Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă. Unitatea I „Statele lumii în perioada interbelică” cl.

IX-a ______
Numele _________________________Prenumele_______________________ Data______________
Сiteşte cu atenţie sursa istorică propusă şi răspunde la sarcinile de lucru formulate:
Doc. A” „…Crearea acestei republici va genera o serie întreagă de consecinţe de ordin intern (din punct de
vedere al intereselor nemijlocite ale URSS) şi internaţional.
Ea ar putea focaliza atenţia şi ar crea pretexte evidente în pretenţiile alipirii la Republica Moldovenească a
Basarabiei.” (Memoriu cu privire la necesitatea creării RASSM, Moscova 4 februarie, 1924)
Doc. B” 1. Încetarea operaţiilor militare…timp de 6 ore.
2. Evacuarea (a trupelor germane) în timp de 15 zile din Belgia, Franţa, Luxemburg, Alsacia şi Lorena. …
3. Predarea de către armata germană a 5 000 tunuri, 25 mitraliere, 3000 de aruncătoare de grenade, 5.
Evacuarea de către armatele germane a regiunilor Rinului…care trec sub controlul trupelor
(Din armistiţiul semnat de Germania în pădurea Compiegne, 11 noiembrie 1918)
Doc. C” „Art. 10 Membrii Societăţii îşi asumă îndatorirea să respecte şi să menţină, în contra oricărei agresiuni
externe, integritatea teritorială şi independenţa politică existentă a tuturor membrilor Societăţii.
Art.16. Membrii Societăţii mai convin de a-şi da sprijin reciproc pentru aplicarea măsurilor economice şi
financiare” ( Pactul Societăţii Naţiunilor)
I. Timpul, spaţiul, şi relațiile de cauzalitate în istorie, în baza analizei şi valorificării surselor propuse
I.1 Identifică evenimentul descris în Doc. A ______________________________________________ L01
I.2 Numeşte și datează 3 evenimente istorice la care se referă sursele
1._________________________________________________________ _____________ L012
2._________________________________________________________ _____________ L012
3._________________________________________________________ _____________ L012
I.3 Plasează, pe segmentul de axă cronologică, evenimentele indicate în itemul I.2: L01234

II. Demonstrează, cu trimitere la imagine, că între anii 1922-1929, SUA trecea o perioadă de prosperitate. Argumentează
răspunsul. L 012345

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

III. Identifică evenimentul care a avut loc la 12 octombrie 1924. Numește o cauză și o consecință. L0123456

Evenimentul ______________________________________________________________________________________
Cauză ___________________________________________________________________________________________
Consecință _______________________________________________________________________________________
IV. Determină procesele reprezentate în afiș. Argumentează răspunsul. L 01234
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Inscripția: „Înainte! Pentru industrializarea


țării, pentru colectivizarea satului!”

V. A. „ Numărul clădirilor în București se dublează în acest interval, sporind de la aproximativ 35 de mii la 73 de mii.
Numărul atelierelor meșteșugărești, al întreprinderilor comerciale de transport și bancare înregistrează o creștere
corespunzătoare. Acțiunea de industrializare dintre 1922-1927 și cea nouă începută în 1934 au înzestrat Bucureștii cu un
număr însemnat de stabilimente industriale, transformându-l din centru comercial în centru comercial și industrial.”
( A. Gorovei, Enciclopedia României, II, București, 1938, pag. 557-559)

1) Formulează 2 concluzii asupra dezvoltării vieții urbane în România interbelică. L01234


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
2) Apreciază în 3 propoziții evoluția economică a României
interbelice. L012345

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

VI. Analizează imaginile. În baza acestora, alcătuiește un text coerent cu titlul: „ Regimuri totalitare în perioada
interbelică: asemănări și deosebiri”
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Total: 50 puncte Punctaj acumulat: _____________ Nota ______________