Sunteți pe pagina 1din 2

Seria CI…..(2 litere=agentia) Nr.

00001

Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE SA


Rezervat numerele (seriile) Pentru compartiment
Agentia:……………...
de la până la
FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

Denumirea formularului.............................................................................
Codul formularului....................................................................................
Preţ unitar.........................................U.M..................Codul......................

Numele şi Formularele Data şi semnătura


Felul şi numărul Cantitatea Numerele (seria) neutilizabile celui care predă
prenumele
formularului de primire primitorului (numărul şi formularele
Data sau de eliberare primită eliberată Stocul de la până la seria) neutilizabile

Conf. H.G. nr. 831/1997. Sistem unitar de înseriere şi numerotare asigurat de Ministerul Finanţelor şi R.A. "Imprimeria Naţională"

722-01-77 Rev. 0 City Insurance Pagina_din_


Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Cod 14-3-8/b

722-01-77 Rev. 0 City Insurance Pagina_din_