Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE – LIMBA ROMÂNĂ, clasa a VI-a

Citește cu atenție textul următor:

Timp care curge, timp ce purcede Făcuţi dintr-un sânge străvechi precum vinul
În urmă-ne multe n-or să rămână, Din boare şi rouă şi din furtună,
Dar niciodată nu se va pierde În ea ne rostim bucuria şi chinul,
Doamna frumoasă, limba română. În prea iertătoarea limbă română.

S-or duce zilele, iubiri fără margini În ea se botează şi viii şi morţii,


Vor trece sub marea uitare stăpână, În ea se şopteşte sub clarul de lună,
Dar niciodată n-o cădea în paragini Au dus-o pe buze şi domnii şi hoţii
Doamna românilor, limba română. Trăind de milenii în limba română.

Cuvântul ei dulce ne este nume Iar timpul tot curge şi curge-va veşnic
Glasul ei cântec mereu ne adună, Şi sufletu-mi tainic mereu se cunună
Bunii şi răii nu au pe nume În fiece toamnă, sub stelele sfeşnic,
Mai sfânt decât ea, decât limba română. Cu blânda mireasă, limba română.

Pământu-acesta cât ne rămase, (Duțescu Mihai, Limba română)


Munţii cu vulturi, marea cu spumă
Stau sub lumina ce arde în case
La fiecare, limba română.

A. 60p
Răspunde următoarelor cerințe:
1. Precizează tema creației literare citite mai sus.
2. Explică titlul creației citite în 30-50 de cuvinte.
3. Transcrie și explică două figuri de stil diferite.
4. Indică sinonimele cuvintelor: s-or duce, paragini, glasul, cântec, sfânt.
5. Indică antonimele cuvintelor: va pierde, iubire, dulce, ne adună, lumina.
6. Alcătuiește două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvintelor: dar, mare.
7. Alcătuiește câte 3 enunțuri în care cuvântul dinte să fie folosit pe rând cu sens propriu de
baza, sens propriu secundar și sens figurat.
8. Alcătuiește 4 enunțuri pentru a ilustra polisemnatismul cuvântului a merge.
9.Transcrie un cuvânt monosemnatic și un cuvânt polisemantic din text.

B. 20p
Alcătuieşte o compunere, de minimum 100 cuvinte, în care să vorbeşti despre frumuseţea limbii
române, pornind de la afirmaţia: A vorbi despre limba română este ca o duminică.
Vei avea in vedere:
-Respectarea părtilor unei compuneri 6p
-Adecvarea la tema propusă 6p
-Originalitate in tratarea temei 6p
-Încadrarea textului în limitele date 2p

Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 1 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.;
aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 1 p.)