Sunteți pe pagina 1din 2

LA CUMPĂRĂTURI - JOC DIDACTIC

Clasa I
Disciplina de bază şi discipline integrate
Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Dezvoltare personală
Scopul
- dezvoltarea capacităţii de receptare și exprimare a mesajului oral în contexte de comunicare
cunoscute
- dezvoltarea capacităţii de a efectua adunări și scăderi, mental și în scris
- dezvoltarea capacității de a schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenționale
standard în probleme-joc simple de tipul venituri-cheltuieli
- dezvoltarea abilităților și atitudinilor specifice învățării în context școlar
Sarcina didactică (Ce face copilul?)
- alege și solicită vânzătorului obiectul pe care dorește să îl cumpere, achită contravaloarea
acestuia/primește și verifică restul, notează pe fișă obiectul cumpărat și prețul, socotește suma de
bani rămasă;
Forma de organizare a colectivului
- grupuri de 5-6 copii
Materiale necesare
- standuri cu diverse obiecte ce pot fi cumpărate de copii – rechizite, cărți, jucării, dulciuri, obiecte
create de elevi, etc., bilețele cu prețuri, bolduri
- bancnote și monede confecționate prin diferite tehnici, de către elevi la orele de abilități practice
puse în plicuri pe care este notată suma
- fișe individuale pentru cumpărători (numele, suma de bani inițială, obiectele cumpărate, prețul,
suma de bani rămasă)
- instrumente de scris
Desfăşurarea şi regulile jocului
Se organizează fiecare stand cu obiectele însoțite de prețul corespunzător, se stabilesc echipele
folosind un criteriu la alegere, fiecare echipă își desemnează vânzătorul, iar restul vor fi
cumpărătorii. Fiecare elev are sarcina de a cumpăra 3 obiecte de la același stand sau de la standuri
diferite completând de fiecare dată pe fișă denumirea obiectului cumpărat, prețul, suma de bani
rămasă. Câștigă elevul care termină de cumpărat primul și a calculat corect suma de bani rămasă.
Se pot schimba în cadrul unei echipe rolurile de vânzător – cumpărător.
Timp estimat: 20-25 minute
Variante posibile
a) Dacă la început cadrul didactic este cel care urmărește comportamentul de cumpărător și
verifică corectitudinea calculelor efectuate pe fișe, pe parcurs, rolul acesta poate fi atribuit
unui elev, care bifează pe o fișă de observație aspectele urmărite (folosirea formulelor de
salut, modul de formulare a solicitării, rapiditatea luării deciziilor, numărarea banilor,
verificarea restului, calcularea sumei rămase, etc.).
b) Se poate întocmi la început o listă de inventar a tuturor obiectelor puse la vânzare de
fiecare stand, iar la sfârșitul fiecărei etape cu rol de vânzător pentru un elev se poate
efectua un control al obiectelor rămase și al banilor încasați. Câștigă vânzătorul al cărui
inventar este corect.
c) Organizarea standurilor doar cu obiecte create de elevi, utilizarea monedelor și
bancnotelor reale, stabilirea prețurilor în funcție de materialele folosite și efortul depus în
realizarea produselor conduc la o implicare activă a tuturor elevilor și la un plus de
dinamism. Câștigă standul/ echipa care realizează cel mai mare profit.

prof. înv. primar – Carmen Begu


Școala Gimnazială Nr.9 „Nicolae Orghidan” Brașov