Sunteți pe pagina 1din 2

Dealurile de Vest

Poziție geografică:
Sunt localizate între Câmpia de Vest și Carpații Occidentali. La sud se întind până la granița cu
Serbia, iar la nord pâna sub Munții Oaș.

Mod de formare:
modul de formare: prin proces de sedimentare de natura piemontana, adica sedimentele au fost
aduse de rauri din Carpati si depuse la poalele acestora

Relief:
Formarea vorbește despre tipul unității de relief: este o unitate piemontană cu înclinare dinspre
zona montană spre zona de câmpie. Altitudinile scad de la 450 m la sub 200 m, în partea de vest.
Tipul de relief fluvial este bine conturat cu terase și lunci largi.
Unitatea este alcătuită din din roci sedimentare (nisip, argile, marne) și pe alocuri apar roci mai
dure cu aspectul unor maguri.

Altitudini:
Altitudinea medie este de 300 m. La contactul cu câmpia coboară până la 100- 120m, iar la
contactul cu muntele urcă până la 400m.

Clima:
Clima acestei unitati este temperat-continentala de tranzitie. Sectorul de influență predominant
este cel oceanic, cu un surplus de precipitații datorita Vânturilor de Vest. În partea de sud apar
influențe submediteraneene.

Hidrografia:
Rețeaua hidrografică este foarte bogată, orientate de la est către vest. Principalele artere
hidrografice sunt: Someș, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega
afluenți ai Tisei, și Timis, Caras afluenți ai Dunării.

Vegetația:
Vegetația predominantă o reprezintă pădurile de stejar, caracteristice climei. Între speciile
pădurii apar stejarii pufosi și stejarii brumării.
Fauna:
Caracteristice pădurilor sunt mamifere precum caprioara, mistrețul, lupul, vulpea, pisica
sălbatică, râsul, viezurele, iepurele. Între păsări se remarcă găinușa de alun, ciocănitoarea, cucul,
fazanul, prepelița, șoimul, bufnița iar intre pești mreana și bibanul.

Solurile:
Partea superficială terestră se compune din soluri care fac parte din clasa argiluvilsolurilor cu
tipurile cenușiu și brun – roșcat.

Resurse:
Dealurile de Vest conțin resurse de cărbuni inferiori (lignit) ce sunt exploatați în Bazinul
Barcăului. Alte resurse includ apele curgătoare (sunt amenajate lacuri hidroenergetice pe Crișul
Repede și lacuri de tip iazuri utilizate în piscicultură), solurile (ce permit viticulture) și fondul
forestier.

S-ar putea să vă placă și