Sunteți pe pagina 1din 1

XXXX

DECIZE nr.XX din _________

- Privind pierderea / deteriorarea documentelor -

___________________, in calitate de ADMINISTRATOR al


_______________________________________:

- Ca urmare a slabei organizari, Fisele de Instruire Individuala privind Securitate si


Sanatatea in Munca (SSM) si Fisele Individuale de Instructaj in Domeniul Situatiilor de Urgenta
(SU) au fost pierdute.

Decid:

Art 1. Refacearea Instructajului Introductiv General si la Locul de Munca al angajatului Morcoasa


Romulus cu data de ______________.

Art 2. Refacearea Instructajului Introductiv General si la Locul de Munca al angajatului Morcoasa


Geanina cu data de _______________.

ADMINISTRATOR