Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

CULTURA CIVICĂ/ Clasa a VII-a

Numele si prenumele elevului: ________________________________


Data susţinerii testului: _____________
Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (48 de puncte)

A. Citiţi cu atenţie următorul text: 10 puncte


,,Noi, poporul american, în vederea formării unei uniuni mai perfecte, stabilirii justiţiei, asigurării
liniştei interioare, asigurării apărării comune, dezvoltării bunăstării generale şi asigurării binefacerilor libertăţii
pentru noi şi urmaşii noştri, poruncim şi stabilim prezenta constituţie ...’’

Subliniaţi patru urmări ale adoptării unei constituţii într-un stat democratic din textul dat.

B. Încercuiţi răspunsul corect pentru fiecare dintre enunţurile următoare: 9 puncte

1. Prima constituţie scrisă din Europa este:


a. Constituţia Franţei
b. Constituţia Israelului
c. Constituţia României
d. Costituţia S.U.A.

2. Votul în România este:


a. cenzitar
b. indirect
c. obligatoriu
d. universal

3. Puterea judecătorească:
a. adoptă legile
b. conduce administraţia publică
c. pune în aplicare legile
d. veghează la respectarea legilor

C. Realizaţi conexiunea dintre imaginile de pe primul rând cu datele de pe rândul al doilea!


6 puncte

1 2 3

a. Protecţia copilului b. Drapelul României c. Stema României d. Uniunea Europeană

D. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători! 10 puncte

a. Premisele demnităţii umane sunt libertatea şi …………………………..


autoritatea; egalitatea; inegalitatea; nerespectarea legilor

b. Una dintre funcţiile familiei este cea ……..…………………


educativă; juridică; politică; religioasă

c. Comunităţile locale sunt conduse de ………………………


guvern; preot; preşedinte; primar

d. Dintre termenii de mai jos un exemplu de comunitate este ………………………


drepturile omului; instituţia; persoana; tribul

E. Drepturile omului au un caracter universal. Se vorbeşte, astăzi în general, de existenţa a


mai multor categorii de drepturi: drepturile civile şi politice generale, drepturile popoarelor şi
solidaritatea, drepturile economice, sociale şi culturale şi drepturile persoanelor vulnerabile.
Imaginile de mai jos redau drepturi care aparţin uneia din categoriile de drepturi. 3 puncte

Încercuiţi, dintre tipurile de drepturi enumerate în enunţ, pe cel reprezentat de imagini.

F. În lume există o mulţime de grupuri sociale.


Aşezaţi grupurile sociale de mai jos, în spaţiul corespunzător din tabel: 10 puncte

Grupuri sociale mici Grupuri sociale mari

PARTEA a II-a (42 de puncte)


A. Fiecare om este unic, nu sunt doi oameni identici pe Terra. Fiecare persoană este
identică doar cu sine.

Răspundeţi la întrebările de mai jos, în spaţiul punctat: 14 puncte


a) Precizaţi două caracteristici ale persoanei umane.
..............................................................................................................................................................................

b) Enumeraţi trei documente în care putem întâlni date despre o persoană umană. 12 puncte
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

c) Comentaţi pe scurt ,,Să ştii să pierzi cu demnitate şi să câştigi cu modestie.’’ 8 puncte


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

B. Comparaţi comunitatea locală şi comunitatea naţională.

Precizaţi două asemănări şi două deosebiri existente între comunitatea locală şi


comunitatea naţională. 8 puncte