Sunteți pe pagina 1din 2

PETIŢIE

Pentru o educaţie non-violentă în grădiniţe

Alături de cei şapte ani de acasă despre care ne-am obișnuit să vorbim ca despre anii
fundamentali pentru dezvoltarea unui copil, la fel de importanți sunt şi cei patru ani de grădiniță.
Copiii de la 2-3 la 7 ani, petrec la grădiniță în mediu 10 ore pe zi. De aceea influența grădiniței
asupra creșterii lor este esențială. Un mediu prietenos copilului contribuie la dezvoltarea sa
armonioasă. Dimpotrivă, potrivit unor studii numeroase, un mediu autoritar şi abuziv în copilărie
are repercusiuni durabile și pe termen lung în viața viitorului adult.
În ultimii ani, societatea noastră a fost zguduită de mai multe cazuri de răsunet de abuz şi
violenţă în instituţiile preşcolare. Pe lângă aceste cazuri, mediatizate pe larg în mass-media,
părinţii continuă să semnaleze pe reţelele sociale cazuri de abuz şi violenţă săvârșite de cadre
didactice și personal ajutător din grădiniţe asupra copiilor. Asemenea mesaje sunt tot mai multe.
Cu toate acestea, ele rămân ca un strigăt de ajutor în pustiu. Fiecare părinte este nevoit să se
lupte de unul singur şi să facă faţă unui sistem nereformat, învechit în practici şi viziuni
autoritare asupra educaţiei.
Amintim că, anul curent, asociaţiile „Părinţi Solidari”, CReDO şi VITAE au adresat o
scrisoare deschisă prim-ministrului Pavel Filip, cerând Executivului să se implice pentru a
combate și a preveni situațiile de agresiune verbală și fizică din partea dascălilor din școli și
grădinițe. Ceea ce a urmat au fost nişte acţiuni fără rezultat, problema rămânând în continuare
foarte acută.
Noi, părinții semnatari ai acestei petiţii, ne dorim un mediu sigur și prietenos pentru
creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor noştri. Copiii noștri au dreptul la astfel de
grădinițe, iar Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării îi revine obligaţia de a le asigura acest
drept. Având în vedere că problema este una complexă, cerem reformarea sistemică a instituţiilor
preşcolare în următoarele aspecte:

Instalarea camerelor de supraveghere în toate instituțiile de învățământ preșcolar și asigurarea


accesului părinților la inregistrările video
1. Camerele de supraveghere au intrat în viața noastră de zi cu zi în magazine, în bănci, în
diferite instituții în care lucrăm, în grădinițele private, ca un accesoriu obişnuit, asociat cu
securitatea şi drepturile omului. Prin instalarea unui sistem de supraveghere securizat în
grădiniţe ne exprimăm speranţa că personalul va avea o atitudine mai responsabilă şi
respectuoasă față de copii, o atitudine care se va încetățeni cu timpul, iar camerele vor fi
uitate. De partea cealaltă, părinţii vor fi în deplină linişte sufletească în ceea ce priveşte
copiii lor, pe parcursul orelor de grădiniţă. În situațiile cu incidente de abuz şi violenţă
sau diferite situaţii imprevizibile, materialul video va fi o sursă de documentare obiectivă
asupra cazului.

Organizarea de traininguri susținute de psihologi și experţi în psihologia copilului


2. Am moştenit din perioadele anterioare o cultură a educaţiei şi a relaţionării autoritare cu
copiii, or aceasta încalcă flagrant drepturile copilului la o viaţă demnă. De aceea, alături de
cursurile de formare ale educatorilor cu accent sporit pe curriculum și metodologie de predare,
vedem necesitatea unor cursuri cu profil psihologic, care ar aborda probleme de zi cu zi ale
educației copilului. Aceste cursuri de formare ar promova relaţionarea cu copilul bazată pe o
comunicare democratică ce implică empatie, respect, sinceritate, negociere, ascultare. Totodată,
aceste instruiri cu aspect practic ar veni şi cu soluţii întru susţinerea şi ajutorul personalului de
grădiniţă cum să facă faţă diferitor situaţii neplăcute, cum să gestioneze diferite situații care apar
între copii, fără a leza drepturile acestora. De aceste cursuri ar trebui să beneficieze şi ajutorii de
educator care petrec alături de educator un timp egal de interacționare cu copiii.
Evaluarea sistematică de către psihologi a cadrelor didactice și nondidactice din instituțiile
preșcolare, cu scopul de a depista persoanele care comit abuzuri și violență în raport cu copiii
3. Cu părere de rău, în mare parte evaluările care se fac în domeniul educațional au caracter
formal, „de bifă”. Este nevoie să schimbăm această atitudine fața de procesul de instruire și
evaluare a cadrelor didactice și non-didactice, pentru ca acestea să asigure copiilor un mediu
educativ de calitate și fără violență.

Stimularea financiară a cadrelor didactice în funcție de instruirile parcurse


4. Având în vedere salariul mic al lucrătorilor din instituţiile de învăţământ preşcolar şi,
totodată, munca enormă care necesită a fi depusă, solicităm motivarea financiară a personalului
din grădiniţe. Pentru a stimula nivelul de instruire a cadrelor didactice, remunerarea ar ține cont
de cursurile de formare parcurse.

Sancționarea managerilor instituțiilor de educație timpurie, angajații cărora comit acte de violență
5. Părinții recurg la expunerea în public a probelor ce demonstrează cazurile de violență și
abuz din instituțiile de învățământ, deoarece managerii instituțiilor preșcolare nu reacționează
prompt și conform prevederilor legale la plângerile părinților privind gesturile de violență și abuz
în raport cu copiii din grădiniță. De obicei, cazurile se mușamalizează, iar părintele care declară
ilegalitățile este supus persecuțiilor și intimidărilor atât din parte managerului, cât și din partea
educatorului, sau chiar al grupului de părinți, aceștea din urmă fiind șantajați cu o eventuală
demisie a cadrului didactic și non-didactic, sau chiar cu sistarea activității grupei respective în
grădiniță.

Ne exprimăm speranţa că propunerile cu care venim vor fi auzite, iar sistemul de


învăţământ preşcolar va fi reformat, punându-se astfel capăt unor practici abuzive faţă de
copiii noștri. Doar prin fapte concrete, care ar aduce o schimbare de profunzime şi
complexă în acest sistem, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării poate demonstra că
generaţia în creştere contează cu adevărat pentru acest stat.

Cu respect,
AO Părinţi Solidari