Sunteți pe pagina 1din 2

PARTILE CORPULUI UMAN IN LIMBA RUSA

Части тела, анатомия Păț! "#$


"#$ %&'(#
%&'(#(!,(!, ")"*
")"*&+!
&+!$$
человека (+")ă
голова cap
затылок c e a fă
волос, волосы păr, păr  
ухо ureche
лоб frunte
гл а з ochi
бровь sprnceană
в ! ко p"eoapă
 р!с#$%а &eană
#ос nas
#оз'р( nară
 рот &ură
губа )u*e
(зык "i+)ă
зуб inte
бак!#бар'ы fa-oriți
усы +ustață
боро'а )ar)ă
.!ка o)ra*
/о'боро'ок )ăr)ie

-лови.е T()%/!
0!( &t
с/$#а spinare
/л!1о u+ăr  
гру'ь piept
гру'ь, гру'#а( кл!тка sn, piept
2$вот sto+ac, a)o+en
/у/, /у/ок )uric, o+)i"ic
тал$( ta"ie une e centura
(го'$%ы fun, fese

0-ки M1!)!#$
+nă 3e "a 5ncheietura +inii pnă
 рука 3от к$ст$ 'о /л!1а4
"a u+ăr4
/о'6ы0ка a7i"ă
локоть cot
/р!'/л!1ь! ante)raț
кулак pu+n
за/(сть! +anșetă
 рука 3к$сть4 +nă 3+nă4
/ал!% e&et
#оготь un&hie
боль0о8 /ал!% e&et +are
указат!ль#ы8 /ал!% e&etu" aratator, ine7
cр!'#$8 /ал!% e&etu" +i9"ociu
б!зы6(##ы8 /ал!% ine"ar  
6$з$#!%, 6ал!#ьк$8 /ал!% e&etu" +ic
сустав /аль%а fa"an&ă

2о3и P!%!&"$
#ога 3от б!'ра 'о сту/#$4 picior 3e "a șo" pnă "a picior4
б!'ро, бок șo"
б!'ро 3от таза 'о кол!#а4 coapsă 3e "a pe"-is "a &enunchi4
кол!#о &enunchi
$кра 3#ог$4 &a+)a
гол!#ь f"uieru" picioru"ui
ло'ы2ка, /(та, /(тка &"e*nă, că"ce, toc
сту/#(, #ога 3#$2! .$колотк$4 picior, picior 3+ai 9os e &"e*nă4
/ал!% #ог$ e&et e "a picior  
боль0о8 /ал!% #ог$ e&etu" +are e "a picior  
6ал!#ьк$8 /ал!% #ог$ e&etu" +ic e "a picior  

453ан6 человека O7")$ (+")$


6озг creier  
бараба##а( /!р!/о#ка ti+pan
зра1ок pupi"ă
/$.!вар$т!ль#а( с$ст!6а
siste+u" i&esti-
2!лу'ок
к$0!1#$к sto+ac
то#ка( к$0ка intestin
толста( к$0ка intestinu" su)tire
/р(6а( к$0ка co"on, rect
6о1!во8 /узырь -e*ica urinară
с!р'%! ini+ă
/о1ка rinichi
/!1!#ь ficat
2!л1#ы8 /узырь -e*ica )i"iară
с!л!з!#ка sp"ină
/о'2!лу'о1#а( 2!л!за pancreas
л!гк$! p"ă+ni

8келет человека S%/$#$*(# (+")


ск!л!т sche"et
1!р!/ craniu
1!л:сть fa"că
кл:1$%а c"a-icu"a
ло/атка scapu"ă
 р!бра coaste
/озво#о1#$к șira spinării
ко/1$к coccis
;ала#г$ fa"an&e"e

S-ar putea să vă placă și