Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

Nume prenume elev:


Profesor: Achim Monica

Formati echipe de doi membri


Jucati pe rând rolul clientului si pe cel al lucratorului
Clientul:
-solicita realizarea unei tunsori si coafuri, potrivita caracteristicilor lui.
Lucratorul:
-analizeaza caracteristicile clientului
-intocmeste fisa clientului
- selecteaza instrumentele si aparatele necesare respectând etapele de lucru
- exerseaza protejarea îmbracamintei clientului.
-realizeaza pieptanatura potrivita
- realizeaza impartirea parului in campuri de lucru

Lucratorul trebuie sa realizeze pieptanatura adecvata si impartirea parului in campuri de lucru


a) enumerati instrumentele, lenjeria de protectie, materialele si produse necesare acestei lucrari
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
. ……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................

b) selectati împreuna instrumentele necesare pentru realizarea unei tunsori


c) enumerati lenjeria si materialele necesare pentru protejarea îmbracamintei clientului pe
parcursul realizarii tunsorilor.
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
……….…………………………………………………..................................
. ……….…………………………………………………..................................

NU UITA!!!!!
-Instrumentele se sterilizeaza dupa fiecare client.