Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele............................................ Data.. ..................................

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – clasa a VI-a


ORGANISMUL – UN TOT UNITAR

I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: (0,2p x 5= 1 punct)


1. Organismele vii au ca unitate structurală de bază:
a. organul; b. țesutul; c. sistemul; d. celula.
2. Organ vegetativ este:
a. floarea; b. fructul; c. frunza; d. sămânța.
3. Țesutul muscular striat intră în alcătuirea:
a. musculaturii stomacului; b. musculaturii inimii; c. musculaturii scheletice.
4. Are rol în înmulțirea sexuată a plantei:
a. rădăcina; b. frunza; c. floarea; d. tulpina.
5. Ordinea corectă ierarhic a componentelor unui organism este:
a. celulă-țesut-sisteme de organe-organism; c. țesut-celulă-organ-sisteme de organe-organism;
b. celulă-țesut-organ-sisteme de organe-organism; d. celulă-țesut-organe-organism.

II. Completează spațiile punctate cu noțiunile care lipsesc. (0,2p x 6 = 1,2 puncte)
1. Planta are organe............................și organe de reproducere.
2. .................este organul plantei cu rol în fotosinteză.
3. Cavitatea toracică adăpostește ......................... și ...........................
4. Țesutul nervos este alcătuit din: ........................și celule gliale.
5. ....................e componentul celulei cu rol în înmulțire și transmiterea însușirilor de la o generație la alta.

III. Notează cu A propozițiile adevărate și cu F propozițiile false și modifică parțial afirmațiile astfel încât să
devină adevărate. Nu folosi negația! (0,2p x 8 = 1,6 puncte)
1. Vasele lemnoase sunt alcătuite din celule vii și transportă seva brută spre frunze.
..................................................................................................................................
2. Rădăcina este organul prin care planta extrage din pământ apa cu sărurile minerale.
..................................................................................................................................
3. Sângele este un tip de țesut conjuctiv.
..................................................................................................................................
4. Omul prezintă membre anterioare și membre posterioare.
..................................................................................................................................
5. Organismele vii pot fi unicelulare sau pluricelulare.
..................................................................................................................................

IV. Asociați noțiunile din cele 2 coloane, scriind în fața cifrei din coloana A litera corespunzătoare din B.
A B (0,2p x 8 = 1,6 puncte)
......1. perete celular 1. uzina energetică a celulei
......2. membrană 2. singurul înveliș al celulei animale
......3. citoplasmă 3. organit specific celulei vegetale
......4. nucleu 4. este mare și permanentă în celula vegetală
......5. vacuolă 5. umple întreaga celulă
......6. mitocondrie 6. comandă toate activitățile celulei
......7. ribozomi 7. înveliș ce dă formă celulei vegetale
......8. cloroplast 8. au rol în sinteza proteinelor

V. Realizează un text de maxim 10 rânduri, intitulat ”Organismul, ansamblu de sisteme de organe”.


Pentru aceasta: - precizează părțile componente ale unui organism vegetal și ale unuia animal (0,9puncte)
- enumeră funcțiile organismului animal (0,3puncte)
- enumeră toate sistemele de organe din organismul animal (1punct)
- numește câte un organ din organismul vegetal și din cel animal, precizând rolul fiecăruia. (0,4puncte)
2 puncte din oficiu