Sunteți pe pagina 1din 3
MODERNISMUL EUGEN LOVINESCU Modernismul este 0 orientare cultural indrizneati, care impune noi forme in actul de creatie, in perioada dintre cele doua razboaie mondiale. Se opune traditionalismului in perioada interbelic&. Cuprinde curente precum: simbolismul, expresionismul, dar si avangarda — dadaismul si suprarealismul jn literatura roména e teoretizat, susjinut si promovat de criticul literar Eugen Lovinescu, creator al cenaclului si al revistei ,Sburdtorul”. Cenaclul a functionat in intervalul 1919 — 1943, iar revista a aparut in dou serii: 1919 ~ 1921 si 1926 ~ 1927. Eugen Lovinescu a jucat in perioada interbelica rolul pe care Titu Maiorescu |-a avut in epoca marilor clasici, Un prim obiectiv al lui Lovinescu a fost promovarea tinerilor scriitori. La cenaclul condus de el s-au format Ion Barbu, George Calinescu, Gh. Braescu, Camil Petrescu, Anton Holban, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu. Cenaclul a atras si scriitori deja afirmati prin intermedia! altor reviste: Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat — Bengescu. Al doilea obiectiv a fost modernizarea literaturii roméne; cArjile de doctrina ale criticului sunt: Isvoria literaturii roméne contemporane (5 vol.) si Istoria civilizafiei rom Gne moderne G vol.). Modernismul lovinescian pomeste de la ideea cf exist un ,spirit al veacului”, numit de Tacitus ,saeculum”, explicabil prin factori materiali si momali, spirit care duce la omogenizarea sau uniformizarea civilizatiilor. intrucat exist decalaje intre civilizatii, cele dezvoltate le influenteaz pe cele mai putin evoluate. Aceasta influent se exerci in dou’ faze: 1) imitarea formelor civilizatiilor superioare (simulare) si 2) stimularea dezvoltarii unui fond autohton potrivit cu formele de imprumut, Asadar, formele fird fond, dup Lovinescu, sunt ,,un fenomen inevitabil si creator”, iar ,formele pot si-si creeze uneori fondul”. Porind de la teoria imitatiei, a sociologului francez Gabriel Tarde, Eugen Lovinescu formuleazi teoria sineronismului = acceptarea schimbului de valori, a elementelor de noutate si modernitate Modemizarea nu inseamné anularea, negarea tradifiei, ci depasirea spiritului provincial in literaturd. Lovinescu nu se opune factorului etnic in literatura, dar sustine necesitatea disocierii esteticului de etic si etnic. Promoveaza astfel autonomia esteticului. fn calitate de critic, a adoptat © metod’ nou’ la noi, dup’ modelul francezului Emile Faguet: metoda impresionista, care este una antidogmatica. ‘A formulat gi teoria mutafiei valorilor estetice, conform careia literatura trebuie studiata in mobilitatea ei, raportat la momentul istoric, caci exist’ salturi valorice in evolutia fenomenului Potrivit lui Lovinescu, imperativele modernismului pentru literatura noastr’ sunt: rea de la o literaturé cu tematic rurald, la una cu tematicd citadind (in special citadinizarea 2}dezvoltarea prozei obiective; 3)promovarea romanului de analiza psihologic’; 4yprezenta tipologiei intelectualului; 5)intelectualizarea prozei si a poeziei, care trebuie si fie reflexivas Oliricizarea poeziei ((recerea ei de la epic la liric); ‘7)sincronizarea cu literatura (si cultura ) Europei, prin depasirea spiritului provincial. intreaga oper’ lovinesciand reflect un ideal al mAsurii, al adéncimii si amplitudinii, o sensibilitate clasica, ceea ce nua impiedicat posteritatea sa si se impart in privinta aprecierii rolului pe care criticul La avut in progresul literaturii si al culturii noastre moderne. Modemismul reprezinta un curent in arta si literatura secolului al XX-lea, caracterizat prin negarea traditiei si impunerea unor noi principii de creatie ,astfe1 modemnismul inglobeaza in "pantec" curente attistice novatoare: simbolism, expresionism, dadaism, suprarealism. ‘Anul de nastere al liricii moderne, se considera a fi 1857, cand Charles Baudelaire publica Florile raului. Particularitati moderniste: «© preocuparea pentru poezie de cunoastere, poezia devenind o modalitate de contemplare a lumii face apel la flmetia simbolica a limbajului; + se cultiva principiul disonantei *; + apare fragmentarismul*; se impune estetica uratului(trasatura prezenta in poezia lui T.Arghezi) ‘© apar metafore surprinzatare,revelatorii*( poezia lui Blaga) ‘+ se observa intelectualizarea emotiei(-//-in poezia lui Barbu) + ocaracteristica dominanta a limbajului ar fi ambiguitatea; © se observa folosirea sintaxei cliptice si contorsionata; + depersonalizarea*; + dezumanizarea*; + metamorfoza"; + apare principiul fanteziei dictatoriale*; + poetii modemnisti sunt indiferenti la gustul publicului comun; + noul limbaj se caracterizeaza prin:preferinta pentru versul alb, tehnica ingambamentului*; Modernismul romanese: In literatura romana, E.Lovinescu este cel care teoretizeaza modemismul ca doctrina estetica .dar si ca manifestare.Prin intermediul revistei si al cenaclului Sburatorul, E.Lovinescu pune bazele modemismului romanesc.Obiectivele propuse de critic erau sa promoveze tinerii scriitori si imprimarea unei tendinte ‘moderniste in evolutia literaturii romane.Conceptia literara a lui Lovinescu are la baza asa numita lege a imitatiei, in opinia criticului,literatura romaneasca se putea dezvolta doar daca scriitori autohtoni ar fi preluat drept modele opere apartinand literaturii universale.Criticul a atras atentia ca preluarea modelelor nu se rezuma la simpla imitare,ci presupune adaptarea lor la specificul romanese. Lovinescu si intreaga generatie modemista a manifestat preferinta pentru romanul de tip obiectiv si pentru proza de analiza.dar si pentru poezia intelectualista,dar cu o puternica incarcatura de lirism, “principiul disonantei-cul liric este prins intre trairi contradictorii,intre care nu exista nicio pos conciliere *fragmentarismul-poemul modemist s° co: ituie din seevente fara legaturi evidente intre ele *metafora revelatorie=incearca sa scoata la iveala ceva ascuns despre faptele pe care le reveleaza,prin intermediul mijloacelor concrete,imaginare,metaforele revelatorii ineearca "revelarea unui mister” *depersonalizarea-detasarea artistului fita de sentiment,pentru ca acesta reprezinta o "intoxicatie a inimii" astfel,poezia modemista este claborata "Ia rece",iar eul poetic tinde sa fie o prezenta tot mai discreta *dezumanizarea=reprezinta fiza accentuata a depersonalizarii "metamorfoza=poetul modernist surprinde lucrurile,dar si limbajul intr-o continua metamorfoza, altfel spus ,poetul goleste cuvintele de toate semnificatiile lor,atribuindu-le serii noi si infinite de sensuri *principiul fanteziei dictatoriale=poetul nu mai reda/exprima,ci creaza universuri posibile ,care se supun doar propriei sale imaginatii *tehni iarea unei idei in versurile umnatoare, scrisa cu litera mica de la inceput de rand ingambamentului=contin