Sunteți pe pagina 1din 1

Teză la matematică

Semestrul I
clasa a 5-a

♦ Toate subiectele sunt obligatorii.


♦ Timpul efectiv de lucru este 50 minute.
♦ Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (30 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

5p 1. Cel mai mare număr natural de două cifre distincte este ...
5p 2. Numărul natural de forma 25a care are produsul cifrelor egal cu 20 este ...
5p 3. Numărul 116 este mai mare decât numărul 29 de ... ori.
5p 4. Restul împărţirii numărului 76 la 5 este egal cu ...
5p 5. Divizorii naturali ai numărului 18 sunt ...
5p 6. Multiplii numărului 20, mai mici decât 80, sunt ...

Subiectul II (60 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.

1. Efectuaţi:
8p a)  3  13  15 : 27 
8p {
b) 30  10 �32:4 +5 �
2

�  125:5 - 7 �
20 - 4 � 3 �
� }
c) 2017  9 : 9 - 18 :  3 : 3  14 �
06  
0 3 9 7
8p

2. Calculați, folosind factorul comun:


8p a) 41 �58 - 48 �41 
8p b) 2017 � 2016 - 17 �2017  2017 

10p 3. Patru creioane costă 12 lei. Cât costă 10 creioane de același fel?

10p 4. Diferența a două numere este 39. Dacă împărțim cele două numere obținem câtul
3 și restul 1. Aflați numerele.