Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU – MEDIUL INTERN – CLASA A VII-A

I. REBUS – JOCUL CUVINTELOR


1. Globulele roşii se numesc…….
1 T
2. Toate elementele figurate se
2 R
formează în măduva…….a oaselor.
3 O
3. Globulele albe se numesc…….
4. Proteină care dă culoarea sângelui. 4 M
5. Combinaţie instabilă a hemohlobinei 5 B
cu oxigenul. 6 O
6. Substanţe care cresc rezistenţa 7 C
organismului la boli. 8 I
7. Procesul de digestie a microbilor. 9 T
8. Produce anticorpi. 10 E
9. Lichidul……scaldă celulele corpului
10.Unele leucocite traversează peretele capilarului
sangvin prin…..

II. Se dau două afirmaţii legate prin cuvântul deoarece. Treceţi literele corespunzătoare cerinţelor de mai jos:
A. dacă ambele afirmaţii sunt adevărate şi au legătură cauză efect;
B. dacă ambele afirmaţii sunt adevărate dar nu au legătură cauză efect;
C. dacă prima afirmaţie este adevărată şi a doua este falsă;
D. dacă prima afirmaţie este falsă şi a doua este adevărată;
E. ambele afirmaţii sunt false.
..... 1. Hematiile au hemoglobină deoarece au formă de discuri biconcave.
..... 2. Limfocitele produc anticorpi deoarece asigură imunitatea naturală a organismului.
.....3. Trombocitele participă la coagularea sângelui deoarece sunt elemente figurate nucleate ale sângelui .
..... 4. Limfocitele asigură imunitatea prin fagocitoză deoarece înglobează microbii şi apoi îi digeră.
..... 5. Trombocitele participă la coagularea sângelui deoarece aderă la pereţii capilarelor lezate şi eliberează
substanţele care opresc hemoragiile.
III. PROBLEME
1. O familie are mulţi copii, fiecare copil având o altă grupă de sânge.
a)Câţi copii are familia, ştiind că numărul lor este egal cu numărul grupelor de sânge.
b)Care sunt grupele de sânge pe care le au copiii?
c)Care copil le poate dona sânge tuturor fraţilor lui ce au Rh pozitiv?

2. Într-un spital ajung trei femei şi doi bărbaţi, toţi având sânge cu Rh negativ. O femeie are grupa sanguină B(III)
şi poate dona sânge ambilor bărbaţi. Celelalte două femei pot dona sânge doar una celeilalte, dar ar putea primi
sânge de la oricare alt donator.
Stabiliţi următoarele:
a)ce grupe de sânge pot avea cei doi bărbaţi, ştiind că nu au o grupă identică;
b)ce grupă de sânge au cele două femei care pot să-şi doneze sânge numai între ele;
c)ce grupe de sânge poate fi folosite la o transfuzie pentru oricare din cele cinci persoane;
d)care este numărul românilor ce au Rh negativ ştiind că populaţia României este de aproximativ 22 milioane
de persoane.