Sunteți pe pagina 1din 4

SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii.

Cerinţe
noiembrie 24, 2015 — ASRO

Standardul ISO 9001:2015, standard de referinţă pentru sistemul de management al calităţii, a


fost adoptat ca standard român SR EN ISO 9001.

Adoptarea unui sistem de management al calităţii este o decizie strategică a unei organizaţii, care
poate ajuta la îmbunătăţirea performanţei sale globale şi furnizează o bază solidă pentru iniţiativele
de dezvoltare durabilă.

Revizuirea standardului a avut în vedere:

 Adaptarea standardul la cerinţele Directivelor ISO/IEC (Anexa XL) în ceea ce priveşte structura,
termenii şi definiţiile de bază;

 Menţinerea relevanţei standardului prin adaptarea lui la schimbările economice din întreaga
lume;

 Integrarea cu alte sisteme de management care s-au dezvoltat independent de sistemul de


management al calităţii;

 Creşterea implementării standardului, prin facilitarea aplicării acestuia de către toate tipurile de
organizaţii, indiferent de mărimea şi de profilul lor de activitate;

Potenţialele beneficii pentru o organizaţie care implementează un sistem de management al calităţii


pe baza acestui standard internaţional sunt:

a) capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului
şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;

b) facilitarea oportunităţii de creştere a satisfacţiei clientului;

c) luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate contextului şi obiectivelor sale;

d) capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerinţele specificate ale sistemului de


management al calităţii.

Principalele schimbări ale noii versiuni ale standardului ISO 9001:2015 sunt:

 Adoptarea structurii de nivel înalt, aşa cum a fost stabilit în Anexa SL a Directivelor ISO/IEC,
aplicabilă tuturor standardelor noi de sisteme de management, care va conduce la facilitarea
implementării sistemelor de management multiple, integrate. Noua structură cuprinde
capitolele: Domeniul de aplicare, Referinţe normative, Termeni şi definiţii, Contextul
organizaţiei, Leadership, Planificare, Suport, Operaţiuni, Evaluarea performanţelor,
Îmbunătăţire;

 Cerinţe explicite pentru gândirea pe bază de risc care în ediţia anterioară a fost implicită (de
ex. prin cerinţele pentru planificare, analiză şi îmbunătăţire), iar în ediţia nouă este incorporată
în cerinţele standardului pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi continua îmbunătăţire
a SMC; Aceste cerinţe consolidează utilizarea sistemului de management ca instrument de
conducere şi ajută la identificarea oportunităţilor de afaceri care contribuie la îmbunătăţirea
profitului;

 Se impun mai puţine cerinţe;

 Accentul pus pe documente este mai scăzut. Cerinţele pentru “manualul calităţii”, “proceduri
documentate”, “planul calităţi” au fost înlocuite cu termenul “informaţii documentate”;

 Îmbunătăţirea aplicabilităţii standardului pentru servicii;

 Definirea limitelor SMC în care se iau în considerare aspectele interne şi externe şi cerinţele
părţilor interesate relevante;

 Accent mai mare pus pe aspectele privind contextul organizaţional;

 Un accent mai mare pus pe cerinţele de leadership, ceea ce conduce la motivarea întregii
organizaţii în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor;

 Un accent mai mare pe obţinerea rezultatelor dorite pentru a îmbunătăţi satisfacţia clienţilor.

Prin aplicarea noului standard creşte calitatea şi îmbunătăţirea continuă prin faptul că
managementul calităţii poate fi acum complet integrat şi aliniat cu strategia organizaţiei.
STANDARDUL ISO 9001: REVIZIA
DIN 2015
ISO 9001:2015 încurajează atenţia externă sporită asupra managementului
calităţii ca parte a strategiei sale de audit bazată pe risc - apelaţi la SGS
pentru a face trecerea la noua ediţie.
ISO 9001:2015 situează noua versiune a standardului ca parte integrantă a eforturilor unei organizații
cu privire la dezvoltarea durabilă și o promovează ca pe un instrument de îmbunătățire a performanței
generale.
Standardul încurajează o atenție sporită a părților interesate interne și externe ca parte a adoptării în
managementul calității a unei strategii de audit bazate pe risc și subliniază importanța adoptării unui
sistem de management al calității (QMS) ca decizie strategică pentru o organizație.

Noi oferim o serie de soluţii care să vă ajute să îndepliniți cerinţele pentru a face trecerea de la
certificarea actuală conform ISO 9001:2008 la certificarea ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 – PRINCIPALELE MODIFICĂRI


Pe lângă redenumirea și repoziționarea unor activități ale sistemului de management al calității, au
fost introduse alte noi cerințe importante.

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL
Luarea în considerare a contextului unei organizații trebuie să fie acum un element al procesului de
concepere și implementare a sistemului de management al calității.

RISCURI ȘI OPORTUNITĂȚI
O parte esențială a planificării și implementării unui sistem de management al calității este o nouă
cerință de a identifica riscurile și oportunitățile care ar putea influența funcționarea și performanța
sistemului de management al calității, precum și acțiunile ‘proporționale’ corespunzătoare pentru
abordarea lor.

LEADERSHIP
Cadrelor de conducere superioare li se cere acum să demonstreze o implicare directă mai mare în
sistemul de management al calității al companiei, concentrându-se mai degrabă asupra părții de
‘leadership’ decât asupra simplei gestionări a sistemului.

INFORMAŢII DOCUMENTATE
Termenii ‘procedură documentată’ și ‘înregistrări’ utilizați în ISO 9001:2008 au fost înlocuiți în
standardul ISO 9001:2015 cu termenul ‘informații documentate’. Acesta este definit ca informații care
sunt necesare pentru a fi controlate și păstrate de către o organizație. Fiecare organizație poate stabili
nivelul și tipul de documentație necesară pentru a-și controla propriul sistem de management al
calității.

ALTE CERINȚE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


Mai sunt și alte modificări referitoare la cerințele sistemului de management al calității, printre care:

 Cerințe specifice propuse pentru organizații cu privire la realizarea unei strategii bazate pe
procese atunci când planifică, implementează și elaborează un sistem de management al
calității.
 Identificarea competenței necesare pentru personalul care efectuează activități ce afectează
performanța calitativă
 Identificarea și menținerea cunoștințelor necesare pentru a garanta că o organizație poate
obține conformitatea produselor și serviciilor
 O strategie de audit bazată pe risc pentru a stabili tipul și întinderea controalelor adecvate
tuturor tipurilor de furnizori externi

STRUCTURĂ ȘI TERMINOLOGIE
ISO 9001:2015 adoptă structura pe clauze specificată în Anexa SL, care reprezintă acum cadrul
obligatoriu pentru toate Standardele ISO noi şi revizuite. Intenția declarată este aceea de a garanta că
versiunea finală a standardului ISO 9001 se aliniază altor standarde privind sistemele de
management.
Prin utilizarea structurii specificate în Anexa SL, se dorește prezentarea cerințelor sistemului de
management al calității într-o manieră mai consecventă și mai logică și nu doar simpla furnizare a unui
șablon pentru elementele sistemului de management al calității al unei organizații.
Este important de observat că, pentru acele organizații care au deja un sistem de management al
calității ce respectă cerințele ISO 9001, nu va fi necesar să-și modifice procedura și structura
documentelor aferente sistemului de management al calității, și nici terminologia utilizată, pentru a o
reflecta pe cea specificată în standardul ISO 9001:2015.

TRECEREA DE LA ISO 9001:2008


Organizațiile care sunt deja certificate conform ISO 9001:2008 vor avea un interval de trei ani de la
publicarea oficială a standardului ISO 9001:2015 pentru a face trecerea la noua versiune a acestui
standard. Ținând cont de orarul de publicare actual, această perioadă de tranziție s-ar încheia în
septembrie 2018.

CUM VĂ POATE AJUTA SGS?


Noi oferim cursuri de instruire pentru a vă ajuta să înţelegeți cerinţele ISO 9001:2015 şi gândirea
bazată pe analiza riscurilor. Suntem prima companie care oferă cursuri de dezvoltare profesională
continuă (CPD) cu durata de o zi certificate de Registrul Internaţional al Auditorilor Certificaţi (IRCA).
Experții noștri pot efectua o analiză GAP în raport cu cerințele standardului ISO 9001:2015 pentru a
face tranziția ușoară și transparentă. Acest exerciţiu va oferi organizației dumneavoastră asistenţă
organizată pentru a sublinia măsura în care sistemele şi verificările existente îndeplinesc cerinţele ISO
9001:2015 sau pentru a identifica implementarea unui plan de măsuri, acolo unde este cazul.
Vom oferi audit și certificare conform cerințelor ISO 9001:2015.

http://www.sgsgroup.ro/ro-RO/Industrial-Manufacturing/Quality-Health-Safety-and-
Environment/Quality/ISO-9001-2015-Revision.aspx