Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI

Numele:

Prenumele:

Clasa:

Instituţia de învăţământ:

BIOLOGIA
Evaluare sumativă
Clasa a VI-a
07 decembrie 2016
Timp alocat: 45 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru elevi:


 Citeşte atent subiectele propuse.
  Lucrează independent.
 Rezolvarea lor este obligatorie.

Vă dorim mult succes!


Punctaj total acumulat _______________ Nota_________
Nr.
Biologie clasa a 6-a Scor
d/o
1 L
Scrie în spațiul rezervat, esența noțiunii. Notează un exemplu de asemenea organism.
0
Animal omnivor_______________________________________________________________
1
____________________________________________________________________________
2
Un exemplu:_________________________________________________________________
3
2 Completează spațiile libere din text cu noțiunile propuse:
L
biom, deșert, tundră, organisme, savană, păduri de conifere, mediul de trai. 0
1
Comunitatea de_________________________ împreună cu ___________________________ 2
se numește __________________________. De exemplu: 3
1.__________________________________ 2.__________________________________ 4
3.__________________________________ 4.__________________________________ 5

3 Analizează imaginile de mai jos și răspunde la însărcinările a și b:

a) Recunoaște amiba (___) și bacteria (___) , scrie în spațiul acordat


cifra corespunzătoare:

L
0
1
2
3
1. 2. 3. 4. 5. 4
b) Compară amiba și bacteria, scriind o asemănare și o deosebire, în baza criteriului de 5
deosebire (propus individual). 6
Asemănare
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Amiba Criteriul de deosebire Bacteria

4 Analizează șirul de organisme notate.


a. Subliniază, în șirul propus mai jos, cu o linie - reprezentanții florei, cu două linii – cei
ai faunei. 2p
L
Păpădie, cucuvea, metiolă, rândunică, fazan, buhă.
0
b. Selectează organismele, formând două grupuri, luând drept criteriu perioada activității 1
2
pe parcursul zilei. Indică denumirea grupurilor.
3
4
Denumirea Grupului I - _____________________________________________________1 p
5
Organismele din Grupul I
6
_________________________________________________________________________ 3 p
7
8
9
Denumirea Grupului II - ____________________________________________________ 1 p
10
Organismele din Grupul II
_________________________________________________________________________ 3 p
5 Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată, sau litera
F, dacă afirmația este falsă. Dacă ai încercuit F, scrie, în spațiul rezervat, afirmația corectă,
L
substituind cuvintele evidențiate.
0
1
A F Păianjenul-cu-cruce are nutriție heterotrofă.
2
____________________________________________________________________________
3
A F Animalele care consumă atât hrană vegetală, cât și hrană animală se numesc erbivore.
4
____________________________________________________________________________
5
A F Vulpea polară este un animal carnivor.
6
____________________________________________________________________________

6 Citește atent informația, analizează și rezolvă sarcinile propuse.


Miceliul se află în sol și este alcătuit din numeroase filamente albe, subțiri și lungi, numite hife.
Hifele absorb apa și substanțele nutritive din sol. Neavând clorofilă, orgnismele date nu-și pot
produce substanțele organice necesare de sinestătător. Astfel, majoritatea lor extrag substanțele
organice necesare din resturile organice în descompunere ale plantelor și animalelor moarte.
Altele, cum este cornul-secării, care parazitează pe boabele semințelor de secară, se hrănesc cu
substanțe organice extrase din țesuturi vii. Mucegaiul-cenușiu se dezvoltă pe produsele
alimentare, astfel alterându-le. L
a. Scrie denumirea regnului, organismele căruia au fost descrise în text. 1p 0
____________________________________________________________________________ 1
b. Determină modul de nutriție la cornul-secării, menționat în fragment. 2p 2
____________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________ 4
c. Prezintă dovezi, în 1-2 enunțuri, ce-ar justifica opțiunea privind tipul de nutriție al 5
cornului-secării. 2p 6
____________________________________________________________________________ 7
____________________________________________________________________________ 8
____________________________________________________________________________ 9
d. Notează o asemănare, dintre organismele recunoscute în text, cu plantele. 1p 10
____________________________________________________________________________
e. Prezintă două argumente ce ar indica rolul în natură și în viața omului a organismelor
din regnul descris în text. 4p
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7 „Plantele și animalele sunt componente vii ale mediului înconjurător. Rolul lor în viața omului
este mare.”
Prezintă câte un exemplu de plantă și un exemplu de animal, indicând rolul fiecăruia
L
dintre ele pentru om.
0
Animal_____________________________________________________________________
1
___________________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________________
3
Plantă______________________________________________________________________
4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Matricea de specificație
Domenii Nr. de
ore Cunoaștere Înțelegere Aplicare Total
Capitolul
Diversitatea în 30*61,52/100 30*61,52/100 40*61,52/100 100:13=7,69
8
lumea vie 18,45 18,45 24,6 7,69*8=61,50

30*15,4/100 30*15,4/100 40*15,4/100


Bioritmuri 2 7,69*2=15,40
4,62 4,62 6,16

30*23,1/100 30*23,1/100 40*23,1/100


Sisteme Vitale 3 7,69*3=23,10
6,93 6,93 9,24

Total 13 30 30 40 100

Repartizarea itemilor
Domenii
Cunoaștere Înțelegere Aplicare Total
Capitolul
18,45*8/100 8,45*8/100 24,6*8/100
Diversitatea în
1,48 1,48 1,96 4
lumea vie
(1) (1) (2)
6,16*2/100
4,62*2/100 4,62*2/100
Bioritmuri 0,12 1
0,09 0,09
(1)
6,93*3/100 9,24*3/100
6,93*3/100
Sisteme Vitale 0,2 0,27 2
0,2
(1) (1)

Total 1 2 4 7