Sunteți pe pagina 1din 8

GRUPA MARE MICKEY MOUSE

ED. ȘTEFAN ELENA


EVALUARE INIȚIALĂ NIVEL II
An școlar 2018-2019
PERIOADA EVALUĂRII: 10,09 - 28,09,2018
NUMĂR COPII EVALUAȚI:

 ANALIZA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA NIVELULUI ACHIZIȚIILOR MINIMALE ALE COPIILOR


 INTERPRETAREA REZULTATELOR – INDIVIDUAL ŞI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL TEMĂ TIP PROBĂ MATERIAL DIDACTIC OBIECTIVE ITEMI DE EVALUARE / DATĂ PUNCTAJ
EXPERIENȚIAL ACTIVITATE SUPORT OPERAȚIONALE PUNCTAJ EVALUARE
Mijloc de -comportamente
realizare măsurabile
DLC A.Cel mai bun -probă orală Anexă 1, 15, 29 -să recite fluent, -recită fluent, expresiv poezia (o 4-5-Î
Domeniul limbă și recitator expresiv poezia ; strofă)-3p 2-3 –D
comunicare -memorizare -să alcătuiască - folosește cuvinte și expresii noi 1 -NS
enunțuri folosind din poezie în contexte variate –
cuvinte și expresii noi. 2p
B. Scaunul -probă orală Anexă 31, 39 -să denumească titlul -denumește titlul poveștii și 5-6- î
povestitorului poveștii și personajele personajele principale – 1p 3-4- D
-repovestire principale; -folosește în expunere dialogul – 1-3 - NS
-să repovestească 1p
utilizând un limbaj -repoveștește pe baza
fluent, corect, imaginilor, fără ajutor -2p
expresiv. -redă întâmplările din poveste,
respectând succesiunea
evenimentelor -1p
-utilizează în vorbire cuvinte și
expresii noi, din conținutul
poveștii- 1p
C. Cuvinte -probă orală și Anexă 12, 14, 26, -să asocieze sunetul cu -asociază sunetul cu litera 6-7 –î
fermecate din scrisă 28,37 litera corespunzătoare; corespunzătoare și cu forma 4-5- D
sunete -să lege cuvântul de scrisă – 2p 1-3-NS
adunate imagine; -leagă cuvântul de imagine și îl
- joc didactic -să despartă cuvinte în desparte în silabe-2p
silabe; -reprezintă grafic silabele –1p
-să utilizeze în vorbire -utilizează în vorbire propoziții
sinonime, antonime, dezvoltate și fraze- 2p
omonime.

DȘ A. Ce poți să- -probă orală Anexă 2, 8, 10, 11, 36 -să cunoască ziua, -cunoaște cel puțin orașul și țara 6-7 –î
Domeniul mi spui luna,orașul și țăra în în care s-a născut – 1p 4-5- D
cunoașterea despre… care s-a născut; -denumește părțile componente 1-3-NS
mediului -joc didactic -să denumească părțile ale unei flori și funcțiile acestora
componente ale unei – 1p
flori; -observă că plantele cresc și își
-să identifice în imagini schimbă înfățișarea – 1p
viețuitoare și medii de -identifică în imagini cel puțin 3
viață. viețuitoare cunoscute și 3 medii
-să ordoneze acțiunile de viața– 2p
din fișă (Anexa 36) în -cunoaște cel puțin 4 alimentele
raport cu noțiuni sănătoase pentru organismul
generale despre reguli uman – 1p
de igienă. -ordonează acțiunile în raport cu
regulile de igienă cunoscute – 1p
B. Roata -probă orală Anexă 22, 24, 25 -să numească - numește cel puțin 3 anotimpuri 5-6- î
anotimpurilor anotimpurile în din cele patru prezentate – 1p 3-4- D
Joc didactic succesiune; 1-3 - NS
- să descrie timpul -denumește cel puțin 1 element
probabil utilizând caracteristic pentru fiecare
simboluri adecvate; anotimp – 2p
-să descrie importanța -realizează cel puțin 3 relații
aerului și a apei pentru corecte între fenomenul meteo
viață. prezentat și anotimp – 1p
-descrie importanța aerului sau
aa apei pentru viață – 2p

DȘ A. Câte sunt - probă orală și Anexă 5, 6, 16, 18, -să grupeze obiecte -grupează obiectele după un 7-8 –î
Domeniul științe din fiecare? scrisă 21, 23, 33, 35 după un criteriu dat; criteriu dat – 2p 5-6- D
(matematică) -joc exercițiu -să recunoască, -recunoaște și numește cifrele în 1-4-NS
numească și scrie concentru 1-5, 1-10- 1p
cifrele în concentrul 1- -scrie fără ajutor cel puțin 3 cifre
5/ 1-10 în concentru 1-5 – 2p
-cunoaște ordinea numerelor în
șirul numeric și vecinii acestora–
2p
-efectuează operații simple de
scădere – 1p
B. Cerc, pătrat, -probă orală, -trusa cu forme -să denumească -identifică și denumește cel 4-5-Î
triunghi, practică geometrice logi II figurile geometrice puțin 2 figuri geometrice din 2-3 –D
dreptunghi… Anexă 19, 34 cunoscute; cele 4 prezentate-2p 1 -NS
-joc didactic -să aseze figurile -recunoaște figuri geometrice în
geometrice după obiectele din mediul ambiant –
formă, culoare și 1p
mărime -așează figurile geometrice
respectând cel puțin un criteriu
dat – 2p

A. Cutiuța cu -probă orală, Anexă 4, 17, 20, 38 -să identifice și să -vorbește despre propriile 4-5-Î
DOS emoții scrisă denumească emoții; emoții folosind expresii faciale și 2-3 –D
-joc didactic cuvinte adecvate – 2p 1 -NS
Domeniul om și -să asocieze simboluri, -își exprimă dezacordul față de
societate (moral cuvinte și expresii comportamentele negative
civic) faciale strărilor prezentate – 2p
emoționale; -deosebește persoanele
-să deosebească prezentate în fucție de cel puțin
persoanele după 1 criteriu- 1p
diferite criterii.
B. Alo 112… -probă orală Anexă 27, 30, 32 -să identifice și să -identifică situații de risc - 2p 6-7 –î
-convorbire denumească - recunoaște și denumește cel 4-5- D
persoanele care ne pot puțin 2 persoane care-l pot 1-3-NS
ajuta în situații sprijini în astfel de situații -2 p
periculoase; -cunoaște cel puțin 3 reguli de
-să cunoască reguli de comportare pe stradă -3p
comportare pe stradă.
DOS A. În ce lună -probă practică Anexe -să utilizeze -utilizează tehnicile: pliere, 6-7 –î
Domeniul om și suntem? tehnicile:pliere, decupare, lipire pentru 4-5- D
societate (practic) -decupare, decupare, lipire; realizarea temei propuse – 3p 1-3-NS
-lipre -să finalizeze tema -finalizează tema propusă – 2p
B. Azorel, propusă; -analizează lucrările realizate în
prietenul cățel -să analizeze lucrările fucție de descriptorii de
-decupare realizate; performanță – 1p
-îndoire -să respecte poziția -respectă poziția corectă a
corectă a corpului față corpului față de suportul de
de suportul de lucru, lucru – 1p
pentru o bună
coordonare oculo-
motorie.
DEC A. Anotimpul -probă practică -creioane negre și -să redea prin - utilizează corect instrumentele 8-9-Î
Domeniu estetic și preferat – colorate, coli de desn/pictură tema și tehnicile de lucru - 2p 6-7-D
creativ (educație desen desen, acuarele, propusă; - finalizează corect tema - 3p 1-5- NS
plastică) B. Frunze de pensule -să finalizeze lucrarea; - compune spațiul plastic
toamnă groase/subțiri, frunze. -să compună spațiul utilizând suprafața de lucru în
plastic utilizând totalitate -1p
-pictură prin întreaga suprafață de - analizează critic și autocritic
amprentare lucru modul corect de lucru,
-să analizeze critic și finalizarea temei, utilizarea
autocritic lucrările culorilor -2p
realizate; - respectă poziția corectă a
- să respecte poziţia corpului față de suportul de
corectă a corpului față lucru pentru o bună
de suportul de lucru coordonare oculo-motorie -1p
pentru o bună
coordonare oculo-
motorie.
DEC A. Cântă cum - probă orală - tobă / orgă, CD -să identifice înălțimea -identifică înălțimea sunetelor și 5-6- î
Domeniu estetic și auzi! audio, combină audio sunetelor și să repete repetă fragmentul ascultat -2p 3-4- D
creativ (educație - joc muzical - pentru CD fragmentul ascultat; -execută mișcări sugerate de 1-3 - NS
muzicală) exercițiu - să execute mișcări text și de linia melodică - 2p
B. Cine știe un sugerate de text și de - interpretează corect cântecul:
cântecel? linia melodică linie melodică, text, ritm - 2p
- cântec - să interpreteze corect
cântecul: linie
melodică, text, ritm
DPM A. Ține ritmul! -probă practică -echipament sportiv, -să răspundă motric la - răspunde motric la o comandă 5-6- î
Domeniu psiho- -exerciții fizice stegulețe, eșarfe, o comandă dată; dată -1p 3-4- D
motric (educație B. Câte unul, fluier - să execute corect - execută corect acţiunile 1-3 - NS
fizică) câte doi… acțiunile motrice motrice învățate -2p
-traseu învățate -participă la jocurile de grup
aplicativ -să participe la jocurile (echipă) -3p
de grup (echipă)

Legendă:

î – comportament atins;

D – comportament în dezvoltare;
NS – comportament care necesită sprijin

 CONCLUZII, MĂSURI AMELIORATIVE

CARACTERIZARE GRUPĂ

1.DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: au abilități de comunicare specifice copiilor de 4-5/5-6 ani: expresivitate; formulare corectă a propozițiilor; masa
vocabularului activ bine conturat, memorie reproductivă a textelor ..... copii; ..... copii au recunoscut cadrul natural al anotimpului, precum și
personajele/acțiunile lor în poveștile și poeziile solicitate; au recitat expresiv clar, corect un număr de ...... copii; dificultăți de pronunție ..... copii; dificultăți în
exprimare ..... copii; neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișa de evaluare și lucrat neîngrijit la un număr de ....... copii.

2.DOMENIUL ȘTIINȚE: au formate reprezentări clare despre corpul uman, fenomene specifice fiecărui anotimp, sărbători, îmbrăcăminte specifică sezonului,
jocuri și sporturi de sezon: ..... copii; noțiunile și reprezentările de timp, spațiu, anotimp sunt mai puțin clare din cauza lipsei de experiență specifice vârstei
(ex.: anotimpuri, fenomene, zilele săptămânii, lunile anului, momentele zilei) la...... copii; neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișă (distributivitatea atenției,
îndemânare, răbdare și perseverență) la ...... copii; abandonarea sau nefinalizarea sarcinilor din cauza egocentrismului, la..... copii; au formate reprezentări
clare despre acțiunea cu obiecte: formă, cantitate, dimensiuni, grupare, numărare, triere, ordonare, spațialitate etc.; au format spiritul de observație concret-
situativ și acțional-practic specific activităților matematice; utilizează un limbaj matematic adecvat; nesiguranță în exprimare sau în recunoașterea cifrei
1/2/3/ 4/ 5 la ...... copii;

3.DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: ...... copii au reprezentări despre corpul uman și rolul părților corpului specific copiilor de 4/5/6 ani; ...... copii
sunt extrovertiți și vorbesc cu usurință despre ei; .......... copii sunt introvertiți (timizi) și pot vorbi despre ei cu ajutorul adultului (cu întrebări
ajutătoare); ....... copii sunt familiarizați cu formulele de politețe: te rog, aș dori, mulțumesc; ....... copii încă nu își pot controla volumul vocii și
vorbesc tare și zgomotos; ....... copii au reprezentări despre modificarea materialeor și a tehnicile de manualitate: mototolire, pliere, lipire, decupare;
....... copii nu respectă poziţia corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie.

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: ....... copii au formate reprezentări clare despre utilizarea corectă a instrumentelor și a tehnicilor picturii, desenului,
modelajului; au format spiritul de observație concret-situativ și actional-practic specific activităților artistico-plastice; …… copii utilizează un limbaj specific
picturii, modelajului, desenului; ....... copii prezintă nesiguranță în utilizarea tehnicii de- senului din cauza mușchilor mici ai mâinii nedezvoltați, iar ....... copii
prezinta ritm lent de lucru; ....... copii prezinta neatenție la ceea ce au de facut (distributivitatea atenției, îndemânare, rabdare și perseverență); ..... copii
interpretează corect cântecele (linie melodică, text, ritm); ....... copii recunosc şi reproduc fragmente din cântecele ascultate (interpretate de alți colegi); ......
copii cântă în grup şi recunosc după glas colegii de grupă; ...... copii au deprinderi specifice acestei activități.

5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: ...... copii au formate deprinderi motrice de bază, specifice copiilor de 3/4/5 ani în jocuri sportive, întreceri, concursuri; .....
copii execută corect acţiunile motrice învăţate, participă la jocurile de grup (echipă); ...... copii execută exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia
corectă; ..... copii au un ritm mai lent și greoi în mișcări; ....... copii au probleme în a percepe componentele spaţio-temporale pentru că nu s-au obișnuit cu
acest gen de activități; ....... copii prezintă comoditate și superficialitate, lipsă de perseverență din cauza egocentrismului.

MĂSURI PEDAGOGICE: Întocmirea planificării anuale și săptămânale ținând cont de concluziile evaluării. Măsuri generale: aprecierea unor comportamente
pozitive: finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, afișarea lucrărilor corecte), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii
și autocorectare; neacceptarea comportamentelor negative;

Măsuri specifice:

1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, fabule,
ghicitori, poezii; crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii (grup de copii), rime, poezioare cu rime; corectarea exprimării
și expresivității verbale prin activități specifice; măsuri ameliorative de specialitate (logoped), pentru ...... copii; stimularea auzului fonematic, a articulării
corecte a sunetelor și a grupurilor de sunete (vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin „exerciții-joc de stimulare” specifice

2. DOMENIUL ȘTIINȚE: lărgirea sferei de reprezentări despre mediu, stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice; observări spontane
pentru a antrena toți analizatorii și de a per- cepe noțiuni complexe de timp, cauză, spațiu (constante în timp); lărgirea sferei de reprezentări despre
măsurarea obiectelor (dimensiuni), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice,

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: consolidarea solidarității grupului prin: ascultarea și prezentarea celorlalți a unor idei, întâmplări trăite sau imaginate
mai ales în etapa ADP (întâlnirea de dimi- neață); participarea tuturor copiilor la lucrări și activitati de grup/ în perechi cu valențe casnice sau artistice;
determinarea prin activități si jocuri a unor reguli de comportare civilizată: comunicare în grup și ascultarea celuilalt (nu au răbdare să se asculte unii pe
ceilalți);

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV: lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului, desenului (materiale
naturale, lut, uleiuri sau acuarele acrilice, dimensiuni, lucrări colective), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice; observări spontane pentru
a antrena toți analizatorii și de a percepe linii, forme, nuanțe, noțiuni complexe plastice (simbolul plastice); amenajarea unor expoziții cu lucrările copiilor;
lărgirea sferei de reprezentări în domeniul muzical prin exersarea deprinderii de a cânta în grup și individual; exersarea auzului fonematic și a aparatului fono-
articular necesar perceperii și reproducerii sunetelor muzicale înalte și joase; aprecierea unor comportamente pozitive, timbrul și melodicitatea vocii.

5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC: dezvoltarea psihomotrică a copiilor și, mai ales, executări motrice după îndrumări verbale; stimulare psihomotrică, acțiuni
și activități cu valențe practice; partici- parea la întreceri și concursuri, dar și educarea unor trăsaturi comportamentale: voința, perseverența, rigoarea,
disciplina.