Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la informatică clasa 7: Sisteme de operare.

Varianta 1
Nume, Prenume__________________________________________________ data__________________ punctaj
1. Continuați propozițiile astfel ca ele să fie adevărate: 0123
a) Sistemul de calcul este ansamblu format ____________________________________________________
_____________________________________________________.
b) Interfață om-mașină reprezintă totalitatea mijloacelor ____________________________________________________
___________________________________________________________.
c) Ferestrele ce asigură conversația dintre utilizator și program sunt numite____________________________________.
2. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate: 0123
a) Sistemul de operare include mijloace destinate comunicării om-mașină. A F
b) Pentru fiecare calculator se elaborează un sistem individual de operare. A F
c) În absența sistemului de operare utilizarea calculatorului devine anevoiasă și ineficientă. A F
3. Selectați din listă obiectele ce apar în interfețele om-mașină: 01234
a) ecranul b) fereastra c) cursorul d) program
e) bara de lucrări f) mousul g) tastatura h) pictograma
4. Enumerați tipurile de ferestre ale interfețelor grafice. 012345

5. Indică corespondența dintre noțiunile din coloana din stânga cu definițiile din coloana din dreapta. 0123
1) Aplicație a) desen mic însoțit de un text scurt.
2) Sistem de operare b) program destinat prelucrării informației.
3) Pictograma c) totalitatea mijloacelor ce asigură prelucrarea rapidă a
informațiilor.
d) ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a
calculatorului.
6. Definiți noțiunea de fișier. 012

7. Din lista ce urmează încercuiți proprietățile discurilor: 012345

a) data creării b) tipul c) data ultimei accesări d) dimensiunea e) spațiul rămas disponibil f) denumirea
g) amplasarea h) spațiul ocupat i) data modificării j) eticheta k) atributele l) capacitatea de memorare.

8. Desenează aspectul elementelor de control: casetă cu listă derulantă, casete de marcare, buton de comandă. 0123

9. Ce sunt meniurile contextuale? Cum se afișează? 0123


Test de evaluare la informatică clasa 7: Sisteme de operare.
Varianta 2
Nume, Prenume__________________________________________________ data__________________ punctaj
4. Continuați propozițiile astfel ca ele să fie adevărate: 0123
a) Sistemul de operare este ansamblu format ____________________________________________________
_____________________________________________________.
b) Aplicație este programul _____________________________________________________________________.
c) Menuiul reprezintă o listă de __________________________________________________________________
___________________________________________________.
5. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate: 0123
a) Utilizatorul unui calculator nu poate elabora propriile aplicații. A F
b) Un calculator poate fi utilizat conform destinației și în absența oricăror programe.. A F
c) În absența programelor echipamentele calculatorului devin inutile. A F
6. Selectați din listă obiectele ce nu apar în interfețele om-mașină: 01234
a) ecranul b) fereastra c) cursorul d) program
e) bara de lucrări f) mousul g) tastatura h) pictograma
4. Enumerați tipurile de meniuri. 012345

5. Indică corespondența dintre noțiunile din coloana din stânga cu definițiile din coloana din dreapta. 0123
1) Sistem de calcul a) totalitatea mijloacelor prin care utilizatorul poate
comunica cu sistem de calcul.
2) Interfață om-mașină b) ansamblul de operații privind crearea, actualizarea și
păstrarea informațiilor.
3) Gestiunea datelor c) totalitatea mijloacelor ce asigură prelucrarea rapidă a
informațiilor.
d) ansamblul format din calculator, echipamente periferice și
programele ce asigură funcționarea lor.

6. Definiți noțiunea de dosar. 012

7. Din lista ce urmează încercuiți proprietățile dosarelor: 012345

a) data creării b) tipul c) data ultimei accesări d) dimensiunea e) spațiul rămas disponibil f) denumirea
g) amplasarea h) spațiul ocupat i) data modificării j) eticheta k) atributele l) capacitatea de memorare.

8. Desenează aspectul elementelor de control: casetă de text, cursoare de control, buton radio. 0123

9. Operațiile ce se pot face asupra unui disk. 0123


Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-18 19-22 23-25 26-28 29-31

S-ar putea să vă placă și