în acest caz.
2. a) AB = A ' B ' = 12 cm ⇒ r = 6 cm şi G = 12 cm. Alat = 2π RG = 144π cm2.
Asferă = 4π r 2 = 144π cm2.
Acil = Asferă ; b) V = π r 2G = 432π cm3; V = 288π cm3; V < V ;
cil sferă cil sferă

c) Atotală rămasă = Al cil + Ab + Al con ; Al cil = 144π cm2; Ab = 36π ; VO = 6; VA = 6 2;


Al con = 36 2π ; A = 180π + 36 2π cm2.

TESTUL 4
67 ⎛ 1⎞ 1
I. 1. ; 2. 21; 3. ⎜ −∞; − ⎟ ; 4. 8 3; 5. 12π ; 6. .
12 ⎝ 2⎠ 2
II. 2. Fie x, y, z – sumele primite de cele 3 persoane. x + y + z = 2010.
x y z 2010
= = = = 30 ⇒ x = 600; y = 660 şi z = 750 lei.
20 22 25 67
3. 3 3a − 2a + 4 3b + b = 26 3 + 1 ⇒ 3 ( 3a + 4b ) − 2 a + b = 26 3 + 1 ⇒
⇒ 3 ( 3a + 4b − 26 ) = 1 + 2 a − b; a, b ∈ _ ⇒ 3a + 4b − 26, 1 + 2a − b ∈ _.
Cum 3 ∉_, singura posibilitate să avem egalitatea este ca 3a + 4b − 26 = 0 şi
1 + 2a − b = 0; a = 2 şi b = 5. 4. a) 4 x 2 + 12 x + 9 = ( 2 x + 3) ;
2

26 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


( x + 2) ⋅ 2 ( x2 + 4 x + 4) − 2 − 2 x ( x + 2) =
2

b) E ( x ) =
( 2 x + 3) ( x + 2)
2 2

( x + 2) 4x + 6
2
2
= ⋅ = ; c) Pentru orice x ∈ ] \ {−2} , 2 x + 3 este număr
( 2 x + 3) ( x + 2 )
2 2
2x + 3
impar. Cum numărătorul expresiei este 2, rezultă că nu se mai poate simplifica.
3 ⎛ 3 ⎞
5. f ( 0 ) = −1 ⇒ A ( 0, −1) ∈ Oy; f ( x ) = 0 ⇒ x = ⇒ B ⎜⎜ ,0 ⎟⎟ ∈ Ox; OA = 1;
3 ⎝ 3 ⎠
3
OB =
3
⇒ tg OBA ( )
ˆ = 3 ⇒ m ( )OBA ) = 60°.

III. 1. a) Fie DC = x şi ducem CE ⊥ AB; AE = x, EB = 20 − x, EC = 8.


Aplicând teorema înălţimii în ΔACB, dreptunghic în C, obţinem ecuaţia de gradul
al II-lea: x 2 − 20 x + 64 = 0, cu rădăcinile 16 şi 4. Pentru că DC < AC , rămâne
DC = x = 4 m; b) AADC = 16 m2; AABC = 80 m2 ⇒ AADC = 20% din AABC ; c) Număr
trandafiri 40 ⇒ cost trandafiri 280 lei. Număr lalele 400 ⇒ cost lalele 1000 lei.
Cost total 1280 lei.
2. a) înălţimea este de 10 cm; b) Vaer = 32π cm3;
4π ⋅ 1,53
V pietricică = = 4,5π cm3. Şase pietricele ocupă un
3
volum de 31,5π cm3, deci la a şaptea pietricică se varsă
apa;
c)

Drumul minim este diagonala desfăşurării laterale a cilindrului.


AB = Lcerc = 2π r = 8π cm, A ' B = 10 cm; Lmin = 100 + 64π 2 cm.

TESTUL 5
I. 1. 7; 2. 3; 3. b; 4. 36°; 5. 36π; 6. 13.
3
II. 2. x = lungimea drumului. x + 30 = x ⇒ x = 75 km.
5
( )
2014
3. 4 − 2 3 = 3 − 1; 4 + 2 3 = 3 +1⇒ a = − 3 ⇒ a + 3 = 0.
4. a) Se folosesc descompunerile x 2 − 3x + 2 = ( x − 1)( x − 2 ) ;
x 2 + 3x + 2 = ( x + 1)( x + 2 ) ; x 2 − 4 x + 3 = ( x − 1)( x − 3) ;

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 27


⎡ x 2 2 ⎤ ( x − 1)( x − 3)
E ( x) = ⎢ + − ⎥⋅ =
⎢⎣ x − 1 x − 2 ( x − 1)( x − 2 ) ⎥⎦ ( x + 1)( x + 2 )
( x − 2 ) ⋅ ( x + 2 ) ⋅ ( x − 1)( x − 3) = x − 3 ; x−3 x −3 x−3
b) =5⇒ = 5 sau = −5.
( x − 1)( x − 2 ) ( x + 1)( x + 2 ) x + 1 x +1 x +1 x +1
1
În primul caz se obţine x = −2, iar în al doilea caz x = − . Ţinând cont de
3
1
condiţiile de existenţă pentru E ( x ) , avem x = − .
3
5. N = 3n ⋅ 5n ( 25 + 9 − 15) = 3n ⋅ 5n ⋅19#19.
III. 1. a) BC = 6 m, MB = 2 m, EC = x m, DE = 15 − x m. AABMN = 15 + x,
AADEN = 75 − 5 x, x = 10 m; b) Agresie = AABCD − AABMN = 65 m2;
90
c) ⋅ 65 ⋅ 85 = 4972,5 lei.
100
2. a) Fie CM ⊥ AB. Din ΔCMB obţinem MB = 18 cm. Aplicând teorema catetei în
∆ABC, obținem AB = 50, deci R = 25; b) OM = r = 7 cm; Al = 960π cm2;
VO ' O ' C VC
V = 6792π cm3; c) Fie AD ∩ BC = {V } ; ΔVO ' C ~ ΔVOB ⇒ = = ;
VO OB VB
x − 24 7 100 VO ⋅ AB 2500
VO = x ⇒ = ⇒ ⇒x= ; AVAB = = cm 2 (1) ;
x 25 3 2 3
y − 30 7 125
VB = y ⇒ = ⇒ ⇒y= ;
y 25 3
(
VA ⋅ VB ⋅ sin AVB ˆ) 15625
AVAB =
2
=
18
(
⋅ sin AVB )
ˆ (2). Din (1) şi (2) avem

(
sin AVB ˆ = 24 .
) 25

TESTUL 6
I. 1. 308; 2. 30; 3. [ −1, ∞ ) ; 4. 15 cm; 5. 5 cm; 6. 215 hl.
a b
II. 2. a + b + c = 680 şi a + = b − = c − 5; a = 150; b = 300; c = 230.
2 4
⎛ 3 ⎞ 3 9
3. a) A ( 0, −3 ) = G f ∩ Oy; B ⎜ − ,0 ⎟ = G f ∩ Ox; OA = 3; OB = ; AAOB = ; b)
⎝ 2 ⎠ 2 4
M ∈ G f egal depărtate de axe ⇒ x = y sau x = − y ⇒ ⇒ x = −2 x − 3 sau
x = 2 x + 3 ⇒ x ∈{−1, −3} ⇒ ⇒ M1 ( −1, −1) şi M 2 ( −3,3) .
4. După descompunerea numărătorului şi simplificare se obţine n = 4 ∈ `.

28 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


1 1 2
5. n 2 = + + . După raţionalizarea
11 + 2 30 11 − 2 30 ( )(
11 + 2 30 11 − 2 30 )
numitorilor avem: x 2 = 11 − 2 30 + 11 + 2 30 + 2 = 24 ∈`
III. 1. a) notăm AD = l ⇒ AB = 2l;
l 4l
MD = , DN = .
4 3

2l 2 1
AABCD = 2l 2 ; ADMN = = AABCD ⇒ a douăsprezecea parte.
12 12
b) 2l 2 = 72 ⇒ l = 6 ⇒ AD = 6 cm, AB = 12 cm şi AC = 6 5;
265
c) PABCNM = AB + BC + CN + NM + MA. MN = cm, CN = 4; MA = 4,5 cm,
2
265
P = 26,5 + cm.
2
2. a) ΔPAB şi ΔPA ' B ' sunt dreptunghice
isoscele, iar PO şi PO’ sunt mediane
AB
⇒ PO = = 6 cm.
2
A' B '
PO ' = = r.
2

VO ' O ' B ' 6 − r r


ΔVO ' B ' ~ ΔVOB ⇒ = ⇒ = ⇒ r = 2 cm; b) OO ' = 8 cm,
VO OB 12 6
416π
Vtrunchi = cm3; c) VB = 6 5 cm; Al con = 36π 5 cm2,
3
Acerc desfăşurare = π G 2 = 180π .
180π ......................................... 360°
36π 5 ..................................... x
x = 72 5 ° < 160, 99 < 161°.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 29


TESTUL 7
2
I. 1. c < a < b; 2. ; 3. 10; 4. 3π; 5. 36π; 6. 27°.
5
1
II. 2. a) 2 x 2 + 5 x − 3 = 0 are soluţiile –3 şi ; b) ax 2 + 5 x + b = 0 are
2
Δ = 25 − 4ab, cu a, n ∈ `. Pentru a exista rădăcini raţionale, trebuie ca Δ să fie
pătrat perfect. Pentru 25 − 4 ab ≥ 0 ⇒ a ⋅ b ∈{0,1, 2,3,4,5,6} . Cum a şi b sunt
impare ⇒ a ⋅ b {1,3,5}. În acest caz Δ ∈ {21,13,5} . Prin urmare ∆ nu este pătrat
perfect, deci rădăcinile nu pot fi raţionale. 3. x = nr. răspunsuri corecte ⇒ 10 − x =
nr. răspunsuri greşite. 5 x − 2 (10 − x ) = 29 ⇒ x = 7.
4. −3 x + 5 = − x + 7 ⇒ x = −1 ⇒ punctul A ( −1,8) . 5. Forma cea mai simplă este
x ( x + 1)
x+2
( )
; E 2 = 1.

III. 1. a) Lpistă = 200 + 50π  357 m ⇒ concurenţii fac 4 ture complete;


b) Afotbal = 5000 m2 ⇒ preţ = 5000 ⋅ 2,7 ⋅ 4,5 = 60750 lei; c) Azgură = 625π
m2 > 625 ⋅ 3,14 = 1962,5 > 1962 m2.
2. a) Dacă AB '∩ BA ' = {M } şi
( )
ˆ = 90° ⇒ ΔMAB şi ΔMA ' B ' sunt
m AMB
AB
dreptunghice isoscele ⇒ MO = = r;
2
A' B '
MO ' = = R.
2
r 2
R + r = 21 şi = ⇒ r = 6, R = 15.
R 5
b) Aghiveci = Alat + Abaza mică . G = 3 58 m ⇒ Alat = 63 58π m2
⇒ Aghiveci = 63 58π + 36π cm2; c) V = 2457π cm3  7714,98 cm3 = 7,71498 dm3
< 8 dm3 ⇒ nu încap.

TESTUL 8
1
I. 1. 0,5; 2. − ; 3. 5; 4. 4 2; 5. 4π cm2; 6. 250.
2
II. 2. a) f = 2b, f − 20 = b + 18 ⇒ b = 38; b) 112. 3. x ∈ ( −1, ∞ ) .
x−2
4. E ( x ) = ∈ ] pentru x + 2 / x − 2.
x+2

30 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


⎧x + 2 / x − 2
⎨ ⇒ x + 2 / 4 ⇒ x ∈ {−1,0, 2, −3, −4, −6} , dar x ∈ \ \ {±3, −2}
⎩x + 2 / x + 2
⎛ 1 ⎞ a
⇒ x ∈ {−1,0, 2, −4, −6}. 5. f ⎜ ⎟ =5⇒ + 3 = 5 ⇒ a = −2 ⇒ f ( x ) = −2 x + 3.
⎝ a +1⎠ a +1
III. 1. a) Pierderile sunt minime ⇒ hexagonul este înscris în cerc. P = 36 cm; b)
A = 54 3 cm2; Apierderi = Acerc − Ahexagon = 36π − 54 3 = = 113,04 − 54 3. Ţinând
cont de 1,73 < 3 < 1,74 se obţine Apierderi < 19,62 cm2.
2. a) R = 5 cm = VO = OB;
OM = 3 cm
Din ∆OMB, prin aplicarea teoremei lui
Pitagora obţinem r = MB = 4 cm;
b) Conul are înălţimea VM = 8 cm şi raza
128π
r = 4 cm ⇒ Vcon = cm3.
3
VB = 4 5 cm ⇒ Alat = 16 5π cm2.
c) V = Vsferă − Vcon .

TESTUL 9
1372π
I. 1. 1; 2. 3; 3. [ −19, 21] ; 4. 100; 5. ; 6. 12°.
3
II. 2. a = c = 6; b = 3. 3. a) f ( a ) = 0 ⇒ 2a 2 + 3a + 1 = 0 are soluţiile a1 = −1 şi
1
a2 = − ; a ∈ ] ⇒ a = −1 şi f ( x ) = x + 1; b) S = 2 + 3 + ... + 2015 =
2
2014 ⋅ 2015
= 1 + 2 + ... + 2014 + 2014 = + 2014 = 2031119.
2
4. x = apartamente cu 2 camere ⇒ 36 − x apartamente cu 3 camere. Numărul
x −3
camerelor este 2 x + 3 ( 36 − x ) = 94 ⇒ x = 14. 5. E ( x ) = .
12
III. 1. a) AH = HI = IB = BD = DE =
= EC = CF = FG = GA = 2 cm
ΔAHG, ΔBID şi ΔCEF sunt isoscele cu un unghi
de 60° ⇒ sunt echilaterale.
⇒ HG = HI = DI = DE = EF = FG = 2 cm
⇒ DEFGHI hexagon regulat; b) P = 6 ⋅ 2 = 12 cm;
A = 6 3 cm2; c) Raza cercului înscris în hexagon este
apotema hexagonului ⇒ r = 3 cm ⇒ Lcerc = 2π 3
cm şi Acerc = 3π cm2.

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 31


2. a) 25 persoane; b) At = Al + Ab = 36π m2; c) Al = 20π m2; Ab = 16π m2; Cost
110
( 20π ⋅ 50 + 16π ⋅ 75) = 2420π ; 3,14 < π < 3,15 / ⋅2420 ⇒ nu ajung 7500.
100

TESTUL 10
8π 3
I. 1. 9; 2. 3; 3. 2; 4. 4,8 cm; 5. ; 6. 15.
3
II. 2. a + b + c = 600; a − 20 − 25 = b + 20 = c + 25; a = 245; b = 180; c = 175.
3. a) f ( 2 ) = 0 şi f ( 0 ) = 4 ⇒ a = −2, b = 4 ⇒ f ( x ) = −2 x + 4; b) Se scrie AABC în
2 moduri ⇒ d ( C , AB ) = 5. 4. A = ( −∞,5] ∪ [9, ∞ ) şi B = [3,12 ) ;
A ∩ B = [3,5] ∪ [9,12]. 5. Notăm y = x 2 − x + 2 ⇒ n = y ( y + 6 ) + 9 = ( y + 3) =
2

(x − x + 5) .
2 2

III. 1. Figura este următoarea:


a) ABCD pătrat cu AB = 16 m
4 R = 16 ⇒ R = 4 m
Acerc = 16π m2
Atrandafiri = 64π m2
Se pot pune 446 trandafiri;
b) Aiarbă = AABCD − Atrandafiri = 256 − 16π m2; c)
Distanţa maximă este MN = AC − 2 ⋅ AM .
AC = 16 2 m; AM = AO − MO = 4 2 − 4 ⇒
( )
⇒ MN = 16 2 − 2 4 2 − 4 = 8 2 + 8.

1,41 < 2 < 1,42 / ⋅8;


11,28 < 8 2 < 11,36 / +8;
19, 28 < MN < 19,36 < 20 m.
3920π
2. a) V = cm3, At = 136π + 64 26π cm2; b) Acil = 88π cm2, Vcil = 80π cm3;
3
3920π 3680π
c) V final = − 80π = cm3; Afinală = Al cil + Atot . trunchi − 2 ⋅ Ab cil . .
3 3

TESTUL 11
I. 1. 1; 2. 5 + 2; 3. 30; 4. 2π; 5. At = π G ( R + r ) ;

At = π ⋅ 7 ( )
2 + 2 2 = 7 ⋅ 3 2π = 3 14π ; 6.
10
17
.

32 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică


II. 1. Desen; 2. ( 2;3) ; 3. a + b = 15 şi 25a + 60b = 725 ⇒ ( a; b ) = ( 5;10) ;
4. a) Desen; b) f ( 2m ) = m − 1 ⇒ m = 1; 5. Calcul direct, simplificare.
III. 1. a) Al = π RG = π ⋅10 ⋅10 2 = 100 2π cm2; b) ΔVOB : VO = 10 cm;
π R 2 h 1000π
c) V = = cm3; 2. a) ΔACB : AC = 12 cm; b) CP ⊥ AB ⇒
3 3
AC ⋅ BC 36 36 B+b
⇒ hΔdr = = CP = ⇒ h= cm; c) MN = 9 ⇒ = 9 ⇒ B + b = 18;
AB 5 5 2
9 135 2
15 + b = 18 ⇒ b = 3 ⇒ CD = 3. ΔQDC ~ ΔQAB ⇒ QC = ; AΔQAB = cm .
4 2

TESTUL 12
400π
I. 1. 711; 741; 771; 2. ( x − 1)( x − 2 ) ; 3. 40; 4. 24 cm; 5. ; 6. 750.
3
2014 x 1
II. 1. Desen; 2. Se calculează suma ∈ ( 0;1) ; 3. = ⇒ numerele
2015 100 − x 4
⎛1 1⎞
sunt: 20 şi 80; 4. a) Desen; b) ⎜ ; ⎟ ; 5. Notăm 2 x 2 + x + 1 = t ⇒
⎝ 3 3⎠
⇒ E ( t ) = t ( t + 2 ) + 1 = ( t + 1) este pătrat perfect.
2

III. 1. a) 10 2 + 2 cm; b)
(
500 3 + 2 π ) cm2; c) Se calculează ariile laterale ale
3
celor trei corpuri formate şi se însumează; 2. a) ΔBQC : QB = 3;
b) Apunctată = 2 AΔBQC ; c) APQCD = 16 ⋅ 10 4 cm2, Aplăci = 400 cm2 ⇒
160000
⇒ 16 ⋅ 104 : 400 = = 400 plăci.
400

TESTUL 13
I: 1. 2; 2. 132; 3. –4; 4. 3; 5. 4π dm2; 6. 7,28.
1
II. 1. Desen; 2. x = 5; y = 3; z = − ; 3. Fie x numărul
5
1 x2 − 3
2 ⎡⎣ 2 ( 2 x + 10 ) + 10 ⎦⎤ + 10 = 270 ⇒ x = 25; 4. a) ( 3;2 ) ; b) ; 5. .
2 x−2
π4
III. 1. a) R + r = 10, R = 7 cm; b) V =
3
(R 2
+ r 2 + Rr ) , r = 3 cm ⇒

u°π G VB ' r 35
⇒ V = 79π cm3; c) = 2π R; = ⇒ VB = ⇒ u° = 288°;
180 VB R 4

Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică • 33


2. a) Ahaşurată = 2π R 2 = 2π ⋅ 100 = 200π m2; b) Lgard = 2 AB + 2π R =
ˆ = 5 = 1 .
= 2 ⋅10 + 2π ⋅ 5 = 20 + 10π = 10 ( 2 + π ) cm; c) sin BAN ( )
5 5 5

TESTUL 14
1
I. 1. −6 − 4 = −10; 2. x = 2015; 3. 105; 4. 0,375 l; 5. 9; 6. .
5
II. 1. Desen; 2. x = 5 sau x = −7; 3. 11; 4. a) Desen; b) a = −1; 5. Calcul direct.
III. 1. a) AB = 10 cm ⇒ R = 5 cm, Alat = 120π cm2; b) Vcon = 100π cm3;
c) AC 2 = 25π 2 + 144, π < 3,15 ⇒ AC < 25 ( 3,15) + 144, AC < 20 cm
2

( AC  )
391 cm ; 2. a) BC = 36 cm; b) AC = 18 cm; c) AD = 9 3 cm.

TESTUL 15
x 2014 64π
I. 1. 5; 2. 0,6; 3. = ; 4. x ∈ ( −∞;5) ; 5. cm3; 6. 40%.
y 2015 3
2 1
II. 1. Desen; 2. ( 5;3) ; 3. P = = ; 4. a)
20 10
x2
b) G f = {( −2; −5 ) , ( −1; −3) , ( 0; −1) , (1;1) , ( 2;3) , ( 3;5 )}; 4. ,
x 2 + 3x + 2
x ∈ \ \ {−2; −1}.
III. 1. CP & AD ⇒ ADCP paralelogram
a) ⇒ AP = DC , AD = DC ⇒
ADCP romb
⇒ AC ⊥ DP ⇒ DP & BC

şi cum DC & AB ⇒ DCBP paralelogram ⇒ PB = DC; DC = 4 cm ⇒ O ' C = r = 2


π4 2π 3 2 56π 3
cm; b) Vtr =
3
(R 2
+ r 2 + Rr ) =
3
( 4 + 22 + 4 ⋅ 2 ) ; V =
3
cm3; c) Fie

AB AB
P = mijl.( AB ) ⇒ AP = PB = , PC mediană ΔABC ⇒ PC = şi
2 2
ΔACB ≡ ΔBDA, DP =
AB
2
⇒ PA = PB = PC = PD; 2. a) P = 12 9 + 3 cm; b) ( )
A = 504 3 cm; c) AΔBCD = 216 3 cm2.

34 • Modele de teste pentru Evaluarea Naţională. Matematică