Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI GORJ


LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BÎLTENI

PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE INTEGRATĂ

Profesor învățământul preșcolar: Golumbeanu Alina-Loredana


Grupa: nivelul I ( 3 – 5 ani)
Tema anuală de studiu: Săptămână independentă
Tema proiectului: Evaluare sumativă
Tema săptămânii: „ Ne-am jucat și-am învățat!”
Tema activității: „Haideți să salvăm anotimpurile toamna și iarna!”
Tipul de activitate: Consolidare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de activitate: Lectura dupa imagini, colajâ
Categorii de activităţi de Învăţare: ADP+DŞ1+DOS+JALA1+JALA2
Forma de realizare: activitate integrată

HARTA ZILEI- 31 IANUARIE 2018

TEMA PROIECTULUI: EVALUARE SUMATIVĂ


TEMA SĂPTĂMÂNII: „NE-AM JUCAT ȘI-AM ÎNVĂȚAT “
TEMA ZILEI: „HAIDEȚI SĂ SALVĂM ANOTIMPURILE TOAMNA ȘI IARNA“

Activități de dezvoltare personală


-Primireacopiilor (deprinderi de comunicareșiconsiliereapărinților);
-Întâlnirea de dimineață:
-Salutul- „Bună dimineața fluturași drăgălași și mici/ Mă bucur ca sunteți
aici/A-nceput o nouă zi/ Bună dimineața copii!“ ;
-Prezența-„ “
-Împărtășirea cu ceilalți (,,Anotimpul meu preferat este…“);
-Completarea calendarului naturii;
-Activitate de grup-cântec- „Fluturi de zapada...“
-Noutateazilei „Prezentarea scrisorii Împăratului An “
-Mesajul zilei-„ Să salvăm Zânele Toamna și Iarna“
-Gimnastica de înviorare;
-Mă pregătesc pentru activități;
Masa

1
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE( JALA 1)

BIBLIOTECĂ JOC DE MASA


Combinații de linii sortare
(Comunicare scrisă) „Anotimpurile“-exerciții de sortare
„Rochiile Zânelor anului“- exerciții
grafice

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL ȘTIINȚE1 DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE


Cunoaștereamediului Activitate practică
Capitolul:Mediul natural Tema: Tablouri pentru fiicele
Tema:Anotimpurile (caracteristici) anului“
„Să salvăm anotimpurile“-joc didactic

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE( JALA 2)

Tema:Variante de mers și alergare


„concursul frunzelor ruginii și al fulgilor de zăpadă “

Scopul activitatii:
 Sistematizarea si consolidarea cunostintelor copiilor despre anotimpurile
toamna și iarna (denumire, caracteristici și activități specifice în natură)
 Exersarea capacitatii de observatie, analiza, sinteza, comparatie, generalizare
 Dezvoltarea gandirii divergente, a atentiei, a creativitatii, a limbajului
 Exersarea si dezvoltarea inteligentelor multiple
 Educarea sentimentelor față de natură
Obiective operationale:
 Să identifice in imagini anotimpurilor toamna și iarna denumindu-le după
unele caracteristici pe baza imaginilor prezentate;
 Să descrie fiecare grup compozitional ca aspect general si actiuni efectuate;
 Să stabileasca legatura cauza – efect intre anotimp si caracteristici, intre om si
anotimp
 Să formuleze propozitii (corecte din punct de vedere gramatical) despre
anotimpuri
 să comunice impresii, idei pe baza imaginilor observate; să răspundă la
ântrebări în termeni adecvaţi temei şi formulând propoziţii logice, valorificând experienţa
personală

2
 Să stimuleze si să denumeasca acțiuni de ingrijire ocrotire si protejare a naturii
in cele două anotimpuri
Strategii didactice:
Metode şi procedee didactice: observaţia, conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic, problematizarea.
Mijloace didactice: tablouri cu imagini din cele două anotimpuri, jetoane cu fructe, legume,
frunze, siluete de copaci, fulgi de zăpadă și cu alte elemente caracteristice celor două anotimpuri;
baghetă fermecată, două păpuși reprezentând pe cele două anotimpuri, scrisoare de la Împăratul An,
recompense;
Forme de organizare: frontal, individual și pe echipe.

•Strategii de evaluare: probă scrisă, observare sistematică și curentă, chestionare orală.

RESURSE:
1.Umane: preșcolari;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: o zi
4.Bibliografice:• Mătăsaru Maria și colaboratorii, „Secrete metodice“, Editura Casei
Corpului Didactic, 2008.
•XXX Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS,
2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, București, 2008 ;

Scenariul activităţii
I.Moment organizatoric
În vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime, mobilierul este aranjat corespunzător
modului de concepere al activităţii şi se asigură o atmosferă de lucru adecvată
II. Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt introduşi în sala de grupă și vor fi aşezaţi pe scăunele,
astfel încât poate fi stabilit contactul vizual cu toţi membrii grupei.
SALUTUL: „Dimineața a sosit/Toți fluturașii grupei la grădiniță au venit/ În cerc noi ne
adunăm
Prezenţa: este realizată cu ajutorul copiilor care vor numi fetiţele şi băieţii prezenţi, utilizând
pozele copiilor expuse pe panoul calendarului.
Calendarul naturii: copiii vor observa aspectele naturii
În acel moment şi vor completa calendarul naturii: afară ninge, soarele este acoperit de nori
pufoşi, copiii se îmbracă cu haine groase ... etc.
Se trece la completarea calendarului
- În ce lună suntem?
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Ce zi a fost ieri?
- Ce zi va fi mâine?
- Cum este vremea?
- Cum ne îmbrăcăm?
Împărtăşirea cu ceilalţi: se va realiza prin exprimarea stări lor emoţionale a copiilor din acel
moment: sunt vesel pentru că ninge .....
- ACTIVITATE DE GRUP: - cântec: „ Fluturi de zăpadă“

3
- REGULILE GRUPEI: Amintirea regulilor grupei.
 Să fim prietenoși!
 Să fim atenți la activități!
 Să ne ascultăm unii pe alții!
 Să vorbim fără să strigăm!
 Să mergem încet!

III. Captarea atenţiei pentru activităţile de învăţare:


Noutatea zilei:
Educatoarea se adresează copiilor:
-Dragi copii venind către voi am primit un sac cu multe surprize și o scrisoare de la Împăratul
An, care are patru fiice: „Zâna Toamna” „ Zâna Iarna”, „Zâna Primăvara” și „Zâna Vara”. Haideți să
vedem ce se afă în scrisoare că eu sunt foarte curioasă! Educatoarea deschide și citește scrisoarea de
la împărat.
„ Dragi copii din grupa fluturașilor, eu am auzit că voi sunteți tare isteți și pricepuți la toate,
de aceea vă rog să mă ajutați să salvez pe fiicele mele Zâna Iarna și Zâna Toamna. Eu știu că voi l-ați
salvat și pe Moș Crăciun de Spiridușul cel Rău și cred că puteți să îl învingeți din nou. Același
spiriduș le-a răpit pe zâne și le-a dus în Ținutul Uitării, iar acestea nu mai șiu cine sunt. Eu sunt
convins că voi le veți aduce aminte cine sunt, cum transformă ele lumea în care trăim și ce daruri ne
aduc ele. Dragi copii să știți că orice amintire este foarte importantă, pentru că ea șterge vrăjile
spiridușului. În sacul pe care l-am trimis sunt surprize care vă vor ajuta în această misiune.”
IV. Anunţarea temei şi a obiectivelor activităţii didactice Discuţia dintre educatoare şi copii,
1. Dragi fluturași pentru a salva anotimpurile Împăratul An ne-a lăsat un
sac cu elemente ajutătoare. Educatoarea scoate din sac un pachet cu tablouri
amestecate și un bilet în care se cere a sorta aceste tablouri, fiecare trebuie pus pe
panoul zânei căreia îi corespunde și trebuie prin acest joc să vorbim despre ele pentru
a le reaminti cine sunt.
2. Vom porni către centre, apoi, unde vom desena rochițele zânelor
pentru a le înveseli și vom sorta pentru fiecare zână elementele care îi aparțin din
săculețul trimis de Împăratul An.
3. Vom realiza împreună un tabou pentru zâna Toamna și un tablou
pentru Zăna Iarna cu ajutorul lucrărilor voastre de la centre și a surprizelor din săculeț
4. Vom face un concurs între echipe pentru a le reaminti frunzelor și
fulgilor de nea cum trebuie să zboare prin sate, prin orașe, pe dealuri, prin câmpii,
etc.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII
EXPERIENȚIALE

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Golumbeanu Alina-Loredana


GRUPA: nivelul 1( 3-5 ani)
DATA: 31.01.2018

4
TEMA PROIECTULUI: Evaluare sumativă
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ne-am jucat și-am învățat“
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Știință
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoaşterea mediului
SUBIECTUL LUDIC:„Salvarea anotimpurilor “
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea,sistematizarea și verificarea cunoştinţelor, priceperilor
şi deprinderilor

OBIECTIVE:

-OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:-să cunoască unele componente ale lumii înconjurătoare


(obiecte, apă, aerul, solul, vegetația, fauna, ființa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale
naturii), precum și interdependența dintre ele.
-OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

1. să recunoască imaginile corespunzătoare anotimpurilor


2. să așeze pe panoul anotimpurilor imaginile potrivite

3. să precizeze cel puţin 5 aspecte specifice anotimpului din imaginile


identificate: caracteristici, fenomene, îmbrăcămintea copiilor, jocurile copiilor,
activităţi ale oamenilor și animalelor din anotimpurile respective, cu ajutorul
educatoarei;

4. să identifice elementele care nu aparţin anotimpului respectiv, pe baza


cunoştinţelor acumulate anterior;

5. să formuleze cel puţin 3 enunţuri ca răspuns la întrebări, utilizând un


limbaj ştiinţific adecvat;

6. să descrie anotimpurile, sintetizând aspecte le discutate într-o scurtă


povestire;

7. să mânuiască materialul pus la dispoziție (jetoane);

8. să manifeste interes pentru realizarea sarcinilor jocului;

SARCINA DIDACTICĂ:
 completarea celor două panouri reprezentând anotimpurile, cu elementele
specifice;
 descoperirea elementelor ce nu corespund anotimpului respectiv;
 rezolvarea sarcinilor surpriză, întâlnite pe panourile anotimpurilor.
REGULILE JOCULUI:

5
 copiii vor respecta cerinţele educatoarei;
 copiii aleg, pe rând, câte un tablou cu aspecte ale naturii sau din activitatea
omului; şi-l aşează în dreptul anotimpului ce se potriveşte, motivând alegerea făcută;
 vor identifica elementele nepotrivite pe panourile anotimpurilor;
 vor vor așeza în ordine cronologică anotimpurile;
 vor spune cântece și poezii despre anotimpurile specificate, vor adresa
întrebări.
ELEMENTE DE JOC: Vântul, scrisoarea de la împărat, săculețul cu surprize, aplauze,
fiicele anului reprezentate prin cele două păpuși, bagheta fermecartă, limitarea timpului, mişcarea,
închiderea și deschiderea ochilor, recompensa.
STRATEGIA DIDACTICĂ
a) METODE ŞI PROCEDEE: jocul didactic, lectură pe imagini, explicaţia, demonstraţia,
problematizarea, aprecierea verbală, conversaţia, expunerea.
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu imagini reprezentative pentru fiecare
anotimp, ecusoane ( frunze ruginii, steluțe argintii etc. ), coșulețe, panouri, buline colorate, jetoane /
imagini cu caracteristicile anotimpurilor, simboluri ale anotimpurilor, păpuși;
c) FORME DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII: individual, frontal.
RESURSE:
1.Umane:preșcolari de 3-5 ani;
2.Spațiale: sala de grupă;
3.Temporale: 20-25 minute
4.Bibliografice:

• Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Editura Didactica și Pedagogică, București,


2003;
• M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V.Pricopoaia, L. Mătăsaru, C. Nedelcu, „Proiectarea
didactică în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
•Antohe, G., Barna, I. „Psihologia jocului, ediţia a II-a, Editura Fundaţiei Universitare
Dunărea de Jos, 2006“;
•Breban, S., Fulga, M., Goncea, E., Ruiu, G. „Metode interactive de grup“, Editura Arves;
•XXX Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS,
2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2008

EVENIMENTUL CONȚINUTURI STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
Moment Pentru o bună desfăşurare a Observarea
organizatoric activităţii se aeriseşte sala de comportamentului
grupă, scăunelele sunt aşezate în copiilor

6
formă de semicerc, se pregăteşte
materialul necesar.
Captarea Din sacul cu surprize trimis Conversația, Observarea
atenției de Împăratului An, educatoarea Explicația sistematică a
scoate un pachet cu imgini cu comportamentului
anotimpuri, două păpuși care copiilor
reprezintă pe cele două zâne ale
anotimpurilor și un bilețel, în care
copii sunt rugați ca pentru fiecare Aprecieri verbale
zână să sorteze imaginile cu
tablourile reprezentative și să le
așeze pe un panou al Toamnei și
pe unul al Iernii. Tablourile cu
imagini vor fi puse pe o măsuță.
Dirijarea Pasul 1: Copiii pe rând, la Jocul Observarea
Învăţării atingerea cu bagheta fermecată Lectură sistematică a
dăruită de un spiriduș bun, vor dapă imagini comportamentului
venii și vor lua la întâmplare câte copiilor
un tablou cu imagini despre un
anotimp. Educatoarea când atinge Conversația
copilul cu bagheta fermecată poate după un plan Aprecieri verbale
folosi versurile: „Cu bagheta de întrebări
fermecată/ Dacă te ating vei
deveni/ Un salvator magic
înădată”. Exercițiul
Copiii vor enumera
elementele compoziţionale
observate în mod spontan şi
contemplativ.
-Ce vedeţi în acest tablou?
-Ce anotimp recunoaşteți în
această imgine? De ce? Observarea
-Ce ne aduce toamna/ Conversația sistematică a
iarna? comportamentului
-Care sunt semnele Exercițiul copiilor
Toamnei? Explicația
- Cu ce vine Iarna?
-Ce ne dăruiește Toamna? Aprecieri verbale
Dar Iarna? Învățarea prin
Copiii vor așeza tabloul pe descoperire
panoul zânei căreia îi corespunde,
respectiv lângă păpușa ce
reprezintă pe Zâna Toamna sau pe

7
Zâna Iarna.
Pasul 2: Repară greşeala!
(copiii închid ochii în timp
ce educatoarea strecoară elemente
nepotrivite pe aceste panouri)
Copii, în sala de grupa a Demonstrația
patruns un vânt puternic , care a
împrăștiat niște jetoane nepotrivite
pe panourile anotimpurilor.
Bătrânul An este foarte
supărat de acest lucru pentru că
fiicele nu mai știu cine sunt, de
aceea vă roagă să faceți curățenie.
Ce ziceți? Îl ajutăm? Priviţi
toamna! Tot ce are ea, îi aparţine?
Ce nu este specific
anotimpului iarna? (coşul cu
fructe, fulgul de nea…)
Cui îi este specific fulgul
de nea? (iernii)
Dar coşul cu fructe?
(toamnei)
*se va proceda în acest
mod până la refacerea panourilor
inițiale iniţiale
*fiecare răspuns corect va
fi aplaudat.
OBȚINEREA Bătrânul An este foarte Conversația Observarea
PERFORMANȚEI încântat de felul cum v-ați sistematică a
descurcat, vraja spiridușului rău a comportamentului
slăbit foarte mult, zânelor copiilor
anotimpurilor au început să le
revină amintirile. Dar noi vom
continua cu misiunea noastră. Aprecieri verbale
-Voi știți un cântec o
poezie despre ele?
EVALUAREA Apreciez verbal activitatea Observarea
REZULTATELOR copiilor, spiridușul cel bun le oferă sistematică a
și el câte o baghetă fermecată, care comportamentului
îi va ajuta în activitățile ce copiilor
urmează pentru salvarea Aprecieri verbale
anotimpurilor. Cu aceste baghete Recompense
el îi face membrii ai clubului „Eroi

8
salvatori”.

Tranziție „Bate vântul frunzele”

După ce au văzut prin ce se definește toamna și iarna, copiii vor fi invitați către centre, unde
vor descoperii alte calități ale celor două zâne.

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)

PROIECT DIDACTIC

DATA: 31.01.2018
LICEUL TEHNOLOGIC BÎLTENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BÎLTENI
PROPUNATOR: GOLUMBEANU ALINA-LOREDANA
TEMA PROIECTULUI: Evaluare sumativă
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Ne-am jucat și-am învățat! “
TEMA ZILEI: „Haideți să salvăm anotimpurile iarna și toamna! “
CATEGORII DE ACTIVITATE: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE( ALA 1)

a)Centrul de interes –Bibliotecă


Capitolul: Combinații de linii
Tema:Comunicare scrisă
Subiectul ludic: „Rochiile Zânelor anului“
Tipul de activitate:Consolidare de priceperi şi deprinderi
Modalitate de realizare: Exercițiu

•Obiectiv de referință–Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile


motrice, necesare folosirii acestora

9
•Obiective operaționale:
a) Cognitive
1. -să descrie modalitatea de transfer a grafismelor;
2. - să traseze corect linia respectând încadrarea în spațiu și distanță.
b) Afective
-să manifeste dorința de participare la activitate.

•Strategii didactice:
1.Metode și procedee didactice: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul.
2.Mijloace didactice: fișe individuale, creioane.
3.Forme de organizare: frontal, individual.

•Strategii de evaluare: probă scrisă, observare curentă, chestionare orală.

RESURSE:
1.Umane: preșcolari de 4-5ani, de grupă mijlocie;
2.Spațiale:centrul de interes „ Bibliotecă“ din sala de grupă;
3.Temporale: 15-20 minute
4.Bibliografice:• Mătăsaru Maria și colaboratorii, „Secrete metodice“, Editura Casei
Corpului Didactic, Bacău, 2008.
•XXX Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani,
MECTS, 2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, București, 2008 ;
În timp ce cântăm „Toaamnă harnică” / „Iarna a sosit în zori” ne aşezăm la măsuţe, față în
față de o parte și de alta, unde sunt pregătite fișe individuale cu imagini reprezentând zânele ale căror
rochițe vor fi decorate cu semnele grafice indicate. Copiii vor fi anunțați că vor realiza lucrarea prin
metoda completarea liniilor întrerupte fără să depășească conturul. La semnalul educatoarei după ce
au ascultat explicațiile vor începe lucrul.
O altă etapă importantă în desfăşurarea activităţii o reprezintă „încălzirea mâinilor” şi o voi
realiza prin câteva versuri:
„ Mâna lebădă o fac,
Care dă uşor din cap
Lebedele în jur privesc
Mâinile eu le rotesc
Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat
Degetele sunt petale
Se deschid ca la o floare”. Spor la lucru!
După ce au terminat se vor face aprecieri, iar lucrările vor fi expuse la turul galeriei.

b)Centrul de interes –Joc de masă


Capitolul: sortare
Tema: Alege și grupează elementelor toamnei și pe cele ale iernii
Subiectul ludic: Coșul Toamnei și Coșul Iernii
Tipul de activitate: Consolidare priceperi si deprinderi

10
Modalitatea de realizare: Exercițiu

•Obiectiv de referință:-să efectueze operații de sortare a elementelor după un criteriu dat;


•Obiective operaționale:
a) Obiective cognitive
- să aleagă elementele din coșulețul găsit în sacul dat de împărat pe baza
criteriului pe cele specifice Zânei Toamna să le pună în coșul său iar pe cele specifice
Zânei Iarna să le pună în coșul ei;
- să identifice corect elementele după criteriul specificat pe baza
reactualizării cunoștințelor din activitatea anterioară;
- să denumească corect elementele;
- să compare elementele și să le clasifice;
- să verbalizeze acțiunile executate;
b) Obiective afective
- să participe și să se implice cu interes în realizarea activității;
- să colaboreze între ei prin relații de prietenie;
c) Obiective motrice
- Să execute acțiunile de sortare cerute

Metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstrația, exercitiul, problematizarea


Mijloace de invatamant: coșul cu elemente din sacul împăratului, coșul Zânei Toamna, cașul
Zânei Iarna, jetoane cu frunze din hârtie colorata, fulgi din carton alb, forme de copăcei din carton,
fructe, legume, forme de coșulețe din carton, moș Crăciun, forme de case, copii jucându-se iarna;
Forma de organizare: frontal, individual
•Strategii de evaluare: probă practică

RESURSE:
1. Umane: preșcolari de 3-5 ani;
2. Spațiale: sala de grupă;
3. Temporale: 20 minute
4. Bibliografice:

• Mătăsaru Maria și colaboratorii, „Secrete metodice“, Editura Casei Corpului Didactic,


Bacău, 2008.
• M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru, C. Nedelcu, „Proiectarea didactică
în învățământul preșcolar“, Editura CCD Bacău, 2004;
• Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani,MECTS,
2008;
•XXXCurriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2008.

După ce copiii au terminat sarcina de la centrul Bibliotecă, vor fi invitați la măsuță pentru a
pune în ordine amintirile zânelor. Educatoarea le scoate din sacul Împăratului An un coș cu amintiri
ale celor două zâne și două coșuri, unul este coșul Zânei Toamna și unul este coșul Zânei Iarna.
Copiii vor trebui să aleagă amintirile din coșul în care sunt toate amestecate și le vor sorta pentru
fiecare zână, apoi le vor pune în coșul fiecăreia.

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIAL


DOS(Domeniu om și societate)

11
Aplicare practică

Domeniul experiențial: Om și societate


Categoria de activitate: Activitate practică colectivă
Subiectul activității: „Tablou de iarnă și tablou de toamnă”
Mijloc de realizare: colaj, lipire
Obiective de referință:
-să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice;
Obiective operaționale:
O1-să identifice materialele necesare realizării temei, observându-le;
O2- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii;
O3- să execute corect tehnicile de lucru învăţate: lipire;
O4 -Să îmbine într-un ansamblu elementele pregătite ;
O5- să dea dovadă de interes pentru activitate, manifestând o partici pare activă.
Mijloace de învățământ: coală duplex, jeton Zâna Toamna și jeton Zâna Iarna, coșurile cu elemente
ale celor două zâne, lipici;
Metode și procedee: explicaţia,conversaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul
Timp: 25-30 minut
Bibliografie:
 MECT, „Curriculum pentru învățământul preșcolar”, Editura Didactica, București, 2009

Nr. Etapele activitatii Strategii


Conţinut ştiinţific Evaluare
Crt. didactice

Moment
1. Se asigură condiţii optime
organizatoric desfăşurării activităţii.

Pentru a termina misiunea


încredințată copiilor de împărat, grupa

2. Captarea atenţiei fluturașilor mai trebuie să îndeplineescă un Conversație


lucru. toamnă și unul de iarnă şi să le
asambleze pe aşa cum le văd ei pe o coală
duplex.
Copiii sunt anunţaţi că vor realiza Conversaţia
un tablou toamnă și unul de iarnă aşa cum
3. Anunţarea temei le văd ei pe o coală duplex, în care vor
folosi elementele din coșulețul Toamnei,
respectiv pe cele din coșulețul Iernii și

12
ceea ce au învăţat până acum - să lipească Surpriza
elementele componente pentru a obtine un
peisaj cu cele doua anotimpuri.
Astăzi vom realiza un tablou
împreună în care amintirile celor două
zâne vor fi recuperate.
Copiii sunt invitaţi să privească
tabloul-model al educatoarei.
Reactualizarea
Frontala
4. cunoştinţelor Se analizează tabloul-model privind Conversaţia
folosirea tehnicilor de lucru şi ordinea în
Orala
O1 care vor fi utilizate.

Se prezintă etapele de lucru:


fixarea în spaţiul suprafeţei de lucru a
elementelor deja decupate.
Exercții pentru încălzirea mușchilor mici
ai mâinii
Prezentarea Explicaţia
„Pentru a realiza cât mai frumos
optimă a lucrarea, trebuie să ne încălzim mâinile:
conţinutului. Mișcă degețelele
Bate bine palmele
Obţinerea Învârtim morișca
Zboară fulgul de nea
performanţei Și la spate mâinile Problematizarea
5. Să se facă liniște. Individuală
Realizarea lucrării de către copii
”Acum puteți începe să lucrați!”
În timp ce copiii lucrează, le ofer Acţional -
O2 indicații si îi ajut în realizarea tablourilor.
Tot în această etapă fac mereu aprecieri practică

O3 asupra modului de lucru al copiilor. Exerciţiul


Copiii completează lucrările cu
elemente din coșulețele zânelor într-un
mod original.
Se atrage atenţia copiilor asupra
poziţiei în care vor lucra: spatele drept,
braţele sprijinite de măsuţă. Se reaminteşte
şi modul în care se folosește lipiciul.
6. Se descoperă tabloul educatoarei şi Observaţia
Realizarea feed- se compară cu lucrările copiilor afişate la Frontală şi
panoul expoziţional.

13
back-ului individuală

Frontală şi
Evaluarea Se fac aprecieri generale şi individuală
7. Conversaţia
performanţelor individuale asupra modului în care au
lucrat şi s-au comportat copiii. Orală

Incheierea Copiii vor cănta un cântec de


8. toamnă și unul de iarnă.
activităţii

JALA 2: Joc de mișcare

Subiectul activității: „Cursa frunzelor ruginii și a fulgilor de zăpadă”


Tipul de activitate: consolidare de priceperi si deprinderi- dextindere si relaxare
Forma de desfasurare: Joc de miscare
Scopul:
- Dezvoltarea fizica armonioasa
- Recreerea copiilor şi restabilirea bunei lor dispoziţii;
- Dezvoltarea intelectuală a copiilor în cadrul jocurilor
Locul desfasurarii : Sala de grupa
Obiective operationale:

O1- să respecte regulile prevăzute de joc


O2 -sa raspunda motric la sarcina data
O3 - sa participle cu interes la activitate
O4 -să parcurgă corect traseul, întorcându-se la echipa sa prin săritură
Metode si procedee: explicatia, demonstratia, jocul
Material didactic folosit: jucării de pluș
Elemente de joc: miscarea
Bibliografie:
 Curiculum pentru invatamantul prescolar” (3-6/7 ani) M.E.C.T. 2008;
 Culegere jocuri de miscare;

14
Evenimente Continutul stiintific Strategii didactice Evaluare
didactice
Metode Mijloace Forme de
organizare

1. Momentul Pentru buna Frontal


desfasurare a activitatii
organizatoric
se vor lua urmatoarele Explicatia
masuri organizatorice:

-Aerisirea salii de grupă

-Aranjarea mobilierului

-Pregatirea materialului

-Copii vor intra


in ordine si disciplina in
sala de grupa
Conversatia

2.Captarea Se va realiza prin Frontal Manifesta


desoperirea unor interes si
atentiei obstacole in sala de atentie
grupa

3.Anuntarea Astazi ne vom Explicatia


juca impreuna jocul: ,,
temei
Cursa frunzele ruginii și
fulgii de zăpadă”
Copiii sunt
împărțiți în două grupe:
grupa frunzelor ruginii
și grupa fulgilor de
4.Desfasurarea zăpadă.
Vor fi asesati pe Individual
activitatii un două randuri, unul in
spatele celuilalt inaintea
liniei de plecare .
Copiii de la linia
de plecare trebuie sa
execute tipuri de mers și
alergare cerute până la Jucării
obstacol, să sară peste

15
obstacol, apoi să se din pluș
întoarcă în spatele
ultimului copil din Frontal
trândul echipei sale.
Se va realiza Conversatia
5.Incheierea Aprecieri
jocul de proba, apoi se
activitatii va trece la desfasurarea colective si
jocului propriu zis. individual
individuale
După ce au fost
trecute toate obstacolele
frunzele și fulgii au
câștigat și vor fi
recompensați.
După terminarea
jocului voi face aprecieri
colective si individuale
asupra modului cum s-
au comportat copii.

16

S-ar putea să vă placă și