Sunteți pe pagina 1din 2

1

CMMDC. Ecuat¸ii liniare diofantice. Congruent¸e

P

1. Fie a, b Z douˇa numere ˆıntregi, cu b

= 0. Dacˇa q, r Z verificˇa a = bq + r, arˇatat¸i cˇa (a, b) = (b, r).

 

P

2. (algoritmul lui Euclid) Fie a, b Z douˇa numere ˆıntregi, cu b

= 0, iar q 1 , q 2 ,

, q n , q n+1 Z, r 1 , r 2 ,

, r n

N astfel ˆıncˆat |b| > r 1 > r 2 >

Arˇatat¸i cˇa (a, b) = r n .

> r n > 0 ¸si

a = bq 1 + r 1 ,

b = r 1 q 2 + r 2 ,

r 1 = r 2 q 3 + r 3 ,

.

.r . k =

.

.r . n2 = r n1 q n + r n ,

r n1 = r n q n+1 (+0).

r k+1 q k+2 + r k+2 ,

P

3. Fie a, b Z douˇa numere ˆıntregi ¸si d = (a, b). Arˇatat¸i cˇa existˇa douˇa numere ˆıntregi u, v astfel ˆıncˆat au + bv = d.

P

4. Fie a, b Z douˇa numere ˆıntregi.

Atunci (a, b) = 1 dacˇa ¸si numai dacˇa existˇa douˇa numere ˆıntregi u, v cu

proprietatea cˇa au + bv = 1.

P 5.

(x, y) Z × Z dacˇa ¸si numai dacˇa d|c.

P 6. Fie a, b, c Z trei numere ˆıntregi, (a, b) = d ¸si a , b 1 Z astfel ˆıncˆat a = da 1 ¸si b = db 1 . Arˇatat¸i cˇa dacˇa (x 0 , y 0 )

este o solut¸ie particularˇa a ecuat¸ieie liniare diofantice ax + by = c, atunci mult¸imea tuturor solut¸iilor ecuat¸iei este

Arˇatat¸i cˇa ecuat¸ia liniarˇa diofanticˇa ax + by = c are solut¸ii

Fie a, b, c Z trei numere ˆıntregi ¸si (a, b) = d.

S = {(x 0

+ kb 1 , y 0 ka 1 )| k Z}.

P 7. (Lema lui Gauss) Arˇatat¸i cˇa dacˇa a, b, c Z sunt numere ˆıntregi cu proprietatea cˇa a|bc ¸si (a, b) = 1, atunci

a|c.

P 8. Fie n N un numˇar natural nenul. Relat¸ia de congruent¸ˇa modulo n este relat¸ia definitˇa pe mult¸imea numerelor

ˆıntregi prin

a b(mod n) ⇐⇒ n|a b.

Arˇatat¸i cˇa relat¸ia de congruent¸ˇa modulo n este o relat¸ie de echivalent¸ˇa, compatibilˇa cu adunarea ¸si ˆınmult¸irea numerelor ˆıntregi.

P 9. Fie n N un numˇar natural nenul. Un numˇar ˆıntreg a Z se nume¸ste inversabil modulo n dacˇa existˇa un

numˇar ˆıntreg u astfel ˆıncˆat au 1(mod n). Arˇatat¸i cˇa a este inversabil modulo n dacˇa ¸si numai dacˇa (a, n) = 1.

P 10. Fie n N un numˇar natural nenul, iar a, b Z douˇa numere ˆıntregi astfel ˆıncˆat (a, n) = 1. Arˇatat¸i cˇa

congruent¸a ax b(mod n) are exact o solut¸ie x 1 ˆın mult¸imea {0, 1, relat¸ia x x 1 (mod n).

P 11. Fie n N un numˇar natural nenul, a, b Z douˇa numere ˆıntregi ¸si d = (a, n). Arˇatat¸i cˇa dacˇa d|b, atunci

congruent¸a ax b(mod n) are exact d solut¸ii x 1 , x 2 ,

P 12. (mica teoremˇa a lui Fermat) Dacˇa p N este un numˇar prim ¸si a Z este relativ prim cu p, atunci

a p1 1(mod p).

P 13. (mica teoremˇa a lui Fermat, var.2) Dacˇa p N este un numˇar prim ¸si a Z un numˇar ˆıntreg, atunci

a p a(mod p).

P 14. (teorema lui Euler) Fie n N un numˇar natural nenul ¸si a Z un numˇar ˆıntreg, relativ prim cu n. Atunci

a ϕ(n) 1(mod n), unde ϕ este funct¸ia lui Euler, datˇa de ϕ(n) = numˇarul numerelor naturale k cu proprietatea cˇa k < n ¸si (k, n) = 1.

P 15.

ax b(mod n) este echivalentˇa cu x a ϕ(n)1 b(mod n).

Arˇatat¸i cˇa congruent¸a

, n 1} ¸si orice solut¸ie x a congruent¸ei satisface

def

, x d ˆın mult¸imea {0, 1,

, n 1}.

Fie n

N

un numˇarnatural nenul ¸si a Z un numˇar ˆıntreg, relativ prim cu n.

1

P 16.

(m i , m j ) = 1 pentru i

r ∈ {0, 1,

=

(Lema chinezeascˇa a resturilor Fie m 1 , m 2 ,

j ¸si r 1 , r 2 ,

, r k

, m 1}, unde m = m 1 m 2

, m k N numere naturale neneule cu proprietatea cˇa

Arˇatat¸i cˇa existˇa un unic numˇar natural

Z numere ˆıntregi oarecare.

m k , astfel ˆıncˆat sistemul de congruent¸e

x

x

.

.

.

x

r 1 (mod r 2 (mod

r k (mod

m 1 ) m 2 )

m k )

sˇa fie echivalent cu congruent¸a x r(mod m).

P 17. (criterii de divizibilitate) Fie n = a k a k1

{0, 1,

a) n a 0 (mod 2, 5, 10);

b)

c) n a l1

d) n a 0 + 2a 1 (mod 4);

e) n a 0 + 2a 1 + 4a 2 (mod 8);

f) n a 0 + a 1 +

g) n a 0 a 1 + .

h) Dacˇa d N este coprim cu 10, iar m, m N au proprietatea cˇa 10m 1(mod d) ¸si 10m ≡ −1(mod d), atunci

a 2 a 1 a 0 (10)

un numˇar natural nenul, cu a 0 , a 1 ,

, a k

, 9}. Atunci au loc urmˇatoarele congruent¸e:

a 1 a 0 (mod 2 l , 5 l , 10 l );

+

a k (mod 3, 9);

+ (1) k a k (mod 11);

n a 1 a 0 (mod 4, 15, 100);

d|n ⇐⇒ d|a k

a 2 a 1 + ma 0 ⇐⇒ d|a k

a 2 a 1 m a 0 ;

i) a 2 a 1 + 5a 0 ⇐⇒ 7|a k

7|n ⇐⇒ 7|a k

a 2 a 1 2a 0 ;

j) 13|n ⇐⇒ 13|a k

a 2 a 1 + 4a 0 ;

k) 17|n ⇐⇒ 17|a k

a 2 a 1 5a 0 ;

l) 19|n ⇐⇒ 19|a k

a 2 a 1 + 2a 0 ;

m) 23|n ⇐⇒ 23|a k

a 2 a 1 + 7a 0 ;

n)

29|n

⇐⇒

29|a k

a 2 a 1 +

3a 0 ;

p)

31|n

⇐⇒

31|a k

a 2 a 1 3a 0 ;

 

q)

7(or 11, or 13)|n ⇐⇒ 7(or 11, or 13)|a k

a 4 a 3 a 2 a 1 a 0 ;

 

r)

27(or 37)|n ⇐⇒ 27(or 37)|a k

a 4 a 3 + a 2 a 1 a 0 ;

 

s)

11|n ⇐⇒ 11|a k

a 3 a 2 + a 1 a 0 ;

 

t)

101|n ⇐⇒ 101|a k

a 3 a 2 a 1 a 0 .

P

18. a) Determinat¸i (6188, 4709);

b)

Determinat¸i (81719, 52003, 33649, 30107).

 

P

19. Determinat¸i descompunerile ˆın factori primi ale urmˇatoarelor numere naturale: 82798848, 81057226635000,

125!, 244943325, 282321246671737.

P

20. Determinat¸i restul ˆımpˇart¸irii numˇarului 12371 56 + 34 28 prin 111.

P

21. Rezolvat¸i urmˇatoarele congruent¸e:

a)

256x 179(mod 337);

b)

1215x 560(mod 2755);

c)

1296x 1105(mod 2413).

P

22. Rezolvat¸i ecuat¸iile liniare diofantice:

a)

47x 111y = 89;

b)

51x 34y = 153.

P

23. Rezolvat¸i sistemele de congruent¸e:

a)

x r 1 (mod 13), x r 2 (mod 17);

b)

x r 1 (mod 25), x r 2 (mod 27), x r 3 (mod 59);

c)

x 3(mod 8), x 11(mod 20), x 1(mod 15);

d)

x 1(mod 3), x 4(mod 5), x 2(mod 7), x 9(mod 11), x 3(mod 13);

e)

3x + 4y 29 0(mod 143), 2x 9y + 84 0(mod 143).

2