Sunteți pe pagina 1din 8

Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

Aplicații pentru evaluarea activelor financiare

Nota - toate calculele au fost facute in MS Excel.

1. Care e rata de rentabilitate investiţiei de a cumpăra o obligaţiune cu valoare nominală de 100 şi rata cuponului
de 5 la preţul de 99, dacă după detaşarea cuponului obligaţiunea va fi revândută la preţul de 98.5?
=(98,5+5-99)/100=4.5%

2. Aţi cumpărat o obligaţiune cu preţul de 100 acum trei săptămâni şi aceasta este scadentă peste opt luni şi o
săptămână la o valoare de răscumpărare de 101 şi un cupon de 5. Ştiind că rata de rentabilitate anuală aşteptată
este de 10%, consideraţi că a meritat investiţia făcută?
Rentabilitatea la 9 luni a obligatiunii este: =(101+5-100)/100=6%
Rentabilitatea asteptata la 9 luni este: =0,1*9/12=7.5%
Investitia noastra este mai slaba decat rentabilitatea asteptata.

3. Aţi cumpăra o acţiune la preţul de 50, dacă ultimul dividend distribuit pe acţiune a fost de 2, iar preţul de revânzare
după şase luni se aşteaptă să fie 54? Care este rata de rentabilitate a acestei operaţiuni? Care este rata anuală de
rentabilitate corespondentă?

4. Dacă aţi încheiat un contract future prin care vă angajaţi să vindeţi 500 anţiuni Petrom la un preţ unitar de 0.4
lei, stiind că aţi cumpărat acţiunile la preţul de 0.42 lei pe acţiune, iar cursul bursier în ziua decontării
contractului future este de 0.38 lei pe acţiune veţi perde sau veţi câştiga din această tranzacţie? Dar dacă aţi
încheiat contractul în scop speculativ şi la momentul decontării contractului veţi cumpăra titlurile respective de
pe piaţă? Care e câştigul/pierderea din fiecare tranzacţie?
a. =(0,4-0,42)*500=-10 (pretul de vanzare e mai mare decat pretul de cumparare, deci avem pierdere)
b.=(0.4-0.38)*500=10 (pretul de vanzare din contract este mai mare decat pretul pietei la care cumparam pentru
a onora contractul, deci avem profit).

5. Aţi cumpărat o opţiune CALL europeană pentru 1000acţiuni TEL la un preţ de exerciţiu de 11.5 lei pe acţiune.
Prima plătită pentru achiziţionarea opţiunii a fost de 300. Preţul spot la data decontării contractului opţional
este de 11.7 lei pe acţiune. Decideţi să exercitaţi opţiunea sau nu? Care va fi rezultatul tranzacţiei?
Am cumparat dreptul de a cumpara actiuni. Exercitam optiunea pentru ca pretul pe piata este mai mare decat
pretul de exercitiu si putem sa cumparam la pretul optiunii si sa vindem la pretul pietei. Cu toate acestea, diferenta
de pret nu este suficient de mare incat sa fim pe profit, dar recuperam macar din costul optiunii, deci decidem sa
exercitam.
Rezultat=(11,7-11,5)*1000-300=-100

6. Aţi cumpărat o opţiune PUT europeană pentru 1000 acţiuni ALR la un preţ de exerciţiu de 1.8 lei pe acţiune în
schimbul unei prime de 200 u.m. Deţineţi deja aceste acţiuni pe care le-aţi achiziţionat cu 1.7 lei pe acţiune. Pe
piaţă, cursul spot la momentul decontării tranzacţiei este de 1.735 u.m. Decideţi să exercitaţi opţiunea? Care
este rezultatul acestei tranzacţii?
Am cumparat dreptul de a vinde. Vom exercita optiunea pentru ca pretul de exercitiu este mai mare decat pretul
la care am achizitionat actiunile (si mai mare si decat pretul de pe piata, deci vanzarea in piata nu este o optiune).
Rezultat =(1,8-1,7)*1000-200=-100 (diferenta de pret nu este suficient de mare sa acopere costul optiunii deci
avem pierdere.

7. Aţi vândut o opţiune CALL europeană pentru 1000 acţiuni TEL la un preţ de exerciţiu de 11.5 lei pe acţiune.
Prima încasată pentru achiziţionarea opţiunii a fost de 300. Preţul spot la data decontării contractului opţional
este de 11.735 lei pe acţiune. Dacă nu aţi achiziţionat anterior titlurile suport, care este rezultatul tranzacţiei?
Dar dacă deţineţi deja titlurile, pe care le-aţi achiziţionat la preţul unitar de 1.6?
Cumparatorul va exercita optiunea pentru ca pretul de pe piata este mai mare decat pretul la care cumpara
actiunile de la noi.
a. =300+(11,5-11,735)*1000=65 (cazul in care nu avem actiunile si le luam din piata)
b. =300+(11,5-11,6)*1000=200 (cazul in care avem actiunile cumparate la 1.6)
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

8. Aţi vândut o opţiune PUT europeană pentru 1000 acţiuni ALR la un preţ de exerciţiu de 1.6 lei pe acţiune în
schimbul unei prime de 100 u.m. Pe piaţă, cursul spot la momentul decontării tranzacţiei este de 1.735 u.m.
Care este rezultatul acestei tranzacţii?
Cumparatorul optiunii a cumparat dreptul de a vinde si va vinde la pretul de pe piata care este mai mare decat
pretul la care ne-ar vinde noua. Deci pentru noi, rezultatul tranzactiei este 100 (prima).

9. 500 de acţiuni ABC au fost cumparate acum 3 ani cu 1000 de lei. Fiecare dintre acţiuni au dat dreptul la încasarea
unor dividende anuale de 10 bani acum doi ani, 1 leu acum un an şi 60 de bani anul acesta. Imediat după
încasarea dividendelor, acţionarul a vândut cele 500 de acţiuni cu 1030 lei. Calculaţi rentabilitatea anuală
obţinută din această operaţiune.
Rentabilitatea obtinuta a fost de aproximativ 26.5%

Div1 0,1 Pn 2,06


P0 =DIV1/(1+k)+DIV2/(1+k)^2+…+(DIVn+Pn)/(1+k)^n Div2 1 n 3
2 2,018008 Div3 0,6 P0 2
Div4 k 26,50%

10. O obligaţiune cu valoare nominală de 10 lei si preţ de emisiune 9.8 lei emisă pe 40 ani oferă o rată a cuponului
de 8%, cuponul fiind platit anual. Obligaţiunea se rambursează in fine cu o primă de rambursare de 10 bani.
Ştiind că rata de dobândă la depozitele bancare se estimează la 8.5%, aţi cumpăra obligaţiunea la emisiune?
Motivaţi răspunsul.

VN 10,1
n
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p 9,8
9,8 9,799483 C 0,8
y 8,175%

Nu as cumpara obligatiunea, yieldul obtinut din obligatiune este mai mic decat cel oferit de un depozit bancar. (Nota:
pentru toate exercitiile, y a fost calculat prin incercari, echivalent cu goal seek - versiunea mea de MSExcel nu are aceasta
optiune, si este aproximativ. Pentru scop didactic, aceasta aproximare este suficienta.)

11. O obligaţiune emisă la 1 ianuarie 2012 al pari cu valoarea nominală de 40 u.m. cu scadenţa la 31 decembrie
2014 oferă un cupon semestrial de 1.2 u.m. şi se rambursează in fine la valoarea de 41 u.m. Ştiind că rata de
rentabilitate anuală aşteptată este de 6%, apreciaţi oportună achiziţionarea titlului la emisiune? Dar la 1
ianuarie 2013 la cursul bursier de 42 u.m.? Aţi vinde obligaţiunea la data de 23 martie 2014 la cursul bursier de
41.5 u.m.?
a. Randamentul adus de obligatiune este mai mare decat rata de rentabilitate asteptata, deci este oportuna
achizitia la emisiune.
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

VN 41
n 3
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p 40
40 39,99926 C 2,4
y 6,780%

b. Randamentul adus de obligatiunea cumparata la pretul de 42 este mai mic decat rata de rentabilitate asteptata,
deci este nu oportuna achizitia.

VN 41
n 2
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
42 42,00023 C 2,4
y 4,550%

c. Da, vanzarea la acest pret este oportuna, yieldul celui care cumpara este mai mic decat cel al rentabilitatii
asteptate.
n=284/365 (nr de zile pana la scadenta/365)

VN 41
n 0,778082
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
41,5 41,50078 C 2,4
y 4,225%

12. O obligaţiune perpetuă emisă la 1 ianuarie 2000 la valoarea nominală de 2.5 lei oferă un cupon anual de 20 de
bani. Ar fi oportună vânzarea obligaţiunii la 1 ianuarie 2014 la cursul bursier de 2.6 lei, dacă rata de dobândă la
depozite se estimează la 5%?
Da, vanzarea la acest pret ar aduce un yield de 6.82%, mai mare de 5%.

VN 2,5
n 4
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
2,6 2,60033 C 0,2
y 6,820%

13. Aţi achiziţiona la emisiune o obligaţiune zero cupon cu preţul de 100 lei rambursabilă peste 20 de ani la 200
u.m. daca rata de rentabilitate aşteptată este de 5% pe an?

Nu, yieldul obtinut este mai mic decat 5%.

P =VN/((1+y)^n) VN 200
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

100 99,99019 n 20
y 3,527%

14. O obligaţiune cu valoare nominală de 250 lei emisă la 8 martie 2012 cu scadenţa la 8 martie 2015 are o rată a
cuponului de 8%, cupon detaşabil anual şi se rambursează in fine. Calculaţi Randamentul la maturitate (yield to
maturity) pentru această obligaţiune.

VN 250
n 3
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
250,0000 250 C 20
y 8,000%

15. O obligaţiune municipală emisă la 1 iunie 2013 cu scadenţa peste 6 ani are un preţ de emisiune de 50 u.m. şi o
rată a cuponului de 7%. Obligaţiunea se rambursează în anuităţi constante. Rata de renabilitate medie a
obligaţiunilor de stat este de 6.5%, rata de rentabilitate medie la obligaţiunile municipale este de 6.7%, rata de
dobândă la creditele pe termen lung este de 9%, rata de dobândă la depozitele bancare este de 6.3%. Estimaţi
rata de rentabilitate aşteptată de un investitor raţional argumentând răspunsul. Aţi cumpăra titlul la emisiune?
Aţi cumpăra titlul la 1 iunie 2014 la cursul bursier de 43 u.m.?
a. Cu un pret de emisiune de 50u.m., yieldul asteptat este de 7%.
b. Un investitor rational in obligatiuni municipale ar accepta un yield cel putin egal cu rata de rentabilitate medie
la obligaţiunile municipale (6.7%), deci obligatiunea este o investitie buna pentru noi la emisiune.

VN 50
c 7%
n 6
P =(c*VN*((1+c)^n))/(((1+c)^n)-1)*(1/y)*(1-1/((1+y)^n)) y 7,000%
P 50

c. Da, aceasta operatiune aduce un yield de 12.89%, mai mare decat optiunile pietei.

VN 50
c 7%
n 5
P =(c*VN*((1+c)^n))/(((1+c)^n)-1)*(1/y)*(1-1/((1+y)^n)) y 12,890%
P 43,00637 43

16. O obligaţiune municipală, rambursabilă în fine, cu maturitatea de 10 ani şi o rată anuală a cuponului de 8%, are
valoarea nominală de 5000 lei. Ea se emite în 5 Martie 2008 la preţul de 5000 lei. La 5 Martie 2014 (la 6 ani de
la emisiune), preţul ei pe piaţă este de 5100 lei.
a) Care este rata de rentabilitate pe care o obţineţi dacă cumpăraţi o astfel de obligaţiune la emisiune şi o vindeţi
la 5 Martie 2014?
Rata de rentabilitate va fi de 7.573%
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

VN 5000
n 6
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
5099,99 5100 C 400
y 7,573%

b) Calculaţi yield-to-maturity al obligaţiunii.


Daca obligatiunea va fi cumparata la 5 Martie 2008 la preţul de 5000 lei, YTM va fi de 8%

17. O obligaţiune corporativă cu valoarea nominală de 10.000 lei, rambursabilă în fine, are maturiatea de 15 ani şi
o rată anuală a cuponului de 10%. Ea se emite la preţul de 10.100 lei la 5 Martie 2005. La 5 Martie 2014, preţul
ei pe piaţă este de 10.200 lei.
a) Care este rata de rentabilitate pe care o obţineţi dacă cumpăraţi o astfel de obligaţiune la emisiune şi o vindeţi
la 5 Martie 2014?
YTM=~9.66%
VN 10000
n 9
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
10199,07 10200 C 1000
y 9,659%

b) Calculaţi yield-to-maturity al obligaţiunii.


YTM=9.870%
VN 10000
n 15
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
10099,62 10100 C 1000
y 9,870%

18. O obligaţiune cu valoare nominală 10, rata cuponului 5% şi scadenţă la 5 ani de la eminsiune se emite la un
preţ de 9.9 si se rambursează cu o primă de rambursare de 0.2 u.m. Ştiind că rata de rentabilitate oferită de
depozitele bancare este de 5%, rata de rentabilitate oferită de acţiunea companiei este de 11%, rata de
rentabilitate la obligaţiuni corporative similare este de 5.2%, rata de dobândă la creditele acordate societăţii
este de 5.1%:
a. Aţi cumpăra obligaţiunea la 4 ani de la emisiune la cursul bursier de 10.2 dacă obligaţiunea este
rambursabilă in fine? Care ar fi rentabilitatea acestei operaţiuni?
YTM=~4.9%, mai mica decat oricare dintre celelalte optiuni, deci nu as cumpara.

VN 10,2
n 1
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
10,2002 10,2 C 0,5
y 4,900%

b. Aţi cumpăra titlul la emisiune dacă obligaţiunea este rambursabilă in fine? Care este YTM?
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

YTM=~5.380%, mai mare decat rata la depozitele bancare sau rata obligatiunilor corporative similare.
Emisiunea este mai scumpa decat creditele pe care le are societatea in prezent. Din acest punct de
vedere, obligatiunea este rentabila, dar eu as investi mai degraba in actiunile companiei, care au
rentabilitate dubla.

VN 10,2
n 5
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
9,9911 9,9
C 0,50
y 5.38%

c. Aţi cumpăra obligaţiunea la 1 an si 3 luni de la emisiune la preţul de 10.1? care e rentabilitatea acestei
operaţiuni?

YTM ar fi de 5.19%, mai mica decat cea oferita de companiile similare, dar mai mare decat a depozitelor
bancare. Mentin optiunea de a investi in actiuni.

VN 10,2
n 3,75
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
10,1022 10,1 C 0,5
y 5,190%

19. O obligaţiune de stat, rambursabilă la scadenţă, cu valoarea nominală de 1000 lei, având maturitatea de 6 ani şi o
rată anuală a cuponului de 5% se emite la preţul de 990 lei în 5 Decembrie 2011. La 5 martie 2014 (2 ani şi 3 luni de la
emisiune), preţul ei pe piaţa de capital este de 1010 lei. Rata de dobândă la depozitele bancare este 5,3%, rata de
rentabilitate a pieţei acţiunilor este 20%, rata cuponului la obligaţiunile corporative ale companiilor listate este 8%.
a) Aţi cumpăra titlul pe 5 Martie 2014? Care ar fi rentabilitatea aşteptată a acestei operaţiuni.
YTM al acestei operatiuni ar fi de ~4,7%, mai mica decat alternativele, deci nu as cumpara.
VN 1000
n 3,75
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
1010,099 1010 C 50
y 4,700%

b) Calculaţi yield-to-maturity al obligaţiunii.


YTM=~5.2%
VN 1000
n 6
P =C/Y * (1-1/((1+y)^n))+VN/((1+y)^n) p
989,9132 990 C 50
y 5,200%
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

20. Calculaţi yield to maturity (YTM) pentru o obligaţiune zero cupon emisă la preţul de 200 u.m. şi rambursabilă peste
10 ani la valoarea de 350 u.m.

YTM=~5.76%

P =VN/((1+y)^n) VN 350
200 199,9188 n 10
y 5,760%

21. Calculaţi randamentul la maturitate pentru o obligaţiune perpetuă emisă al pari care oferă o rată a cuponului de
10%, cupon detaşabil anual.
Formula pretului este:

Dar n= infinit, deci P=C/Y=VN*10%/y => y=10%

22. O companie a emis acţiuni preferenţiale cu valoarea nominală de 10 u.m. care oferă un dividend anual previzionat
egal cu 2 u.m. Ştiind că rata de rentabilitate oferită de depozitele bancare este de 3.5%, rata anticipată a inflaţiei este
de 5%, rata de rentabilitate estimată a indicelui bursier este de 15%, rata de rentabilitate aşteptată de acţionari este de
17% să se estimeze valoarea de piaţă a unei actiuni.
Avand in vedere formula de evaluare a actiunilor cu dividend constant:

,
Si luand in considerare n=infinit, rezulta ca P0=DIV/k,
K=17%, rata de rentabilitate asteptata de actionari (restul ratelor nu sunt relevante in evaluare),
Rezulta ca P0=2/17%=11.764u.m.

23. O întreprindere a oferit în ultimii 15 ani un dividend pe acţiune în creştere cu 0,1% de la an la an. Se preconizeză
menţinerea aceleiaşi politici de dividend şi dividendul ce se aşteaptă a fi încasat în anul următor este de 3 u.m. pe acţiune.
Rata de dobândă la depozitele bancare este de 5.8%, iar rata de rentabilitate medie oferită de acţiunile emise de
companiile din acelaşi sector de activitate este de 10,1%. Aţi cumpăra acţiunea la preţul de 29,45 u.m. imediat după
distribuirea dividendului din anul curent?
Luand in considerare evaluarea prin modelul dividendelor actualizate (Gordon-Shapiro)

Valoarea de piata a actiunii este de P=3/(10,1%-0,1%)=30u.m. La bursa actiunea este mai ieftina decat valoarea de piata
adevarata, deci as cumpara actiunea.

24. O acțiune emisă la valoarea nominală de 10 u.m. se poate achiziționa de pe piață cu 500 u.m. În ultimii 10 ani
dividendele pe acțiune distribuite de companie au fost:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 6.9 6.95 7.2 0 0 7.2 6.9 6.95 7

rata de dobândă obținută la depozitele bancare este de 3%, rata inflației previzionată, 4%, rata de rentabilitate a indicelui
bursier al acțiunilor este de 12%, rata de rentabilitate esimată pentru investiția în acțiuni ale companiilor din același
sector de activitate ca și compania emitentă este de 13%. Ați cumpăra această acțiune? Motivați răspunsul.
Alexandru Nicoleta Cristina, CSIE ID, grupa 1115

DIV mediu = 7, dar nu compania nu da dividende constant. Daca am considera totusi ca dividendul o sa fie constant si
perpetuu,
Avand in vedere formula de evaluare a actiunilor cu dividend constant,

,
Si luand in considerare n=infinit, rezulta ca P0=DIV/k,
K=13%, rata de rentabilitate asteptata de actionari (restul ratelor nu sunt relevante in evaluare),
Rezulta ca P0=7/13%=53.84 u.m., rezulta ca actiunea este supraevaluata. Luand in considerare EPS=7/500=1.4%, observam
ca este mai mica decat rata la depozite bancare, deci nu este o investitie buna.

25. O companie estimeaza pentru urmatorii 5 ani urmatoarele dividende pe actiune:


An n+1 n+2 n+3 n+4 n+5
Div 10 10,2 10,4 10,6 10,8
Se considera ca si dupa anul n+5 se estimeaza aceeasi rata medie de crestere a dividendului pe actiune. Rata de
rentabilitate oferita obligatiunile emise de Primaria Alba Iulia este de 6,5%, rata de rentabilitate a indicelui bursier al
celor mai lichide 10 actiuni, BET, este de 23%, rata de rentabilitate oferita de obligatiunile internationale este de 11% si
rata de rentabilitate medie oferita de companiile din acelasi sector de activitate este 17%.
Calculati pretul maxim la care ati fi dispusi sa cumparati actiunea.
Luand in considerare evaluarea prin modelul dividendelor actualizate (Gordon-Shapiro)

g=2%
k=17% (luam in considerare rentabilitatea sectorului)
DIV1=11

Valoarea de piata a actiunii este de P=11/(17%-2%)=73.33u.m.

26. O companie a inregistrat in ultimii 10 ani urmatoarele dividende pe actiune:


An n-10 n-9 n-8 n-7 n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1
Div 12 13 14,2 15 15,9 17,2 18,1 19,1 19,8 21
Rata de rentabilitate oferita de obligatiunile emise de Primaria Alba Iulia este de 6,5%, rata de rentabilitate a indicelui
bursier al celor mai lichide 10 actiuni, BET, este de 23%, rata de rentabilitate oferita de obligatiunile internationale este
de 11% si rata de rentabilitate medie oferita de companiile din acelasi sector de activitate este 17%.
Calculati pretul maxim la care ati fi dispusi sa cumparati actiunea.
Luand in considerare evaluarea prin modelul dividendelor actualizate (Gordon-Shapiro)

g mediu in ultimii ani=6.4%


k=17% (luam in considerare rentabilitatea sectorului)
DIV1=22.35
Valoarea de piata a actiunii este de P=22.35/(17%-6.4%)=210.84 u.m.