Sunteți pe pagina 1din 1

Competetivitatea fiind o capacitatea unui colectiv sau a unei personae de a face fata

concurentei si obstacolelor, trebue sa fie desigur flexibila si deschisa pentru opinii. Astazi
competitivitatea este catalizatorul performatei, motoril care da energie vietii economice si
folosita ea si in viata de zi cu zi avind acelas effect asupra noastra. Indiferent de crizele de
moment, competitivitatea stimuleaza statele, sectoarele economice, mediul de afaceri sa
genereze oaze de idei novante, creatoare de valoare adaugata sigura. Competitivitatea este
intotdeauna un raport. Un raport între ce poate face întreprinderea ta și ce pot face alții care
acționează în același domeniu. Raportul acesta este viabil atunci când este rezultat dintr-o
permanentă atenție acordată acțiunilor economice care se petrec în jurul ideii tale de afacere.
Competitivitatea înseamnă creativitate. Moldova a trecut prin etape istorice în
care a reușit să fie „altfel” decât alții. Cel mai bun exemplu este domeniul IT. Patroni
ai firmelor de cablu locale au instalat cablu optic în toată țara, dincolo și dincoace de orice fel
de politică economică a statului. Când marii operatori de cablu au venit și au cumpărat
firmele locale, s-au văzut în imposibilitatea de a cere prețuri mari pentru ceva ce devenise un
fapt banal – Internetul de mare viteză. Așa românii au la dispoziția lor rețele excelente de
Net. Așa suntem în topul mondial al firmelor IT.

Competitiveness is a capacity of a collective or a man who faces competition and obstacles, must
of course be flexible and open to opinion. Today, competitiveness is the catalyst for performance, the
engine that gives the energy of economic life and is used in day-to-day life with the same effect on us.
Regardless of the momentary crises, competitiveness stimulates states, economic sectors, the
business environment to generate oases of new ideas, creating added value. Competitiveness is
always a report. A relationship between what your business can do and what others can do in the
same field. Thisreport is viable when it results from a constant attention to the
economic actions that take place around your business idea. Competitiveness
means creativity. Moldova has gone through historical stages in which it managed to
be "different" than others. The best example is IT. Owners of local cable companies
installed optical cable across the country, beyond and beyond any kind of state economic policy.
When the big cable operators came and bought local businesses, they were unable to ask for high
prices for something that had become a commonplace - high-speed Internet. This is how Romanians
have at their disposal excellent net networks. That's how we are in the world of IT companies.