Sunteți pe pagina 1din 10

REGISTRU DE MIŞCARE A

FONDURILOR
NOTE EXPLICATIVE
I. CATEGORII DE DOCUMENTE II. REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ LIMBĂ
1. PUBLICAŢIE SERIALĂ = document tipărit sau nu, care apare în fascicule 1. După limba română se completează limba primei minorităţi
succesive, înlănţuindu-se, în general, numeric sau cronologic pe o perioadă locale (exemplu : maghiara, sârba, turca, etc.).
care nu este limitată dinainte, indiferent de periodicitatea acesteia. Ex. :
publicaţii anuale, periodice, ziare şi alte documente cum ar fi seriile de dări 2. Restul limbilor sunt limbile oficiale IFLA
de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice.
Cotidienele se clasifică şi se cotează la 050 iar publicaţiile periodice şi III. REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT
serialele se clasifică şi se cotează la domeniu. Domeniile utilizate sunt :
2. MICROFORMAT = termen generic care se referă la orice suport, în mod
obişnuit film, care conţine microimagini. Sunt incluse aici microfişele şi 0 – Generalităţi *
microfilmele 1 – Filosofie, psihologie, logică, etică
3. DOCUMENT CARTOGRAFIC = reprezentarea convenţională, la scară 2 – Religie, teologie
redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi 3/32 – Sociologie, statistică, ştiinţe politice
timp. Sunt incluse aici: hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, 33 – Ştiinţe economice
planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene. 34/36 – Drept, administraţie publică, asigurări sociale
37 – Educaţie, învăţământ
4. DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ = document al cărui conţinut
principal îl constituie reprezentarea muzicii în general, sub formă de note. Se 39 – Etnografie, folclor
poate prezenta sub formă de file sau culegere. 50/54 – Ştiinţe exacte
5. DOCUMENT AUDIO = disc, bandă magnetică, casetă, CD. 55/59 – Ştiinţe naturale
6. DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT = film sonor, film video etc. 61 – Medicină
7. DOCUMENT GRAFIC = document în care predomină imaginea. Ex. : 62/64 ; 66/69 – Inginerie, industrie, agricultură, meserii
gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, 65 – Conducere, organizare, management
afişele, studiile, desenele tehnice etc. 7/77 – Arte plastice, urbanism, arhitectură, fotografie
8. DOCUMENT ELECTRONIC = document pe suport informatic. Sunt 78/79 – Muzică, arta spectacolului, divertisment, sport
incluse CD-ROM-urile, DVD–urile, fişierele de date şi software-urile de 80/811 – Lingvistică, filologie
aplicaţii; ele pot fi înregistrate pe suport de hârtie, magnetic, optic sau orice 821.135.1 – Literatură română
alt suport conceput pentru a fi prelucrat pe calculator sau printr-un procedeu 821 – Alte literaturi
similar. 91 – Geografie
9. ALTE DOCUMENTE = orice alte documente în afară de cele menţionate 90 ; 929/94 – Istorie, arheologie, biografii
mai sus. Ex.: dioramele şi alte documente tridimensionale, ansamblurile
multimedia, documentele în braille etc. PUBLICAŢII PENTRU COPII = publicaţii care au în clasificare:
indicele principal 087.5 (fie singur fie în relaţie), analiticul -93
sau indicii auxiliari de formă (0.053.2), (075.2) şi (075.33).

* Inclusiv diviziunea 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor


OBSERVAŢII: Repartizarea documentelor după conţinut s-a
făcut după Clasificarea ONU – UNESCO şi
Clasificarea Zecimală Universală, ediţia medie
internaţională în limba română, 1997 – 1998.

2
PARTEA I
INTRAREA DOCUMENTELOR

DENUMIREA, TOTALUL DOCUMENTELOR


An / DATA INVENTARIATE
NR. ŞI DATA DIN STOC
Număr ÎNREGIS- PROVENIENŢA MENŢIUNI
ACTULUI
intrare TRĂRII DE LA LA
ÎNSOŢITOR CANTITATE VALOARE
NUMĂRUL NUMĂRUL

3
An / Număr intrare

Cantitate
PARTEA I

* vezi note explicative


Exemplare

Cărţi
Titluri

Exemplare
seriale
Publicaţii

Titluri

Manuscrise

Microformate

Doc. cartografice

Doc. de muzică tipărită

Doc. audio
av.
După categoria documentelor

Doc. av. combinate


Documente

Doc. grafice

CD - ROM

DVD-ROM
INTRAREA DOCUMENTELOR

electronice
Documente

Alte doc. electronice


REPARTIZAREA DOCUMENTELOR INTRATE

Alte doc.

Română

Limba principalei minorităţi


locale *

Germană

Engleză
Dupa limbă

Franceză

Spaniolă

Rusă

Alte limbi
4
An / Număr intrare
PARTEA I

Cantitate

3/32

33

34/36

37

39

50/54

55/59

61

62/64 ; 66/69
INTRAREA DOCUMENTELOR

65

7/77

78/79
REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT

80/811

821.135.1

821

91

90 ; 929/94
copii
pentru
Din care
publicaţii

5
PARTEA a-II-a
IEŞIREA DOCUMENTELOR

DENUMIREA, NR. TOTALUL DOCUMENTELOR


An / DATA CAUZA IEŞIRII
ŞI DATA IEŞITE
Număr ÎNREGIS- MENŢIUNI
ACTULUI DE
curent TRĂRII CANTITAT UZURĂ UZURĂ PIERDUTE DE ALTE
IEŞIRE VALOARE
E FIZICĂ MORALĂ UTILIZATORI CAUZE

6
An / Număr curent

Cantitate
PARTEA a-II-a

* vezi note explicative


Exemplare
Cărţi

Titluri

Exemplare
seriale
Publicaţii

Titluri

Manuscrise

Microformate

Doc. cartografice

Doc. de muzică tipărită

Doc. audio
av.
După categoria documentelor

Doc. av. combinate


Documente

Doc. grafice

CD - ROM
IEŞIREA DOCUMENTELOR

DVD - ROM
electronice
Documente

Alte doc. electronice


REPARTIZAREA DOCUMENTELOR IEŞITE

Alte doc.

Română

Limba principalei minorităţi


locale *

Germană

Engleză

Franceză
După limbă

Spaniolă

Rusă

Alte limbi
7
An / Număr intrare

Cantitate
PARTEA a-II-a

0 ; 681.3 ; 389;
529

* vezi clasificările vechi pentru beletristică


2

3/32

33

34/36

37

39

50/54

55/59

61

62/64 ; 66/69
IEŞIREA DOCUMENTELOR

65

7/77

78/79
REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT

80/811 ; 82.03 ;
82.08

821.135.1 ; 859.0

821 şi altele *

91

90 ; 929/94
copii
pentru
Din care
publicaţii

8
PARTEA a-III-a
RECAPITULARE
REPARTIZAREA DOCUMENTELOR
TOTAL
După categoria documentelor După limbă
DOCUMENTE
Publicaţii Documente Documente

minorităţi locale *
Limba principalei
MIŞCAREA

Doc. cartografice
Cărţi
Anul

Doc. de muzică
seriale av.

Microformate
electronice

Doc. grafice
FONDURILOR

Manuscrise

Alte limbi
Alte doc.

Germană

Franceză

Spaniolă
Română

Engleză
tipărită

DVD - ROM

Rusă
electronice
CD - ROM
Doc. audio
Exemplare

Exemplare

combinate

Alte doc.
Cantitate

Doc. av.
Valoare

Titluri

Titluri
EXISTENT LA 31
DECEMBRIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL I
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL I
DIFERENŢA INTRĂRI
/ IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL I
EXISTENT LA 31
MARTIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL II
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL II
DIFERENTA INTRĂRI
/ IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL II
EXISTENT LA 30
IUNIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL III
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL III
DIFERENTA INTRĂRI
/ IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL III
EXISTENT LA 30
SEPTEMBRIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL IV
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL IV
DIFERENŢA INTRĂRI
/ IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL IV

* vezi note explicative

9
PARTEA a-III-a
RECAPITULARE
REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT

Cantitate
Din care

821.135.1
MIŞCAREA

62/64 ;

80/811

929/94
Anul

34/36

50/54

55/59

66/69

78/79
publicaţii

3/32

7/77

90 ;
821
FONDURILOR

33

37

39

61

65

91
0

2
pentru
copii
EXISTENT LA 31
DECEMBRIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL I
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL I
DIFERENŢA INTRĂRI /
IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL I
EXISTENT LA 31
MARTIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL II
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL II
DIFERENTA INTRĂRI /
IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL II
EXISTENT LA 30
IUNIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL III
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL III
DIFERENTA INTRĂRI /
IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL III
EXISTENT LA 30
SEPTEMBRIE
TOTAL INTRATE ÎN
TRIMESTRUL IV
TOTAL IEŞITE ÎN
TRIMESTRUL IV
DIFERENŢA INTRĂRI /
IEŞIRI ÎN
TRIMESTRUL IV

10