Sunteți pe pagina 1din 4

APA CU CONTAMINARE REDUSA – APA POTABILA, APA MINERALA, APA DESTINATA

CONSUMULUI UMAN

LEGEA APEI POTABILE (LEGEA NR. 458/2002) – stabileste conditiile de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca apa destinata consumului uman

INDICATORI MICROBIOLOGICI DE CALITATE PENTRU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN


1. Nr. de bacterii care se dezvolta la 22°C
2. Nr. de bacterii care se dezvolta la 37°C
3. Bacterii coliforme totale
4. Escherichia coli
5. Enterococi
6. Pseudomonas aeruginosa
7. Clostridium perfringens

APA CU CONTAMINARE RIDICATA – APA DE SUPRAFATA, APA UZATA

INDICATORI MICROBIOLOGICI DE CALITATE PENTRU APA CONTAMINATA

1. Bacterii coliforme totale


2. Bacterii coliforme fecale
3. Enterococi
4. Salmonella spp.

SEDIMENT / SOL/ NAMOL

INDICATORI MICROBIOLOGICI DE CALITATE PENTRU SEDIMENT / SOL/ NAMOL

1. Bacterii coliforme totale


2. Bacterii coliforme fecale
3. Enterococi
4. Salmonella spp.

Indicator Metoda de Medii de cultura


Matrice Principiul metodei
microbiologic analiza utilizate
Nr. de
bacterii care Se pipeteaza cu Pipeta 1 ml proba sau dilutie a acesteia ]ntr-o placa Petri mare si se
se dezvolta la METODA DE adauga A (45°C).
A - Yeast Extract
22°C INSAMANTARE Se asteapta solidificarea mediului si se incubeaza la 22°C timp de 72h si respectiv la 37°C
Agar
Nr. de IN MEDIU DE timp de 48h.
bacterii care CULTRURA Dupa incubare, se numara toate coloniile bacteriene crescute pe placa si se inmulteste cu
APA CU CONTAMINARE REDUSA (APA POTABILA/ MINERALA)
se dezvolta la factorul de dilutie.
37°C
Bacterii Se filtreaza 100 ml proba (250 ml pt apa imbuteliata) sau dilutia acesteia printr-o
coliforme membrana cu diametrul porilor de 0.47µm, apoi membrana se plaseaza pe CCA turnat in
totale placa Petri mica si se incubeaza la 37°C timp de 24h.
CCA – Citire: coloniile albastre se supun testului oxidazei, iar coloniile rosii se supun testului
Chromocult indolului.
Coliform Agar Nr-ul coloniilor albastre oxidaza negative si al coloniilor rosii indol pozitive se numara ca
E. coli
fiind bacterii coliforme totale si se inmultesc cu factorul de dilutie
Nr-ul coloniilor rosii indol pozitive se numara ca E.coli si se inmultesc cu factorul de
dilutie.
Se filtreaza 100 ml proba (250 ml pt apa imbuteliata) sau dilutia acesteia printr-o
SB - membrana cu diametrul porilor de 0.47µm, apoi membrana se plaseaza pe SB turnat in
Slanetz&Bartley placa Petri mica si se incubeaza la 37°C timp de 24h.
Enterococi Dupa incubare, membrana pe care s-au dezvoltat colonii de culoare rosu brun se
METODA DE
BA – Bile transefera pe BA turnat in placa Petri mica si se incubeaza la 44°C timp de 2h. Toate
FILTRARE
Esculine Agar coloniile care au dezvoltat halou maroniu in substrat se numara ca fiind Enterococi si se
PRIN
inmulteste cu factorul de dilutie.
MEMBRANA
Se filtreaza 100 ml proba (250 ml pt apa imbuteliata) sau dilutia acesteia printr-o
PAB – membrana cu diametrul porilor de 0.47µm, apoi membrana se plaseaza pe PAB turnat in
Pseudomonas placa Petri mica si se incubeaza la 37°C timp de 24h.
Pseudomonas Agar Base Dupa incubare, se analizeaza placa la lumina UV, iar coloniile fluorescente se considera
aeruginosa Ps. aeruginosa. Celelalte colonii se transfera in mediu AN turnat in tuburi si se incubeaza
AN-Acetamide inca 24h la 37°C, dupa care se testeaza cu reactiv Neslerss.
Nutrient Broth Coloniile fluorescente impreuna cu cele care au dat precipitat portocaliu in AN se numara
si se inmultesc cu factorul de dilutie.
Se filtreaza 100 ml proba (250 ml pt apa imbuteliata) sau dilutia acesteia printr-o
membrana cu diametrul porilor de 0.2µm, apoi membrana se plaseaza pe m-CP turnat in
Clostridium
m-CP Agar placa Petri mica si se incubeaza anaerob la 44°C timp de 24h.
perfringens
Dupa incubare, placa se expune la vapori de amoniac, iar coloniile care isi schimba
culoarea se numara si se inmultesc cu factorul de dilutie.
Indicator Medii de cultura
Matrice Metoda de analiza Principiul metodei
microbiologic utilizate
In 100 ml proba sau dilutie a acesteia se suspenda un flacon de
Colilert-18. Se agita pana se dizolva complet, apoi se toarna in punga
Bacterii
IDEXX care se sigileaza si se incubeaza la 37°C timp de 24h
coliforme totale
Citire: se numara godeurile de culoare galben (mari si mici) si se
coreleaza cu tabelul IDEXX
APA CONTAMINATA (APA DE SUPRAFATA, APA UZATA)

In 100 ml proba sau dilutie a acesteia se suspenda un flacon de


Colilert-18. Se agita pana se dizolva complet, apoi se toarna in punga
Bacterii
COLILERT-18 Colilert-18 IDEXX care se sigileaza si se incubeaza la 44°C timp de 24h
coliforme fecale
Citire: se numara godeurile de culoare galben (mari si mici) si se
coreleaza cu tabelul IDEXX
In 100 ml proba sau dilutie a acesteia se suspenda un flacon de
Colilert-18. Se agita pana se dizolva complet, apoi se toarna in punga
E. Coli IDEXX care se sigileaza si se incubeaza la 37°C timp de 24h
Citire: se numara godeurile fluorescente sub lumina UV (mari si
mici) si se coreleaza cu tabelul IDEXX
Se filtreaza 100 ml proba (250 ml pt apa imbuteliata) sau dilutia
acesteia printr-o membrana cu diametrul porilor de 0.47µm, apoi
SB - membrana se plaseaza pe SB turnat in placa Petri mica si se
METODA DE Slanetz&Bartley incubeaza la 37°C timp de 24h.
Enterococi FILTRARE PRIN Dupa incubare, membrana pe care s-au dezvoltat colonii de culoare
MEMBRANA BA – Bile Esculine rosu brun se transefera pe BA turnat in placa Petri mica si se
Agar incubeaza la 44°C timp de 2h. Toate coloniile care au dezvoltat halou
maroniu in substrat se numara ca fiind Enterococi si se inmulteste cu
factorul de dilutie.
AP – Buffered Se suspenda 100 ml proba in 100 ml AP si se incubeaza la 37°C timp
Peptone Water de 24h
Se transfera 0.1 ml suspensie incubata in VM (turnat in tuburi) si se
METODA VM – Rappaport incubeaza la 42°C timp de 24h
Salmonella spp.
INSAMANTARII Vassiliadis Broth Din suspensia VM se fac subculturi cu ansa pe mediile ALRF si
ALXD (turnate in placi mari) si se incubeaza la 37°C timp de 48h.
ALRF Coloniile dezvoltate specifice Salmonella spp se supun identificarii
ALXD automate cu Omnilog
Indicator Medii de cultura
Matrice Metoda de analiza Principiul metodei
microbiologic utilizate
Intr-un stativ se pun serii de cate 5 tuburi cu mediu BLS (tub Durham 5
Bacterii ml) in functie de dilutiile probei.
coliforme In fiecare tub cu BLS se pipeteaza 1 ml proba sau dilutie a acesteia si se
totale incubeaza la 37°C timp de 48h.
BLS – Bulion Dupa incubare, din fiecare tub care prezinta turbiditate si gaz in tuburile
Lauril simplu Durham se tranfera cateva picaturi in cate un tub cu:
BBLV (pt. Bacterii coliforme totale) care se incubeaza la 37°C timp de
BBLV – Brila 48h, EC (pt. Bacterii coliforme fecale), TR (pt. E.coli) care se incubeaza
METODA
Bacterii Broth la 44°C timp de 24h.
TUBURILOR
coliforme Dupa incubare, se considera pozitive tuburile de BBLV si EC care
MULTIPLE
fecale EC – medium prezinta turbiditate si gaz in tubul Durham, iar in tuburile cu TR se
picura reactiv indol si se iau in considerare cele care formeaza inel rosu.
SOL/ SEDIMENT / NAMOL

TR – Triptone Pt. Bacterii coliforme totale – se iau in considerare ultimele serii de


Water dilutii pozitive pe BBLV si se coreleaza cu tabelul McCrady
Pt. Bacterii coliforme fecale - se iau in considerare ultimele serii de
E. Coli dilutii pozitive pe EC si se coreleaza cu tabelul McCrady
Pt. E.coli - se iau in considerare ultimele serii de dilutii pozitive pe TR si
se coreleaza cu tabelul McCrady
Intr-un stativ se pun serii de cate 5 tuburi cu mediu AS (5ml) in functie
AS – Bulion de dilutiile probei.
Azida de sodiu In fiecare tub cu AS se pipeteaza 1 ml proba sau dilutie a acesteia si se
METODA
simplu incubeaza la 37°C timp de 48h.
Enterococi TUBURILOR
Dupa incubare, din fiecare tub care prezinta turbiditate se tranfera cateva
MULTIPLE
AC – Azida de picaturi in cate un tub cu AC si se incubeaza la 44°C timp de 24h.
confirmare Dupa incubare, se iau in considerare ultimele trei dilutii pozitive
(schimbarea culorii initiale) si se coreleaza cu tabelul McCrady
AP – Buffered Se suspenda 100 ml suspensie proba omogenizata in 100 ml AP si se
Peptone Water incubeaza la 37°C timp de 24h
Se transfera 0.1 ml suspensie incubata in VM (turnat in tuburi) si se
Salmonella METODA VM – Rappaport incubeaza la 42°C timp de 24h
spp. INSAMANTARII Vassiliadis Broth Din suspensia VM se fac subculturi cu ansa pe mediile ALRF si ALXD
(turnate in placi mari) si se incubeaza la 37°C timp de 48h.
ALRF Coloniile dezvoltate specifice Salmonella spp se supun identificarii
ALXD automate cu Omnilog