Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Generală Nr.

2, Mărășești Aprobat Director,


Disciplina: Limba engleză
Clasa: a II-a B, Școala Primară Siretu, Școala Primară Călimănești Avizat resp.comisie metodică,
Manual : Fairyland, UniScan, Express Publishing
Prof. Cristina Murguleț Nr. de înregistrare:
Nr. Ore: 1 ore/săpt.
PLANIFICARE ANUALĀ
Anul şcolar 2017-2018

Semestrul I

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Observaţii
Crt. organizare tematica

1. INTRODUCTION 1 S1
REVISION

2. UNIT 1. MY 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ instrucţiune


LETTERS Welcome back to school scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de
Practise introducing către interlocutor S1
oneself and greeting 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, 3 S2
others acolo) a unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate S3
clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstã, hobby)
- introducerea unei jucãrii
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care

1
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
3. UNIT 2. MY Present family 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ instrucţiune
FAMILY members scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de S4
3
Present parts of a către interlocutor S5
house-talk about 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici,
S6
location acolo) a unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate
Listening activity clar şi rar
Talk about animals and 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei
their mothers globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală
(hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte

4. UNIT 3. MY 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ instrucţiune 30.X-3.XI,


BIRTHDAY Present and practise scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de
Vacanță ciclul
the names of different către interlocutor
primar
presents 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, S7
Present shapes and acolo) a unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate 3 S8
numbers from 1 to 10. clar şi rar S9
Listening activity 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei
Consolidate the globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
language learnt in the modernă respectivă
unit 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
Portfolio: make a 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală
birthday card (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea interlocutorului
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

2
5. UNIT 4. Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici,
MY BODY the parts of the body acolo) a unor obiecte din 3niversal imediat, în mesaje articulate S10
Present and practise clar şi rar 3 S11 Joi,30.XI și
commands 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei S12 vineri, 1.XII,
Listening activity globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba zile libere
Talk about animals modernă respectivă
parts of the body 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
Consolidate the 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
language learnt in the creează rime/ mesaje scurte
unit 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
Portfolio: draw your scrise simple şi scurte din universul imediat
body in your notebook 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6. MERRY Anotimpul iarna 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei 2 S13 23.XII-
CHRISTMAS ! CRACIUNUL globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba S14 14.I.2018,
modernă respectivă Vacanța de
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple iarnă
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat

6. UNIT 5. I CAN Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, 1 S15 Miercuri,24
SING! actions Talk about acolo) a unor obiecte din 3niversal imediat, în mesaje articulate S16 Ianuarie, zi
ability clar şi rar liberă
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei
globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
7. REVISION 3.II-11.II.2018,
all 1 S17 Vacanța
intersemestria
-lă

3
Semestrul al II-lea

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Observaţii
Crt. organizare tematica alocate

1. REVISION 1 S18

2. UNIT 6. Talk about animals 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/
A BUTTERFLY and what they can do instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar,
S19
Present and practise adresată cu atenţie de către interlocutor
S20
the numbers from 11 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, 4
to 20 dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul S21
Listening activity imediat, în mesaje articulate clar şi rar S22
Consolidate the 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
language learnt in the personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
unit interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple
referitoare la localizarea obiectelor din universul
imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
3. UNIT 7. A SWEET Present food and drink 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ 31.III-
TOOTH items-talk about food instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, 10.IV.2018,
3 S23
preferences adresată cu atenţie de către interlocutor Vacanța de
Present and practise 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, S24 primăvară
food items(fruit or dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul S25
vegetables) imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Listening activity 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
Talk about fruit and personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
vegetables interlocutorului
Portfolio: draw your 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
favourite fruit and reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

4
vegetable 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
4. UNIT 8. Talk about the weather 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, 23.IV-
THE WEATHER Talk about seasons dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul 26.IV.2018,
4 S26
Listening activity imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Săptămâna
Consolidate the 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea S27
”Școala altfel-
language learnt in the semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece S28 Să știi mai
unit pentru copii în limba modernă respectivă
S29 multe, să fii
Portfolio: draw your 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
mai bun”
favourite season in 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
your notebook reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

5 UNIT 9. Present and practise 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea


LOOKING GOOD! items of clothing semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece S30
Talk about items of pentru copii în limba modernă respectivă 3 S31
clothing 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple S32
Listening activity 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
Consolidate the reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
language learnt in the 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
unit mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
Portfolio: draw what 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în
you are wearing today care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
6. REVISION all
1 S33