Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect Didactic

Propunător: Luca Ion Florian


Data: 19-23.02.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala de Gimnaziala nr 7 Bucuresti
Clasa: pregatitoare
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Iisus Hristos iubește copiii
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare
Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor despre Maica Domnului, pentru a-i aduce cinstirea
cuvenită
Durata: 50 minute (35 min cu 15 min)
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să prezinte date referiotoare la Iisus Hristos folosindu-se de cunoştinţele însuşite;
02 - să recunoască icoanele cu Iisus Hristos din mai multe icoane prezentate;
03 - să explice titlul lecţiei, folosind cunoştinţele însuşite.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee:lectura, exerciţiul, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia,
problematizarea, cântarea religioasă, demonstraţia cu substitute.
2. Mijloace de învăţământ: icoana Mântuitorul Iisus și copiii, fişă de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.
Resurse
Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade
didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
4. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi,
2005.
5. Măndiţă, Protosinghel Nicodim, Viaţa Maicii Domnului, Editura „Agapis”, Bucureşti,
1993.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării
religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. ***, Viaţa Maicii Domnului/Din minunile Maicii Domnului/ Grădina de flori duhovniceşti,
Editura Episcopia Argeşului, 1994

Etapele lecţiei: Desfăşurarea lecţiei


1. Momentul Salutarea
organizatoric Crearea climatului necesar desfăşurării lecţiei
Rugăciune la intrare în clasă

2. IntroducereSe afişează icoana „Mântuitorul şi pruncii”, de la care porneşte o discuţie


fnalul căreia duce la anunţarea temei.

3. Anunţarea Iisus Hristos iubeşte copiii


lecţiei noi

4. Desfăşurarea Lectură
lecţiei noi Într-o zi Mântuitorul Iisus Hristos, aşa cum Îi era obiceiul, Îi învăţa pe
oameni să facă numai lucruri bune. Pe cei bolnavi dintre ei El i-a
vindecat şi acum toţi îl ascultau cu drag.
Oamenii care-L iubeau şi-au adus copiii la Iisus ca să-i mângâie şi să-i
binecuvânteze.
Ucenicii Domnului i-au certat pe oameni şi le-au spus să-şi
îndepărteze copiii ca să nu-L obosească pe Iisus. Mântuitorul a văzut
ce se întâmplă şi, întristându-se, Le-a zis ucenicilor: „Lăsaţi copiii să
vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui
Dumnezeu." Iisus le-a mai spus că dacă oamenii nu vor fi la fel de
buni la suflet ca şi copiii, nu vor intra în Rai, sus, în cer, în împărăţia
lui Dumnezeu.
Plin de iubire, Iisus i-a luat în braţe pe copii, I-a binecuvântat şi I-a
mângâiat, punându-şi mâinile peste ei, apoi a plecat din acel loc.
Copiii au rămas lângă părinţii lor fericiţi că Iisus Îi iubea atât de mult.
5. Fixarea
cunoştinţelor Prin citatul biblic „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci ca
unora ca aceştia este împăraţia lui Dumnezeu”, învăţătorul adresează
întrebarea: „De ce a spus Mântuitorul să lase anume copiii să vină la
El?” Din această întrebare trebuie scoase la iveală, cu ajutorul
copiilor, a unor însuşiri care descriu un copil demn de dragostea lui
Iisus. Aceste însuşiri sunt scrise pe tablă:
- cuminte;
- blând;
- ascultător;
- blajin;
- milostiv;
- harnic;
- să-şi ajute, iubească aproapele.
Fiecare din însuşiri fiind dezvoltate, explicare prin ce fapte se lucrează
acestea.
6. Evaluarea
cunoştinţelor- Care este titlul lecţiei noi studiate astăzi? ( Iisus Hristos iubeşte
noicopiii)
Domnul Iisus Hristos iubeşte copiii, Îi binecuvântează şi Îi ocroteşte.
Le dă sănătate şi putere să înveţe bine şi să facă fapte bune.

- Ce a spus El ucenicilor?
El a spus: „lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi” Domnul Iisus
Hristos binecuvântează pe copiii care vin la El.

- Dar unde trebuie să mergem ca să Îl găsim pe Iisus Hristos?


Să mergem la biserică să-L întâlnim pe Hristos şi să primim
binecuvântarea.

- Dar când nu suntem la biserică unde mai putem găsi sau afla
binecuvântarea Lui?
Chipul Lui Îl vedem pe icoane şi putem afla binecuvântarea Lui atunci
când facem rugăciunea de dimineaţă, seara, sau când cerem ajutorul
Lui. El este grabnic ascultător şi ajutător, mai ales, al copiilor.

De aceea pentru hărnicia voastră din timpul lecţiei vreau să vă citesc o


povestioară despre cum trebuie să fie un copil (bun şi milostiv).

7. Încheierea

Rugăciunea la ieşirea din clasă.