Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE ,INDUSTRIALE SI AGRICOLE

Memoriu tehnic justificativ

1.Date tema

Se urmareste elaborarea proiectului de studiu pentru legatura rutiera intre


punctele “A” si “B” , fixate in planul de situatie anexat. Punctele “A” si “B”
reprezinta accesul dintr-un drum public existent si o platform industriala ce se va
amenaja ulterior .
2. Descrierea lucrarii de constructie.
2.1. Parametrii de proiectare:
-viteza de proiectare: 46 km/h
-numarul de autovehicule: Autoturistme- 34
Autocamioane – 14
2.2. Caracteristicile constructive ale acestui drum sunt:
Traseul are o sinuozitate mica, pe lungimea totala de 714,24 m se
intalnesc 2 curbe
Originea traseului se afla la intersectia cu un drum deja existent, in punctual
“A”. Elementele geometrice ale traseului existent corespund prevederilor
normelor tehnice pentru clasa tehnica
zone de ses si deal.
Declivitatile existente se înscriu în general în valorile caracteristice traseelor
de ses si deal. Aceste valori sunt cuprinse intre 0.24 …. 4.29%.
Deverele existente sunt intre 2.00 % si 4.00% .
Profilul transversal este in general de rambleu in afara localitatilor, in
localitate este la nivelul terenului.
Profilul longitudinal urmareste pe cat posibil linia terenului , diferentele in
ax fiind foarte mici .

Intocmit,
Tanase Alexandra

S-ar putea să vă placă și