Sunteți pe pagina 1din 9

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFOMATICĂȘI

TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

CATEDRA INFORMATICĂ

Disciplina: Tehnologii Moderne de Programare

Lucrare de studiu individual nr. 1


Tema: Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Tablouri.

A elaborat elevul: Bencheci Valentin, I-1546


A evaluat profesorul: Musteață Victoria

Nota

____________

Chișinău 2018
CUPRINS:
Studiu Individual Nº1 ............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

Listing-ul programului: .......................................................................................................................................................... 4

Problema 1 ........................................................................................................................................................................... 4

Test program 1: ....................................................................................................................................................................... 5

Problema 2 ........................................................................................................................................................................... 6

Test program 2: ....................................................................................................................................................................... 7

Concluzie: ................................................................................................................................................................................. 8

Bibliografie: ............................................................................................................................................................................. 8
Studiu Individual Nº1
Produse program cu utilizarea instrucțiunilor de control a execuției.
Varianta - 4

Timp limită de prezentare: 28 septembrie 2017

Abilități evaluate:
Elaborarea programelor destinate realizării diverselor tipuri de algoritmi: liniari, alternativi,
repetitivi;
Tratarea excepțiilor la elaborarea aplicațiilor;
Elaborarea programelor Java destinate prelucrării tablourilor;
Cerințe:
 Lucrarea de studiu individual se va prezenta imprimată și în format electronic pînă la data
limită stabilită.
 Lucrarea de studiu individual va include tematica, codul sursă și testarea programelor
elaborate.
 Să se trimită sursa proiectului și raportul la adresa opreavictoria86@gmail.com însoțită de
numele elevului, grupa și numărul studiului individual.
 Vor fi admiși la examen doar acei elevi care au prezentat toate lucrările de studiu individual.

Problema1:
Elaborați o aplicație Java care va afișa toate numerele de trei cifre, care se reprezintă ca diferența
dintre pătratul numărului format din primele două cifre și pătratul ultimei cifre. De exemplu 100 =
102 – 02.

Problema2:
Elaborați o aplicație Java care va citi de la tastatură dimensiunea și elementele unei matrici și va
construi un vector ce va conține ca elemente media aritmetică a elementelor din coloanele matricei.
Să se afișeze matricea și vectorul rezultat.
LISTING-UL PROGRAMULUI:

Problema 1

import java.util.InputMismatchException;

public class main {


public static int difference_result(int i) {
int raspuns;
String tampon, first_2, last_1;

tampon = Integer.toString(i);
first_2 = ""+tampon.charAt(0)+tampon.charAt(1);
last_1 = ""+tampon.charAt(2);
raspuns = Integer.parseInt(first_2)*Integer.parseInt(first_2)-
Integer.parseInt(last_1)*Integer.parseInt(last_1);
return raspuns;

}
public static void main(String[] args) {
String tampon;
try {
for(int j=100; j<=999; j++)
{
tampon = Integer.toString(j);
System.out.println(tampon.charAt(0)+tampon.charAt(1)+"^2-
"+tampon.charAt(2)+"^2="+difference_result(j));

}
}
catch(InputMismatchException e)
{
System.out.println("Nu ati introdus un numar!");
}
catch(Exception e)
{
System.out.println("EROARE! Reverificati corectitudinea
datelor de intrare!");
}
}
}
TEST PROGRAM 1:
Problema 2
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class pro2 {


public static void main(String[] args) {
try {
int i,j,m,n,tampon=0;
Scanner sc = new Scanner (System.in);
System.out.println("Numarul de randuri: ");
i = sc.nextInt();
System.out.println("Numarul de coloane: ");
j = sc.nextInt();
int [][] tablou = new int [i][j];
double [] tablou_final = new double [j];
for (m=0;m<i;m++)
for (n=0;n<j;n++)
{
System.out.println("A["+(m+1)+","+(n+1)+"]=");
tablou[m][n] = sc.nextInt();
}
for (n=0;n<j;n++) {
for (m=0;m<i;m++)
{
tampon += tablou[m][n];
}
tablou_final[n] = (double)tampon/i;
tampon=0;
}
for (m=0;m<i;m++)
{
System.out.println("Valoarea coloanei "+(m+1)+":
"+tablou_final[m]+"\n");
}
sc.close();
}
catch(InputMismatchException e)
{
System.out.println("Nu ati introdus un numar!");
}
catch(Exception e)
{
System.out.println("EROARE! Reverificati corectitudinea
datelor de intrare!");
}
}
}
TEST PROGRAM 2:

Test 1

Test 2

Test 3
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFOMATICĂȘI
TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE
CONCLUZIE:

Pentru efectuarea acestei lucrari individuale trebuie să elaborez un program cu


ajutorul limbajului de programare Java. Mi s-au oferit două probleme foarte
ușoare și în același timp foarte interesante. În cadrul acestor probleme a trebui să
creez niște aplicații de tip “Consolă”, cu ajutorul cărora trebuia să execut operații
matematice și să afișez rezultatul în urma acestora și trebuia să prelucrez și
excepțiile care pot apărea pe parcursul execuției, acest fapt a fost realizat cu
succes. Această lucrare are ca scop inițierea în limbajul de programare “JAVA”.

BIBLIOGRAFIE:

1. https://www.javatpoint.com/
2. https://www.javatpoint.com/java-do-while-loop
3. https://www.javatpoint.com/java-for-loop
4. https://www.javatpoint.com/array-in-java
5. https://www.javatpoint.com/java-math

Chișinău 2018
CONCLUZIE:

Pentru efectuarea acestei lucrari individuale trebuie să elaborez un program cu


ajutorul limbajului de programare Java. Mi s-au oferit două probleme foarte
ușoare și în același timp foarte interesante. În cadrul acestor probleme a trebui să
creez niște aplicații de tip “Consolă”, cu ajutorul cărora trebuia să execut operații
matematice și să afișez rezultatul în urma acestora și trebuia să prelucrez și
excepțiile care pot apărea pe parcursul execuției, acest fapt a fost realizat cu
succes. Această lucrare are ca scop inițierea în limbajul de programare “JAVA”.

BIBLIOGRAFIE:

1. https://www.javatpoint.com/
2. https://www.javatpoint.com/java-do-while-loop
3. https://www.javatpoint.com/java-for-loop
4. https://www.javatpoint.com/array-in-java
5. https://www.javatpoint.com/java-math