Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

B-dul Carol I, nr. 11 Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9


Iaşi, 700 506 Iaşi, 700 066
România România
Tel: 0040 232 201010 Tel: 0040 232 201 328
Fax: 0040 232 201201 0040 232 201 329
Anul universitar 2018/2019 Fax: 0040 232 258 430
Nr. ______/________
CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (8 de la Restaurare icoană – lemn policrom), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”,
Iași, la disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-nei prof. Elena MIHĂILĂ, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 01 octombrie 2018 – 21 decembrie 2018 şi 14
ianuarie 2019 – 20 ianuarie 2019; 21 ianuarie 2019 - 01 februarie 2019, evaluare semestrială universitară (deci 13 săptămâni activitate didactică + 2 săptămâni
evaluare) .

Prezenţa la activităţi
Notele lecţiilor de
Nr. Nota lecţiei Obs.
Numele şi prenumele studentului probă
crt. S S S S S S S S S S S S S finale Medie sem.1
(2 lecții)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. BUZDUGAN I. GEORGE-
ALEXANDRU
2. CERLINCĂ C. PAVEL-VLAD
3. DOGARU N. IONUŢ
4. DOLIŞ I. IRINA
5. GIREADĂ F. LAURA-MARINA
6. JUNCU F. VLAD-FLORIN
7. MOHOR-OBREJA T.D.
BOGDAN
8. SĂVOAIA N. DUMITRU

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


Prof. Elena MIHĂILĂ Conf.dr. Georgeta-Merişor DOMINTE
UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
B-dul Carol I, nr. 11 Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9
Iaşi, 700 506 Iaşi, 700 066
România România
Tel: 0040 232 201010 Tel: 0040 232 201 328
Fax: 0040 232 201201 0040 232 201 329
Anul universitar 2018/2019 Fax: 0040 232 258 430
Nr. ______/________
CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (9 de la Pictură bisericească), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași, la
disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-lui prof. Dumitru CRISTESCU, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 01 octombrie 2018 – 21 decembrie 2018 şi 14
ianuarie 2019 – 20 ianuarie 2019; 21 ianuarie 2019 - 01 februarie 2019, evaluare semestrială universitară (deci 13 săptămâni activitate didactică + 2 săptămâni
evaluare) .

Prezenţa la activităţi
Notele lecţiilor de
Nr. Nota lecţiei Obs.
Numele şi prenumele studentului probă
crt. S S S S S S S S S S S S S finale Medie sem.1
(2 lecții)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. ALECU R. RALUCA-
ALEXANDRA
2. BARBAZAN I. IONUŢ-
CONSTANTIN
3. BEJAN C.C. DANIEL-DUMITRU
4. DĂNILĂ R. MIHAIL
5. GOŞMAN GHEORGHE (RM)
6. HARAGA C. ANDREI-BOGDAN
7. HREMALIUC I. PETRICĂ-
EMANUEL
8. PELIN T. VALERIU (RM)
9. ROŞCAN P. PETRONELA-
AMORINA

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


Prof. Dumitru CRISTESCU Conf.dr. Georgeta-Merişor DOMINTE
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9
UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI
Iaşi, 700 066
B-dul Carol I, nr. 11
România
Iaşi, 700 506
Tel: 0040 232 201 328
România
0040 232 201 329
Tel: 0040 232 201010
Fax: 0040 232 258 430
Fax: 0040 232 201201
Anul universitar 2018/2019
Nr. ______/________

CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (8 de la Restaurare carte-suport papetar ), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”,
Iași, la disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-lui prof. Constantin CRENGĂNIȘ, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 01 octombrie 2018 – 21 decembrie
2018 şi 14 ianuarie 2019 – 20 ianuarie 2019; 21 ianuarie 2019 - 01 februarie 2019, evaluare semestrială universitară (deci 13 săptămâni activitate didactică + 2
săptămâni evaluare) .

Prezenţa la activităţi
Notele lecţiilor de
Nr. Nota lecţiei Obs.
Numele şi prenumele studentului probă
crt. S S S S S S S S S S S S S finale Medie sem.1
(2 lecții)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. AVASILCHIOAIE I.D. ANA-


MARIA
2. BLAGA N. NICOLAS-MĂDĂLIN
3. CHIRIBĂU-ALBU G. TEODOR
4. CIOBANU D. ANA
5. LUNGU S. ELENA-MĂDĂLINA
6. MELNIC M. MIHAIL (RM)
7. SÎNCU D. IOAN
8. ZAMFIR T.C. GABRIEL

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


Prof. Constantin CRENGĂNIȘ Conf.dr. Georgeta-Merişor DOM
UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
B-dul Carol I, nr. 11 Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9
Iaşi, 700 506 Iaşi, 700 066
România România
Tel: 0040 232 201010 Tel: 0040 232 201 328
Fax: 0040 232 201201 0040 232 201 329
Anul universitar 2018/2019 Fax: 0040 232 258 430
Nr. ______/________

CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (8 de la Restaurare icoană – lemn policrom), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”,
Iași, la disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-nei prof. Elena MIHĂILĂ, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 18 februarie 2019 – 18 aprilie 2019 şi 07 mai
2019– 02 iunie 2019, incluzând şi posibilitatea de organizare sub formă de practică pedagogică comasată, cu anticiparea evaluării semestrialeşi finale din perioada
03 iunie -14 iunie 2019 (deci 13 săptămâni activitate didactică, comasată în 12 săptămâni + 2 săptămâni evaluare semestrială, cu examinare finală pentru realizarea
portofoliului didactic).

Prezenţa la activităţi
Notele lecţiilor de
Nr. Nota lecţiei Obs.
Numele şi prenumele studentului probă
crt. S S S S S S S S S S S S S finale Medie sem.2
(2 lecții)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. BUZDUGAN I. GEORGE-
ALEXANDRU
2. CERLINCĂ C. PAVEL-VLAD
3. DOGARU N. IONUŢ
4. DOLIŞ I. IRINA
5. GIREADĂ F. LAURA-MARINA
6. JUNCU F. VLAD-FLORIN
7. MOHOR-OBREJA T.D.
BOGDAN
8. SĂVOAIA N. DUMITRU

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


Prof. Elena MIHĂILĂ Conf.dr. Georgeta-Merişor DOMINTE
UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
B-dul Carol I, nr. 11 Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9
Iaşi, 700 506 Iaşi, 700 066
România România
Tel: 0040 232 201010 Tel: 0040 232 201 328
Fax: 0040 232 201201 0040 232 201 329
Anul universitar 2018/2019 Fax: 0040 232 258 430
Nr. ______/________

CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (9 de la Pictură bisericească), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași, la
disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-lui prof. Dumitru CRISTESCU, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 18 februarie 2019 – 18 aprilie 2019 şi 07 mai
2019– 02 iunie 2019, incluzând şi posibilitatea de organizare sub formă de practică pedagogică comasată, cu anticiparea evaluării semestrialeşi finale din perioada
03 iunie -14 iunie 2019 (deci 13 săptămâni activitate didactică, comasată în 12 săptămâni + 2 săptămâni evaluare semestrială, cu examinare finală pentru realizarea
portofoliului didactic).

Prezenţa la activităţi
Notele lecţiilor de
Nr. Nota lecţiei Obs.
Numele şi prenumele studentului probă
crt. S S S S S S S S S S S S S finale Medie sem.2
(2 lecții)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. ALECU R. RALUCA-
ALEXANDRA
2. BARBAZAN I. IONUŢ-
CONSTANTIN
3. BEJAN C.C. DANIEL-DUMITRU
4. DĂNILĂ R. MIHAIL
5. GOŞMAN GHEORGHE (RM)
6. HARAGA C. ANDREI-BOGDAN
7. HREMALIUC I. PETRICĂ-
EMANUEL
8. PELIN T. VALERIU (RM)
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Iordachi Lozonschi(Cloşca), nr. 9
Iaşi, 700 066
România
Tel: 0040 232 201 328
0040 232 201 329
Fax: 0040 232 258 430

9. ROŞCAN P. PETRONELA-
AMORINA

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan CUZA” IAŞI Prof. Dumitru CRISTESCU Conf.dr.
B-dul Carol I, nr. 11 Georgeta-Merişor DOMINTE
Iaşi, 700 506
România
Tel: 0040 232 201010
Fax: 0040 232 201201
Anul universitar 2018/2019
Nr. ______/________

CATALOGUL

studenţilor de la Artă sacră (8 de la Restaurare carte-document), care au efectuat Practica pedagogică în cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași,
la disciplina EDUCAŢIE VIZUALĂ, sub coordonarea d-lui prof. Constantin CRENGĂNIȘ, mentor I.S.J. Iaşi, în perioada : 18 februarie 2019 – 18 aprilie 2019 şi 07
mai 2019– 02 iunie 2019, incluzând şi posibilitatea de organizare sub formă de practică pedagogică comasată, cu anticiparea evaluării semestrialeşi finale din
perioada 03 iunie -14 iunie 2019 (deci 13 săptămâni activitate didactică, comasată în 12 săptămâni + 2 săptămâni evaluare semestrială, cu examinare finală pentru
realizarea portofoliului didactic).

Nr. Notele lecţiilor de Nota lecţiei Obs.


Numele şi prenumele studentului Prezenţa la activităţi
crt. probă finale Medie sem.2
(2 lecții)
S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. AVASILCHIOAIE I.D. ANA-


MARIA
2. BLAGA N. NICOLAS-MĂDĂLIN
3. CHIRIBĂU-ALBU G. TEODOR
4. CIOBANU D. ANA
5. LUNGU S. ELENA-MĂDĂLINA
6. MELNIC M. MIHAIL (RM)
7. SÎNCU D. IOAN
8. ZAMFIR T.C. GABRIEL

PROFESOR MENTOR, DIRECTOR, METODICIAN,


Prof. Constantin CRENGĂNIȘ Conf.dr. Georgeta-Merişor DOMINTE