Sunteți pe pagina 1din 64

Permiteţi-ne să vă prezentăm

noile noastre cataloage Apare începând cu 11.2

Ţineţi în mână una dintre cele mai recente broşuri sau cataloage ale com-
paniei noastre. Aceasta conţine mai multe noutăţi. Puteţi afla mai multe
despre acestea mai jos.

- Informaţii mai uşor de găsit


- Include cele mai recente soluţii de prelucrare

- Includes CoroPak 11. 1


- Two parts, more user-friendly
- Metric and inch assortment
Ce este nou?
Există două părţi; scule rotative şi scule de strunjire şi toate noutăţile din CoroPak 11.1 sunt incluse.
S
 cule rotative – frezare, găurire, alezare şi sistemele de scule asociate
S
 cule de strunjire – strunjire generală, debitare şi canelare, filetare şi sistemele de scule asociate

Mai multe informaţii privind noile scule şi soluţii de prelucrare sunt prezentate într-o nouă
broşură, Noi scule şi soluţii de aşchiere.

Unde găsiţi..
... informaţii privind comanda, dimensiunile, regimurile de aşchiere:
în catalogul Scule rotative sau Scule de strunjire
sau, pentru noile scule din 11.2, într-un Supliment CoroPak
... mai multe informaţii privind noile scule de aşchiere şi soluţile de prelucrare: DVD
Main catalogu

Main cash,tal ogue German and French


în Noi scule şi soluţii de aşchiere.
uese,
Italian, Portug
e 2011

Spani
US, English,

O introducere rapidă
Head office: t
AB Sandvik Coromann, Sweden
SE-811 81 Sandvike t.com
dvik. coroman ndvik.com

Ghidul CoroKey oferă o selecţie de primă mână de scule, plăcuţe şi regimuri


www.san
C-XXXX:XXX mant@sa
E-mail: info.coro
MUL 1 © AB Sandvik
Coroman 2011.XX
Coromantt 2011.XX
E-mail: info.coro 1 © AB Sandvik
MULmant@sa
C-XXXX:XXX
www.san dvik. coroman ndvik.com
SE-811 81 Sandvike t.com
AB Sandvik Coromann, Sweden
t

de aşchiere.
Head office:

Totul online US, English,


Main cash,tal
Spani
1102 eugola

Italian, Portug
uese,
ogue German and French
tac niaM

Puteţi descărca toate cataloagele, broşurile şi ghidurile tehnice de pe site-ul nostru,


DVD

www.sandvik.coromant.com. De asemenea, puteţi obţine o versiune DVD care include cele


mai recente cataloage, Noi scule şi soluţii de aşchiere şi Ghidul tehnic. DVD-ul conţine linkuri Informaţiile de pe
active, animaţii ilustrative şi multe secvenţe filmate. Pentru a comanda un exemplar al site-ul
nostru sunt mereu
DVD-ului sau orice alte suporturi media tipărite, contactaţi cel mai apropiat reprezentant de actualizate
vânzări sau plasaţi comanda pe www.sandvik.coromant.com.
Cuprins SOLUŢII
4 Producerea energiei
6 Frezarea angrenajelor
8 Strunjirea dură

36
10 Alegeţi ceramica
34 Soluţii frezare cilindro-frontală
55 Prelucrarea compozitelor

STRUNJIRE GENERALĂ
12 CoroTurn® TR
14 Calitate CBN CB7035 CoroMill® Plura
16 Calitate CBN CB7525 O nouă freză cilindro-frontală
17 Calitate ceramică CC6060 şi pentru titan
CC670
18 QS de înaltă precizie
20 Plăcuţe ISO S
62 Sistem de fixare QS
62 CoroTurn® SL
62 Funcţia de răcire CoroTurn® 107
63 Funcţia de răcire CoroTurn® 107

DEBITARE ŞI CANELARE
22 Lame CoroCut® pentru canelare
în profunzime
24 Plăcuţe CoroCut® mărimea R
26 CoroCut® MB
28 CoroTurn® SL70
30 Coromant Capto® pentru CoroCut
31 Scule cu coadă cilindrică
CoroCut®
62 Suporturi de sculă CoroCut® 3

FILETARE
33 Plăcuţa CBN CoroThread® 266
62 Bara de alezare CoroTurn® SL
63 Plăcuţa CoroThread® 266
63 Bara de alezare
CoroThread® 266

FREZARE
36 CoroMill® Plura titan
38 CoroMill® Plura cu cap sferic mic

52
40 CoroMill® 326
42 CoroMill® 327
44 CoroMill® 328
46 CoroMill® 325
47 CoroMill® 490-14
63 Calitate GC1040
63 Calitate GC3220 CoroDrill® 452
GĂURIRE O solutie completa de prelucrare a gaurilor in
48 CoroDrill® 881 materiale compozite
52 CoroDrill® 452

SISTEME DE SCULE
56 Hydro-Grip® HD
58 CoroTurn® SL scurt
60 Bucşe elastice ER

INFORMAŢII
64 Cele mai recente publicaţii
CoroPak

48
CoroDrill® 881
Optimizat pentru diametre
Coperta faţă: Strunjire dură cu noua calitate de plăcuţă
mici de găurire şi condiţii
CB7035 instabile
58
24
CoroCut® mărimea R
Coromant Capto® scurtă
Adaptoare Coromant Capto mai scurte pen-
tru centrele de strunjire

Canelare grea in siguranţă si cu debit


ridicat de aşchii

18
Sistemul de fixare QS
Cu lichid de răcire de înaltă precizie pentru
performanţe optimizate

40
CoroMill® 326
14
Filetare de precizie şi teşire CB7035
pentru găuri mici O nouă calitate CBN pentru strunjirea
dură
Canelare dură
Să ne oprim şi asupra domeniului energetic. În acest caz, componentele
sunt mari, iar aşchiile se acumulează rapid în volum mare. Aceasta serveşte
perfect pentru a demonstra cum soluţiile noastre pot schimba situaţia. Cu ac-
centul pe soluţii de canelare, cu o prezenţă ridicată în acest CoroPak, am ales
câteva exemple. Pentru mai multe detalii, vizitaţi:

www.sandvik.coromant.com/power

Turbină cu aburi

Arborele turbinei cu aburi

Canale adânci cu un singur avans


Când canelarea se realizează în profunzime, acumularea aşchiilor este o
problemă frecventă, adesea rezolvată prin tehnici de programare cum ar fi
oprirea şi retragerea. Această situaţie poate fi evitată dacă utilizaţi plăcuţele
CoroCut şi geometria GM. Cu o lăţime de până la 15 mm şi o adâncime de
120 mm (0.591 ţoli lăţime, 4.724 ţoli adâncime) aşchierile se pot realiza într-o
singură mişcare de avans.

4 Vizitaţi www.sandvik.coromant.com/power pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
Diafragma turbinei

CoroCut® mărimea R
–cu geometrie GM
controlul deb-
O nouă plăcuţă pentru
cel e ma i adânci şi
itului de aşchii în
ale , con sul taţ i pagina 24 şi
mai late can
sculele, la pagina 22.
Durata ciclului de aşchiere
Programarea trohoidală cu plăcuţe unghiulare CoroCut montate
în adaptoarele cu lichid de răcire CoroTurn SL70 HP (presiune
ridicată) face posibilă reducerea numărului de scule şi mărirea
regimului de aşchiere. La această componentă, durata ciclului a
fost redusă de la două ore la 20 de minute!

60
CoroTurn® SL70 şi CC60
lare cu
Sistemul de scule modu
sta bili tat e rid ica te. În
lungime şi
de plă cuţă
acest caz, cu calitatea
ntr u pro duc-
ceramică CC6060 pe
în alia je ref rac tare,
tivitate maximă
consultaţi pa gin a 28 .

Soluţie
profesională

Prelucrarea canalelor cu adancimi mari de aschiere necesită


lungimi în consolă mari care le expun vibraţiilor.
O metodă sigură de a stabiliza şi fiabiliza procesul este dată de
utilizarea lamelor antivibratoare pentru canelare. Lame antivibratoare cu
Coromant Capto®
gi decât
În cazul lamelor mai lun
4, a fos t înc orporat
lăţimea lor x
ziti v de am ort iza re în
un dispo
ân cim ile
structura acestora. Ad
spo rite de
de aşchiere pot fi
tare şi
patru ori în aliaje refrac
titan.
5
Energia eoliană
Soluţii de frezare ale
angrenajelor
Producerea de angrenaje pentru cutia de viteze a unei turbine eoliene presu-
pune aplicaţii solicitante - mereu la standarde exigente şi în materiale dure.
Sculele noastre de înaltă performanţă din acest domeniu sunt concepute
să funcţioneze mai rapid, să reducă timpul de prelucrare şi să facă frezarea
angrenajelor mai profitabilă pentru dumneavoastră.

Pentru a afla mai multe sau pentru asistenţă şi informaţii privind întreaga
noastră ofertă de frezare a angrenajelor, consultaţi www.sandvik.coromant.
com/wind.

Componentă: Arbore planetar


Structura unică a frezei noastre va reduce timpul şi costurile de
prelucrare cu până la 50%, în comparaţie cu sculele HSS.

6 Vizitaţi www.sandvik.coromant.com/wind pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
ntru
Soluţii de prelucrare pe
fre za re ale
necesităţile de
angre na jel or
CoroMill 170
Soluţia de frezare a angrenajelor
preferată (gama de module 12-22)
concepută pentru degroşarea de
calitate optimă a angrenajelor
interne şi externe.

Freză*
angrenaj:
Mărimea profilului de
ză cu placute
Modul 8-24. O fre
ntr u de bit rid icat de
amovibile pe
aşchii.

Componentă: Planetară
Soluţiile noastre eficiente de frezare,
bazate pe cea mai recentă tehnologie
fac posibilă obţinerea unor viteze de
aşchiere mari şi a unor durate ale
Freză*
timpului de prelucrare reduse. angrenaj:
Mărimea profilului de
. Pe ntr u op tim izări ale
Modul 5-8
ctiv ităţ ii şi eco no mii de costu-
produ
zel e HSS şi
ri în comparaţie cu fre
din car bu ri.
frezele amovibile

Componentă: Coroană
dinţată
Freza cu disc de finisare
pentru angrenajele interne
este echipată cu plăcuţe
amovibile de înaltă performanţă, Freza de finisare*
angrenaj:
oferind siguranţa procesului şi Mărimea profilului de
Ac ea stă fre ză de fin-
productivitate ridicată pentru fiecare Modul 8-24.
ate fi aju sta tă în funcţie
angrenaj în parte. isare po
r interne
de profilurile angrenajelo
specifice.

* Livrată prin comandă specială.


Contactaţi reprezentantul 7
dumneavoastră Sandvik Coromant.
Strunjirea dură
Calitatea suprafeţei şi un proces de fabricare sigur şi productiv sunt prin-
cipala miză. Misiunea noastră este să vă întrecem aşteptările cu sculele şi
soluţiile noastre de aşchiere. Iată o soluţie din oferta noastră de strunjire dură,
concepută special în acest scop.

O calitate pentru toate exigenţele


Trecerea de la rectificarea suprafeţelor dure la strunjirea lor cu plăcuţe din nitrură cubică
de bor (CBN) oferă economii semnificative, atât în materie de costuri, cât şi de protecţie
a mediului înconjurător. Am adăugat două noi calităţi, CB7035 şi CB7525, la un lanţ de
calitate CBN care se adresează fiecărei exigenţe în materie de strunjire dură. Fiecare
calitate este optimizată în sfera sa de utilizare, oferind cea mai ridicată productivitate şi cel
mai înalt grad de siguranţă a procesului posibile.

Nou!
CB7015 CB7025 CB7035
pentru aşchieri continue sau cu uşoare pentru aşchieri continue sau pentru aşchieri continue
întreruperi cu întreruperi medii sau cu întreruperi grele

Calitatea suprafeţei + productivitate = rezultatul perfect


Plăcuţele noastre brevetate Wiper şi Xcel duc calitatea suprafeţei şi pro-
ductivitatea la un nou nivel. Plăcuţele Wiper oferă calitatea suprafeţei
obţinută cu o plăcuţă obişnuită, dar cu mărimi de avans de trei ori mai mari.
Xcel aduce un alt plus conceptului Wiper în aşchieri deschise la stabilitate
ridicată, obţinând cele mai fine suprafeţe chiar şi la mărimi de avans mai
ridicate.

Xcel

8 Vizitaţi www.sandvik.coromant.com pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
Siguranţa este esenţială
Suprafaţa intermediară de blocare reciprocă iLock menţine plăcuţele bine
fixate la sarcini înalte şi multidirecţionale la profilare şi filetare. O serie de
plăcuţe CoroTurn TR şi CoroThread 266 sunt acum disponibile în calităţi CBN.

Structura Safe-Lok pentru fixarea vârfului CBN combină forma de blocare


reciprocă mecanică cu tehnicile de brazare tradiţionale pentru a dubla gradul
de siguranţă.

CoroTurn® TR CBN
filarea stabilă
Noi plăcuţe pentru pro
ite, con sultaţi
în materiale căl
pagina 12.

Safe-Lok CoroTurn® TR

Nou!
CB7525
pentru aşchierea întreruptă
grea

CB7035 şi 7525
pentru
Noi calităţi de plăcuţă
du ră, con sul taţi
strunjirea
pagin ile 14 şi 16 .

Cerinţa de tenacitate

CoroThread® 266 CBN


pen-
Noi plăcuţe de filetare
sultaţi
tru materiale călite, con
pagina 33.

9
Alegeţi ceramica!
Toate aliajele pe bază de nichel sunt cel mai eficient degroşate cu plăcuţe
ceramice. Este posibil ca unele componente să nu permită sarcini la un debit
de aşchii atât de mare, însă atunci când este posibil - alegeţi ceramica!

CoroTurn® SL70,
calitate CC6060

,
Strunjire trohoidală nă
r bi
tu 8
de l 71
s c e
Di con
In

Prelucrarea ramping trohoidală are prioritate


Utilizaţi întotdeauna tehnica trohoidală pentru a degroşa buzunare
cu plăcuţe din ceramică. În comparaţie cu metoda de prelucrare
ramping convenţională, durata de realizare a buzunarului este
redusă de două-trei ori.

Durata de lucru scade, deoarece numărul de treceri este redus


Este şi mai sigură, deoarece intrările şi ieşirile fine în aşchiere
uzează mai puţin şi mai uniform plăcuţele

Ceramică contra carburi: 2 - 0


1. Aplicaţii de strunjire
Inconel 718 îmbătrânit, 46 HRc Plăcuţă rotundă din carburi Plăcuţă rotundă din ceramică, CC6060
vc m/min (ft/min) 50 (164) 250 (820)
fn mm/r (ţoli/r) 0.5 (0.020) 0.2 (0.008)
ap mm (ţoli) 2 (0.079) 2 (0.079)
Q cm3/min (in3/min) 50 (3.05) 100 (6.10)
SCL (lungimea de aşchiere în spirală), m (ft) 250 (820) 1000 (3280)

2. Aplicaţii de frezare
Inconel 718 îmbătrânit, 46 HRc Plăcuţă rotundă din carburi Plăcuţă rotundă din ceramică, CC6060
vc m/min (ft/min) 30 (98) 1000 (3281)
fz mm/z (ţoli/z) 0.1 (0.004) 0.3 (0.012)
ap mm (ţoli) 1.5 (0.059) 2 (0.079)
ae mm (ţoli) 35 (1.378) 35 (1.378)
Q cm3/min (in3/min) 19 (1.16) 106 (6.47)
Volum de aşchii total, Qtot* cm3 (in3) 475 (29.0) 424 (25.9)
Durată de prelucrare totală, min 25 4
*) debitat la uzură max în prelucrare

10 Vizitaţi www.aero/knowledge.com pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
ultate
Calităţi solide pentru rez
solide
zator pentru
• CC6060 – Un optimi
pro duc tivi tăţi i prin adân-
creşterea
şi lungime
cime de aşchiere, avans
de aşchiere crescute.
icaţii de
• CC6065 – Pentru apl
roş are dur ă, pre luc rare în adân-
deg
ct în colţ.
De cinci ori mai rapid cime şi prelucrare dire
Frezarea şi strunjirea cu ceramică este mult mai rapidă decât procesul de lucrarea sigură
• CC670 – Pentru pre
cu depuneri
prelucrare optimizat cu carburi. Spre deosebire de carburile convenţionale, a componentelor forjate
plăcuţele din ceramică au o viteză de lucru de 1.000 m/min (3280 ft/min), dure şi ovalitate
eliminând aceeaşi cantitate de metal, însă de cinci ori mai rapid.
Consultaţi pagina 17

y
llo
a spa Soluţie profesională
W
g,
sin

CoroMill® 300C
ca

Specializata în freza-
e
bin

lus în
rea ceramică. Va fi inc
Tur

referinţă.

CoroTurn® SL70
Consultaţi pagina 28
Frezare şi strunjire cu CoroMill
300C, calitatea CC6060

11
CoroTurn® TR

Plăcuţe CBN pentru profil-


area oţelului călit

ridicată
Capacitate de toleranţă

Plăcuţele CoroTurn TR cu CBN adaugă o nouă dimensiune


în strunjirea dură de profilare. Suprafaţa intermediară a
plăcuţei T-rail oferă stabilitatea esenţială în acest domeniu
de utilizare solicitant, pentru a îmbunătăţi toleranţele com-
ponentei.

Beneficii
• Performanţă remarcabilă la profilare. Stabilitate maximă a plăcuţei în suportul sculei. Indexare repetabilă
si precisa a plăcuţei
• Toleranţe mai mici şi suprafeţe de înaltă calitate
• Durabilitate mare şi previzibilă a sculei

12 STRUNJIRE GENERALĂ
Locas T-rail pentru fixare rigida a placutei

Caracteristici tehnice
CB7015
• CB7015 şi CB7025 optimizate pentru oţeluri cementate
• Suprafaţa intermediară T-rail cu blocare reciprocă asigură plăcuţa contra
forţelor multidirecţionale la strunjirea de profilare
• Plăcuţele CoroTurn TR sunt disponibile şi sub formă de calităţi acoperite şi
neacoperite pentru toate tipurile de material

CB7025

Aplicare
• Strunjirea de profilare a componentelor din oţel călit (55-65 HRc)
• CB7015 pentru aşchieri continue sau cu întreruperi uşoare
• CB7025 pentru aşchieri cu întreruperi uşoare sau medii Domeniu de aplicaţie ISO

Sortiment
Lungimea muchiei Raza vârfului, Raza vârfului, Nr. catalog:
Forma placutei aschietoare, mm mm toli Calitate Scule de strunjire 2011
D (55°) 13 04, 08 1/64, 1/32 CB7015, CB7025 A177
V (35°) 13 04, 08 1/64, 1/32 CB7015, CB7025 A177

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

STRUNJIRE GENERALĂ 13
Calitatea CBN CB7035

O nouă calitate pentru


strunjirea dură

im-
e în operaţii ce
Siguranţă mar ridicată
pun tenacitate

CB7035 este o nouă calitate CBN


pentru înaltă siguranţă la strunjirea
dură. Este destul de tenace pentru a
rezista la întreruperi grele, însă destul
de rezistentă la uzură pentru a rezista la
durate mari de aşchiere.

Caracteristici tehnice
• Calitate cu granulaţie fină, cu conţinut mediu de CBN şi liant
ceramic – fiabilitate şi durabilitate a sculei în aşchieri întrerupte
• Tehnologia Safe-Lok – rezistenţă şi fiabilitate din concepţie
• Plăcuţe Xcel şi Wiper pentru productivitate şi calitate a
suprafeţelor maxime
• Plăcuţe cu mai multe vârfuri

Avantaje
• Performanţe sigure la strunjirea dură cu întreruperi grele
• Productivitate mare
• Plăcuţe cu mai multe vârfuri pentru rentabilitate
• Durabilitate mare şi predictibilitate a sculei

14 STRUNJIRE GENERALĂ
O calitate pentru
orice exigenţă în
dură: strunjirea
• CB7015 - pent
ru aşchieri continu
Aplicaţie întreruperi uşoare e sau cu
• Strunjire dură (55-65 HRc), în special în oţeluri cementate • CB7025 - pent
ru aşchieri uşoare
întreruperi medii sau cu
• Prelucrare de finisare cu calitate ridicată a suprafeţelor
• CB7035 - pent
• Întreruperi grele, mai ales canale, unde durata de aşchiere ru aşchieri medii
întreruperi grele sau cu
poate fi mai mare
• CB7525 - pent
ru aşchieri cu între
ruperi grele

Recomandări
Regim de Metric Ţoli
aşchiere
Min Rec. Max Min Rec. Max
ap 0.10 0.15 1.00 mm 0.004 0.006 0.039 ţoli
fn 0.05 0.15 0.30 mm/r 0.002 0.006 0.012 ţoli/r
vc 120 145 170 m/min 395 470 560 ft/min

Tabelul este bazat pe recomandările pentru CNGA120408 S01530 7035. Domeniu de aplicaţie ISO

Performanţă
Operaţie Lamarea, semifinisarea capacului
Material de prelucrat DIN17210, 60 HRc, MC H1.3.Z.HA

Regim de aşchiere
vc m/min (ft/min) 160 (525)
fn mm/rot (ţoli/rot) 0.1 (0.004)
ap mm (ţoli) 0.15 (0.006)

Rezultat Concurenţă CB7035


Durabilitate a sculei, min / buc 49 / 7 77 / 11

Aplicaţia are întreruperi grele, joase şi frecvente, şi aşchieri lungi continue. Cali-
tatea CB7035 prelungeşte durabilitatea sculei cu +50%.

Sortiment
Forma plăcuţelor Lungimea muchiei Nr. catalog:
ISO/ANSI aşchietoare, mm iC, ţoli Opţiuni Scule de strunjire 2011
CNGA 09, 12 3/8, 1/2 Raze, Wiper A68
CNGX 12 1/2 Xcel A69
DNGA 11, 15 3/8, 1/2 Raze, Wiper A71
SNGA 12 1/2 Raze A75
TNGA 11, 16 1/4, 3/8 Raze A77
WNGA 06, 08 3/8, 1/2 Raze, Wiper A79
VNGA 16 3/8 Raze A81
CCGW 06, 09 1/4, 3/8 Raze, Wiper A82
DCGW 07, 11 1/4, 3/8 Raze A83
SCGW 09 3/8 Raze A85
TCGW 09, 11 7/32, 1/4 Raze A86
TPGW 11 1/4 Raze A87
VBGW 16 3/8 Raze A88

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

STRUNJIRE GENERALĂ 15
Calitatea CBN CB7525

Pentru fontă şi strunjire


dură

optimizate
Noi pregătiri ale muchiei
pentru strunjirea dură

O nouă gamă de plăcuţe pozitive face posibilă utilizarea calităţii


CB7525 şi la prelucrarea interioară a fontelor cenuşii.
Calitatea CB7525 constituie şi rezerva la strunjirea dură, unde
preia cele mai grele întreruperi. Adăugarea unei muchii cu faţetă
S sporeşte eficienţa acestei calităţi în utilizările respective.

Aplicaţie
• Prelucrarea la viteză înaltă a fontelor cenuşii, de exemplu a discurilor
de frână auto
• Finisarea oţelurilor călite, cu plăcuţe cu faţetă în S, în întreruperi grele
Domeniu de aplicaţie ISO
cu durată de aşchiere mică

Sortiment (extensie)
Forma plăcuţei Lungimea muchiei Nr. catalog:
ISO/ANSI aşchietoare, mm iC, ţoli Pregătirea muchiei Scule de strunjire 2011
CNGA 12 1/2 S A69
DNGA 15 1/2 S A72
TNGA 16 3/8 T A77
CCGW 06, 09 1/4, 3/8 S, T A82
DCGW 07, 11 1/4, 3/8 S, T A83
TCGW 09, 11 7/32, 1/4 S, T A86
VBGW 16 3/8 T A88

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Vârf mare pentru adâncimi de aşchiere mai mari în fontele cenuşii
• Productivitate ridicată
• Plăcuţe cu mai multe vârfuri pentru rentabilitate
• Durabilitate mare a sculei mare şi predictibilitate

16 STRUNJIRE GENERALĂ
Calităţile ceramice CC6060 şi CC670

Degroşare rapidă a
aliajelor pe bază de nichel

ramică
Extinderea gamei de ce

Ceramica are un avantaj mare asupra altor materiale


de fabricare a sculei în aliajele pe bază nichel, cum ar
fi Inconel. Rezistenţa lor extraordinară la căldură face
posibilă cresterea de zece ori a vitezei de prelucrare faţă
de carburi.

Aplicaţie
• Degroşare
• Strunjire şi frezare
• Aliaje refractare pe bază de nichel

Domeniu de aplicaţie ISO

Sortiment (extensie)
Forma plăcuţei Lungimea muchiei Nr. catalog:
Calitate ISO/ANSI aşchietoare, mm iC, mm Scule de strunjire 2011
CC6060 CNGN/CNG 12 1/2 A70
CC6060 RNGN/RNG 09, 12, 15, 25 3/8, 1/2, 5/8, 1 A74
CC6060 SNGN/SNG 12 1/2 A76
CC6060 RCGX 06 1/4 A84
CC670 RNGN/RNG 25 1 A74
CC670 RPGX 06, 12 1/4, 1/2 A84

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Strunjirea şi frezarea de înaltă productivitate a aliajelor refractare pe bază de nichel
• Calităţi fiabile de înaltă performanţă

STRUNJIRE GENERALĂ 17
Sistem de fixare QS de înaltă precizie

Performanţă optimizată
pentru maşinile cu sănii
verticale
um cu
Sistemul de fixare QS ac
pre cizie
lichid de răcire de înaltă

Sistemul QS de înaltă precizie combină capacitatea de schimbare rapidă


a sistemului de fixare QS cu lichidul de răcire de înaltă precizie. Rezul-
tatul este o prelucrare fără probleme şi o calitate îmbunătăţită a compo-
nentei în cele mai solicitante materiale cu aşchii lungi.

Avantaje
• Rupere îmbunătăţită a aşchiilor în materialele cu aşchii lungi
• Durabilitate mai mare a sculei
• Prelucrare neîntreruptă, cu suprafaţă îmbunătăţită a piesei
• Schimbare rapidă a sculei, timpi reduşi de prelucrare

18 STRUNJIRE GENERALĂ
Aplicaţie
• Strunjire, debitare şi canelare a componentelor mici
Domeniu de aplicaţie ISO
• Maşini cu sănii verticale Citizen, Star, NexturnPentru rezultate optime în
materialele cu aşchii lungi

Caracteristici tehnice
• Suporti de sculă cu duze orientate pentru un debit precis al lichidului de
răcire
• Sisteme QS existente uşor de modificat cu noua funcţie de lichid de răcire
• Lichidul de răcire este dirijat cu precizie pentru un efect optim
• Tub de lichid de răcire între opritor şi suportul de sculă
• Îmbunătăţiri ale performanţei vizibile de la o presiune de 10 bari a lichidului
de răcire
• Rezistă la presiuni ale lichidului de răcire de până la 80 de bari

Sortiment
Partea de uti- Dimensiunile Nr. catalog:
Suport QS scurt lizare a sculei Forma plăcuţei Dimensiunile cozii(mm) cozii(ţoli) Scule de strunjire 2011
CoroTurn® 107 R D, V, C (55°, 35°, 80°) 1010, 1212, 1616 06, 08, 10 A219
CoroCut® XS R CoroCut XS 1010, 1212, 1616 06, 08, 10 A221
CoroCut® 3 R CoroCut 3 1010, 1212, 1616 06, 08, 10 A222

Nr. catalog:
Opritor QS Tip maşină Scule de strunjire 2011
1010, 1212, 1616 (mm) Citizen, Star, Nexturn A223
06, 08, 10 (ţoli) Citizen, Star, Nexturn A223

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

STRUNJIRE GENERALĂ 19
Geometrii ISO S ale plăcuţelor T-Max® P

Acum şi cu calitatea
GC2025 pentru oţeluri in-
oxidabile
lurile inox-
Rezistenţă la uzură în oţe
idabile

Adăugarea calităţii acoperite CVD GC2025 pentru ISO M extinde


orizontul de succes pentru noile geometrii ISO S. Nu numai în oţelurile
inoxidabile, ci şi în aliajele refractare mai moi, mai exact aliajele puse
în soluţie sau recoapte pe bază de fier şi nichel, unde o acoperire CVD
rezistentă la uzură va creşte durabilitatea sculei şi capacitatea de viteză
de aşchiere.

Avantaje
• Performanţă optimizată în materialele ISO S şi M
• Control al debitului de aşchii şi productivitate excelente cu geometriile specializate
• Este uşor de ales geometria optimă

20 STRUNJIRE GENERALĂ
Aplicaţie
Operaţii de strunjire de înaltă productivitate în oţeluri
inoxidabile şi aliaje ISO S cu duritate limitată, mai exact
aliaje refractare pe bază de nichel şi fier puse în soluţie
şi recoapte. Domeniu de aplicaţie ISO

Recomandări
Regim de aşchiere ISO CNMG 120408-SMR ISO CNMG 190616-SM ISO CNMG 190616-SMR
ANSI CNMG 432-SMR ANSI CNMG 644-SM ANSI CNMG 644-SMR
GC2025 GC2025 GC2025
ISO M
Bare austenitice şi piese forjate CMC 05.21, MC M1.0.Z.AQ
ap mm (ţoli) 0.5 – 4.0 (0.020 – 0.157) 1.0 – 9.0 (0.039 – 0.354) 1 – 9 (0.039 – 0.354)
fn mm/r (ţoli/r) 0.1 – 0.45 (0.004 – 0.018) 0.25 – 0.5 (0.010 – 0.020) 0.3 – 0.75 (0.012 – 0.030)
vc m/min (ft/min) 175 – 265 (574 – 869) 150 – 225 (492 – 738) 110 – 225 (361 – 738)
ISO S
Materiale din aliaje refractare pe bază de nichel recoapte sau puse în soluţie CMC 20.11, MC S1.0.U.AN
ap mm (ţoli) 0.5 – 4 (0.020 – 0.157) 1 – 9 (0.039 – 0.354) 1 – 9 (0.039 – 0.354)
fn mm/r (ţoli/r) 0.1 – 0.4 (0.004 – 0.016) 0.25 – 0.4 (0.010 – 0.016) 0.3 – 0.65 (0.012 – 0.026)
vc m/min (ft/min) 25 – 70 (82 – 230) 25 – 50 (82 – 164) 25 – 50 (82 – 164)

Sortiment (extensie)
Forma plăcuţei, Lungimea muchiei Nr. catalog:
ISO / ANSI aşchietoare, mm iC, mm Geometrii Scule de strunjire 2011
CNMG 12 1/2 -SM, -SMR A22
CNMG 16, 19 5/8, 3/4 -SM, -SMR A24
DNMG 15 1/2 -SMR A27
SNMG 15, 19 5/8, 3/4 -SM, -SMR A32
WNMG 08 1/2 -SMR A41

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

STRUNJIRE GENERALĂ 21
Lame CoroCut® şi suporti de scule pentru canelare în profunzime

Stabilitate şi lungime
mare la canelarea dură

Cu un nou set de suporti de scule şi lame


mari; plăcuţele CoroCut de mărime M şi R pot
fi utilizate acum pentru canale mai profunde.
Suportii de scule cu Coromant Capto integrat
sunt de asemenea disponibile, pentru o sta-
bilitate ridicată şi productivitate optimă.

Realizaţi canalul într-o


singură trecere!

Avantaje
• Canelare grea fiabilă cu lungime mare şi lăţimi mari
• Coromant Capto® pentru stabilitate ridicată şi productivitate optimă

22 DEBITARE SI CANELARE
Aplicaţie
• Canelare dură în profunzimeProfunzime max, ar 120
mm (4.724 ţoli)
• Lăţimi 9 - 15 mm (0.354 - 0.591 ţoli)
• Domeniul energetic; turbine cu abur şi gaz
• Pompe şi supape

Caracteristici tehnice
• Construcţie solidă cu fixare stabilă prin şurub
• Unitate de prindere Coromant Capto®
• Gamă largă de forme de plăcuţă, calităţi şi geometrii
CoroCut de înaltă performanţă
• CoroCut are avantajul unei suprafeţe intermediare cu
blocare reciprocă a şanţului, conferindu-i astfel o sta-
bilitate mai mare faţă de orice altă soluţie de canelare

Performanţă
Semifinisarea pieselor tip flanşă CMC02.1/MC P2.1.Z.AN

Regim de aşchiere
vc m/min (ft/min) 100 (328)
fn mm/r (ţoli/r) 0.23 (0.009)
ap / ar mm (ţoli) 10 / 67 (0.394 / 2.638)

Rezultat Concurenţă CoroCut N123M1-1000-0008-GM 1145


Durabilitatea sculei, buc 0.5 1
Durabilitatea sculei, min 8.4 16.8

Sortiment
Suporti de Mărime, Nr. catalog:Scule de
scule metric (ţoli) Pentru mărimea lamei strunjire 2011
5050 (2x2) 93 B32
Coromant Capto C6, C8 45 B33

Lame ar max, Mărimea locaşului Nr. catalog:Scule de


CoroCut mm (ţoli) CoroCut Mărimea lamei strunjire 2011
100, 120 (3.937, 4.724) M 45, 93 B31
120 (4.724) R 93 B31

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

DEBITARE SI CANELARE 23
Plăcuţele CoroCut® de mărime R cu geometrie GM

Controlul debitului de
aşchii la canelarea în pro-
funzime
chii în lăţimi
Controlul debitului de aş
0 ţoli)
de până la 15 mm 59 (0.

Acţiunea de aşchiere a geometriei GM îngustează eficient aşchiile pentru


a asigura îndepărtarea lor din canal. Aceasta face posibilă canelarea
profundă într-o mişcare de avans continuu, evitându-se programarea
suplimentata de opriri si retrageri

Avantaje
• Controlul debitului de aşchii prin formarea şi îngustarea aşchiilor
• Programarea este şi mai simplă fara opriri si retrageri, îndepărtarea aşchiilor nemaifiind necesară
• Geometria de aşchiere uşoară reduce vibraţiile şi consumă mai puţină energie

24 DEBITARE SI CANELARE
Caracteristici tehnice
• Geometria GM formează şi îngustează aşchiile pentru a asigura
îndepărtarea lor din canal.
• Muchia aşchietoare pozitivă face ca plăcuţa să aşchieze uniform şi să
genereze forţe de aşchiere reduse
• Plăcuţele sunt disponibile cu mai multe lăţimi
• Disponibilă sub formă de calităţi de plăcuţă de înaltă performanţă
• CoroCut are avantajul unui canal de ghidare, astfel conferindu-i mai multă
Domeniu de aplicaţie ISO
stabilitate faţă de orice altă soluţie de canelare

Aplicaţie
• Canelarea în profunzime cu debit de aşchii mare
• Arbori cu came, coroane şi discuri de turbină, arbori şi cilindri
• Plăcuţele CoroCut de mărime R pot fi utilizate într-o gamă vastă de soluţii
de prelucrare, inclusiv CoroTurn® SL70. Vedeţi şi noile lame pentru
canelare în profunzime de la pagina 22.

Condiţii stabile

Recomandări
Prima alegere
• Gama mărimilor de avans de 0.15 - 0.50 mm/rot
(0.001 - 0.020 in/rot)

Condiţii dificile

Sortiment (extensie)
Lăţimea plăcuţei, Plăcuţa CoroCut Nr. catalog:Scule de strunjire
mm (ţoli) mărimea locaşului Geometrie Calităţi 2011
12, 12.7, 15 R -GM GC1105, GC1125, GC4225 B20
(0.472, 0.500, 0.591) R -GM GC1105, GC1125, GC4225 B20

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

DEBITARE SI CANELARE 25
CoroCut® MB

Scule de precizie pentru


canelarea frontală de
diametru redus
pentru
Noi prinderi prismatice
prelucrarea exterioară

CoroCut® MB CoroCut® 2-tais

Q-Cut® 151.3
CoroTurn® XS

Ø 6.2 mm Ø 12 mm Ø 24 mm Ø 34 mm
0.244 ţoli 0.472 ţoli 0.945 ţoli 1.399 ţoli

6.2-18 mm 12-30 mm 24-50 mm 34-500 mm


0.244-0.709 ţoli 0.472-1.181 ţoli 0.945-7.874 ţoli 1.339-19.685 ţoli

CoroCut MB este cunoscut ca sistemul de scule pentru canelare


interioară, filetare şi alezare. Pentru a profita şi mai mult de precizia sa
şi de capacitatea de aşchiere uşoară, s-au adăugat noi suporti exteriori
pentru canelarea frontală. Acestia fac posibilă utilizarea unei soluţii ex-
terne de prelucrare până la primul diametru de aşchiere de 12 mm (0.472
ţoli).

Avantaje
• Soluţie de înaltă stabilitate şi productivitate pentru canelarea frontală de diametru mic în prima aşchiere
• Precizie înaltă
• Forţe de aşchiere reduse

26 DEBITARE SI CANELARE
Caracteristici tehnice
• Muchie aşchietoare ascuţită cu aşchiere uşoară
• Profiluri de înaltă precizie
• Plăcuţă schimbabilă cu montare frontală
• Gamă vastă de plăcuţe pentru canelare frontală, strunjire, canelare şi
filetare

Aplicaţie
CoroCut MB prezintă avantaje când precizia înaltă şi forţele de aşchiere
reduse sunt factori importanţi. Noile portscule pot fi utilizate cu toate plăcuţele
CoroCut MB în aplicaţii ca:

• Canelarea frontală până la un diametru al primei aşchieri de 12 mm


(0.472 ţoli)
• Canelarea radialăCanelarea inelelor de siguranţă Domeniu de aplicaţie ISO
• Plăcuţele sunt disponibile pentru toate materialele ISO, inclusiv calitatea
CB7015 pentru oţeluri călite

Sortiment
Mărimea cozii, Partea de uti- CoroCut MB Nr. catalog:
metric (ţoli) lizare a sculei mărimea plăcuţei Scule de strunjire 2011
1212, 1616, 2020, 2525 R/L 09 B106
(0.500, 0.625, 0.750, 1.000) R/L 09 B106

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

DEBITARE SI CANELARE 27
CoroTurn® SL70

Gamă extinsă de
adaptoare
el,
Pentru strungurile carus
lti- tas k şi ce ntr ele de
maşinile mu
strunjire

Noile adaptoare pentru lamele de aşchiere CoroTurn SL70 permit


prelucrarea unor caracteristici mai complexe ale piesei cu scule standard.
Sortimentul larg de adaptoare este disponibil cu profiluri de 0°, 45° şi 90°.

Avantaje
• O gamă standard de lame şi adaptoare pentru prelucrarea de caracteristici complexe ale componentelor
• Cuplajul SL oval oferă stabilitate şi accesibilitate excelente
• Optimizat pentru performanţe înalte în componente din aliaje refractare şi titan
• Lamele cu lichid de răcire de înaltă precizie îmbunătăţesc ruperea aşchiilor

28 DEBITARE SI CANELARE
Aplicaţie
• Profilare de degroşare până la finisare şi degajari dupa colt
• Strunguri carusel, maşini multi-task şi centre de strunjire
• Motoare din industria aerospaţială şi domeniul energetic
• Discuri de turbină, arbori, carcase
• Aliaje refractare, titan, oţel

Caracteristici tehnice
• Sistem modular de lamă şi adaptor conceput pentru profilare şi degajari
dupa colt
• Dimensiunile adaptorului sunt optimizate pentru un acces îmbunătăţit al
componentei
• Program de lame extins cu plăcuţe rotunde şi CoroCut®
• Lichidul de răcire de presiune ridicată este standard pentru lamele de
aşchiere pentru plăcuţele din carburi RCMT şi CoroCut

Sortiment
Nr. catalog:Scule de strunjire
Mărime Coromant Capto Partea de utilizare a sculei Profilul cozii 2011
C5, C6, C8 R/L 0°, 45°, 90° I103

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

DEBITARE SI CANELARE 29
Portscule Coromant Capto® pentru CoroCut® cu ar scurt

Pentru stabilitate ridicată


în canale superficiale
Canelarea superficială se poate realiza şi la debite
de aşchii mai mari dacă lungimea suportului, ar , este
redusă la minimum. Noile portscule Coromant Capto
adaugă un plus de stabilitate şi de debit al lichidului
de răcire pentru a îmbunătăţi formarea de aşchii,
productivitatea şi durabilitatea sculei.

Aplicaţie
• Aplicaţii de canelare generale
• Adâncimi de canelare 8 - 25 mm (0.315 - 0.984
ţoli)

Caracteristici tehnice
• Un ar scurt face posibilă susţinerea unor sarcini mai mari fără instabilitate sau
vibraţii
• Debitul de lichid de răcire dirijat către muchia aşchietoare a plăcuţei
• Cuplaj Coromant Capto pentru stabilitate maximă
• Montare stabilă a plăcuţei cu suprafaţa intermediară cu şanţ CoroCut
• Calităţi şi geometrii ale plăcuţei CoroCut pentru performanţe optime

Sortiment (extensie)
Mărimi Coromant Capto Partea de uti- Mărimea locaşului Nr. catalog:
lizare a sculei plăcuţei CoroCut Lăţimea plăcuţei, mm (ţoli) Scule de strunjire 2011
C3, C4, C5, C6, C8 R/L D, E, F, G, J, K, L 1.5 - 8 (0.059 - 0.315) B28

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Este posibil un randament mai mare datorită mărimilor de avans şi vitezelor de aşchiere mai mari
• Debitul de lichid de răcire dirijat către muchiile aşchietoare îmbunătăţeşte controlul debitului de aşchii şi
durabilitatea sculei
• Stabilitate maximă cu ar scurt

30 DEBITARE SI CANELARE
Scule cu coadă cilindrică CoroCut®

Scule cu mărimi mai


mici ale cozii
lă sau
Pentru canelarea fronta
radială superficial ă

Un nou cutit universal pentru canelare destinat tuturor canalelor super-


ficiale îşi măreşte sfera de aplicare cu noi cozi prismatice de mărimile;
metric 1616 şi 2020 (0.625 şi 0.750 ţoli).

Sortiment (extensie)
Partea de
Mărimea cozii, utilizare a Mărimea locaşului Diametrul primei Mărimea locaşului Nr. catalog:Scule de strunjire
metric (ţoli) sculei Profilul cozii plăcuţei CoroCut aşchieri, mm (ţoli) plăcuţei CoroCut 2011
1616 (0.625) R/L 0°, 90° G 57 (2.244) - ∞ E-F B44
2020 (0.750) R/L 0°, 90° G 57 (2.244) - ∞ E - F B44
K 46 (1.811) - ∞ H-K

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Sculă universală pentru canelarea frontală şi radială superficială
• O singură sculă realizează o gamă largă de diametre de curbă în canelarea frontală
• O selecţie vastă de plăcuţe CoroCut este disponibilă pentru diverse forme, geometrii şi calităţi

DEBITARE SI CANELARE 31
CoroThread® 254

Noi plăcuţe pentru inele


de siguranţă

rficială
Soluţia de canelare supe

Performanţa sigură CoroThread este acum


aplicată şi în domeniul canelării inelelor de
siguranţă şi al prelucrării canalelor superficiale.

Aplicaţie
• Canelări interioare şi exterioare
• Lăţimi de canelare de la 1.10 - 4.15 mm (0.043-0.163 ţoli)

Domeniu de aplicaţie ISO

Sortiment
Lungimea
muchiei Mărimea Partea de
aşchietoare, plăcuţei utilizare a Lăţime Nr. catalog:Scule de strunjire
(mm) (ţoli) Calitate sculei (mm) Lăţime(ţoli) 2011
16 3/8 GC1135 R, L 1.10, 1.30, 1.60, 1.85, 2.15 0.043, 0.051. 0.063, 0.073, 0.085 B85
22 1/2 GC1135 R, L 2.65, 3.15, 4.15 0.104, 0.124, 0.163 B85

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Muchii aşchietoare ascutite pentru canale de înaltă calitate
• Disponibilă sub forma calităţii optimizate GC1135
• Program complet de lăţimi de canelare

32 FILETARE
CoroThread® 266

Noi plăcuţe CBN pentru


filetarea oţelurilor călite

tare
Soluţia sigură pentru file

Această nouă soluţie pentru filetarea compo-


nentelor din oţel călit combină funcţionarea la
filetare de înaltă precizie cu calitatea optimizată
CBN CB7015.

Aplicaţie
• Filetare în oţeluri călite (55-65 HRc)
• Profi l în V, 60°
• Filete pe partea dreaptă
Domeniu de aplicaţie ISO

Sortiment
Lungimea Mărimea Profilul filetului Tipul de prelucrare Nr. catalog:
muchiei
aşchietoare, plăcuţei Scule de strunjire 2011
(mm) (ţoli)
16 3/8 Profil în V 60° Interior/exterior C12

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Capacitate de viteză de aşchiere sporită
• Stabilitate şi fiabilitate ridicate
• Pentru filete interioare şi exterioare

FILETARE 33
Soluţii de frezare
cilindro-frontală
care economisesc timp
Prelucrarea de finisare a componentelor aerospaţiale, precum această
traversă pentru trenul de aterizare, consumă timp. Consumă foarte mult timp,
însă există abordări mai eficiente. Permiteţi-ne să vă prezentăm câteva soluţii
care vor accelera prelucrarea de finisare, în condiţii de siguranţă maximă.

l-4V
nTi-6A
are, tita
eriz
ide at
trenulu
ersa
Trav

Colţuri
Acceleraţi frezarea colţurilor prin tehnica de tăiere “in felii”; menţineţi o angajare
radială redusă, faceţi intrări şi ieşiri uniforme şi puteţi spori numărul de dinţi, Tehnica de tăiere in felii
adâncimea de aşchiere axială şi viteza de aşchiere fără vibraţii. Tehnicile
de programare avansate sunt concepute de experţii Sandvik Coromant în
colaborare cu AMRC, Advanced Manufacturing Research Centre (Centrul de
cercetare pentru procedee de fabricaţie avansate).

34 Vizitaţi www.aero/knowledge.com pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
Pereţi subţiri CoroMill® Plura
cilindro-
• Tehnici de viteză ridicată, ap şi ae mici la viteze de aşchiere mari facilitează O nouă gamă de freze
cia l pentru
frezarea pereţilor subţiri, reducând vibratiile şi deviaţiile. frontale destinate spe
con sul taţ i pagina
• Utilizaţi prelucrarea în paşi în treceri suprapuse când raportul dintre finisarea în titan,
grosimea peretelui şi înălţime este mai mare de 15:1. 36.

1 2
3 4
5 6
7 8
9

Prelucrarea în paşi

CoroMill® 316
Sistem de frezare cu cap
e
schimbabil pentru frezar
lă cu ad ân cime de
cilindro-fronta
aşchiere lim itat ă.

Viteze de aşchiere mai mari, mai mulţi dinţi


Poate părea un mod evident de a creşte productivitatea, însă nu este atât de simplu pe
cât pare. Calitatea şi concepţia sculei, precum şi a suportului, vor face diferenţa dintre
vibraţii sau succes.

Scula recomandată
anterior: Freză cilindro-frontală a CoroMill Plura,
concurenţei, Hydro-Grip HD
mandrină hidraulică
0
vc m/min (ft /min) 150 (492) 200 (656)
fz mm/z (in/z) 0.050 (0.002) 0.075 (0.003)
z
ap / ae mm (in)
4
20 / 1 (0.787 / 0.039)
8
20 / 1 (0.787 / 0.039)
Hydro-Grip® HD
lei
Durabilitatea sculei, m (ft) 156 (512) 348 (1142) Prinderea solidă a scu
rfo rm anţele,
îmbunătăţeşte pe
Scula e secretul unei prelucrări reuşite, consultaţi pagina 36. consultaţi pa gin a 56 .

35
CoroMill® Plura

Freze cilindro-frontale
specializate pentru
finisarea titanului

i
Pentru cavitati cu pereţ
subţiri

O nouă gamă de freze cilindro-frontale din familia CoroMill Plura este


destinată special pentru componentele aerospaţiale. Aceste freze
cilindro-frontale sunt optimizate pentru aliaje din titan şi finisarea în
cavitati la debite de aşchii mari fără vibraţii.

Avantaje
• Precizie ridicată
• Durabilitate ridicată a sculei la regim de aşchiere mare
• Face posibilă finisarea pe adâncime ridicată în cavitati din piese aerospaţiale cu pereţi subţiri, fără vibraţii

36 FREZARE
Aplicaţie
• Finisare şi semifinisare
• Cavitati cu rază la baza
• Aliaje din titan, până la 48 HRc
• Componentele aerospaţiale, componentele din industria fabricării de matriţe Domeniu de aplicaţie ISO

Pentru regimuri de aşchiere, utilizaţi PluraGuide 09.2 cu numărul de comandă


C-2948-117.

Caracteristici tehnice Gât pentru o lungime optimă


• Gât pentru accesul în cavitati
• Unghiul elicei de aşchiere uşoară de 50° pentru
finisare
• Calităţi de carbură monobloc fiabile cu acoperire PVD
multistrat
• Lungime suplimentară 5 x D cu rază de 6.35 mm
(1/4 ţoli)
• Adâncime variabilă a canalelor elicoidale
• Freze Kordell cu rază la vârf sunt disponibile pentru
degroşare

Performanţă
Durabilitate prelungită a sculei la regimuri de aşchiere ridicate
Prelucrarea de finisare a aliajelor din titan Ti-6Al-4V cu CoroMill Plura

ae / Dc mm (ţoli) 0.5 / 25 (0.020 / 0.984)


vc m/min (ft/min) 120 (394)
fz mm/z (ţoli/z) 0.1 (0.004)
Durabilitatea sculei, min 94

Sortiment
Tip freză cilindro- Diametru sculă, Nr. catalog:
frontală mm (ţoli) Coadă zn Calitate Scule rotative 2011
Avans mare 12 - 20 (0.472 - 0.984) Cilindric 4 GC1620 D221
Degroşare, semifinisare 12 - 25 (0.472 - 0.984) Cilindric cu gât 4, 5 GC1620 D223
Kordell 16 - 25 (0.630 - 0.984) Cilindric cu gât 6, 8 GC1640 D239

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

FREZARE 37
CoroMill® Plura

Noile freze cilindro-


frontale cu cap sferic

mm
Diametre de până la 0.1
(0.004 ţoli)

Aceasta este o nouă gamă de


freze cilindro-frontale cu cap sferic
CoroMill Plura pentru aplicaţii de
profilare în oţeluri de duritate medie
până la ridicată, 35-72 HRc. Diame-
trele mici de până la 0.1 mm (0.004
ţoli) le fac adecvate pentru toate
aplicaţiile la scară mică din industria
fabricării matriţelor, în care precizia
înaltă este importantă.

Aplicaţie
• Fabricarea de matrite; matrite mici pentru plastic, modelare, forjare si
turnare
• Componente electronice Domeniu de aplicaţie ISO
• Implanturi dentare medicale
• Oţeluri călite (35–72 HRc)

Avantaje
• Precizie ridicată
• Menţine forma profilului intactă pentru aşchieri de lunga durată
• Lungime mare datorită gâtului

38 FREZARE
Caracteristici tehnice
• Calitate din carbură monobloc, GC1700, cu acoperire pvd multistrat,
prezentând duritate ridicată şi rezistenţă mare la uzură
• Geometria previne deteriorarea razei in urma unei uzuri neuniforme
• Pregătirea muchiei pentru un comportament îmbunătăţit la uzură
• Gât - un avantaj la frezarea în cavitati Precizie ridicată:
+0.001 / -0.005 mm (+0.00004 / -0.0002 ţoli)

Sortiment
Diametru, Lungime gât, Nr. catalog:
mm (ţoli) Tip cuplaj mm (ţoli) Scule rotative 2011
0.1 - 12 Coadă cilindrică 0.15 - 20 D265
(0.004 - 0.472) (0.006 - 0.787)

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Performanţă

Funcţionare Finisare
Material de prelucrat SKD11, 60 HRc, ISO H
Scule R216.42-01030-FC10G 1700 / concurenţă

Regim de aşchiere
vc m/min (ft/min) 38 (125)
fz mm/rot (ţoli/rot) 0.032 (0.0013)
ap mm (ţoli) 0.05 (0.0020) R216.42-01030-FC10G 1700
ae mm (ţoli) 0.14 (0.0055)

CoroMill Plura îşi menţine forma profilului după o lungime de aşchiere de 120 m (394 ft).

Concurenţă

FREZARE 39
CoroMill® 326

Filetare interioară şi teşire


pentru găuri mici

începând cu
Pentru diametre de alezaj
6 mm (0.236 ţoli)

Adaptabilă şi rentabilă
Această freză miniaturală are avan-
tajul a trei muchii aşchietoare pentru
filetare şi teşire interioară. Utilizaţi-le
în găuri mici, până la 6 mm (0.236 ţoli)
drept completare pentru CoroMill 327,
CoroMill 328 şi CoroMill Plura.

Avantaje
• Debit de aşchii mare cu trei muchii aşchietoare
• Teşirea şi teşirea prin retragere a alezajelor cu o singură sculă
• Precizie extrem de ridicată
• Forţe de aşchiere scăzute

40 FREZARE
CoroMill 326 face parte din familia sculeleor productive pentru frezarea filetelor şi frezarea teşiturilor

Aplicaţie
• Prelucrarea interioară în alezaje mici, cu diametre începând cu 6 mm
(0.236 ţoli)
• Frezarea filetelor Domeniu de aplicaţie ISO
• Teşirea şi teşirea prin retragere cu aceeaşi sculă

Caracteristici tehnice
• Trei muchii aşchietoare pentru productivitate
• Profile rectificate de înaltă precizie
• Muchii aşchietoare pentru forţe de aşchiere scăzute
• Profiluri de filet şi teşitură inclusiv profiluri de filetare parţiale pentru
flexibilitate
• Calitate din carbură monobloc GC1025 cu acoperire PVD rezistentă la
uzură
• Scule de diametru redus, de până la 5.8 mm (0.228 ţoli)
• Rază de acţiune lungă, până la 35 mm (1.378 ţoli)

Sortiment
Pas, Diametru sculă, Raza de acţiune, Nr. catalog:
Tip de sculă Arbore Profil mm / t.p.i. mm (ţoli) l3 mm (ţoli) Scule rotative 2011
Frezarea filetelor Weldon Parţial 60° metric şi UN 0.5 - 2.0 / 12 - 48 5.8, 7.8 15, 25 D195
(0.228, 0.307) (0.591, 0.984)
Teşire Weldon 45° - 5.8, 7.8 15, 25, 35 D195
(0.228, 0.307) (0.591, 0.984, 1.378)

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Adaptoare
• Hydro-Grip® recomandate pentru stabilitate şi precizie optime
• CoroGrip®
A se utiliza întotdeauna cu bucşe cilindrice pentru Hydro-Grip şi CoroGrip.

FREZARE 41
CoroMill® 327

Freză mică pentru


prelucrarea interioară

e în
Pentru filetare şi canelar
mm
alezaje începând cu 10
(0.394 ţol i)

Cu multe plăcuţe noi se extind posibilităţile datorită acestei scule de


frezare aflate la mare căutare. Extensia acoperă noi profiluri de plăcuţă
pentru filetare, canelare şi canelarea inelelor de siguranţă cu teşituri.

Avantaje
• Productivitate ridicată cu multe muchii aşchietoare
• Sculă universală cu plăcuţe pentru filetare, canelare şi teşire
• Canale şi filete de înaltă calitate

42 FREZARE
Aplicaţie
• Filetare interioară, canelare, canelarea inelelor de siguranţă şi teşire în
alezaje începând cu diametrul de 10 mm (0.394 ţoli)
• Adâncimi de canelare de până la 10 mm (0.394 ţoli) Domeniu de aplicaţie ISO

Caracteristici tehnice
• Muchii de aşchiere ascuţite pentru canale de înaltă calitate
• Muchii multiple pentru prelucrarea de înaltă productivitate şi rentabilitate
Canelare şi canelarea inelelor de
• Plăcuţe montate frontal poziţionate cu canale pentru o fixare sigură şi siguranţă
stabilă
• Lichid de răcire interna pentru o evacuare mai bună a aşchiilor
• Patru mărimi de plăcuţă
• Cozi din carbură monobloc şi oţel de diferite lungimi pentru configuraţii
stabile şi productivitate ridicată

Filetare

Recomandări
• Utilizaţi plăcuţe cu şase dinţi pentru productivitate maximă când stabilitatea
este ridicată şi raza de acţiune este redusă. Teşire
• Folosiţi plăcuţele cu trei dinţi pentru utilizări generale.
Este important să se cureţe locaşul plăcuţei înainte de montare şi să se
utilizeze o cheie dinamometrică când se monteaza plăcuţa.

Sortiment (extensie)
Mărimea Pasul filetului, Nr. catalog:
Tipul de plăcuţă plăcuţei Profilul filetului mm / t.p.i. zn Scule rotative 2011
Frezarea canalelor 9, 14 - - 6 D182
Canalele inelelor de 12 - - 3 D185
siguranţă cu teşire
Frezarea filetelor 9 Profil parţial de 60°, metric şi UN 1 - 3.5 / 7 - 24 3, 6 D186
Frezarea filetelor 9 Profil complet Whitworth 55° – / 19, 14, 11 3, 6 D186
Frezarea de filete 9 Profil complet de 60°, UN 1.5 - 3.5 / 8 - 24 3, 6 D187
Frezarea filetelor 9 Profil complet de 60°, metric 1.5 - 3.5 / 8 - 24 3, 6 D188

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

FREZARE 43
CoroMill® 328

Freză de canelare şi
filetare

ită noilor
Mai multe profiluri dator
plăcuţe

Noi plăcuţe pentru filetarea în profil complet plus o serie de plăcuţe pen-
tru canelarea inelelor de siguranţă cu teşitură.

Avantaje
• Canale şi filete de înaltă calitate
• Productivitate ridicată cu multe muchii aşchietoare
• O selecţie amplă de plăcuţe pentru filetare, canelare şi canelare a inelelor de siguranţă cu teşitură

44 FREZARE
Aplicaţie
• Intern, în alezaje de peste 39 mm (1.535 ţoli), prelucrarea de canale
mici, canelare, filetare şi canelarea inelelor de siguranţă cu sanfren
• Prelucrarea de canale superficiale, canelare şi canelarea inelelor de
siguranţă cu teşitură
Domeniu de aplicaţie ISO

Prelucrarea de canale Filetare


şi canelare

Canelarea inelelor de
siguranţă

Caracteristici tehnice
• Muchii aşchietoare ascuţite pentru canale de înaltă precizie
• Calitate cu acoperire PVD GC1025 pentru toate materialele ISO
• Muchii multiple pentru o prelucrare de înaltă productivitate şi rentabilitate
• Plăcuţe fixate şi asigurate în locasuri
• Weldon, Arbor şi alezaj cu fixare în canal de pană
• Gamă vastă de profiluri de plăcuţe pentru filetare, canelare şi prelucrarea
inelelor de siguranţă

Sortiment (extensie)
Pas filet Nr. catalog:
Tip de plăcuţă Profil filet mm / t.p.i. Scule rotative 2011
Canale de inele de siguranţă cu teşitură - - D177
Frezarea de filete Profil complet, intern, metric şi UN 60° 1.5 - 6.0 / 04 - 20 D178

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

FREZARE 45
CoroMill® 325

Freză in vartej

axurile de
Acum şi pentru
WTO
maşini-unelte

Fixarea stabilă a plăcuţeor şi calităţile de înaltă


performanţă ale plăcuţelor fac din CoroMill 325 cea
mai productivă soluţie pentru filetarea exterioară a
componentelor lungi şi subţiri, cum ar fi şuruburile pentru
implanturi din industria medicala.

Inelele frezei in vartej CoroMill 325 sunt lansate pentru montarea pe


axuri WTO. Aceasta are o sferă de aplicare mai vastă pentru maşini-
Domeniu de aplicaţie ISO
unelte; puteţi consulta gama completă pe pagina următoare.

Gamă completă CoroMill 325

MTM Producătorul
Semifabricate de plăcuţe pentru rectificare axului

după propriile exigenţe


Citizen PCM
Citizen Jarvis
Dacă aveţi nevoie de un profil de fi letare propriu, puteţi utiliza acum Star Star
Tsugami Tsugami
CoroMill 325 cu semifabricate pentru plăcuţe destinate rectificarii
Tornos Tornos
personalizate, după propriile exigenţe*.
- WTO

Sortiment (extensie)
dc, s, Nr. catalog:
Articole noi Descriere mm (ţoli) mm (ţoli) Scule rotative 2011
Inel turbionar Ax de producător WTO 12 (0.472) - D190
Semifabricate pentru plăcuţe Calitate H10F - 4.0, 5.5 (0.157, 0.217) D192

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com
*Notă: luaţi măsuri de precauţie la polizarea produselor din carburi. Consultaţi informaţiile de siguranţă din capitolul J al catalogului sculelor rotative.

Avantaje
• Forţele radiale scăzute oferă o productivitate înaltă şi o precizie ridicată de filetare în componentele lungi
şi subţiri
• Filetare de productivitate înaltă într-o singură trecere
• Reducerea costurilor, nefiind necesare finisări ulterioare
• Filetele adânci, cum ar fi ACME, se realizează fără probleme

46 FREZARE
CoroMill® 490

Freze frontale de colţ şi


freze frontale cu aşchiere
uşoară
ă până la
uţei de 14 ocup
Mărimea plăc
10 mm
chiere
ţo li) di n ad âncimea de aş
(0.394

Mai multe opţiuni de rază şi versiunea pe stânga


Sortimentul de plăcuţe CoroMill 490 este extins datorită noilor raze la vârf
pentru a se preta la mai multe aplicaţii datorită plăcuţei mari, de mărimea
14. Adăugăm şi o selecţie de plăcuţe pe partea stângă pentru maşini-
unelte în duplex cu două axuri de frezare. 14

re 0.8 1.2 1.6 2.0 mm


re .059 .047 .063 .079 ţoli

Sortiment (extensie)
Mărimea R/L Raza vârfului, mm Geometrie Calităţi Nr. catalog:
plăcuţei Scule rotative 2011
14 R 1.2, 1.6 M-PM GC1030, GC4240, D22
GC4230, GC1020,
GC3220, GC3040
14 L* 0.8 M-PM GC4230, GC4240, D22
GC3040, GC3220

*) Există o nouă plăcuţă de sprijin pentru plăcuţele pe partea stângă, cod de comandă 5513 478-01.

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Avantaje
• Economie excelentă la prelucrare - debit de aşchii ridicat, durabilitate mare a sculei , patru muchii
aşchietoare
• Calitate excepţională a suprafeţei - valoare Ra scăzută, fără paşi şi calitate vizuală ridicată
• Siguranţă crescută - concepţie a plăcuţei de sprijin cu acţiune de aşchiere unică

FREZARE 47
CoroDrill® 881

Realizarea găurilor de di-


ametru mic în condiţii de
siguranţă
ntru găuri cu
Rezolvă problemele pe
945 ţoli)
diametrul sub 24 mm (0.

Această sculă complementară este optimizată pentru condiţii instabile,


oferind o siguranţă şi o stabilitate sporite ale procesului pentru găuri de
diametru mai mic.

Avantaje
• Alegere excelentă pentru condiţii instabile
• Corp de sculă şi model plăcuţă de concepţie robustăO alegere bună pentru aplicaţiile cu scula fixa
• Uşor de utilizat

48 GĂURIRE
Caracteristici tehnice
• Model de plăcuţă solid pentru o fiabilitate sporită în condiţii instabile
• Alternativă fiabilă pentru aplicaţii sub 24 mm (0.945 ţoli)
• Model ideal pentru aplicaţii cu scula fixa
• Două muchii aşchietoare per plăcuţă
• O geometrie universală pentru toate grupurile de materiale
• Corp de scula superfinisat pentru o rezistenţă mai bună la oboseală
• Gamă de reglare radială mare
• Posibilităţi de alezare prin retragere

Aplicaţie
• Gama de diametre: 14–23.50 mm (0.562–0.937 ţoli)
• Aplicaţii cu avans scăzut-mediu
• Condiţii instabile în care sunt necesare plăcuţe solide şi dinamice
• Aplicaţii cu scula fixa Domeniu de aplicaţie ISO

Sortiment
Burghie
Dimensiune Nr. catalog:
Tip cuplaj burghiu Lungime burghiu Scule rotative 2011
Cilindrice ISO 9766, 20 mm 14.00-17.00 (mm) 2-5 x D E79
Cilindrice ISO 9766, 25 mm 17.50-23.50 (mm) 2-5 x D E79
Cilindrice ISO 9766, 0.75 ţoli 0.562-0.656 (ţoli) 2-5 x D E81
Cilindrice ISO 9766, 1 ţol 0.687-0.937 (ţoli) 2-5 x D E81
Cilindrice SUA (P coadă) 0.75 ţoli 0.562-0.656 (ţoli) 3-4 x D E82
Cylindrical US (coadă P) 1 ţol 0.687-0.937 (ţoli) 3-4 x D E82 Placuta centrala
Coromant Capto C4, C5, C6 14.00-23.00 (mm) 3-4 x D E83

Plăcuţe
Dimensiune Mărime Calitatea plăcuţei Calitatea plăcuţei Nr. catalog:
burghiu plăcuţă Geometrie centrale periferice Scule rotative 2011
14.00-17.00 mm, 2 GM1 GC1044, GC1144 GC2044, GC4044, E85
0.562-0.656 ţoli GC4024
17.50-20.50 mm, 3 GM1 GC1044, GC1144 GC2044, GC4044, E85
0.687-0.812 ţoli GC4024 Placuta periferică
21.00-23.50 mm, 4 GM1 GC1044, GC1144 GC2044, GC4044, E85
0.875-0.937 ţoli GC4024

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.
coromant.com

GĂURIRE 49
Performanţă
Într-o aplicaţie în oţel inoxidabil, CoroDrill® 881 a îmbunătăţit siguranţa procesului şi
a crescut numărul de găuri pe colt cu 25%

Operaţie Găurire
Componentă Flanşă
Material Oţel inoxidabil (CMC 05.21)
Maşină-unealtă Centru de prelucrare verticală

CoroDrill 881 Concurenţă


Sculă 881-D1600L20-03 Burghiu cu plăcuţă indexabilă
Dc mm (ţoli) 16 (0.630) 16 (0.630)

Plăcuţă centrală 881-020204M-C GM1 1144 -


Plăcuţă peripherică 881-020204M-P GM1 2044 -
vc m/min (ft/min) 150 (492) 150 (492)
n rpm 2985 2985
fn mm/rot (ţoli/rot) 0.07 (0.0028) 0.07 (0.003)
vf mm/min (ţoli/min) 209 (8.228) 209 (8.228)
Adâncime gaură mm (ţoli) 17 (0.669) 17 (0.669)

Durabilitatea sculei (găuri) 250 200

Rezultat: cu 25% mai multe găuri finalizate pe colt

Domeniu de aplicaţie ISO

Performanţă
În comparaţie cu burghiul concurentului, CoroDrill 881 a finalizat cu 30% mai multe
găuri pe colt..

Operaţie Găurire
Componentă Flanşă
Material Inconel 825 (CMC 20.2)
Maşină-unealtă Centru de prelucrare verticală (ISO 50)

CoroDrill 881 Concurenţă


Sculă 881-D1900L25-03 Burghiu cu plăcuţă indexabilă
Dc mm (ţoli) 19 (0.748) 19 (0.748)

Plăcuţă centrală 881-030308M-C-GM1 1144 -


Plăcuţă periferică 881-030308M-P-GM1 2044 -
vc m/min (ft/min) 90 (295) 90 (295)
n rpm 1508 1508
fn mm/rot (ţoli/rot) 0.07 (0.003) 0.07 (0.003)
vf mm/min (ţoli/min) 106 (4.173) 106 (4.173)
Adâncime gaură mm (ţoli) 25 (0.984) 25 (0.984)

Durabilitatea sculei (găuri) 72 56

Rezultat: cu 30% mai multe găuri finalizate pe colt.

Domeniu de aplicaţie ISO

50 GĂURIRE
Indicii aplicaţie:
Aplicaţii cu scula fixa
• Utilizaţi CoroDrill® 881 pentru a crea găuri conice
• Găurile mai mari decât mărimea nominală a burghiului pot fi prelucrate şi
mărite într-o trecere de alezare ulterioară
• Se pot obţine şi teşirea şi detalonarea
• O gaură de filetare poate fi prelucrată într-o singură trecere, odată cu
sanfrenarea
• Prelucrarea de finisare poate fi realizata la cursa de retur (alezarea prin re-
tragere)

Unde se foloseste
CoroDrill 881 îmbunătăţeşte siguranţa şi fiabilitatea procesului la diverse
componente, în numeroase domenii industriale.

Inginerie generală
Carcasă turnată, arbore de transmisie, separator

Domeniul energetic
Rulment, flanşă, rulment rotativ

Auto
Arbore cotit, bielă, piese de transmisie

Petrol şi gazeFlanşă, reductor, colector

Pompă şi supapă
Bloc supapă, supapă de siguranţă

Sunt disponibile şi opţiuni de scule concepute în funcţie de exigenţele specifice ale clientului.
Pentru informaţii privind programul nostru Tailor Made, vizitaţi www.sandvik.coromant.com sau
consultaţi reprezentantul dumneavoastră local Sandvik Coromant.

GĂURIRE 51
CoroDrill® 452

Găurirea la toleranţe
apropiate în materiale
compozite

ce con-
Pentru materialele plasti
ca rbo n (CFRP) şi
solidate cu fibre de
straturile me tal ice

Vă prezentăm gama de scule standard pentru


maşini portabile cu manevrare manuală utilizate la
producerea găurilor pentru nituri şi bolţuri în indus-
tria aerospaţială. Acestea sunt optimizate în funcţie
de tipul de material şi oferă o soluţie completă de
găurire în compozite.

In colaborare cu Precorp

Avantaje
• Toleranţe apropiate ale găurilor, finisare bună a suprafeţelor
• Scule optimizate după CFRP şi tipul materialului stratificat metalic
• Geometriile cu joc axial redus reduc pericolul de destratificare şi bavuri ale găurilor

52 GĂURIRE
Aplicaţie
Maşini portabile cu manevrare manuală
Găurile pentru nituri şi bolţuri din industria aerospaţială
Materiale plastice consolidate cu fibre de carbon (CFRP)
Materiale plastice consolidate cu fibre de carbon/materiale
metalice stratificate

Domeniu de aplicaţie ISO

Scule optimizate pentru găurirea în materiale plastice consolidate cu fibre de carbon (CFRP)
Caracteristici tehnice şi avantaje
Burghiu pentru materiale compozite
CoroDrill® 452.1…C

• Burghiul pe partea dreaptă cu elicea pe partea stângă contracarează


forţele axiale, sporind calitatea alezajului
• Conceput pentru ieşiri uniforme din materialul CFRP
• Evită deteriorarea provocată de modelul cu canale dreapte
• Geometria vârfului concepută pentru materiale CFRP, inclusiv material
unidirecţional
• Utilizare cu bucşe de burghiu pentru o toleranţă optimizată în găurire până
la IT 0.05 mm (0.002 ţoli)

Alezor pentru materiale compozite


CoroDrill 452.R…C

• Conceput pentru toleranţe apropiate ale găurii


• Pilot în paşi pentru a reduce jocul axial şi a îmbunătăţi calitatea găurii
• Conceput să reducă pericolul de destratificare a găurii
• Diametre pilot care corespund diametrelor de burghiu ale CoroDrill 452.1 şi
CoroDrill 452.4

Frezare conică cu PCD


CoroDrill 452.C…C

• Freză conică cu o singură muchie pentru a îmbunătăţi precizia, optimizată


pentru materiale CFRP
• Muchia aşchietoare PCD oferă o durabilitate a sculei mai mare şi o capaci-
tate de reascuţire
• Scule standard pentru unghi de teşire de 100° şi 130°
• Adâncime corectă a teşirii asigurată cu un opritor
• O gamă largă de raze, unghiuri şi dimensiuni disponibilă ca soluţie
profesională
• Pilot din carbura pentru a îmbunătăţi precizia

GĂURIRE 53
Scule optimizate pentru găurirea în materiale CFRP/materiale metalice stratificate
Caracteristici tehnice şi avantaje

Burghiu pentru materiale compoziteCoroDrill® 452.1…CM

• Pentru aplicaţii cu pregăurire şi fără pregăurire


• Pentru materiale CFRP stratificate şi aluminiu, titan şi oţel inoxidabil
• Vârf de burghiu cu autocentrare
• Toleranţă de până la 0.05 mm (0.002 ţoli) cu bucşă de burghiu

Burghiu pentru materialecompozite cu diam de centrare


CoroDrill 452.4…CM

• Burghiu cu diam de centrare conceput pentru aplicaţii cu pregăurire şi fără


pregăurire
• Pentru găuri de înaltă calitate cu finisare şi calitate excepţionale
• Forţa minimă necesară finalizării găuriiUtilizaţi cu inelul de centrare pentru
găuri cu diferenţă minimă de mărime între straturile de material
• Burghiu cu autocentrare
• Toleranţă până la IT 0.05 mm (0.002 ţoli) cu bucşa de
ghidare

Alezor pentru materiale compozite


CoroDrill 452.R…CM

• Diam de ghidare care corespund diametrelor de burghiu ale CoroDrill 452.1


şi CoroDrill 452.4
• Conceput pentru a reduce pericolul destratificării găurii
• Toleranţe apropiate până la IT 0.02 mm (0.0008 ţoli)

Sortiment
Materiale plastice con-
solidate cu fibre de carbon Diametru Adâncime max Nr. catalog:
(CFRP) mm (ţoli) mm (ţoli) Tip cuplaj Calitate Scule rotative 2011
Burghiu 2.50-12.70 (0.098-0.5) 44 (1.732) Cilindric H10F E42-
Alezor 4.17-12.70 (0.164-0.5) 25-32 (0.984-1.26) Cilindric H10F E44-
Freză conică 4.14-12.68 (0.163-0.499) 10 (0.394) Cilindric CD10 E44

Materiale CFRP/materiale Diametru Adâncime max Tip cuplaj Calitate Nr. catalog:
metalice stratificate mm (ţoli) mm (ţoli) Scule rotative 2011
Burghiu 2.50-12.70 (0.098-0.5) 44 (1.732) Cilindric H10F E42-
Burghiu cu pilot 4.17-12.70 (0.164-0.5) 34 (1.339) Cilindric H10F E43
Alezorr 4.17-12.70 (0.164-0.5) 25-32 (0.984-1.26) Cilindric H10F E44

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

54 GĂURIRE
Prelucrare în compozite
Soluţii pentru maşini portabile
Pe măsură ce fibrele de carbon sunt utilizate din ce în ce mai frecvent în
industria aerospaţială, cresc şi solicitările la care sunt supuse metodele de
producţie şi calitatea.

Consultaţi pe larg oferta noastră totală pentru prelucrare în compozite la


www.sandvik.coromant.com/composite

Soluţii de găurire pentru materiale compozite cu fibră de carbon Freze conice pentru materiale compozite cu fibră de carbon
(CFRP) şi materiale metalice stratificate (CFRP)

Găurirea în diverse materiale cu fibre de carbon impune geometrii unice pentru a


obţine toleranţe şi calităţi acceptabile ale alezajelor.
Fiecare material din fibră de carbon este diferit, crescând pericolul de destratificare
sau desprindere. Noile geometrii CoroDrill® reduc aceste pericole, producând găuri
de calitate ridicata.

Destratificare cu tipul Soluţiile CoroDrill®


de burghiu anterior oferă o calitate
îmbunătăţită a
găurilor, fără destratifi-
care sau desprindere

55
Vizitaţi www.sandvik.coromant.com/composite pentru informaţii suplimentare sau contactaţi cel mai apropiat reprezentant de vânzări
Hydro-Grip® HD

Cel mai solid adaptor


pentru frezare

tipuri de
Acum pentru mai multe
maşini

Prinderea solidă şi precisă a Hydro-Grip HD (de mare rezistenţă) este cea mai
bună alegere pentru prelucrarea în condiţii grele. Niciun alt adaptor nu are o forţă
de prindere mai mare, oferind totodată o rigiditate la încovoiere şi o amortizare
excelente.

Garantează o prindere sigură în cele mai dure aplicaţii de frezare, şi este acum
disponibilă pentru mai multe tipuri de maşini, inclusiv Coromant Capto C5, HSK 63
şi conul solid 40.

Avantaje
• Productivitate ridicatăDurabilitate mai mare a sculeiPrecizie mai bună a suprafeţei prel.
• Prelucrare sigură
• Uşor de utilizat

56 SISTEME DE SCULE
Aplicaţie
• Finisare până la degroşare grea
• Frezare grea cu freze cilindro-frontale din carbură mono-
bloc
• Găurire
• Alezare

Caracteristici tehnice
• Forţă de prindere mare, ideală pentru prelucrarea grea cu siguranţă
ridicatăBătaie axială redusă a sculei datorită prinderii simetrice a sculei
• Eliberare rapidă a sculei şi prindere la nivelul corect cu cheia
dinamometrică universalăProcedură de prindere uşoară fără a fi necesar
echipament suplimentar
• Fiecare adaptor este echilibrat, testat si aprobat individual pentru viteze
mari

Performanţă
Într-un test contra unei mandrine concurente cu freza cilindro-frontală
CoroMill® Plura, Hydro-Grip HD a sporit debitul de aşchii cu 200%, cu
aceeaşi calitate a suprafeţei şi fără vibraţii ale sculei.
Durabilitatea sculei a sporit cu 15%

Sortiment
Cuplaj Diametru Diametru Nr. catalog:
maşină (mm) (ţoli) Scule rotative 2011
C5, C6, C8 20 0.787 G80
ISO 40 20 0.787 G85
MAS BT 40 20 0.787 G85
CAT-V 40 20 0.787 G85
HSK 63 20 0.787 G89

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

SISTEME DE SCULE 57
Coromant Capto® scurt

Scule cu schimbare rapidă


pentru centrele de
strunjire cu CNC

pto mai
Adaptoare Coromant Ca
ermediară SL
scurte cu suprafaţă int

Diametru de balansare al turelei

Vă prezentăm o gamă de adaptoare Coromant Capto® mai scurte cu


suprafaţă intermediară tip SL (suprafata de fixare), pentru utilizarea la
centrele de strunjire. Acestea conferă economii de spaţiu în turelă şi
componente mai mari optimizate, datorită avantajelor productivităţii înalte
şi prelucrării fără probleme.

Avantaje
• Spaţiu suplimentar în turelă pentru indexare fără probleme
• Componentele mai mari pot fi prelucrate cu uşurinţă
• Flexibilitate cu capacitate de schimbare rapidă a Coromant Capto
• Suprafaţa de fixare SL permite utilizarea unei game vaste de scule din seria de scule mici

58 SISTEME DE SCULE
Scurt Lung

Aplicaţie
• Strunguri cu turelă din centrele de strunjire
• Debitare si canelare, strunjire exterioara

CoroTurn® SL

Scurt Lung

Caracteristici tehnice
• Suporti de sculă fără canal de prindere mana
mecanica
• Unitate de prindere cu o lungime în consolă mai
scurtă a sculei
• Lungime totală a sculei redusă pentru spatiu
suplimentar în turelă plus contra apărătorilor CoroMill® EH (adaptor pentru capete schimbabile)
maşinii în strunguri cu turelă
• Varful sculei este mai apropiat de linia de referinţă
Coromant Capto
• Dimensiunea f1 şi deplasarea modificate oferă un
diametru mai mic la linia de referinţă, ideal pentru Scurt Lung
debitare radială şi canelare
• Adaptoarele scurte Coromant Capto fără canal
de prindere mana mecanica sunt deasemenea
disponibile pentru adaptorii CoroMill® EH şi ER

Mandrină ER

Sortiment
Mărime Coromant Partea de utilizarea Nr. catalog:Scule de strunjire
Capto Mărime cuplaj SL a sculei Profilul cozii 2011
C3 25, 32 R/L 0° I69
C4 32, 40 R/L 0°, 45° I69-
C5 32, 40 R/L 0° I69

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

*Notă: Adaptoarele SL scurte sunt disponibile numai cu prinderea segmentului, şi nu cu prinderea în şurub central.

SISTEME DE SCULE 59
Bucşe ER cu etansare

Pentru scule cu coadă


cilindrică avand racire
interna
înaltă
Noua gamă de bucşe de
performanţă

Bucşele cu etanşare fac posibilă distribuirea sigură a lichidului de răcire


prin sculă. Acestea permit şi o precizie foarte ridicată la bătaia radială şi
sunt cel mai adesea utilizate cu burghie din carbură monobloc.

Avantaje
• Precizie şi stabilitate ridicate, bătaie radială scăzută a sculei
• Destinate utilizării cu lichid de răcire sub presiune ridicatăCu amortizarea vibraţiilor
• Nu este necesar un disc de etanşare separat cu ansamblu piuliţă

60 SISTEME DE SCULE
Bucşă cu etansare: Bucşă cu profil deschis:
cu lichid de răcire fără lichid de răcire
interna interna
Noul model cu
etanşare

Aplicaţie
• Scule cu coadă cilindrică cu lichid de răcire internă
CoroDrill® Delta-C
• Freze cilindro-frontale CoroMill® Plura

Caracteristici tehnice
• Bătaie radială cu precizie ridicată până la ≤6 µm
(0.0002 ţoli)
• Sigure la presiuni ridicate ale lichidului de răcire
• Gama de prindere este h9 sau 0.5 mm (consultaţi
catalogul de comandă pentru informaţii suplimentare

Sortiment
Nr. catalog:
Mărime ER Dia alezaj (mm) Dia alezaj (ţoli) Scule rotative 2011
16 3-10 ¼ - 5/16 G120
20 3-12 ¼ - 5/16 G120
25 6-16 ¼ - 5/8 G120
32 6-20 ¼ - 5/8 G120
40 6-25 ¼-1 G120

Pentru informaţii complete consultaţi cataloagele de scule rotative şi scule de strunjire sau www.sandvik.coromant.com

Instrucţiuni de montaj
Pentru a asigura etanşarea metalică completă a bucşei,
coada burghiului trebuie să fie împinsă pentru a acoperi
întreaga fantă din bucşă.

SISTEME DE SCULE 61
Alte extensii de sortiment
Toate referinţele de pe pagină vizează catalogul de scule de strunjire şi rotative din 2011.

STRUNJIRE CoroTurn® 107


GENERALĂ
A292 Lichid răcire prin scula pentru barele cu plăcuţe de
mărimea T/V 1102
• Noul canal de lichid de răcire îmbunătăţeşte controlul debitului de aşchii pentru alezare
internă
• Completează gama existentă de bare cu lichid de răcire, pentru plăcuţe T/V 1103

STRUNJIRE CoroTurn®
GENERALĂ
A224 Suporti pentru prelucrarea pieselor mici pentru
plăcuţe negative
• Suporturi fără deviaţie pentru o performanţă şi o adaptabilitate sporite
• Suporturi scurte pentru sistemul de fixare QS
• Avansuri mai mari în maşini cu sănii verticale mai mari
• Compatibile cu o gamă largă de plăcuţe T-Max P negative

CoroTurn® SL CoroTurn® SL
I23, I27, I16
Scule noi cu suprafaţă de fixare SL
Capete aşchietoare CoroTurn SL
• Pentru strunjire internă
• 2 capete aşchietoare SL, model CoroTurn RC
• 4 capete aşchietoare SL, Model CoroTurn 107
• 4 capete aşchietoare SL, model pârghie T-Max P, cu lichid de răcire de precizie ridicată
pentru un control îmbunătăţit al debitului de aşchii

CoroTurn® SL Capăt aşchietor CoroTurn SL cu schimbare rapidă


I86 • Capăt aşchietor pentru plăcuţe CoroThread, mărimea de 16 mm (iC 3/8 ţoli)
• SL cu schimbare rapidă, prindere pe mărimea 80

CoroTurn® SL Reductie frontala CoroTurn SL


I67 • Reductie de la barele cu diametrul de 40 mm la mărimea de cuplaj SL 32
• Mai puţine vibraţii datorită capătului frontal mai uşor şi unei evacuări îmbunătăţite a
aşchiilor

CoroTurn® SL CoroTurn® 107


I67
Bare de alezare cilindrice ranforsate cu bare de
carbura
• Prelungirea barelor cu diametrul de 20-25 mm
• Racire internă
• Prindere EasyFix pentru o înălţime corectă a centrului sculei

DEBITARE ŞI CoroCut® 3
CANELARE
A229 Suportii de scule in ţoli completează gama existentă
de suporturi metriceAdap mici
• Suporturile de sculă de un ţol completează gama existentă de suporturi metrice
• Adaptabilitate mai mare pentru debitare şi canelare în maşinile cu sănii verticale

62
FILETAREC33 CoroThread® 266

Mai multe opţiuni pentru filetare


• Placute de filetare brute pentru mărimile 16, 22, 27 mm (iC 3/8, 1/2, 5/8 ţoli) pentru
rectificare la profilul de filetare ales
• Extinderea plăcuţelor cu mărimea de 16 mm (iC 3/8 ţoli) cu mai mulţi paşi pentru profilu-
rile de filetare existente

FILETARE CoroThread® 266


C42
Bare de alezare fără plăcuţă de sprijin pentru filetare
interioară
• Bare metrice şi în ţoli pe partea dreaptă pentru găuri de până la 20 mm
(0.787 ţoli)
• Include bare cu aplatizări şi bare rotunde cu canal pentru bucsa EasyFix
• Pentru mărimi de plăcuţă de 16 (iC 3/8 ţoli) şi 22 (iC 1/2 ţoli)

CoroTurn® SL CoroTurn® SL
I64
Bară de alezare amortizată 570- 4C pentru filetare
internă cu
• diametrul de 1.50 ţoli
• Pentru capete aşchietoare SL, cu mărimea de prindere 32
• Prima alegere pentru filetare inteiroară
• De asemenea pentru aplicaţiile de debitare şi canelare şi strunjire

Stabilitate
FREZARE CoroMill® 200
D23
Calitate de frezare GC1040
• Pentru operaţii ce presupun tenacitate în oţeluri inoxidabile (austenitice/duplex)

Viteza de aşchiere
FREZARE CoroMill® 365
D100
Plăcuţe Wiper de calitate GC3220
• Două plăcuţe Wiper noi (KW4, KW8) de calitate GC3220 pentru materiale ISO K

SISTEME
DE SCULE
Tirete (elemente de fixare)
G114 • Este disponibilă şi o gamă largă de tirete pentru diferite tipuri de maşini

63
Principalele noastre publicaţii de la
recentele CoroPakuri
CoroPak 09.1 CoroPak 09.2 CoroPak 10.1
STRUNJIRE GENERALĂ STRUNJIRE GENERALĂ STRUNJIRE GENERALĂ
GC1115 - PENTRU ALIAJE REFRACTARE Geometrie -HM, calitate GC4205 Sistemul de fixare QS pentru maşini cu
Plăcuţă Wiper CoroTurn® 107, cu rază de sănii verticale
DEBITARE ŞI CANELARE 0.2 mm (0.008 ţoli)
CoroTurn® SL70 CC6190 - noua calitate ceramică DEBITARE ŞI CANELARE
Noua calitate GC1145
FREZARE DEBITARE ŞI CANELARE
CoroMill® 345 - noua freză frontală GC1145 - noua calitate FILETARE
CoroMill® 360 - freză frontală de mare CoroCut® - mărimea M şi mărimea R CoroThread® 266, calităţi GC1135 şi
capacitate CoroCut®, plăcuţe unghiulare GC1125
CoroMill® 316 -scula de frezare cu cap Adaptor antivibraţii pentru filetare
schimbabil (EH) FILETARE
CoroThread® 266 - noua plăcuţă FREZARE
SISTEME DE SCULE Calităţi noi, S30T şi S40T
Coromant Capto - mărimea 10 FREZARE CoroMill® 345, plăcuţe Wiper
CoroMill® 300 - plăcuţă mai mare Suporti integrati cu suprafaţă
CoroMill® 329 - noua freză de canelare intermediară EH
CoroMill® 331 - noua plăcuţă CoroMill® 490, mărimea plăcuţei 14

GĂURIRE GĂURIRE
CoroDrill® 880 - noi plăcuţe şi calităţi CoroDrill® 854 şi CoroDrill 856
CoroPak 10.2 CoroDrill® 805 - găurire înfundată
SISTEME DE SCULE
STRUNJIRE GENERALĂ Hydro-Grip® de mare rezistenţă (HD)
Noi geometrii pentru aliaje refractare SISTEME DE SCULE
CoroTurn® HP, noi unităţi de aşchiere Hydro-Grip® de mare rezistenţă (HD) -
Noua calitate CB7525 noul adaptor
Suporti de bază HSK până la Coromant
DEBITARE ŞI CANELARE Capto
Plăcuţă de profilare CoroCut® din CBN,
calitate CB7015
CoroTurn® SL70, extensie

FILETARE
CoroThread® 266, noua geometrie de
plăcuţă

FREZARE
Noua calitate, GC1040
CoroMill® 170, frezarea angrenajelor
CoroMill® 325, freză in vartej
CoroMill® 790, freză cu geometrie -NL şi
HX nouă
CoroMill® Plura, noi geometrii
CoroMill® 345, noul Wiper

GĂURIRE
Cap de burghiu solid reglabil T-Max

GĂURIRE
CoroBore® 825 XL Supplement to Main Catalogue 2009

CoroBore® 826 XL
TURNING - MILLING - DRILLING - BORING - TOOL HOLDING

CoroBore® 820 XL New cutting tools


from Sandvik Coromant

SISTEME DE SCULE
Coromant Capto® suprafaţă intermediară 10.1
cu disc
Adaptor de freză frontală antivibratii
Adaptoare de freză frontală cu lichid de
răcire Arbor
Coromant Capto®, suport de sculă flexibil

S-ar putea să vă placă și