Sunteți pe pagina 1din 2

INSTALATIE DE PROTECTIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

BREVIAR DE CALCULE

Stația electrica de transformare se va proteja împotriva loviturilor directe de trasnet printr-o instalație de protecție împotriva
trăsnetului formată din 2 paratrăsnete cu înălțimea de 17,00 m.

Ca ipoteza de calcul s-a considerat varianta în care cele 2 paratrăsnete montate pe teritoriul statiei sunt conectate la o priză de
pămant comună, a cărei rezistența de dispersie îndeplinește condiția R P < 1 Ω, iar suprafetele de protecție sunt calculate ținându-se seama
de influența celor 2 paratrăsnete unul asupra celuilalt.

Conformform Normativului NTE 001/03/00, anexa nr.8. pentru nivelele de protecție necesare se calculează parametrii suprafeţelor
de protecţie ai celor 2 paratrasnete (P1, P2,) însemnând raza de protecţie r x, lăţimea minimă a suprafeţei de protecţie b x conform
Normativului NTE 001/03/00, anexa nr.8.

Date de intrare:
- Tip paratrasnet: - vertical, format din tija de captare simplă, din țeavă din oțel galvanizat, montata pe piloni independeti (sau pe rigle);
- Înălțime paratrăsnete: h=17 m (P1, P2);
- Amplasarea paratrăsnetelor: paratrasnetele sunt amplasate pe piloni independenti sau rigle;
- Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

1/2
Valorile parametrilor suprafetelor de protectie.

Raza
suprafetei
Cota nivelului Inaltimea activa
Paratrasnete circulare de Distanta bx
de protejat a paratrasnetului a/ha hx/h bx/ha
protectie (m)
hx (m) ha (m)
rx (m)

3,50 13,5 17,91 3,39 0,20 0.91 12,285


P1 (h=17 m) 5,00 12 14,83 3,81 0,29 0,78 9,36
7,00 10 11,33 4,58 0,41 0,62 6,2
3,50 13.5 17,91 3,39 0,20 0,91 12,285
P2 (h=17 m) 5,00 12 14,83 3,81 0,29 0,78 9,36
7,00 10 11,33 4,58 0,41 0,62 6,2

Raza de protectie a unui paratrasnet vertical se calculeaza cu formula:

1,6  ha
rx 
h
1 x
h
unde ha=h-hx
Pentru doua paratrasnete alaturate, conditia ca suprafetele de protectie ale celor doua paratrasnete sa se intersecteze, respectiv suprafata
interioara dintre acestea sa fie protejata, este: a<7h a, conditie care este indeplinita pentru fiecare nivel protejat (a = 45,8 m, h amin=10 ; 7ha
=70 m)

2/2