Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINAR 7 - VEGHEŞ OVIDIU

Noiembrie 2016 Facultatea de CIG

Tema seminarului:
Analiza matematică, Probabilităţi clasice - Evaluarea cunoştinţelor dobândite.

În timpul desfăşurării testului nu se vor folosi dispozitive de comunicare (telefoane mobile,


etc.), dispozitive de calcul (tablete, calculatoare, etc.) şi nici surse de inspiraţie externe (notiţe,
carţi, etc.). Rezolvările problemelor trebuie să fie corecte, complete şi însoţite de toate justificările
necesare, pentru a obţine nota maximă.

Structura biletului de examinare: "Test unic"


Subiectul 1. (2 puncte)
Extreme locale libere ale funcţiilor de mai multe variabile (algoritm, justificare).
Subiectul 2. (2 puncte)
Metoda celor mai mici pătrate (algoritm, justificare, evaluarea erorilor).
Subiectul 3. (2 puncte)
Probleme clasice de probabilitate (formule ale probabilităţii, scheme clasice de probabilitate).
Subiectul 4. (3 puncte)
Probleme diverse (miscellaneous).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—

S 

L  
Ţ 


Subiectul 1) Se consideră f : R2 → R, f (x, y) = x2 − 2xy − 4x + 2y 2 + 6y. Să se afle:


a) derivatele parţiale de ordinul I şi II; b) extremele locale ale funcţiei f.
Subiectul 2) Volumul tranzacţiilor asupra unui bun material a înregistrat în 5 luni consecutive
valorile: 2, 3, 6, 7, 12. Se cer: a) trendul parabolic; b) suma pătratelor erorilor şi prognoza pentru
următoarea lună.
Subiectul 3) a) Într-un lot de 100 de piese există 10 piese rebut. Se verifică 25 de piese. Care
este probabilitatea de a găsi 3 piese rebut ?
b) Găsiţi P (B) dacă P (A) = 0, 5 , P (A ∪ B) = 0, 6 şi P (A|B) = 0, 4 .
3n+5
Subiectul 4) i) Să se calculeze lim 2n−7 .
n→∞
∞ n−1 2n +3n
ii) Să se calculeze suma seriei n=1 (−1) .
 ∞ 9 −x52n
iii) Să se calculeze valoarea
 integralei 0 x e dx.
iv) Să se calculeze B 12 , 92 . Scrieţi lista proprietăţilor folosite pentru a calcula acestă valoare.
v) Determinaţi diferenţiala funcţiei f (x, y) = (x − 1)2 + y2 în punctul (1, 1).
vi) Care este dobânda adusă de un capital de 100 000 u.m., plasat 3 ani în regim de dobândă
compusă (comercială) cu procentul anual de 4% ?

1
2 SEM INAR 7 - VEGHE Ş OVIDIU

Ghidarea rezolvărilor şi răspunsuri:


Subiectul
 1) Se consideră f : R2 → R, f (x, y) = x2 − 2xy − 4x + 2y2 + 6y.
2x − 2y − 4 = 0
, Soluţia este: [x = 1, y = −1]
−2x + 4y + 6 = 0 
2 −2
Hf (1, −1) = , ∆0 = 1 ∆1 = 2 ∆2 = 4 .
−2 4
P (1, −1) este punct de minim local & f (1, −1) = −5.
Subiectul 2) Avem n = 5 şi
ti yi t2i yi ti t3i t4i yi t2i
Σ = 0 Σ = 30 Σ = 10 Σ = 24 Σ = 0 Σ = 34 Σ = 66
Pentru trendul parabolic y (t) = a0 + a1 t + a2 t2 , sistemul ecuaţiilor normale este
 n n 2 n 
 a0 · n + a1 i=1 ti + a2 i=1 ti = i=1 yi  a0 · 5 + a1 · 0 + a2 · 10 = 30
a0 ni=1 ti + a1 ni=1 t2i + a2 ni=1 t3i = ni=1 yi ti ⇒ a · 0 + a1 · 10 + a2 · 0 = 24
  0
a0 ni=1 t2i + a1 ni=1 t3i + a2 ni=1 t4i = ni=1 yi t2i a0 · 10 + a1 · 0 + a2 · 34 = 66
36 12
cu soluţia a0 = 7 , a1 = 5 , a2 = 37 , deci y (2) (t) = 36
7 + 12
5 t+ 37 t2 . Suma patratelor erorilor este
 (2) 2
ti yi y (2) (ti ) y (2) (ti ) − yi y (ti ) − yi
72 2 4
−2 2 35 35 1225
111 6 36
−1 3 35 35 1225
36 −6 36
0 6 7 7 49
279 34 1156
1 7 35 35 1225
408 −12 144
2 12 35 35 1225
− − − − SSE2 = 6435
 2
SSE2 = 5i=1 y (2) (ti ) − yi = 64
35 = 1, 82857.
36 12 3 81
iar prognoza pe următoarea lună este y (2) (3) = 7 + 5 ·3+ 7 · 32 = 5 = 16, 2.
3 22
C10 ·C30
Subiectul 3) a) Suntem în contextul schemei bilei nerevenite. P (A25,3 reb. ) = 25
C100
.
b) Ştim că P (A ∩ B) = P (B) · P (A|B). Formula P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B)
conduce la P (B) = P (A∪B)−P (A)
1−P (A|B) = 16 ≃ 0, 166 67.
3n+5
Subiectul 4) i) lim 2n−7 = 32
n→∞
1
ii) Folosind dezvoltarea 1−x = 1 + x + x2 + . . . + xn + . . . , ∀x ∈ (−1, 1). Obţinem
∞  −2 n N −3 n
n−1 2n +3n N n n
n=1 (−1) 5n = − lim n=1 (−1)n 2 5+3
n = − lim N
n=1 5 + n=1 5
N→∞
∞ −2 n ∞ −3 n N→∞
1 1

=− n=1 5 + n=1 5 = − −2
1− 5
− 1 + −3
1− 5
− 1 = 37
56 .

iii) Vom face schimbarea de variabilă y = x2 care este o bijecţie între x ∈ [0, b] şi y ∈ 0, b2 .
√ 1
 ∞ 9 −x2 b 2 b2 9 1
Avem x = y şi dx = 2√ y dy. Obţinem 0 x e dx = lim 0 x9 e−x dx = lim 0 y 2 e−y 2√ y dy =
 b→∞ b→∞
1 ∞
2 0 y e
4 −y
dy = 12 Γ (5) = 4! = 12.
  2
 1 9 Γ 21 Γ 92 √ 7 5 3 1√
π2 2 2 2 π 35
iv) B 2 , 2 = Γ(5) = 4! = 128 π.
(a) B şi Γ sunt integrale convergente pentru parametrii strict pozitivi.
 √
(b) B (a, b) = Γ(a)Γ(b)
Γ(a+b) ; (c) Γ (a + 1) = aΓ (a); (d) Γ (n + 1) = n!; (e) Γ 12 = π.
 
 h
v) (a) ∇f (x, y) = 2 (x − 1) 2y , T (h, k) = ∇f (1, 1) = 2k;
k

(x−1)2 +y2 −1−2(y−1)
(b) lim √ 2 2
= lim (x − 1)2 + (y − 1)2 = 0. Am arătat că f este
(x,y)→(0,0) (x−1) +(y−1) (x,y)→(0,0)
diferenţiabilă în (1, 1) şi df (1, 1) : R2 → R, df (1, 1) (h, k) = 2k.
t
vi)
În regim de dobândă compusă (comercială) St = S0 (1 + ic ) , de unde Dc = St − S0 =
3
S0 (1 + ic )t − 1 = 105 104 100 − 1 = 62 5432 = 12486, 4 .