Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

SIMPOZION NATIONAL
„Initiative didactice”

Titlul lucrării_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Autorul lucrării
Nume _______________________________Prenume ____________________________
Specialitatea _____________________________________
Instituţia_________________________________________________________________
Localitatea_______________________________Judeţul__________________________
Telefon _________________________________________
E-mail __________________________________________
Secţiunea _______________________________________________________________
Modul de participare
Directă
Indirectă (trimiterea lucrării)

Prezentare videoproiector
Prezentare flipchart

TITLUL LUCRĂRII/ACTIVITĂTII:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Observații __________________________________________________________________________

Data Semnătura

1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS NATIONAL „ŞCOALA – MICUL MEU UNIVERS”

Nume _______________________________Prenume ____________________________


Specialitatea _____________________________________
Instituţia_________________________________________________________________
Localitatea_______________________________Judeţul__________________________
Telefon _________________________________________
E-mail __________________________________________
Secţiunea ________________________________________
Clasa / Grupa ___________________________________

Numele si prenumele copiilor înscrisi în concurs:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

Data Semnătura