Sunteți pe pagina 1din 1

CALCUL VALOARE ENERGETICA CROCHETE CU SUSAN

MATERII PRIME CS PROTEINE LIPIDE GLUCIDE


KG/KG G/100G TOTAL ,P G/100G TOTAL , G/100G TOTAL ,
L G
FAINA 0.958 10.6 101.54 0.9 8.62 73.2 701.26
ULEI 0.158 99.9 157.84
DRODIE 0.0068 12.5 0.85 0.40 0.027 8.3 0.56
SUSAN 0.036 20.5 7.38 48 17.28 0.5 0.18
109.77 183.77 702

V.E= { 109.77*4 ) +(183.77*9 )+(702*4)==4901.01K CAL/KG~

490KCAL/100G

VE =490 KCAL/100G =2043KJ/100G

P=10.97
L=18.38
G=70.2

S-ar putea să vă placă și