Sunteți pe pagina 1din 2

 Dacă ești din județul Iași – la Relians Corp, Centris Iași, Str.

Colonel
Langa, nr. 17, parter, Iași, 700029, județul Iași sau la Dal Consulting,
Str. Păcurari nr. 156, parter și etaj 1, Iași, 700519, județul Iași.

Ce cuprinde dosarul

Daca faci parte din grupul țintă de mai sus trimite-ne dosarul de înscriere cu
următoarele documente:

 Formular de înscriere

 Copie după cartea de identitate

 Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)

 Curriculum vitae semnat pe fiecare pagină

 Copie după diploma de studii

 Copii după un document ce atestă statutul pe piața muncii (angajat –


adeverință de salariat, șomer – adeverință de șomaj, persoană inactivă
– adeverință de încetare a șomajului etc.)

 Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal

 Declarație pe propria răspundere cu privire la neimplicarea în alt


program de formare antreprenorială finanțat prin POCU

 Angajament de respectare a cerințelor proiectului pentru grupul țintă

 Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanțare


privind înființarea unei întreprinderi

 Declarație pe propria răspundere privind imparțialitatea – că nu are


calitatea de angajat al solicitantului/partenerului în proiect, că nu este
soț/soție sau rudă sau afin până la gradul 2, inclusiv în relațiile cu
membrii juriului/comisiei

 Declarație că solicitantul de ajutor de minimis în vederea înființării unei


afaceri nu are calitatea de asociat majoritar în structura altei
întreprinderi

 Scrisoare de intenție prin care menționează că intenționează să


deschidă o afacere la finalul programului de formare antreprenorială
parcurs (Acordă o atenție deosebită scrisorii de intenție! Vezi
Metodologia de Recrutare si Selecție a Grupului Țintă. )

Notă: pe documentele în copie se va menționa “conform cu originalul”

Nu ezita să ne contactezi pentru informații suplimentare: 0734.222.053 –


Francesca Lăcătuș, Responsabil Grup Țintă.